Marko: Budúcnosť Peugeotu (Prebúdzanie leva)

Marko: Budúcnosť Peugeotu (Prebúdzanie leva)

 
 
3.12. 2007 Marko

Christian Streiff a Jérôme Gallix. Dve nastupujúce osobnosti Peugeotu. Prvý je novým šéfom PSA prichádzajúcim zo spoločnosti Airbus S.A.S. Druhý je nastupujúcim šéfdesignérom. A obaja spoločne práve pripravujú dynamickejšiu budúcnosť Peugeotu.

Prebúdzanie leva (vol.1)
Ak vám dnešný úvodník pripomína ten predchádzajúci (o Renaulte), máte pravdu. Ich podobnosť je zámerná. Posledné desaťročie vývoja automobilky Peugeot je totiž v základných obrysoch takmer rovnaké, ako u jej hlavného domáceho konkurenta. Obe značky dlhé obdobie vykazovali dobré hospodárske výsledky. Obe značky len veľmi opatrne rozširovali svoje portfólio produktov, predovšetkým v nižších kategóriách. A obe značky sa nakoniec dostali do situácie, kedy svoju stratégiu museli začať pod vplyvom (možných) budúcich hrozieb prehodnocovať. Je teda len samozrejmé, že stratégia Peugeotu pre nasledujúce roky sa bude v mnohom podobať tej konkurenčnej.

Ešte predtým, než sa dostaneme k plánovaným zmenám a novinkám, vráťme sa v krátkosti k tomu čo im predchádzalo. U Peugeotu by sa to dalo označiť jediným slovom: zdržanlivosť. A neplatí to iba pre celé obdobie (1997-2006) „vládnutia“ Streiffoveho predchodcu - Jean-Martin Folza – ale i pre posledné roky šéfmanažérskej legendy koncernu PSA Jacquesa Calveta. Obaja sa bránili odvetvovým fúziám, alebo akvizíciám iných značiek. Kládli skôr dôraz na vytváranie vývojovo-výrobných partnerstiev s konkurenčnými výrobcami (v jednotlivých projektoch). U Peugeotu tak dnes plnú polovicu modelov tvoria vozidlá, ktoré sú výsledkami kooperácie so spoločnosťami Fiat, Toyota, a Mitsubishi Motors. Spoločný vývojový program v oblasti motorov je zas predmetom spolupráce s automobilkami Ford a BMW. Rázna Folzova obhajoba podobného prístupu v časoch „zúriacich“ fúzií mohla pôsobiť až príliš opatrne. Dnešná realita ale potvrdila správnosť názorov bývalého šéfa koncernu. Takmer všetky pokusy o vytvorenie integrovaných megakoncernov sa po niekoľkých rokoch trápenia skončili neúspešne, a ani existujúcim korporáciám s väčším počtom brandov sa nedarí práve ukážkovo.

Ak zdržanlivosť vo fúziách ušetrila koncernu PSA mnoho starostí, iný druh opatrnosti nedáva dnešnému vedeniu mnoho dôvodov k úsmevu. Reč je o modelovej politike. V uplynulom období Peugeot vsádzal viac na vytváranie nepreberného množstva karosárskych verzií modelov z dolného spektra ponuky. Sám o sebe by to bol samozrejme chvályhodný postup. Lenže opačná strana portfólia, a hlavne prienik do nových, rastúcich segmentov trhu ostávali u Peugeotu dlho zanedbávané. Podobná stratégia ale položila základy neskorším problémom. V prvotnej fáze sa mohlo zdať, že „nízkoziskové“ mainstremové produkty dokážu v dostatočných počtoch a pri neustálom rozširovaní ponuky zabezpečiť firme rast. V svetle tejto teórie nebolo nevyhnutne potrebné investovať do vývoja drahších a väčších vozidiel (aj keď s vyššou pridanou hodnotou pre automobilku). O to viac, že konkurenční výrobcovia často nedokázali s inovatívnymi produktmi úspešne naplniť očakávania trhu Lenže prílišná orientácia na jeden „pilier“ ponuky začala pozvoľna prinášať problémy. Trh malých mainstremových áut sa v západnej Európe nasýtil a predaje v tomto regióne začali postupne upadať. Vznikajúci problém je dnes ešte stále maskovaný rastúcim predajom vo východnej Európe, Číne, a Latinskej Amerike. Ani v týchto lokalitách ale nebude rastový potenciál nekonečný. Problém si uvedomuje aj nový šéf koncernu Christian Streiff, keď hovorí: „...od roku 2002 zaznamenávame pokles podielov na európskom trhu. Poznáme ale príčiny tohto stavu.“ , pričom ďalej objasňuje: „čelili sme pomalej obmene modelov a zlému načasovaniu ich predstavenia; nemali sme zastúpenie v správnych trhových segmentoch a naše produktové portfólio nebolo dostatočne široké; designu naviac chýbala iskra.“

Aby sme ale boli spravodliví, nesmieme zabúdať na fakt, že v období „stagnácie“ Peugeotu výrazne posilňovala druhá koncernová značka – Citroën. V uplynulých rokoch sa tak práve na ňu sútredil nielen záujem koncernových plánovačov, ale aj výrazná časť finančných tokov v PSA. Dnes, keď má Citroën vybudovanú silnú modelovú ponuku prišiel čas naliať „novú krv“ aj do Peugeotu. V najbližšom období tak môžeme očakávať vo všetkých smeroch zintenzívnenie aktivít práve u materskej značky koncernu. Pomôcť tomu má rozvojový program „CAP 2010“ a rámcové definovanie rastových ambícií do roku 2015.

Plán „CAP 2010“ obsahuje štyri základné priority. Týkajú sa kvality produktov, úspor v hospodárení koncernu, marketingovej stratégie, a modelovej politiky. Prvé dva záväzky sa nesú v duchu „obvyklých“ predsavzatí. Kvalita (či už produktov, alebo služieb) sa má do roku 2010 dostať na úroveň porovnateľnú s najlepšími konkurentmi. Úspory sa zas budú hľadať v personálnom zoštíhľovaní, zefektívňovaní výroby, a optimalizácií dodávateľskej a distribučnej siete. Ďalším bodom je pripravovaná marketingová stratégia. Vrámci nej by malo dôjsť nielen k celoeurópskej reklamnej ofenzíve, ale hlavne k zdynamizovaniu práce dealerských a servisných centier. Zvláštna pozornosť bude venovaná aj výraznejšiemu podchyteniu trhu „flotilových“ klientov. Naplnenie všetkých spomenutých bodov, spolu s novým modelovým portfóliom by malo zabezpečiť Peugeotu nielen návrat na pozície z konca 90. rokov, ale výhľadovo aj ich posilnenie.

Práve posledná časť plánu „CAP 2010“, týkajúca sa budúceho modelového portfólia Peugeotu bude pre verejnosť najzaujímavejšia. V jej centre stojí nielen rýchlejšia generačná obmena stávajúcich modelov, ale hlavne prienik do segmentov, ktoré boli zatiaľ opomínané. Predstaviť by sa tak malo niekoľko crossoverov, športový model, a hlavne ucelený rad vozidiel luxusnejšieho zmerania. Práve posilnenie hornej časti ponuky je asi najdôležitejšou novinkou v pripravovanej palete modelov. Tá by teda mala obsahovať popri klasických mainstreamových autách a crossoveroch aj niekoľko prémiových vozidiel, ktoré vzniknú jednak predefinovaním v súčasnosti menej úspešných modelov, jednak pridaním úplne nových áut. Ani jedno z nich však neponesie inú značku ako Peugeot. Správy francúzskych ekonomických periodík o tom, že koncern PSA by pre luxusné produkty vytvoril samostatný brand (pozn.: v tejto súvislosti sa spomínali Panhard a Talbot) sa tak (nateraz) nepotvrdili.

Prebúdzanie leva (vol.2)
Zmeny v obsahu modelovej palety Peugeota budú sprevádzané aj zmenou ich formy. Má sa o to postarať nový šéfdesignér značky Jérôme Gallix. Jeho úloha ale nebude ľahká. Nielenže sa bude musieť postupne odpútať od charakteristických línií svojho predchodcu Gérada Weltera, ale musí vytvoriť aj nové... S iskrou, ktorú spomína Streiff. Nastupujúci šéfdesignér tak bude mať za úlohu prelomiť „štylistickú stagnáciu“ ktorú značke privodilo prerušenie dlhoročnej spolupráce so štúdiom Pininfarina, ako aj následný Welterov design-direction. Bol to totiž práve Gérard Welter, ktorý vytvoril polarizujúcu tvár súčasných Peugeotov s tiahlymi hlavnými svetlometmi a obrovským nasávacím otvorom (ako „odkazom“ na ním obľúbené autá značky Ferrari). Problémom ani tak nie je samotné designové stvárnenie, ale skôr to, že všetky nové modely akoby ostali „zakliate“ v tomto výraze. Design pripravovaných Peugeotov sa týmto opakovaním stal až príliš predvídateľným. Túto častú výtku na adresu svojho predchodcu sa ale Gallix snaží zmierňovať: „...Niektorí z našich konkurentov sú uznávaní za to, že existujú kvôli vytváraniu fantázií. Ak sú tieto fantázie dôvodom, prečo sme považovaní za, povedzme, opakujúcich sa, akceptujeme to. Rád by som ale upozornil, že skutočne úspešní sú tí, ktorí majú silný image vďaka stálosti vyjadrovacích prostriedkov v celom výrobnom rade.“ Na druhú stranu ale pripúšťa, že kritika tu je (a môže byť oprávnená): „Kritika u nás nemôže ostať nevypočutá. Jednotné stvárnenie predných častí nás privádza do stavu opakovania sa, ktoré je obzvlášť zjavné pri rýchlom uvádzaní noviniek. Budeme teda musieť nájsť spôsob ako diferencovať tvary vrámci celej rodiny modelov. Tento bod je hlavnou výzvou, ktorej sa musíme v budúcnosti postaviť, a to bez ohľadu na dedičstvo. Ak teda očakávame expresívnejšie stvárnenie, stávajúce línie môžu byť spochybnené.“ Zdá sa teda, že náhľad nového šéfdesignéra môže výrazne prispieť k „rozprúdeniu krvi“ pri pohľade na budúcu generáciu Peugeotov. Pomôcť by tomu mal aj návrat k užšej spolupráci so štylistickým štúdiom Pininfarina.

Peugeot 107
Aktuálne najmenší Peugeot, ktorý je spoločným projektom so sesterským Citroënom a japonskou Toyotou schádza z výrobných liniek kolínskeho závodu od roku 2005. V stávajúcej generácii tomu tak bude až do začiatku budúceho desaťročia, kedy by sa mali predstaviť nástupcovia všetkých troch značkových modelov.

V plánoch koncernu PSA má ale kolínsky závod dôležitú úlohu. Ako už bolo spomenuté vyššie, PSA sa bude snažiť zlepšiť kvalitu svojich výrobkov. Český závod by sa mal stať odrazovým mostíkom k tomuto cieľu. Napomôcť by tomu mal výrobný systém partnerskej Toyoty, považovanej za svetového leadra v oblasti kvality. Podľa manažérov francúzskej automobilky sú tak spoločné výrobné linky príležitosťou, ako sa naučiť a prevziať niektoré z postupov japonského partnera.

Peugeot 1007
Inovatívny koncept mestského „micro-MPV“ vyvolal rozpačité reakcie už pri svojom predstavení v roku 2004. A ani neskoršia odozva zákazníkov nebola podľa očakávaní vedenia značky. Pôvodné plány na ročnú výrobu 130.000 ks tak boli postupne znižované až na realistickejšiu hranicu 50.000 ks. / ročne. Nad budúcnosťou Peugeotu 1007 sa tak začali objavovať otázniky. Trochu svetla do tejto otázky vniesol nový šéfdesignér značky Jérôme Gallix, ktorý na otázku o budúcnosti 1007 odpovedal: „V tejto chvíli nezvažujeme ani nástupcu, ani ukončenie výroby. Nateraz je nevyhnutné, aby si auto našlo svoj trh.“ Ani takto trpezlivý prístup ale nemôže zakryť sklamanie z predajných čísel. Ak by sa teda označenie 1007 udržalo v portfóliu Peugeotov aj v druhej generácií, je pravdepodobné, že jeho nositeľom bude auto odlišnej koncepcie.

Peugeot 207
Nová generácia modelu 207 je v tejto chvíli kompletná. Najbližšou významnou položkou v „programe“ tak ostáva facelift auta, plánovaný na rok 2010.

Peugeot 2008
S nástupom menšieho modelu 1007 sa objavila v nomenklatúre značenia Peugeotov novinka. Ide o pridanie ďalšej nuly, ktorá rozširuje označenie z troj- na štvormiestne číslo. To by sa malo stať typickým pre modely, ponúkajúce viac priestoru než základné (konvenčné) cestové autá. A podľa vyjadrenia predstaviteľov značky by sa postupne mali objaviť „dvojnulkové“ modely ako paralela ku všetkým základným verziám. Model 207 (resp. výhľadovo model 208) by tak mal dostať priestrannejšiu alternatívu v podobe 2008. V prípade Peugeotu 2007 / 2008 sa dlhú dobu spomínala logická možnosť malého MPV, konkurujúceho modelom ako Renault Modus, Fiat Idea, a Opel Meriva. Neuspokojivý nárast trhu s malými MPV, odrážajúci sa nielen v predajoch Modusu a Idey, ale i v odbyte menšieho Peugeotu 1007 ale nateraz spochybnil úvahy nad existenciou podobného projektu. V tejto chvíli tak nie sú dostupné nijaké bližšie informácie o tom, čo presne (a kedy) by sa mohlo predstaviť pod typovým označením 2008.

Peugeot Bipper
Nedávno predstavené malé viacúčelové kombi bude po úžitkovej verzií v roku 2008 doplnené aj o „osobný“ model.

Peugeot 308
V tomto období sa na trh dostáva prvý z „osmičkovej“ generácie Peugeotov – troj-, resp. päťdverový hatchback 308. Tak ako doteraz, aj v novej generácii ho doplnia ďalšie dve karosárske verzie: na jar 2008 to bude praktické kombi SW a o pol roka neskôr aj nová generácia coupé-cabrioletu 308 C-C s pevnou skladacou strechou.

S novou generáciou Peugeotu 308 má ale výrobca podstatne väčšie ambície než s jeho predchodcom. Modelová ofenzíva radu 308 sa tak tentokrát neskončí pri coupé-cabriolete, ale pri kompaktnom coupé, ako konkurentovi pre Audi TT. Aj keď jeho uvedenie zatiaľ nebolo oficiálne avizované, Jérôme Gallix pripustil, že by sa tak mohlo stať už v najbližších rokoch (2009). Podľa jeho názoru by v sériovej verzií malo byť čo najpodobnejšie conceptu 308 RC-Z z tohtoročného frankfurtského autosalónu.

Posledná významná novinka radu 308 je plánovaná na rok 2010. Pôjde o sériovú verziu hybridného 5-dverového hatchbacku predstavenú takisto vo forme conceptu na tohtoročnom autosalóne IAA vo Frankfurte.

Peugeot 3008
Značka Peugeot dlho ignorovala trh s vozidlami kategórii MPV a SUV. V budúcnosti sa to ale zmení. Dôkazom toho bude napríklad Peugeot 3008, ktorý má byť kombináciou oboch spomenutých koncepcií. Aj keď sa pod vývojovým projektom T84 pôvodne zvažovalo konvenčné MPV nižšej strednej triedy, výsledkom vývoja bude nakoniec crossover v štýle Nissanu Qashqai. Novinka, ktorej sériové uvedenie je plánované na rok 2009 bude k dispozícii v dvoch dĺžkach rázvoru a s možnosťou voľby medzi pohonom dvoch, alebo všetkých štyroch kolies.

Peugeot Partner
Premiéra druhej generácie veľkopriestorového kombi Partner je už pripravená. Začiatkom roka 2008 by sa tak mal predstaviť väčší a priestrannejší nástupca stávajúceho modelu.

Peugeot 408
Nástupca Peugeotu 407 sa predstaví v roku 2010. Novinka vyvíjaná pod kódovým označením W2 by sa mala stať prvým Peugeotom postaveným na veľkej modulárnej platforme PF3. Auto sa na rozdiel od stávajúceho modelu bude vyznačovať elegantnejšími a športovejšími tvarmi. Peugeot 408 vo verziách sedan a kombi (SW) by tak mal francúzsku značku vrátiť nielen na vrchol v strednej triede, ale „otvorí“ jej aj cestu k novej generácii luxusných vozidiel.

Vo vyššie uvedenom texte nie je zmienka o nástupcovi coupé-verzie aktuálneho Peugeotu 407. Dôvodom sú správy z automobilky, ktoré potvrdzujú, že náhrada cestovného coupé (zatiaľ) nie je zvažovaná.

Ešte pred uvedením novej generácie podstúpi aktuálny model modernizáciu. Stane sa tak už na budúci rok. Možnú podobu faceliftovaného Peugeotu 407 si môžete pozrieť na nasledujúcich fotografiách: Foto 1, Foto 2

Peugeot 4007
Práve uvedenú novinku nečakajú v blízkej budúcnosti nijaké významné zmeny.

Peugeot 608
Veľké sedany od Peugeotu nedosahujú mimo domáceho trhu významnejších predajných úspechov. To by sa malo zmeniť s príchodom novej generácie. Aj keď pôvodné špekulácie hovorili o tom, že novinka by mala mať premiéru v roku 2007 (alebo 2008), nakoniec je všetko inak. Peugeot 608 sa nepredstaví skôr ako v roku 2011. Auto vyvíjané ako projekt W3 by malo byť výrazne hodnotnejším modelom, než aktuálny Peugeot 607. Správy z automobilky (ktorých reálny základ potvrdzuje aj Jérôme Gallix) hovoria o tom, že novinka by sa mala vyznačovať líniami tzv. „4-dverového coupé“.

Zatiaľ neoverené informácie hovoria, že budúca generácia veľkého Peugeotu by okrem základného „4-dverového coupé“ mohla obsahovať aj ďalšie dve verzie. Jednou by malo byť veľké cestovné coupé GT, čiastočne nahrádzajúce menší Peugeot 407 Coupé, a druhou verziou by malo byť priestranné lifestyleové kombi. V jeho prípade sa dokonca hovorí o športovom vyhotovení typu Shootig Brake.

Peugeot „MPV-Crossover“
Aktuálne MPV Peugeot 807 čaká v roku 2008 posledná modernizácia. Vo faceliftovanej forme ostane vo výrobe ešte ďalšie dva roky.

Druhá generácia „Euro-vanov“ nedosiahla očakávaný úspech a tak sa obaja vývojovo-výrobní partneri (PSA a Fiat Group) rozhodli predefinovať svoj prístup k návrhu veľkopriestorového vozidla. Zatiaľ bezmenný nástupca 807 očakávaný koncom roka 2010, alebo začiatkom roka 2011 tak bude podstatne dynamickejšie tvarovaným autom, a na trhu sa postaví podobne zmeranému Fordu S-Max a Mercedesu triedy R.

Peugeot „SAV-Crossover“
Na vrchole novej palety luxusných Peugeotov by sa začiatkom nasledujúcej dekády mohol objaviť automobil kategórie crossover-SAV. Zatiaľ bezmenná sedemmiestna novinka by bola namierená proti veľkým SUV Mercedesu, BMW, a Volva. Podobný projekt síce nebol zatiaľ oficiálne oznámený, ale šéfdesignér značky Jérôme Gallix priznal, že veľké SAV je jedným z viacerých modelov špičkového radu Peugeotov, ktoré sa pokúsi obhájiť pred vedením koncernu.

Spolupracujeme s TipCars.com
Babiš plánuje přidat zdravotním sestrám Babiš plánuje přidat zdravotním sestrám

Premiér v demisi a předseda hnutí ANO…

Pražská správa nemovitostí kupuje kanceláře na Chodově za téměř čtvrt miliardy Pražská správa nemovitostí kupuje kanceláře na Chodově za téměř čtvrt miliardy

Společnost Vinton Development prodala firmě Pražská…

Glosa Jaroslava Bukovského: Ano, bude dráž Glosa Jaroslava Bukovského: Ano, bude dráž

Česko dluží po prvním kvartálu o pět procent více peněz…

 

Štítky Peugeot Spy Photos

 

Přidat názorDiskuse: Marko: Budúcnosť Peugeotu (Prebúdzanie leva)Doporučujeme
Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte

Automobil je dnes čistě spotřební záležitostí. V…

Jsou české silnice nejhorší v Evropě? Tohle nám na nich nejvíce vadí! Jsou české silnice nejhorší v Evropě? Tohle nám na nich nejvíce vadí!

České silnice mají hrozný povrch a jsou špatně značené, v…

 

AutoRevue
Nejrychlejší Dacia Duster měla 850 koní vyladěných pro Pikes Peak Nejrychlejší Dacia Duster měla 850 koní vyladěných pro Pikes Peak

Před zadní nápravou přepracovaný vidlicový šestiválec…

Donald Trump konečně nebude jezdit v ojeté limuzíně. Nová je už hotová Donald Trump konečně nebude jezdit v ojeté limuzíně. Nová je už hotová

Americký prezident Donald Trump při svých cestách zatím…

 

 
S novým vedením VW jsou zde nové spekulace o budoucnosti značky Ducati

S novým vedením VW jsou zde nové spekulace o budoucnosti značky Ducati

Dnes 16:50

Novým generálním ředitelem koncernu Volkswagen se stal v první polovině dubna Herbert Diess a s jeho příchodem se objevují nové otazníky ohledně dříve zamítnutého prodeje značky Ducati.
Blesk.cz

Jarní trendy: Hrajte si s barvami, stuhami a perličkami

Jarní trendy: Hrajte si s barvami, stuhami a perličkami

Trendy pro letošní jaro v sobě snoubí jemné dívčí prvky a pohodlí. Tenisky v pudrových barvách nemusíte nosit…

Do Česka vtrhly bouřky, ledové kapky vystřídají třicítky. Sledujte radar

Do Česka vtrhly bouřky, ledové kapky vystřídají…

Během pondělka přes Česko přechází výrazná studená fronta od západu. Ta s sebou kolem poledne přinesla i bouřky.…

 

iSport.cz

Program MS v hokeji 2018:  kompletní rozpis zápasů, skupiny, play off

Program MS v hokeji 2018: kompletní rozpis zápasů,…

Rok 2018 přináší sportovním fanouškům jeden vrchol za druhým. Po únorové olympiádě v Jižní Koreji odstartuje v…

Loučící se Wenger: Měl jsem občas pocit, že  asistuji u svého pohřbu

Loučící se Wenger: Měl jsem občas pocit, že…

Poprvé od pátečního překvapivého oznámení, že po sezoně po téměř 22 letech skončí na lavičce fotbalistů…

 

Reflex.cz

Sto francouzských osobností v Le Figaro: Politický islamismus ohrožuje svobodu, vzniká apartheid naruby

Sto francouzských osobností v Le Figaro: Politický…

Situace kolem vzrůstající muslimské komunity ve Francii se stále více vyhrocuje. Naposledy se to projevilo před…

Dochází tu k devastaci mezilidských vztahů, píší ostravští chirurgové Babišovi po odvolání ředitele Němečka

Dochází tu k devastaci mezilidských vztahů, píší…

Lékaři Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava se kvůli situaci na klinice obrátili na premiéra v demisi…