Marko: Budúcnosť Peugeotu (Prebúdzanie leva)

Marko: Budúcnosť Peugeotu (Prebúdzanie leva)

 
 

Christian Streiff a Jérôme Gallix. Dve nastupujúce osobnosti Peugeotu. Prvý je novým šéfom PSA prichádzajúcim zo spoločnosti Airbus S.A.S. Druhý je nastupujúcim šéfdesignérom. A obaja spoločne práve pripravujú dynamickejšiu budúcnosť Peugeotu.

Prebúdzanie leva (vol.1)
Ak vám dnešný úvodník pripomína ten predchádzajúci (o Renaulte), máte pravdu. Ich podobnosť je zámerná. Posledné desaťročie vývoja automobilky Peugeot je totiž v základných obrysoch takmer rovnaké, ako u jej hlavného domáceho konkurenta. Obe značky dlhé obdobie vykazovali dobré hospodárske výsledky. Obe značky len veľmi opatrne rozširovali svoje portfólio produktov, predovšetkým v nižších kategóriách. A obe značky sa nakoniec dostali do situácie, kedy svoju stratégiu museli začať pod vplyvom (možných) budúcich hrozieb prehodnocovať. Je teda len samozrejmé, že stratégia Peugeotu pre nasledujúce roky sa bude v mnohom podobať tej konkurenčnej.

Ešte predtým, než sa dostaneme k plánovaným zmenám a novinkám, vráťme sa v krátkosti k tomu čo im predchádzalo. U Peugeotu by sa to dalo označiť jediným slovom: zdržanlivosť. A neplatí to iba pre celé obdobie (1997-2006) „vládnutia“ Streiffoveho predchodcu - Jean-Martin Folza – ale i pre posledné roky šéfmanažérskej legendy koncernu PSA Jacquesa Calveta. Obaja sa bránili odvetvovým fúziám, alebo akvizíciám iných značiek. Kládli skôr dôraz na vytváranie vývojovo-výrobných partnerstiev s konkurenčnými výrobcami (v jednotlivých projektoch). U Peugeotu tak dnes plnú polovicu modelov tvoria vozidlá, ktoré sú výsledkami kooperácie so spoločnosťami Fiat, Toyota, a Mitsubishi Motors. Spoločný vývojový program v oblasti motorov je zas predmetom spolupráce s automobilkami Ford a BMW. Rázna Folzova obhajoba podobného prístupu v časoch „zúriacich“ fúzií mohla pôsobiť až príliš opatrne. Dnešná realita ale potvrdila správnosť názorov bývalého šéfa koncernu. Takmer všetky pokusy o vytvorenie integrovaných megakoncernov sa po niekoľkých rokoch trápenia skončili neúspešne, a ani existujúcim korporáciám s väčším počtom brandov sa nedarí práve ukážkovo.

Ak zdržanlivosť vo fúziách ušetrila koncernu PSA mnoho starostí, iný druh opatrnosti nedáva dnešnému vedeniu mnoho dôvodov k úsmevu. Reč je o modelovej politike. V uplynulom období Peugeot vsádzal viac na vytváranie nepreberného množstva karosárskych verzií modelov z dolného spektra ponuky. Sám o sebe by to bol samozrejme chvályhodný postup. Lenže opačná strana portfólia, a hlavne prienik do nových, rastúcich segmentov trhu ostávali u Peugeotu dlho zanedbávané. Podobná stratégia ale položila základy neskorším problémom. V prvotnej fáze sa mohlo zdať, že „nízkoziskové“ mainstremové produkty dokážu v dostatočných počtoch a pri neustálom rozširovaní ponuky zabezpečiť firme rast. V svetle tejto teórie nebolo nevyhnutne potrebné investovať do vývoja drahších a väčších vozidiel (aj keď s vyššou pridanou hodnotou pre automobilku). O to viac, že konkurenční výrobcovia často nedokázali s inovatívnymi produktmi úspešne naplniť očakávania trhu Lenže prílišná orientácia na jeden „pilier“ ponuky začala pozvoľna prinášať problémy. Trh malých mainstremových áut sa v západnej Európe nasýtil a predaje v tomto regióne začali postupne upadať. Vznikajúci problém je dnes ešte stále maskovaný rastúcim predajom vo východnej Európe, Číne, a Latinskej Amerike. Ani v týchto lokalitách ale nebude rastový potenciál nekonečný. Problém si uvedomuje aj nový šéf koncernu Christian Streiff, keď hovorí: „...od roku 2002 zaznamenávame pokles podielov na európskom trhu. Poznáme ale príčiny tohto stavu.“ , pričom ďalej objasňuje: „čelili sme pomalej obmene modelov a zlému načasovaniu ich predstavenia; nemali sme zastúpenie v správnych trhových segmentoch a naše produktové portfólio nebolo dostatočne široké; designu naviac chýbala iskra.“

Aby sme ale boli spravodliví, nesmieme zabúdať na fakt, že v období „stagnácie“ Peugeotu výrazne posilňovala druhá koncernová značka – Citroën. V uplynulých rokoch sa tak práve na ňu sútredil nielen záujem koncernových plánovačov, ale aj výrazná časť finančných tokov v PSA. Dnes, keď má Citroën vybudovanú silnú modelovú ponuku prišiel čas naliať „novú krv“ aj do Peugeotu. V najbližšom období tak môžeme očakávať vo všetkých smeroch zintenzívnenie aktivít práve u materskej značky koncernu. Pomôcť tomu má rozvojový program „CAP 2010“ a rámcové definovanie rastových ambícií do roku 2015.

Plán „CAP 2010“ obsahuje štyri základné priority. Týkajú sa kvality produktov, úspor v hospodárení koncernu, marketingovej stratégie, a modelovej politiky. Prvé dva záväzky sa nesú v duchu „obvyklých“ predsavzatí. Kvalita (či už produktov, alebo služieb) sa má do roku 2010 dostať na úroveň porovnateľnú s najlepšími konkurentmi. Úspory sa zas budú hľadať v personálnom zoštíhľovaní, zefektívňovaní výroby, a optimalizácií dodávateľskej a distribučnej siete. Ďalším bodom je pripravovaná marketingová stratégia. Vrámci nej by malo dôjsť nielen k celoeurópskej reklamnej ofenzíve, ale hlavne k zdynamizovaniu práce dealerských a servisných centier. Zvláštna pozornosť bude venovaná aj výraznejšiemu podchyteniu trhu „flotilových“ klientov. Naplnenie všetkých spomenutých bodov, spolu s novým modelovým portfóliom by malo zabezpečiť Peugeotu nielen návrat na pozície z konca 90. rokov, ale výhľadovo aj ich posilnenie.

Práve posledná časť plánu „CAP 2010“, týkajúca sa budúceho modelového portfólia Peugeotu bude pre verejnosť najzaujímavejšia. V jej centre stojí nielen rýchlejšia generačná obmena stávajúcich modelov, ale hlavne prienik do segmentov, ktoré boli zatiaľ opomínané. Predstaviť by sa tak malo niekoľko crossoverov, športový model, a hlavne ucelený rad vozidiel luxusnejšieho zmerania. Práve posilnenie hornej časti ponuky je asi najdôležitejšou novinkou v pripravovanej palete modelov. Tá by teda mala obsahovať popri klasických mainstreamových autách a crossoveroch aj niekoľko prémiových vozidiel, ktoré vzniknú jednak predefinovaním v súčasnosti menej úspešných modelov, jednak pridaním úplne nových áut. Ani jedno z nich však neponesie inú značku ako Peugeot. Správy francúzskych ekonomických periodík o tom, že koncern PSA by pre luxusné produkty vytvoril samostatný brand (pozn.: v tejto súvislosti sa spomínali Panhard a Talbot) sa tak (nateraz) nepotvrdili.

Prebúdzanie leva (vol.2)
Zmeny v obsahu modelovej palety Peugeota budú sprevádzané aj zmenou ich formy. Má sa o to postarať nový šéfdesignér značky Jérôme Gallix. Jeho úloha ale nebude ľahká. Nielenže sa bude musieť postupne odpútať od charakteristických línií svojho predchodcu Gérada Weltera, ale musí vytvoriť aj nové... S iskrou, ktorú spomína Streiff. Nastupujúci šéfdesignér tak bude mať za úlohu prelomiť „štylistickú stagnáciu“ ktorú značke privodilo prerušenie dlhoročnej spolupráce so štúdiom Pininfarina, ako aj následný Welterov design-direction. Bol to totiž práve Gérard Welter, ktorý vytvoril polarizujúcu tvár súčasných Peugeotov s tiahlymi hlavnými svetlometmi a obrovským nasávacím otvorom (ako „odkazom“ na ním obľúbené autá značky Ferrari). Problémom ani tak nie je samotné designové stvárnenie, ale skôr to, že všetky nové modely akoby ostali „zakliate“ v tomto výraze. Design pripravovaných Peugeotov sa týmto opakovaním stal až príliš predvídateľným. Túto častú výtku na adresu svojho predchodcu sa ale Gallix snaží zmierňovať: „...Niektorí z našich konkurentov sú uznávaní za to, že existujú kvôli vytváraniu fantázií. Ak sú tieto fantázie dôvodom, prečo sme považovaní za, povedzme, opakujúcich sa, akceptujeme to. Rád by som ale upozornil, že skutočne úspešní sú tí, ktorí majú silný image vďaka stálosti vyjadrovacích prostriedkov v celom výrobnom rade.“ Na druhú stranu ale pripúšťa, že kritika tu je (a môže byť oprávnená): „Kritika u nás nemôže ostať nevypočutá. Jednotné stvárnenie predných častí nás privádza do stavu opakovania sa, ktoré je obzvlášť zjavné pri rýchlom uvádzaní noviniek. Budeme teda musieť nájsť spôsob ako diferencovať tvary vrámci celej rodiny modelov. Tento bod je hlavnou výzvou, ktorej sa musíme v budúcnosti postaviť, a to bez ohľadu na dedičstvo. Ak teda očakávame expresívnejšie stvárnenie, stávajúce línie môžu byť spochybnené.“ Zdá sa teda, že náhľad nového šéfdesignéra môže výrazne prispieť k „rozprúdeniu krvi“ pri pohľade na budúcu generáciu Peugeotov. Pomôcť by tomu mal aj návrat k užšej spolupráci so štylistickým štúdiom Pininfarina.

Peugeot 107
Aktuálne najmenší Peugeot, ktorý je spoločným projektom so sesterským Citroënom a japonskou Toyotou schádza z výrobných liniek kolínskeho závodu od roku 2005. V stávajúcej generácii tomu tak bude až do začiatku budúceho desaťročia, kedy by sa mali predstaviť nástupcovia všetkých troch značkových modelov.

V plánoch koncernu PSA má ale kolínsky závod dôležitú úlohu. Ako už bolo spomenuté vyššie, PSA sa bude snažiť zlepšiť kvalitu svojich výrobkov. Český závod by sa mal stať odrazovým mostíkom k tomuto cieľu. Napomôcť by tomu mal výrobný systém partnerskej Toyoty, považovanej za svetového leadra v oblasti kvality. Podľa manažérov francúzskej automobilky sú tak spoločné výrobné linky príležitosťou, ako sa naučiť a prevziať niektoré z postupov japonského partnera.

Peugeot 1007
Inovatívny koncept mestského „micro-MPV“ vyvolal rozpačité reakcie už pri svojom predstavení v roku 2004. A ani neskoršia odozva zákazníkov nebola podľa očakávaní vedenia značky. Pôvodné plány na ročnú výrobu 130.000 ks tak boli postupne znižované až na realistickejšiu hranicu 50.000 ks. / ročne. Nad budúcnosťou Peugeotu 1007 sa tak začali objavovať otázniky. Trochu svetla do tejto otázky vniesol nový šéfdesignér značky Jérôme Gallix, ktorý na otázku o budúcnosti 1007 odpovedal: „V tejto chvíli nezvažujeme ani nástupcu, ani ukončenie výroby. Nateraz je nevyhnutné, aby si auto našlo svoj trh.“ Ani takto trpezlivý prístup ale nemôže zakryť sklamanie z predajných čísel. Ak by sa teda označenie 1007 udržalo v portfóliu Peugeotov aj v druhej generácií, je pravdepodobné, že jeho nositeľom bude auto odlišnej koncepcie.

Peugeot 207
Nová generácia modelu 207 je v tejto chvíli kompletná. Najbližšou významnou položkou v „programe“ tak ostáva facelift auta, plánovaný na rok 2010.

Peugeot 2008
S nástupom menšieho modelu 1007 sa objavila v nomenklatúre značenia Peugeotov novinka. Ide o pridanie ďalšej nuly, ktorá rozširuje označenie z troj- na štvormiestne číslo. To by sa malo stať typickým pre modely, ponúkajúce viac priestoru než základné (konvenčné) cestové autá. A podľa vyjadrenia predstaviteľov značky by sa postupne mali objaviť „dvojnulkové“ modely ako paralela ku všetkým základným verziám. Model 207 (resp. výhľadovo model 208) by tak mal dostať priestrannejšiu alternatívu v podobe 2008. V prípade Peugeotu 2007 / 2008 sa dlhú dobu spomínala logická možnosť malého MPV, konkurujúceho modelom ako Renault Modus, Fiat Idea, a Opel Meriva. Neuspokojivý nárast trhu s malými MPV, odrážajúci sa nielen v predajoch Modusu a Idey, ale i v odbyte menšieho Peugeotu 1007 ale nateraz spochybnil úvahy nad existenciou podobného projektu. V tejto chvíli tak nie sú dostupné nijaké bližšie informácie o tom, čo presne (a kedy) by sa mohlo predstaviť pod typovým označením 2008.

Peugeot Bipper
Nedávno predstavené malé viacúčelové kombi bude po úžitkovej verzií v roku 2008 doplnené aj o „osobný“ model.

Peugeot 308
V tomto období sa na trh dostáva prvý z „osmičkovej“ generácie Peugeotov – troj-, resp. päťdverový hatchback 308. Tak ako doteraz, aj v novej generácii ho doplnia ďalšie dve karosárske verzie: na jar 2008 to bude praktické kombi SW a o pol roka neskôr aj nová generácia coupé-cabrioletu 308 C-C s pevnou skladacou strechou.

S novou generáciou Peugeotu 308 má ale výrobca podstatne väčšie ambície než s jeho predchodcom. Modelová ofenzíva radu 308 sa tak tentokrát neskončí pri coupé-cabriolete, ale pri kompaktnom coupé, ako konkurentovi pre Audi TT. Aj keď jeho uvedenie zatiaľ nebolo oficiálne avizované, Jérôme Gallix pripustil, že by sa tak mohlo stať už v najbližších rokoch (2009). Podľa jeho názoru by v sériovej verzií malo byť čo najpodobnejšie conceptu 308 RC-Z z tohtoročného frankfurtského autosalónu.

Posledná významná novinka radu 308 je plánovaná na rok 2010. Pôjde o sériovú verziu hybridného 5-dverového hatchbacku predstavenú takisto vo forme conceptu na tohtoročnom autosalóne IAA vo Frankfurte.

Peugeot 3008
Značka Peugeot dlho ignorovala trh s vozidlami kategórii MPV a SUV. V budúcnosti sa to ale zmení. Dôkazom toho bude napríklad Peugeot 3008, ktorý má byť kombináciou oboch spomenutých koncepcií. Aj keď sa pod vývojovým projektom T84 pôvodne zvažovalo konvenčné MPV nižšej strednej triedy, výsledkom vývoja bude nakoniec crossover v štýle Nissanu Qashqai. Novinka, ktorej sériové uvedenie je plánované na rok 2009 bude k dispozícii v dvoch dĺžkach rázvoru a s možnosťou voľby medzi pohonom dvoch, alebo všetkých štyroch kolies.

Peugeot Partner
Premiéra druhej generácie veľkopriestorového kombi Partner je už pripravená. Začiatkom roka 2008 by sa tak mal predstaviť väčší a priestrannejší nástupca stávajúceho modelu.

Peugeot 408
Nástupca Peugeotu 407 sa predstaví v roku 2010. Novinka vyvíjaná pod kódovým označením W2 by sa mala stať prvým Peugeotom postaveným na veľkej modulárnej platforme PF3. Auto sa na rozdiel od stávajúceho modelu bude vyznačovať elegantnejšími a športovejšími tvarmi. Peugeot 408 vo verziách sedan a kombi (SW) by tak mal francúzsku značku vrátiť nielen na vrchol v strednej triede, ale „otvorí“ jej aj cestu k novej generácii luxusných vozidiel.

Vo vyššie uvedenom texte nie je zmienka o nástupcovi coupé-verzie aktuálneho Peugeotu 407. Dôvodom sú správy z automobilky, ktoré potvrdzujú, že náhrada cestovného coupé (zatiaľ) nie je zvažovaná.

Ešte pred uvedením novej generácie podstúpi aktuálny model modernizáciu. Stane sa tak už na budúci rok. Možnú podobu faceliftovaného Peugeotu 407 si môžete pozrieť na nasledujúcich fotografiách: Foto 1, Foto 2

Peugeot 4007
Práve uvedenú novinku nečakajú v blízkej budúcnosti nijaké významné zmeny.

Peugeot 608
Veľké sedany od Peugeotu nedosahujú mimo domáceho trhu významnejších predajných úspechov. To by sa malo zmeniť s príchodom novej generácie. Aj keď pôvodné špekulácie hovorili o tom, že novinka by mala mať premiéru v roku 2007 (alebo 2008), nakoniec je všetko inak. Peugeot 608 sa nepredstaví skôr ako v roku 2011. Auto vyvíjané ako projekt W3 by malo byť výrazne hodnotnejším modelom, než aktuálny Peugeot 607. Správy z automobilky (ktorých reálny základ potvrdzuje aj Jérôme Gallix) hovoria o tom, že novinka by sa mala vyznačovať líniami tzv. „4-dverového coupé“.

Zatiaľ neoverené informácie hovoria, že budúca generácia veľkého Peugeotu by okrem základného „4-dverového coupé“ mohla obsahovať aj ďalšie dve verzie. Jednou by malo byť veľké cestovné coupé GT, čiastočne nahrádzajúce menší Peugeot 407 Coupé, a druhou verziou by malo byť priestranné lifestyleové kombi. V jeho prípade sa dokonca hovorí o športovom vyhotovení typu Shootig Brake.

Peugeot „MPV-Crossover“
Aktuálne MPV Peugeot 807 čaká v roku 2008 posledná modernizácia. Vo faceliftovanej forme ostane vo výrobe ešte ďalšie dva roky.

Druhá generácia „Euro-vanov“ nedosiahla očakávaný úspech a tak sa obaja vývojovo-výrobní partneri (PSA a Fiat Group) rozhodli predefinovať svoj prístup k návrhu veľkopriestorového vozidla. Zatiaľ bezmenný nástupca 807 očakávaný koncom roka 2010, alebo začiatkom roka 2011 tak bude podstatne dynamickejšie tvarovaným autom, a na trhu sa postaví podobne zmeranému Fordu S-Max a Mercedesu triedy R.

Peugeot „SAV-Crossover“
Na vrchole novej palety luxusných Peugeotov by sa začiatkom nasledujúcej dekády mohol objaviť automobil kategórie crossover-SAV. Zatiaľ bezmenná sedemmiestna novinka by bola namierená proti veľkým SUV Mercedesu, BMW, a Volva. Podobný projekt síce nebol zatiaľ oficiálne oznámený, ale šéfdesignér značky Jérôme Gallix priznal, že veľké SAV je jedným z viacerých modelov špičkového radu Peugeotov, ktoré sa pokúsi obhájiť pred vedením koncernu.

Spolupracujeme s TipCars.com
Online: V první volební den hlasovalo přes 40 procent voličů Online: V první volební den hlasovalo přes 40 procent voličů

Začaly volby. Občané hlasují o tom, kdo nově zasedne do…

Americký rozpočtový deficit výrazně vzrostl, i když do něj přitekly rekordní příjmy Americký rozpočtový deficit výrazně vzrostl, i když do něj přitekly rekordní příjmy

Rozpočtový deficit Spojených států v uplynulém fiskálním…

Podpora a výzva k terorismu má z internetu mizet do dvou hodin, shodla se G7 Podpora a výzva k terorismu má z internetu mizet do dvou hodin, shodla se G7

Podpora terorismu a výzvy k teroristickým činům mají v…

Bitcoin prolomil další hranici, letos už jeho hodnota vzrostla šestinásobně Bitcoin prolomil další hranici, letos už jeho hodnota vzrostla šestinásobně

Hodnota kybernetické měny bitcoin dnes poprvé překročila…

 

Štítky Peugeot Spy Photos

 

Přidat názorDiskuse: Marko: Budúcnosť Peugeotu (Prebúdzanie leva)Doporučujeme
Pohon všech kol je stále oblíbenější. Tohle je kompletní nabídka čtyřkolek na trhu! Pohon všech kol je stále oblíbenější. Tohle je kompletní nabídka čtyřkolek na trhu!

Jestliže před deseti lety bylo pohonem všech kol vybaveno…

Víte, jaké palivo v zahraničí natankovat? A jak se vyznat v označení Gazole či Senza Plombo? Víte, jaké palivo v zahraničí natankovat? A jak se vyznat v označení Gazole či Senza Plombo?

Ne ve všech státech Evropské unie se nafta označuje jako…

 

AutoRevue
Škoda už oficiálně prodává Karoq. Tipy, jak ho rozpoznat od Kodiaqu: Škoda už oficiálně prodává Karoq. Tipy, jak ho rozpoznat od Kodiaqu:

Škoda zatím neoznámila, kolik bude požadovat za základní…

Vyzkoušeli jsme Škodu Kodiaq Scout. Přináší tato verze něco navíc? Vyzkoušeli jsme Škodu Kodiaq Scout. Přináší tato verze něco navíc?

Co přináší Kodiaq ve verzi Scout? Není to jen designová varianta?

 

 
Model motoru Bugatti Chiron může být váš. Stojí jako nová Dacia

Model motoru Bugatti Chiron může být váš. Stojí jako nová Dacia

Dnes 17:50

Jednotka v měřítku 1:4 bohužel není funkční, přesto jde o fascinující práci. Její stavba trvala neuvěřitelných 220 hodin.
Blesk.cz

Tajemství letušek: Sex s boháči za peníze a s piloty v kokpitu?!

Tajemství letušek: Sex s boháči za peníze a s piloty…

Nejmenovaná britská letuška popsala skandální praktiky svých kolegyň. Čím dál víc stevardek si prý přivydělává…

Jaký otec, taková dcera. Recenze Layton's Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires' Conspiracy

Jaký otec, taková dcera. Recenze Layton's Mystery…

Krev není voda. A geny nadějná detektivka Katrielle Layton rozhodně nezapře. Jejím otcem totiž není nikdo jiný…

 

iSport.cz

Zklamaný Honejsek po prohře v Pardubicích: Faulovali jsme jak žáčci

Zklamaný Honejsek po prohře v Pardubicích: Faulovali…

Vidíte ty záblesky šikovnosti, schopnost se nacpat pro gól. Drzost. Antonín Honejsek v sezoně odehrál 12 zápasů…

VIDEO: Brno padlo s Hradcem, v čele je Plzeň. Liberec má první výhru venku

VIDEO: Brno padlo s Hradcem, v čele je Plzeň.…

VIDEO | Páteční 15. kolo hokejové Tipsport extraligy pořadí na čele tabulky nezměnilo. Plzeň zůstala i přes…

 

Reflex.cz

Žena si přinesla z blešího trhu raritu. Nikdy nepublikované fotky mladých Stounů

Žena si přinesla z blešího trhu raritu. Nikdy…

Bleší trhy. Jedni je milují, vyhledávají a jsou dokonce ochotni za nimi i cestovat. Například do Paříže, kde…

Padrťské rybníky aneb Hluboké oči brdské krajiny

Padrťské rybníky aneb Hluboké oči brdské krajiny

Brdy loni definitivně opustili vojáci a tato středočeská oblast se po dlouhých 90 letech otevřela turistům.…