Povinné ručení 2004 – sazby největších pojišťoven

 
22.10. 2003 Ondřej Láník

Letos je očekávána výraznější změna diferenciace cen povinného ručení a s tím související přechody řidičů za výhodnější nabídkou. Do cen se promítnou nejen bonusy/malusy, ale někde také věk a místo trvalého bydliště pojistníka.

Letos poprvé od zrušení monopolu České pojišťovny je očekávána výraznější změna diferenciace cen povinného ručení a s tím související přechody řidičů za výhodnější nabídkou. Do cen povinného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla se letos promítnou nejen bonusy/malusy, ale někde také věk a místo trvalého bydliště pojistníka.

V současné době máme k dispozici informace o sazbách od 4 velkých pojišťoven: Allianz, České pojišťovny, Kooperativy a ČSOB Pojišťovny.

Zajímá vás jak si pojišťovny rozdělily český trh s povinným ručením ? Psali jsme o tom zde.

Allianz
Pojišťovna Allianz přikročila od roku 2004 k úpravě cen podle rizikovosti skupin klientů. Doposud většina pojišťoven uplatňovala pouze systém bonus/malus, který zohledňoval, zda klient zavinil nějakou pojistnou událost, nebo ne. Statistiky ale jednoznačně dokazují, že škodní průběh výrazně ovlivňuje region, ze kterého vlastník vozidla pochází. Podstatný vliv mají i další parametry, jakými jsou například věk klienta nebo zda se jedná o občana či podnikatele nebo právnickou osobu. "Na základě těchto informací jsme připravili nový model povinného ručení, který jsme interně nazvali "spravedlivé sazby". Zavedli jsme regionální tarifní roztřídění ČR do tří skupin. V první skupině jsou obyvatelé Prahy, ve druhé obyvatelé měst nad 90 tisíc obyvatel (například Brno, Ostrava, Plzeň ..) a ve třetí obyvatelé menších měst a venkova. Pro každou z těchto regionálních skupin jsme pak na základě škodního průběhu stanovili výši pojistného. To v praxi znamená, že řidiči z menších měst a vesnic zaplatí u Allianz pojišťovny podstatně nižší pojistné, než řidiči z Prahy", popisuje nový systém Miloš Velíšek, ředitel úseku pojištění vozidel.

V praxi tak například majitel Škody Felicia z malého města nebo vesnice zaplatí podstatně méně, než majitel stejného vozu, který ho provozuje ve velkém městě. Obdobně bude Allianz pracovat také s dalšími parametry, věkem klienta a s rozlišením, zda se jedná o soukromou nebo právnickou osobu.

Dalším parametrem, který bude ovlivňovat cenu pojištění, je rozdíl ve škodním průběhu u fyzických a právnických osob. Právnické osoby či podnikatelé používají své vozidlo častěji než fyzické osoby a to se přirozeně projevuje ve větším výskytu způsobených škod. Tito klienti tak u Allianz zaplatí v průměru o 10% více než letos.

Zároveň cca 90% klientů Allianz získá bonus za bezeškodní průběh, takže bonus dosáhne výše 20%. Novým klientům Allianz přizná samozřejmě také bonus, který získali u jiné pojišťovny. Musí pouze doložit potvrzení o délce trvání a škodném průběhu dřívějšího povinného ručení.

Allianz pojišťovna v rámci povinného ručení nabízí ve spolupráci s ELVIA Assistance, s.r.o. rozsáhlé asistenční služby. Asistenční služby zůstanou na stávající úrovni, jejich limity ani rozsah nebudou ovlivněny úpravou pojistných sazeb.

Česká pojišťovna
Největší pojistitel na českém trhu povinného ručení (41% podíl) zvolil pro rok 2004 vedle objemu motoru také další kriterium pro stanovení výše sazeb-výši škod způsobených jednotlivými kategoriemi vozidel a hlavně samotnými řidiči. Dvě třetiny stávajících i většina budoucích klientů ČP jezdících bez nehod tak bude platit menší pojistné než v předchozích letech. „Sazby vzrostou například u tahačů návěsů a autobusů s hmotností nad pět tun. Svému okolí totiž způsobovaly v poslední době největší škody,“ vysvětluje generální ředitel ČP Ladislav Bartoníček.

Stejně jako v minulých letech bude i v roce 2004 Česká pojišťovna motoristům nabízet povinné ručení ve dvou základních variantách: Bonus Exclusive a Standard. Pojištění Standard se základním limitem pojistného plnění (5 mil. Kč a 18 mil. Kč) však v souvislosti se vstupem naší země do Evropské unie motoristům ČP automaticky navýší na částku 18 mil. Kč pro hmotné škody a 35 mil. Kč pro škody na zdraví. Od příštího roku bude Česká pojišťovna evidovat kromě bonusů za bezeškodní průběh také malusy.

Kooperativa
Také Kooperativa slibuje nižší sazby než v minulém roce pro většinu skupin vozidel. "Chceme opět co nejvíce zvýhodnit dobré řidiče a ve flotilách a právnických osobách určovat pojistné nově zcela podle škodního průběhu, aby byl celý systém maximálně spravedlivý," uvedl ředitel komunikace a marketingu Kooperativy Martin Diviš.

Přes 90 procent klientů Kooperativy bude mít od příštího roku nárok na bonus z povinného ručení, který může dosáhnout až 45procentní slevy z pojistného. Znamená to, že majitelé nejpočetnější skupiny vozidel - osobních automobilů - zaplatí za povinné ručení průměrně v řádu desítek až stovek korun méně než loni. Například majitel Škody Felicie (obsah motoru 1,3 ccm, produkt STANDARD) zaplatí 2796 Kč oproti loňským 2904 Kč.

Kooperativa zavádí na český trh povinného ručení službu, v zahraničí celkem běžnou, u nás však dosud neznámou .Vzhledem k významu a výši dosažených bonusů u velké většiny klientů nabídne druhá největší pojišťovna speciální ochranu těchto slev - pojištění BONUS Garant. Jde vlastně o pojištění bonusu v povinném ručení, který pro většinu klientů znamená slevu z pojistného od jednoho do několika tisíc Kč. "I na dobrého řidiče totiž na silnici čeká spousta nástrah. Může také auto půjčit někomu, kdo není až tak dobrý řidič. Jedině u Kooperativy si však bonus může ochránit," vysvětluje Diviš. Jednorázové pojistné činí 250 nebo 350 Kč (podle skupiny vozidla) a stačí zaplatit jednou a BONUS Garant chrání Váš bonus po celou dobu trvání smlouvy o povinném ručení.

Klienti Kooperativy získají příští rok v rámci inovovaného programu Bonus+ další lákavou výhodu - v případě nepojízdnosti vozu na území Evropy Kooperativa zajistí bezplatné zapůjčení náhradního vozidla nebo bezplatnou automobilovou přepravu posádky zpět do ČR současně s odtahem vozidla. Dále pro ně Kooperativa připravila opět široké a kvalitní asistenční služby a zvýšené limity plnění (maximum, které pojišťovna za svého klienta zaplatí): u produktu STANDARD dosahují nově výše 54 milionů pro škody na zdraví a 24 milionů pro škody na majetku, u varianty POPULAR 36 mil. Kč a 18 mil. Kč a u varianty EUROKOMFORT 70 mil. Kč a 70 mil. Kč.

Kooperativa, pojišťovna, a. s., je druhým největším pojišťovacím ústavem v České republice. V povinném ručení pojišťuje přes 1,26 milionu vozidel, což představuje přibližně čtvrtinu trhu. Po dokončení transakce s Pojišťovnou ČS bude činit počet Kooperativou pojištěných vozidel téměř 1,5 milionu.

ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna zavedla nový způsob výpočtu ceny povinného ručení, který zvýhodní majitele starších vozidel a řidiče bydlících v oblastech s nižší nehodovostí. Pojistné pro rok 2004 díky tomu v některých případech klesne až o 30 procent a u běžných osobních aut až o 20 procent. Navíc se významně rozšíří rozsah bezplatně poskytovaných asistenčních služeb.

Kromě významné slevy pro majitele starších vozidel ČSOB Pojišťovna připravila další slevy pro mimopražské řidiče, přičemž nejvýhodnější sazby budou mít řidiči z nejméně rizikových oblastí ve východních a středních Čechách a na jižní Moravě. Výhodnější tarify nabídne ČSOB Pojišťovna také řidičům - nepodnikatelům, kteří používají automobily k soukromým účelům.

Například pojištění staršího osobního auta s kubaturou motoru od 1000 do 1350 cm3 může jeho majitele v méně rizikových oblastech republiky a při započtení maximálního, 20% bonusu za jízdu bez nehod přijít pouze na 2332 koruny ročně, tedy jen zhruba na šest korun denně. Možnost získání slevy za stáří vozu a místo bydliště se týká více než dvou milionů motoristů.

"Rozhodli jsme se pro segmentaci sazeb povinného ručení a pro jejich výpočet i podle jiných kritérií, než je pouze objem motoru nebo hmotnost vozidla. Pojistné sazby tak mohou být nastaveny spravedlivěji, více na míru konkrétních klientů," uvedl generální ředitel ČSOB Pojišťovny Jeroen van Leeuwen.

ČSOB Pojišťovna bude v roce 2004 nabízet povinné ručení ve dvou variantách odlišujících se rozsahem pojistného plnění pro škody na zdraví i pro škody na věcech a ušlém zisku: Premiant s limitem pojistného plnění 44 miliony korun pro škodu na zdraví a 24 miliony korun pro škody na věcech a ušlém zisku a Dominant s limity pojistného plnění 60 milionů korun jak pro škodu na zdraví, tak pro škody na věcech a ušlém zisku.


Česká Pojišťovna
Kategorie vozidel        |---Základní sazba----||--Maximální bonus*1----|
                |-Standard-||Bonus Exkl||-Standard-||Bonus Exkl|
                 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

dvoukolové motorové vozidlo, motorová tříkolka a čtyřkolka do 400 kg
moto do 50 ccm          275  261  285  275  220  222  228  234
moto nad 50 ccm do 350 ccm    676  641  699  675  541  545  559  574
moto nad 350 ccm do 500 ccm   1849 1753 1910 1845 1479 1490 1528 1568
moto nad 500 ccm         2220 2104 2293 2215 1776 1788 1834 1883

osobní automobil do celkové hmotnosti 3500 kg včetně všech modif. odv. od OA
do 1000 ccm           2996 2774 3095 5920 2397 2358 2476 2482
nad 1000 ccm do 1350 ccm     3693 3468 3814 3650 2954 2948 3051 3102
nad 1350 ccm do 1850 ccm     5130 4817 5298 5070 4104 4094 4238 4309
nad 1850 ccm do 2500 ccm     8256 7752 8527 8160 6605 6589 6822 6936
nad 2500 ccm          11392 10697 11767 11260 9114 9092 9414 9571

*1 sazby s maximálním bonusem získá více než 90 % klientů České pojišťovny
*2 sazbu Bonus Exclusive má většina klientů České pojišťovny
  Limity plnění zdraví/majetek STANDARD 35 mil./18 mil.Kč
                 Bonus Exklusive 50 mil./50 mil.Kč 
******************************************************************************
Kooperativa
                |Zákl.sazba||-----Maximální bonus*3-----------|
                |-Standard-||-STANDARD-||-POPULAR--||EUKOMFORT|
Kategorie vozidel        2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

dvoukolové motorové vozidlo, motorová tříkolka a čtyřkolka do 400 kg
moto do 50 ccm          288  260  228  220  204  212  228  232
moto nad 50 ccm do 350 ccm    696  640  556  544  484  492  536  540
moto nad 350 ccm do 500 ccm   1948 1752 1556 1488 1364 1392 1512 1540
moto nad 500 ccm         2360 2100 1888 1784 1672 1676 1820 1832

osobní automobil do celkové hmotnosti 3500 kg včetně všech modif. odv. od OA
do 1000 ccm           2964 2788 2368 2368 2232 2268 2452 2492
nad 1000 ccm do 1350 ccm     3496 3420 2796 2904 2696 2768 2960 3040
nad 1350 ccm do 1850 ccm     5392 4980 4312 4232 3984 3996 4356 4396
nad 1850 ccm do 2500 ccm     8592 7756 6872 6592 6388 6436 6996 7076
nad 2500 ccm          11984 10700 9584 9092 8596 8680 9448 9548

*3 sazby s maximálním bonusem získá asi 70 % klientů Kooperativy
*4 Limity plnění zdraví/majetek STANDARD 54 mil./24 mil.Kč
                 POPULAR 36 mil./18 mil.Kč
                 EUROKOMFORT 70 mil./70 mil. Kč 


*******************************************************************************


Allianz - fyzické osoby žijící v Praze a v zahraničí
Limit pojistného plnění    |-----18/35----||-----50/50----||----100/100---|
v milionech Kč        |základ||bonus*||základ||bonus*||základ||bonus*|
Kategorie vozidel       |-------------sazby pro rok 2004---------------|

dvoukolové motorové vozidlo, motorová tříkolka a čtyřkolka do 400 kg
moto do 50 ccm           354       368       442
moto 51 - 350 ccm         659   527   685   548   822   658
moto 351 - 500 ccm        1800  1440  1872  1498  2246  1797
moto nad 500 ccm         2387  1910  2482  1986  2978  2382

osobní automobil do celkové hmotnosti 3500 kg včetně všech modif. odv. od OA
do 1000 ccm            3732  2986  3881  3105  4657  3726
nad 1001 - 1350 ccm        4382  3506  4557  3646  5468  4374
nad 1351 - 1850 ccm        5867  4694  6102  4882  7322  5858
nad 1851 - 2500 ccm        8715  6972  9064  7251  10877  8702
nad 2500 ccm           12471  9977  12970  10376  15564  12451

* bonus 20% za 48 měsíční bezeškodní průběh 

*******************************************************************************
Allianz - fyzické osoby žijící ve městech nad 90 tisíc obyvatel a v okolí Prahy
Limit pojistného plnění    |-----18/35----||-----50/50----||----100/100---|
v milionech Kč        |základ||bonus*||základ||bonus*||základ||bonus*|
Kategorie vozidel       |-------------sazby pro rok 2004---------------|

dvoukolové motorové vozidlo, motorová tříkolka a čtyřkolka do 400 kg
moto do 50 ccm           354       368       442
moto 51 - 350 ccm         659   527   685   548   822   658
moto 351 - 500 ccm        1797  1438  1869  1495  2243  1794
moto nad 500 ccm         2381  1905  2476  1981  2971  2377

osobní automobil do celkové hmotnosti 3500 kg včetně všech modif. odv. od OA
do 1000 ccm            3124  2499  3249  3599  3899  3119
nad 1001 - 1350 ccm        3979  3183  4138  3310  4966  3973
nad 1351 - 1850 ccm        5643  4514  5869  4695  7043  5634
nad 1851 - 2500 ccm        8523  6818  8864  7091  10637  8510
nad 2500 ccm           11776  9421  12247  9789  14696  11757

* bonus 20% za 48 měsíční bezeškodní průběh

******************************************************************************
Allianz - ostatní fyzické osoby

Limit pojistného plnění    |-----18/35----||-----50/50----||----100/100---|
v milionech Kč        |základ||bonus*||základ||bonus*||základ||bonus*|
Kategorie vozidel       |-------------sazby pro rok 2004---------------|

dvoukolové motorové vozidlo, motorová tříkolka a čtyřkolka do 400 kg
moto do 50 ccm           298       316       379
moto 51 - 350 ccm         645   516   684   547   821   657
moto 351 - 500 ccm        1763  1410  1869  1495  2243  1794
moto nad 500 ccm         2256  1805  2391  1913  2869  2295

osobní automobil do celkové hmotnosti 3500 kg včetně všech modif. odv. od OA
do 1000 ccm            2728  2182  2892  2314  3470  2776
nad 1001 - 1350 ccm        3401  2721  3605  2884  4326  3461
nad 1351 - 1850 ccm        4864  3891  5156  4125  6187  4950
nad 1851 - 2500 ccm        7613  6090  8070  6456  9684  7747
nad 2500 ccm           10570  8456  11204  8963  13445  10756
* bonus 20% za 48 měsíční bezeškodní průběh
Spolupracujeme s TipCars.com
Ryanair zruší kvůli stávce pilotů až 12 procent letů Ryanair zruší kvůli stávce pilotů až 12 procent letů

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair kvůli…

Evropská unie uvalí cla na dovoz čínských elektrokol Evropská unie uvalí cla na dovoz čínských elektrokol

Evropská unie zavede od čtvrtka cla na dovoz veškerých…

Daňoví poradci a advokáti se bojí o profesní mlčenlivost Daňoví poradci a advokáti se bojí o profesní mlčenlivost

Evropská unie stupňuje boj proti daňové optimalizaci ze…

 
Zdroj: výše uvedené pojišťovny

Štítky Slevy Statistiky Allianz Kooperativa

 Doporučujeme
Pokuta za rychlost v Chorvatsku, Rakousku či Itálii. Jaký trest vám hrozí v zahraničí? Pokuta za rychlost v Chorvatsku, Rakousku či Itálii. Jaký trest vám hrozí v zahraničí?

Vysoké tresty za rychlost jako již tradičně hrozí v…

Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte

Automobil je dnes čistě spotřební záležitostí. V…

 

AutoRevue
Zpátky do alternativní historie. Jak by vypadal retro Prius, Cayenne a další? Zpátky do alternativní historie. Jak by vypadal retro Prius, Cayenne a další?

Umíte si představit Prius navržený Toyotou v 70. letech,…

Šílená logistika závodů Formule 1. Podívejte se do zákulisí! (video) Šílená logistika závodů Formule 1. Podívejte se do zákulisí! (video)

Kolotoč Formule 1 je neuvěřitelně nabitý. Zamýšleli jste…

 

 
Exotická Lancia Kappa po prezidentu Václavu Havlovi je na prodej. Kolik za ni dáte?

Exotická Lancia Kappa po prezidentu Václavu Havlovi je na prodej. Kolik za ni dáte?

Dnes 15:52

Lancia Kappa v našich podmínkách není zrovna běžným jevem. Jeden z mála českých exemplářů nicméně měl slavného majitele, Václava Havla.
Blesk.cz

Slavná zpěvačka skončila na psychiatrii! Deprese a myšlenky na smrt

Slavná zpěvačka skončila na psychiatrii! Deprese a…

Krása, talent, peníze, úspěch, nic z toho jí nechybí. Přesto se zpěvačka skupiny Destiny’s Child Michelle…

Slováček opustil Gelemovou! Po romantice v Itálii dal přednost rodině a dětem!

Slováček opustil Gelemovou! Po romantice v Itálii…

Tak to bude pořádně horké léto! Poté, co Felix Slováček (75) se svou milenkou Lucií Gelemovou (35) absolvoval…

 

iSport.cz

Příběh Václava Burdy: vystupoval jako šlechtic, podílel se na majstrštyku

Příběh Václava Burdy: vystupoval jako šlechtic,…

Jsou chvíle, kdy je vám smutno a zároveň jste naštvaní na nespravedlnost světa, který se zbavuje dobrých a…

Poklad z nebe! Jak Američanka přijela s občanstvím a zlomila český rekord

Poklad z nebe! Jak Američanka přijela s občanstvím a…

Zdá se, že českému plavání spadl z nebe poklad. Třiadvacetiletá Američanka s českými kořeny Anika Apostalonová…

 

Reflex.cz

Babiš bude hlavní koordinátor boje proti korupci aneb Agrokozel nejvyšším zahradníkem

Babiš bude hlavní koordinátor boje proti korupci…

Někdy si říkám, že už mne v Česku nemůže nic překvapit, avšak… Premiér Andrej Babiš se nově stal nejvyšším (!!)…

Miss Írán: Těžko uvěřit, ale i v této zemi kdysi probíhaly soutěže o nejkrásnější dívku. Podívejte se

Miss Írán: Těžko uvěřit, ale i v této zemi kdysi…

V současnosti je Írán země, kde vládne tvrdý islámský režim. Ne vždy tomu tak ale bylo. Před islámskou revolucí…