Alko kalkulačka
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Přechody pro chodce: Absolutní přednost není, ale…

Petr Slováček Petr Slováček 9. 9. 2017 • 11:46
6
20
Zobrazit náhledy (6)
Při otáčení nebo couvání nesmí řidič ohrozit chodce, ostatně na přechodu to nelze vůbec. Na malých parkovištích jako na snímku to je ale docela problém.
Nešťastně vyložený mýtus o absolutní přednosti si i po letech vybírá oběti z řad chodců. Bohužel s ní ale jako řidiči musíme počítat!

Během loňského roku zemřelo na českých a moravských silnicích 111 chodců a obvinění si v drtivé většině případů vyslechl řidič. Příčiny obvykle figurují v policejních kolonkách „nevěnování se řízení“, „nedání přednosti na přechodu“ či „vysoká rychlost“.

Na druhou stranu minimálně v jedenadvaceti smrtelných případech zavinil událost nemotorizovaný účastník provozu náhlým vstupem do vozovky, neodhadnutím vzdálenosti nebo zmateným a zbrklým chováním. Chyby se tak stávají na obou stranách. Ale jen jedna z nich za to platí smrtí. Zejména na přechodu, kde jsou pěší předvědčeni o své absolutní přednosti. Nic takového ale neplatí! Před auto nesmí vstoupit bezprostředně, ale tak, aby řidič stihl bezpečně zastavit.

Z pohledu řidiče je snadné říct, že chodci jsou nedisciplinovaní. Optikou pěšího jsou zase šoféři arogantní hulváti, kteří nenechají přejít, ani když jim člověk stojí před autem. Pro zajímavost jsme si proto sedli k nejbližšímu přechodu vedle redakce a dělali si čárky, kdo se chová zodpovědněji. Z třiceti chodců, kteří se jen během prvních deseti minut pokusili překonat vozovku, vběhli hned čtyři přímo pod rozjeté auto, jeden si počkal až na vůz v protisměru a celá šestina „pokusných králíků“ se ani nenamáhala využít přechodu. Přešli v nejbližším místě, nejlépe ještě co nejdelší cestou po přeponě. Ti nejotrlejší klidně bez rozhlédnutí s pohledem upřeným do displeje mobilního telefonu. Výsledky během další necelé hodiny pozorování byly jako přes kopírák. Vždycky se divíme, jak málo si lidé váží života…

Usmrcení chodci na přechodu v roce 2016 Celkem Zaviněno řidičem motorového vozidla Z toho zaviněno chodcem
Hlavní město Praha 4 4 0
Středočeský 1 1 0
Jihočeský 1 1 0
Plzeňský 1 0 1
Ústecký 3 3 0
Královéhradecký 3 3 0
Jihomoravský 3 1 2
Moravskoslezský 6 6 0
Olomoucký 1 1 0
Zlínský 0 0 0
Vysočina 1 1 0
Pardubický 1 1 0
Liberecký 3 3 0
Karlovarský 0 0 0
Celkem 28 25 3

Vstoupils? Tak pokračuj!

„Obecně platí, že lidé neumějí správně přecházet,“ krčí rameny řidič pražské městské hromadné dopravy Tomáš, když se ptáme skupinky profesionálů na konečné u dejvického „kulaťáku“. Silniční cvrkot vidí každý den před čelním oknem lépe než kdokoliv jiný. „Nejhorší je, když se chodci zastaví uprostřed přechodu a pouštějí vás. Jenže si neuvědomují, že když už jednou s autobusem před přechodem zastavím, už by měli jít, protože za mnou stojí šňůra aut a troubí,“ říká šofér z povolání. Dodává, že automaticky zastavuje v situacích, kdy u přechodu vidí maminku s kočárkem nebo lidi s malými dětmi. Ostatně to podle našeho malého průzkumu dělá i řada dalších řidičů, kteří jinak s pouštěním chodců spíše šetří. „Oblíbenou zábavou je i nenadálý vstup z chodníku přímo pod kola,“ říká další z oslovených autobusáků Luděk. „Lidé si ale neuvědomují, že mám za zády dvě stě lidí, kteří mi popadají. Nejhorší je, že se pasažéři obvykle ani nedrží. Snad mají dojem, že se vezou ve výtahu. Zrovna nedávno mi při brzdění upadla starší paní a znamenalo to vyšetřování na tři hodiny, protože se to v případě zranění bere jako dopravní nehoda,“ rozohní se řidič.

Jasně to poukazuje na jev, který si chodci neuvědomují – i když auto stihne před přechodem zabrzdit, mohou se něm zranit pasažéři. Případně se za ním stane řetězová nehoda. Přitom se stačí jen před přechodem řádně rozhlédnout a vyčkat. Stejně jako se už malé děti ve školce učí na chodníku zastavit, řádné rozhlédnout doleva, doprava a znovu doleva (pro jistotu, ohrožují nás auta bezprostředně jedoucí zleva) a teprve potom vstoupit. Proč na to později zapomínáme?

Loňské příčiny srážek s chodci Usmrceno chodců
Nezaviněná řidičem 21
Nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu 1
Nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti 4
Nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu 5
Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 2
Nepřizpůsobení rychlosti dopravně-technickému stavu vozovky 2
Překročení předepsané rychlosti stanovené pravidly 1
Jiný druh nepřiměřené rychlosti 7
Jiný druh nesprávného předjíždění 1
Jízda na červené světlo 1
Nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu 22
Jiné nedání přednosti 1
Nesprávné otáčení nebo couvání 4
Nevěnování se plně řízení vozidla 20
Samovolné rozjetí nezajištěného vozidla 1
Nezvládnutí řízení vozidla 5
Jiný druh nesprávné jízdy 5
Celkem* 103
*V roce 2016 zemřelo celkem 111 chodců, z toho 103 kvůli srážce s jedoucím vozidlem, čtyři se zaparkovaným vozidlem, tři s pevnou překážkou a jeden z dalších příčin.

Oční kontakt je základ

Výčet chyb, které se dějí na přechodu, je obsáhlý. Zaměřil se na ně dopravní expert Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Zaprvé podle něj chodci zhusta nejdou po přechodu, ačkoliv by měli. Jenže zákon o silničním provozu je v tomto ohledu jasný! Pokud chceme přejít a nachází se blíž než padesát metrů od nás křižovatka s řízeným provozem, přechod, místo pro přecházení vozovky, podchod nebo nadchod, musí chodec vstoupit do vozovky (či pod/nad ni) výhradně na těchto místech. A když už tak udělá, měl by se pořádně ujistit, že blížící se vozidla jsou s ohledem na vzdálenost a rychlost schopna bezpečně zastavit. „Dobré je přesvědčit se navázáním očního kontaktu s řidičem o tom, že o chodci ví,“ doporučuje expert Budský pěším. Pozornost je důležitá zejména v případě křižování s kolejemi, protože pod rozjetou tramvaj vstupuje jenom hlupák.

Porušují, tedy platí

Do výčtu perliček se pak vejdou ještě obligátní každodennosti: ignorování chůze po přechodu vpravo, matoucí postávání u přechodu nebo výrazné zpomalení hned poté, co chodec přiběhne k přechodu. Jako by zapomněl na povinnost, že když už vstoupí na přechod či vozovku, „nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat“. „Setkáváme se i s případy, kdy chodec náhle vstoupí před jedoucí vozidlo. Zpravidla jde o dopravní nehodu se závažnými následky na životě a zdraví. Samozřejmě jsou prověřovány veškeré okolnosti, zda do vozovky vstoupil z důvodu své nepozornosti, nebo se jednalo o úmysl,“ dodává vrchní komisař Petr Habenicht z Policejního prezidia. Irena Seifertová z pražské městské policie pak počítá, že jen za první pololetí strážníci řešili sedm tisíc přestupků chodců, za něž vybrali na pokutách víc než 320.000 korun. Mimochodem zaměřují se i na jízdu cyklistů po chodníku a přechodu – těch dokonce polapili hned 1500.

Neohrozit, neomezit

Nelze ale přehlédnout chyby ani ve vlastních řadách: mnozí řidiči projíždějí příliš blízko kolem přecházejících, aby je popohnali. Případně brzdí až těsně před nimi, takže je zakryjí svým vozidlem ve výhledu. Další šofér je tak může přehlédnout. A také se nechtějí smířit s tím, že chodec má právo dokončit přecházení i v případech, kdy vstoupil na zelenou a ta svítit přestala.

Pozor na jednu věc – povinnost zastavit před přechodem vedle jiného auta, které už to udělalo, platí jen pro vozidla jedoucí stejným směrem. Pro protisměr ale ne!

Řidič nesmí chodce ohrozit, a dokonce ani omezit. Legislativa tím jednoznačně chrání slabší účastníky provozu. Bohužel to v mnohých chodcích vyvolává mylné naděje, že mají na přechodu ve všech situacích přednost i před rozjetým autem. A věčné vyvracení mýtu vzbuzuje zase představu řidičů, že chodci žádná práva nemají. Oba extrémy jsou pochopitelně špatně.

Kde loni chodci umírali Usmrceno chodců celkem
Hlavní město Praha 12
Středočeský 19
Jihočeský 7
Plzeňský 7
Ústecký 6
Královéhradecký 7
Jihomoravský 9
Moravskoslezský 22
Olomoucký 6
Zlínský 3
Vysočina 4
Pardubický 3
Liberecký 5
Karlovarský 1
Celkem 111

Chyba v překladu?

Prapůvodní záměr legislativního vytyčení ochrany chodců byl přitom zcela jiný. „Vídeňská úmluva o silničním provozu z roku 1968 stanoví, že na přechodech pro chodce neřízených semaforem nebo policistou nesmějí chodci vstupovat do vozovky, aniž by brali ohled na vzdálenost a rychlost vozidel, která se blíží,“ vysvětluje expert Roman Budský s tím, že i československá pravidla silničního provozu tuto pasáž přebrala: „Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zda tak může učinit bez nebezpečí.“

Mylné výklady absolutní přednosti způsobila až novela současného zákona 361 z roku 2000, která uvádí, že „chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem“. „Podle mého je obsah bývalé vyhlášky bližší Vídeňské úmluvě i logice věci. Rčení, že chodec nesmí vstupovat na přechod jen bezprostředně před blížícím se vozidlem, nabádá chodce vbíhat pod kola aut bez přemýšlení, zda jsou tato schopna vůbec na chodce zareagovat a jejich řidiči schopni stanovit zákonnou povinnost,“ myslí si Roman Budský. Dodává, že podle původní Vídeňské úmluvy se musí šofér přibližovat k přechodu pomalu, aby chodce neohrozil. Ve stejném duchu hovořila i československá pravidla silničního provozu. Až současné znění přikazuje ani chodce neomezit! „To opravdu není z reálného života,“ končí expert Budský. Společně s týmem Záchranný kruh chystá na podzim kampaň „Chodci nejsou nesmrtelní“, která se zaměří na nejčastější příčiny nehod s účastí pěších.

Snad to pomůže uchránit zbytečně zmařené životy chodců i řidičů, kteří za to pak musí pykat. A nic jim nepomůže obrana, že přednost chodců není

absolutní. Vždyť z 28 případů loňského úmrtí chodců na přechodech si řidiči vyslechli obvinění v 25 z nich...

Proč loni chodci zavinili nehody Usmrceno chodců
Špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla 3
Náhlý vstup do vozovky z chodníku, krajnice 8
Zmatené, zbrklé, nerozhodné jednání 3
Náhlá změna směru chůze 1
Žádné z uvedených 6
Celkem 21

Besip radí

Jak chodit po přechodu?

  • Dejte najevo svou polohou na okraji chodníku a například mávnutím paží ukažte, že chcete přejít přes vozovku.
  • S řidičem navažte oční kontakt. Dívejte se mu do očí a ujistěte se, zda se dívá na vás. Šofér, který vás nesleduje, obvykle před přechodem pro chodce nezastaví!
  • Jděte po pravé straně přechodu a co nejrychleji.
  • V polovině přechodu pro chodce, než vstoupíte do protisměrného jízdního pruhu, opět zkontrolujte, zda jste přijíždějícími řidiči respektováni a můžete přecházení bezpečně dokončit. Pokud si nejste jisti, vyčkejte, ale nesnažte se vrátit nazpět!
  • Jestliže po vstoupení na semaforem

Kdy nesmíte vstoupit na přechod?

  • Pokud jede tramvaj nebo vozidla s právem přednostní jízdy s modrými majáky, jako jsou hasiči, sanitka či policie. Pokud se blíží, dokonce musíte přechod hned uvolnit.

Víte, že…

… mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose?

… na stezce pro chodce a cyklisty nesmíte vstupovat na tu část stezky, která je určena cyklistům? Je označena symbolem jízdního kola svislým

i vodorovným dopravním značením. Cyklista nad 10 let ale na chodník nesmí, za to mu hrozí bloková pokuta 2000 Kč.

Jak daleko před přechodem zastavíte?

Ani chodci na přechodu nesmějí vstupovat bezprostředně před jedoucí vozidlo. Jenže co to znamená? Že musí dát řidiči dostatečný prostor k bezpečnému zastavení. Bohužel si jen málo nemotorizovaných účastníků provozu uvědomuje, co to vlastně v praxi obnáší. Besip se proto podrobně podíval na brzdné dráhy před přechodem.

V obci při 50 km/h činí brzdná dráha průměrného osobního auta na suchém povrchu přibližně 30 metrů. Jenže na mokru, zvlášť když jde třeba o dlažební kostky, se brzdná dráha zdvojnásobí, na ujezděném sněhu je pětinásobná, na ledě dokonce desetinásobná! Pokud tedy vstoupí chodec ve vzdálenosti kratší než 30 metrů, řidič už nedokáže zastavit. Mimo obec už činí dráha nutná pro zastavení z 90 km/h délku 70 metrů na suché vozovce. „Uvedené brzdné dráhy předpokládají, že řidič zareaguje brzděním asi za jednu vteřinu od zpozorování kritické situace. Při 50 km/h za tuto dobu ujede ještě dalších 14 metrů, aniž by vozidlo jakkoliv zpomalilo! Vlivem únavy, nemoci, špatné kondice, ale i věkem se tato reakční doba řidiče prodlužuje. Může být dvojnásobná nebo i pětinásobná. Vozidlo tak začíná brzdit nikoliv po 14 metrech, ale po 28 nebo 70 metrech,“ varuje Besip. Proto radí doporučené vzdálenosti ještě prodloužit na 50 m v obci a 100 m mimo.

Střet s chodcem podle času, místa a viditelnosti V obci Mimo obec
Den, nezhoršená 26 5
Den, zhoršená (svítání, soumrak) 9 0
Den, zhoršená (mlha, déšť, sněžení…) 2 0
Noc, s veřejným osvětlením, nezhoršená 27 2
Noc, s veřejným osvětlením, zhoršená (mlha, déšť, sněžení…) 6 0
Noc, bez veřejného osvětlení, nezhoršená 4 17
Noc, bez veřejného osvětlení, zhoršená (mlha, déšť, sněžení…) 1 4
Celkem usmrceno 75 2

Zpomalení pro bezpečnost

Snížení počtu nehod na přechodech mají pomoci i aktuální stavební předpisy – pokud chybějí semafory, nesmí být přechody delší než 6,5 metru. Přes to nejede vlak, proto si projektanti pomáhají vysazenými místy po stranách chodníku, případně ostrůvky uprostřed.

Potíž je v tom, že se to musí dělat s rozmyslem. Třeba vyvýšená místa nepatří na vozovku s vysokou propustností, protože tam auta musí brzdit na třicítku. A některé bezpečnostní prvky paradoxně mohou naopak bezpečnost zhoršovat. „Řidič nepotřebuje vidět na přechod, to je pozdě. Musí být zvýrazněno místo už dva metry před něj a celkově okolí přechodu, aby chodce viděl z boku. Právě proto se nové přechody osvětlují, aby se zvýraznily. Jenže pokud současně na zem dáte žluté nebo červené blikací ledky, které se často rozsvítí až ve chvíli přiblížení se k místu, přitáhne to naopak pozornost řidiče jen na tato místa, a chodce nevnímá,“ říká dopravní projektant Jiří Nedvěd.

Pamatujte!

1. Na přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty nesmíte předjíždět, otáčet se a couvat.

2. Na přechodu pro chodce ani přejezdu pro cyklisty nesmíte zastavit a stát. V obou případech ani pět metrů před nimi.

Související články

Témata
13. 12. 2017 14:11
Absolutní přednost chodců. To zavinila TV Nova kdyz to řekli
Nekolik postrehu jako rific, chodec spechajici po chodniku at stary nebo mlady vstoupi na prechod a je z nej zelva pomalu jdoucí až zastávající.
Chodec prchající na mhd, běží kudy chce a co hlavně neudělá? Nerozhledne se a klidně vyběhne před auto aniž by byl na přechodu.
4prouda silnice rozdělena 2jtejma semafory viz křižovatka eden chodec vstoupí na zelenou a ta konci kdyz dojde doprostřed a nebere ohled ze kdyz chce pokračovat přes další 2 pruhy musí počkat na zelenou, jsou tam přeci dva semafory ale mnoho fakt mnoho to vůbec nezajímá klidně vkroci do silnice před projíždějící auto a ještě vám sprostě nadávají a vůbec si chodci neuvědomují ze jdou na červenou. Mnohokrát se mi to stalo a ne jen na této křižovatce. O cyklistech nemá cenu psát dělají si co chtějí,chodník silnice a kličkování je běžný jev.
Teď jako chodec, prechazim silnici na zelenou a ta konci brzo nedá se přejít silnice celá právě na zelenou a je tam blikající oranžové pana k který řidiče upozorňuje ze se tam může nacházet ještě chodec, pár řidičů troubí jak zběsilí a najít do na chodce a též sprostě nadává i kdyz právě řidič dělá přestupek kdyz ohrožuje chodce který má ještě dojít na konec přechodu.

Schrnu to, zákon by se měl upravit a nestačí by měli víc stát u těchto přechodu a pokutovat chodce a ne dávat pokuty za špatné parkování a nebo překročení rychlosti. O pár km. Chodci a cyklisté by se měli naučit po které straně se chodí a jezdí jdu po pravé straně a většina co jdou v protisměru jdou proti mně to jest po levé straně a pak se diví ze jim neuhnu a klidně do nich vyrazím,nadavaj mi ale většinou je usa dům tím ze je které ten a nezná strany.své dítě to učím a stále se mě ptá proč jiní chodí v protisměru kdyz nejdou po pravé straně, tak jí říkám ze to jsou idiiioti co nic neumí..
Nedivím se ze mnoho řidičů vjede třeba na dálnici v protisměru, práva káva jim nic neříká tak jako mnoha chodcům a věřím ze mezi nima je mnoho řidičů trošku.
11. 9. 2017 15:43
Re: Zákony
Chtěl bych vidět, jak bys to v zákoně popsal. :-) Souhlasím, v téhle situaci není optimální, aby auto zastavovalo. Ale nějaký "spravedlivý" algoritmus asi nebude zrovna jednoduchý. A neřekl bych, že je to palčivý problém. Dokud je chodců málo. Pravděpodobnost, že se chodec potká zrovna s osamělým autem, bude malá. Problém jsou souvislejší proudy chodců, kdy je záhodno chodce zkoncentrovat do skupinek. Což dělá semafor. Semafory však nejsou moc flexibilní. Kolikrát mi v řidším provozu přijde, že by bylo lepší, kdyby byly semafory vypnuté. Nějaká sofistikovanější logika na pouštění chodců by tedy nebyla špatná. Jen v praxi asi těžko uplatnitelná.

Taková logika se dá realizovat pomocí semaforu. Jen musí brát v potaz všechny uživatele a to spolehlivě (v tom tkví problém). Není to levné řešení, ale mělo by být možné dosáhnout optima, nebo se mu alespoň pěkně přiblížit.
11. 9. 2017 06:30
Zákony
Největším problémem doby jsou samotné zákony, které vznikají jako rychlokvašky pod křídly naprostých amatérů, kteří nepoužívají zdravý rozum. Je to smutné, ale jsou to přesně ti, které si volíme. Naštvaní tak můžeme být hlavně sami na sebe.
Co se týče výkladu zákona, není třeba lámat si hlavu nad výkladem. Stačí používat hlavu a nechovat se jako *.
Na druhou stranu je potřeba zmínit jeden fakt a tím je vzrůstající autodoprava. Aut je dnes již opravdu mnoho. Nikdo nepřemýšlí nad dopravou ve městech globálně, pokud se jedná o tvorbu zákona a bezpečnost na komunikacích ve městech samotných.
Poslední dobou se řeší, jak se u nás zvyšují emise a podobně. Nikdo si však nepoloží zázadní otázku, čím to asi je. Jestliže bychom měli striktně dodržovat zákon a stavět každému chodci na přechodu, tak se z toho smogu ve městech pos... . Je třeba vnímat provoz jako řidič, stejně tak jako chodec. Pakliže stojím sám jako voják v poli na přechodu a jede jediné vozidlo v bližším pruhu, nemůžu čekat, že zastaví. Opačně z pozice řidiče, vidímli, že široko daleko již není jiné vozidlo, je zbytečné zastavovat jedinému člověku nebo i více třeba. Jde o to, že chodec, který počká 5 sekund než vozidlo projede, nevytvoří žádné emise. Oproti tomu vozidlo, které musí zastavit a poté se rozjet, jich vytvoří tolik, až se z toho dělá zle. Zkrátka tím chci říci, že je třeba brát v potaz co nejvíce atributů a nezaobírat se jen pouhým (ne)zastavováním na přechodech.

O ostrůvcích a retardérech ani nemluvě. :-|
11. 9. 2017 03:12
Re: Nejhloupější zákon
Co ti přijde v souladu se zdravým rozumem? Právo silnějšího?

Pokud by chodci neměli na přechodech přednost, tak přechody bez semaforů pomalu nemusí existovat. Přecházet totiž můžeš i mimo ně (alespoň 50 metrů od přechodu, nadchodu, podchodu, řízené křižovatky).

Příliš mnoho těch, kdo mají přednost, znamená problém pro ty druhé. Příliš mnoho chodců a auta mají problém projet. Příliš mnoho aut a chodci mají problém přejít. Přechod s předností pro chodce řeší situaci, kdy máš rozumné množství chodců, ale dost aut. Když je aut málo, tak přechody (přednost) nepotřebuješ. Jakmile máš chodců příliš, přednost nestačí.
10. 9. 2017 22:20
Re: Nejhloupější zákon
:yes:

Na chodci ten mechanismus vůbec nestojí a neměl by smýšlet tak, že má "přednost". Pokud nemůže volně přejít (tedy aniž by potřeboval pustit), tak může jen dát najevo, že chce přejít. Tím to končí. To je naprosto přirozené - chci přejít, stojím před přechodem. A řidič má povinnost ho pustit, pokud to může udělat bezpečně. Není to jako přednost na křižovatkách, kdy je na mně, abych nevlétl do cesty někomu, kdo má přednost. A ani tu by si člověk neměl vynucovat. Chodec může změnit směr v mžiku. Prostě si jde po chodníku a najednou se otočí k přechodu. Nelze mít přednost ve stejném smyslu jako na křižovatkách. To by chodci museli mít nějaké signalizační zařízení, aby svůj úmysl dali vědět s předstihem. Mělo by značný dopad na plynulost dopravy, kdybychom měli předpokládat, že kdokoli v blízkosti přechodu na ten přechod vstoupí, místo abychom reagovali až na to jednoznačné postavení se k přechodu (no, relativně jednoznačné; kolikrát jsem zastavil a chodec se neměl k přecházení; asi nenašel lepší místo k postávání).

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerátZobrazit nabídku