26.11. 2016 Petr Slováček

Povinné ručení: Kam jdou naše peníze z Fondu zábrany škod? Jeden velký podvod?

Povinné ručení: Kam jdou naše peníze z Fondu zábrany škod? Jeden velký podvod?

Od roku 2014 všichni platíme v povinném ručení tři procenta navíc do Fondu zábrany škod. Jenže přerozdělování peněz vyvolává i po třech letech otázky.

Poté, co před měsícem vyšla reportáž o Lince pomoci řidičům 1224, dostali jsme zajímavý podnět – fungovalo by to dobře, jen kdyby si pojišťovny platily službu samy a neodebíraly kvůli tomu každoročně 20 milionů korun z Fondu zábrany škod. Kromě jednoho ze čtenářů je nejhlasitějším kritikem linky a jejího financování Oldřich Vaníček, prezident Ústředního automotoklubu ČR, který celý systém hodnotí jako gigantický podvod.

Nutno ovšem dodat, že pro jeho placenou asistenční linku ÚAMK jde o nevítanou konkurenci, která se navíc jeví jako zdarma. A právě to mu nejvíc vadí, protože se podle něho pojišťovny – potažmo Česká kancelář pojistitelů jako správce fondu – staví do dobrého světla kvůli bezplatné pomoci, kterou si vlastně každý motorista platí ze svého v povinných tříprocentních odvodech. O ty totiž zdražilo před dvěma lety povinné ručení. A k tomu o další procenta vynucená novým občanským zákoníkem, který brutálně navýšil vyplácené škody. Někde v součtu až o deset procent. Jak ukazuje tabulka, v celkovém průměru se to ale výrazně neprojevilo kvůli konkurenčnímu boji mezi pojišťovnami, jenž jim nedovolil zdražovat příliš a plošně. To však brzy skončí!

Kdo to zaplatí?

Pojišťovny varují, že je pro ně povinné ručení ztrátové. Vše nasvědčuje tomu, že tento stav potrvá. „S největší pravděpodobností tak můžeme očekávat stoupající tendenci cen,“ uvádí Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Povinné přispívání do fondu znamenalo před třemi lety pro pojišťovny nechtěné dítě. Už před rokem 2014 totiž platily z povinného ručení likvidační práce po dopravních nehodách. Od hasičů však víme, že to vždy bylo s hádkami na obou stranách, protože se finančním ústavům nechtělo platit ani za gram sorbentu navíc. „Toto jsme vždy považovali za naprosto relevantní. Především proto, že se to bezprostředně vztahuje právě k provozu motorových vozidel. V důsledku povinnosti tříprocentních odvodů z povinného ručení na financování složek záchranného systému tak pojišťovny platí hasičům dvakrát. To považujeme za nesystémové opatření, zejména s ohledem na skutečnost, že činnost hasičů má mnohem širší záběr než pouze zasahování u dopravních nehod,“ říká Buriánková.

Kdo rozhoduje o rozdělování peněz z fondu

  • 2 zástupci HZS — genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc
  • 1 zástupce Policie ČR — plk. Ing. Tomáš Lerch
  • 1 zástupce Ministerstva vnitra ČR — Mgr. Jiří Zmatlík
  • 1 zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR — Mgr. Radim Bureš
  • 1 zástupce Ministerstva dopravy ČR — Ing. Martin Farář
  • 3 zástupci České kanceláře pojistitelů — RNDr. Jakub Strnad, Ph.D., Ing. Martin Diviš, MBA, Ing. Martin Žáček, CSc.

Jedna k jedné

Přijaté i přidělené prostředky do fondu jsou zveřejňovány. Už jen prostá matematika ale ukazuje, že správci vždy něco zbude. Vždyť celková výše loni inkasovaných příspěvků členských pojišťoven ČKP do Fondu zábrany škod činila 610,3 milionu korun, ale suma vydaných peněz jen 608,1 milionu. Tedy o dva miliony méně. V prvním roce přidělování prostředků z fondu se také vybralo 554,9 milionu Kč, ale přidělilo se jen 553,10 Kč. „Je logické, že to nemůže vycházet na korunu. Nevyčerpané peníze se převádějí do dalších roků,“ říká Aleš Povr z ČKP. Jak sám dodává, rozhodně z toho nic kanceláři jako správci fondu nezůstává. A co víc, dokonce už třetím rokem vedou agendu zadarmo. V zákoně se totiž jaksi zapomnělo na nutnou režii a po celou dobu se toho ČKP dožaduje.

Nabízí se otázka, zda si je kancelář automaticky nebere z dvaceti milionů, které si za loňský rok jako správce přidělila na informační kampaň k Lince pomoci řidičům 1224. Kam peníze putovaly? „Veškerý provoz linky a polovinu informační kampaně financují pojišťovny. Druhá polovina je z dotace z Fondu zábrany škod ČKP jako projekt na prevenci sekundárních nehod, který je v souladu s Národní bezpečnostní strategií silničního provozu,“ říká Aleš Povr. Pokud správně počítáme, kampaň s rozjásanými pracovníky odtahovky vyšla na 40 milionů. Není to příliš? „Všechno můžeme doložit. Ačkoliv to nebylo povinností, uspořádali jsme na jaře mikrotendr mezi mediálními agenturami a získali nejlepší nabídku. Financovala se z toho pouze televizní kampaň. Takže třeba výroba spotů, reflexní pásky rozdávané policií a reklama v dalších médiích šly už z našich prostředků,“ brání se ČKP ústy svého mluvčího.

Průměrná cena povinného ručení v ČR
Rok Pojistné
2001 2855 Kč
2002 3181 Kč
2003 3532 Kč
2004 3884 Kč
2005 3957 Kč
2006 3953 Kč
2007 3837 Kč
2008 3812 Kč
2009 3643 Kč
2010 3349 Kč
2011 3079 Kč
2012 2880 Kč
2013 2695 Kč
2014 2745 Kč
2015 2792 Kč
2016 * k 30. 9. 2796 Kč

Rozhodují a sami dostávají?

Jenže také ostatní projekty placené z fondu vyvolávají vášně. A to přestože systém přerozdělování prostředků je předem daný: 60 % dostanou hasiči, 15 % Integrovaný záchranný systém, 15 % jde na preventivní programy a zbývajících 10 % jsou volné prostředky. Na co hasiči použijí získaných 380 milionů, to je jejich věc. Jen by to mělo souviset s dopravními nehodami. Ale jak často zasahují u bouraček sbory dobrovolných hasičů, když z toho také dostanou pětinu?

Stejná logika pochopitelně platí i pro policii. V nedávné reportáži TV Prima policejní prezidium vysvětlovalo, jak souvisí nákup 135 motorek a 85 dálničních stíhaček s prevencí. Dejme tomu, že pokud bude policie na silnici víc vidět, mnohý přestupce raději sundá nohu z plynu. Sice se dá polemizovat o pojmech prevence/represe, ale budiž. Jenže kam v kolonce „prevence“ zařadit nákup třiceti ručních laserových měřičů rychlosti?

A to není všechno. Na Fondu zábrany škod je zarážející, že o penězích rozhoduje tentýž, kdo je zároveň čerpá. Jan Marek z pojišťovny Direct pak přesně shrnuje, v čem je s fondem potíž: „Fakticky přispívají klienti, protože pojišťovny pouze tento zákonný nárok promítly do ceny povinného ručení. Zákonodárce tímto způsobem dotuje příslušné složky, které jsou samozřejmě potřebné a užitečné, a to formou nepřímého zdanění motoristů!“

Přidělené prostředky z fondu za rok 2015
Příjemce prostředků/žadatel Název schváleného projektu/programu Přidělené prostředky v tisících korun
Asociace Záchranný kruh Rizika v dopravě zážitkem díky simulacím a simulátorům 1408
Asociace Záchranný kruh Záchrana života při dopravních nehodách 3990
Beny TV Dětská policie 9027
Bezpečně na silnicích, o. p. s. Na kole jen s přilbou 1887
Bezpečně na silnicích, o. p. s. Učme se přežít 2224
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Systémový nástroj hodnocení ekonomické efektivity a účelnosti projektů a programů 3244
Česká kancelář pojistitelů Informační kampaň Linky pomoci řidičům 20 000
Dekra CZ Nehodou to začíná 4477
Idiada CZ, a. s. Podpora Národního výzkumu dopravních nehod 4200
Ing. Aleš Hruška Senioři bezpečně a bez nehod 553
Lagardere Active ČR, a. s. Dopravní jednička 2550
Ministerstvo dopravy ČR Road Bus Besip 12 000
Ministerstvo dopravy ČR Výroba a provoz otočného simulátoru 1170
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR Technika a věcné prostředky pro HZS ČR a SDH obcí380 000
Policie České republiky – Ministerstvo vnitra Pořízení 85 vozidel s dokumentační technikou určených pro službu dopravní policie Policie ČR 46 000
Policie České republiky – Ministerstvo vnitra Pořízení minimálně 135 policejních motocyklů 33 000
Policie České republiky – Ministerstvo vnitra Pořízení 30 ručních laserových měřičů rychlosti 12 000
RSE Project, s. r. o. Dopravní snídaně s Besipem 2016 2005
Sdružení automobilových dopravců Česmad Informační kampaň zaměřená na rozpoznání agresivní jízdy 800
Seven days agency, s. r. o. V jedné stopě 8194
Záchranný útvar HZS ČR Programy prevence – profesionalizace řidičů složek IZS32 993
Zdravotnické záchranné služby – kraje Technika a věcné prostředky 26 381
Celkem  608 103

Řekl nám k čerpání Martin Farář, Besip

Kdy uvidíme Road Bus Besip za 12 milionů korun?

Název projektu se změnil na RoadTruck Besip. Smlouvu jsme s fondem uzavřeli na jaře letošního roku, od té doby připravujeme v souladu se zákonem veřejnou zakázku. V takovém rozsahu není například příprava technické specifikace otázkou týdne. Předpokládáme, že s realizací projektu začneme na jaře 2017.

Jak je možné, že jste členem komise pro přerozdělování prostředků, z nichž sám Besip vydatně čerpá?

Besip je z pohledu státní správy hlavním koordinačním orgánem bezpečnosti silničního provozu v ČR a z tohoto důvodu má oprávněně zastoupení v Komisi pro rozdělování prostředků fondu, kde zastupuje Ministerstvo dopravy. To, že Besip z těchto prostředků sám čerpá, je snadno obhajitelné, jelikož další náplní Besipu je vyvíjet preventivní činnost se zaměřením na účastníky silničního provozu – a k tomu jsou finance potřeba. Kampaně nebo aktivity předkládané do fondu Besipem slouží výhradně k zvyšování povědomí občanů ČR o bezpečném chování. Pokud jde o etickou stránku, jedná-li se například o dodatečná hlasování o projektech Besipu, pak se zdržuji hlasování, ačkoliv mám možnost i právo náš projekt podpořit.

Řekl nám k čerpání Jindřich Frič, Centrum dopravního výzkumu

Čeho se týká projekt „Systémový nástroj hodnocení ekonomické efektivity a účelnosti projektů a programů“ za 3,2 milionu korun?

Projekt zajišťuje potřebná aktuální data pro průběžné vyhodnocování účinnosti projektů realizovaných z prostředků fondu a jejich předběžného posouzení, zda mají potenciál být cíleně a účelně vynaloženy v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu 2012–2020 a zda mohou přinést očekávaný efekt z hlediska zvýšení bezpečnosti silničního provozu v České republice.

Vybrané částky na povinném ručení (v tisících Kč)
ČP 4 723 681
Kooperativa 4 249 088
ČPP 2 757 039
Allianz 2 440 374
ČSOB 1 702 612
Generali 1 634 096
Uniqua 924 190
Axa781 377
Wüstenrot 405 242
Slavia 388 235
Direct 299 771
Hasičská vzájemná pojišťovna 151 709
Spolupracujeme s TipCars.com
Problém s dopravou v New Yorku mohou v budoucnu vyřešit sdílená autonomní auta Problém s dopravou v New Yorku mohou v budoucnu vyřešit sdílená autonomní auta

Autonomní a sdílené vozy by ulehčily dopravu v New Yorku…

Byznys GDPR ovládli poradci a IT firmy Byznys GDPR ovládli poradci a IT firmy

Českem se v posledních měsících prohnala vlna byznysu…

Babiš: Eurozóna není prioritou, s korunou jsem spokojený Babiš: Eurozóna není prioritou, s korunou jsem spokojený

Premiér v demisi Andrej Babiš na festivalu Re:publika v…

Gauguin byl divochem proti své vůli, říká francouzský režisér Edouard Deluc Gauguin byl divochem proti své vůli, říká francouzský režisér Edouard Deluc

V roce 1891 opustil nekompromisní malíř Paul Gauguin…

 

Štítky Svět motorů

 Doporučujeme
Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte

Automobil je dnes čistě spotřební záležitostí. V…

Jsou české silnice nejhorší v Evropě? Tohle nám na nich nejvíce vadí! Jsou české silnice nejhorší v Evropě? Tohle nám na nich nejvíce vadí!

České silnice mají hrozný povrch a jsou špatně značené, v…

 

AutoRevue
Hyundai jde tvrdě proti Škodě. Dokáže Octavia Fresh porazit i30 Go Blanche? Hyundai jde tvrdě proti Škodě. Dokáže Octavia Fresh porazit i30 Go Blanche?

Model i30 vychází v akční verzi Go Blanche na necelých…

Chcete levně natankovat? Jeďte do Polska. Ceny paliv v ČR jsou rekordně vysoké Chcete levně natankovat? Jeďte do Polska. Ceny paliv v ČR jsou rekordně vysoké

Za poslední dva měsíce vzrostla cena paliv zhruba o dvě…

 

 
Čistší prostředí díky elektromobilům? V Číně ovzduší paradoxně znečistí

Čistší prostředí díky elektromobilům? V Číně ovzduší paradoxně znečistí

Dnes 18:28

Nová studie se zaměřila na elektromobily, respektive to, jaký mají ve skutečnosti vliv na životní prostředí. A obyvatele Číny výsledky rozhodně nepotěší.
Blesk.cz

Irové prolomili zákaz potratů, jejich zastánci slzí dojetím. Premiér chystá změnu

Irové prolomili zákaz potratů, jejich zastánci slzí…

Do konce roku chce irský premiér Leo Varadkar prosadit nový zákon povolující v zemi interrupce. Většina Irů…

Vyrazte s dětmi na Ratolest Fest: Spousta zábavy na břehu Vltavy

Vyrazte s dětmi na Ratolest Fest: Spousta zábavy na…

Každé dítě má nějaký talent. Že ale nevíte, jak ho poznat? Pak rozhodně vyrazte na Ratolest Fest! Už pátý ročník…

 

iSport.cz

Ngadeu do Saúdské Arábie? Já s ním počítám ve Slavii, řekl Trpišovský

Ngadeu do Saúdské Arábie? Já s ním počítám ve…

Mise splněna, mohl si říct Jindřich Trpišovský po výhře 3:0 v Teplicích, která dala Slavii jistotu druhého místa…

Šural o Spartě: U spousty hráčů se sáhlo vedle. Není mi vůbec dobře

Šural o Spartě: U spousty hráčů se sáhlo vedle. Není…

V posledním zápase sezony potřebovali vyhrát, aby v ideálním případě dosáhli na přímý postup do Evropské ligy,…

 

Reflex.cz

Láska „Bureše“ a „Falmera“ aneb Komunisté jako partaj plná paradoxů

Láska „Bureše“ a „Falmera“ aneb Komunisté jako…

Komunistická strana Čech a Moravy je partaj plná paradoxů. Má mimořádně vysoký průměrný věk členstva, ale to…

Špeky proti kyberšikaně. Dívka ukazuje na Instagramu záměrně své nedokonalosti

Špeky proti kyberšikaně. Dívka ukazuje na Instagramu…

Na svém instagramovém profilu se Chessie King musela často potýkat s nelichotivými komentáři, které kritizovaly…