Alko kalkulačka
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Volby do Poslanecké sněmovny 2017: Co strany slibují v oblasti dopravy?

David Bureš David Bureš 18. 10. 2017 • 21:19
555

Dokončení dálniční sítě, jednodušší bodový systém nebo zavedení elektronických dálničních známek. I to jsou sliby jednotlivých stran v oblasti dopravy před nadcházejícími volbami.

Letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají už tento týden, volební místnosti se otevřou v pátek 20. října ve 14:00 a zavřou v sobotu 21. října ve 14:00. Letošní volby jsou ve znamení velkého množství váhajících voličů, kteří ještě neví, „komu to hodí.“ A tak jelikož jsme na automobilovém webu, prohlédli jsme volební programy jednotlivých stran a zjišťovali, co jednotlivé strany a politická hnutí slibují v oblasti dopravy.

V letošních volbách kandiduje celkem 31 uskupení, my jsme se však podívali pouze na programy těch politických stran a hnutí, jejichž zástupci mají reálnou šanci se dostat do Poslanecké sněmovny. A i těch může být hodně, podle posledních předvolebních průzkumů může být ve sněmovně zastoupeno až osm stran, přičemž další dvě mají hodně blízko pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny. V našem přehledu jsme se tedy zaměřili na desítku programů.

Naprostá většina programů týkajících se oblasti dopravy je plná slibů. Strany ve velké míře slibují zrychlení výstavby nebo více silnic a dálnic, a to i ty, které jakožto členové dosavadní vlády mohly tyto sliby realizovat. Podle TOP 09 má být dálniční síť hotová do roku 2030, podle pirátů se tak stane až o deset let později. Najdou se ale i výjimky, jsou strany, které neslibují v dopravě nic konkrétního.

Teď už se však pojďme podívat na konkrétní programy jednotlivých stran, jejichž zástupci mají šanci se do sněmovny dostat. Jednotlivé strany jsou seřazeny podle abecedy.

ANO 2011

ANO 2011 chce v rámci svého programu „Teď nebo nikdy“ zařadit do dopravní infrastruktury i moderní a ekologické režimy dopravy – vysokorychlostní železnici, auta na alternativní pohon a autonomní vozidla. Dále chce prosadit zákon (o liniových stavbách), který umožní, aby povolování výstavby klíčové infrastruktury probíhalo v rámci jednoho úřadu a jednoho řízení a nebylo možné tento proces donekonečna napadat. Současná legislativa totiž podle ANO brzdí výstavbu efektivní dálniční sítě propojující krajská města, která je pro ANO zásadní prioritou.

Hnutí chce do roku 2021 postavit cca 280 kilometrů nových dálnic (z toho má být 170 km nových dálnic a 110 km kompletně modernizované D1) a dalších 220 km dálnic chce začít stavět. Vedle toho by chtělo podpořit výstavbu velkých odstavných parkovišť podél dálnic. Dálnice (např. úseky D4, D6 a D35) by pak ANO rádo financovalo i pomocí PPP projektů.

ČSSD

Česká sociální demokracie se ve svém programu zabývá především železniční dopravou. Strana tvrdí, že dlouhodobě prosazuje dostupnou, rychlou, kvalitní a spolehlivou dopravu. Co se týče dostupnosti, chce ČSSD zavést jízdné zdarma ve veřejné železniční a autobusové dopravě pro děti, žáky základních a středních škol a seniory od 65 let. Cílem je i možnost jízdy na jednu jízdenku a za stejných přepravních podmínek u kteréhokoliv dopravce.

Zrychlit dopravu mají hlavně vysokorychlostní železniční tratě, konkrétně mezi Brnem a Prahou nebo Prahou a německými Drážďanami. Zdroje na modernizaci a rozvoj železniční dopravy chce ČSSD hledat také ve výnosu z ekologicky náročnější silniční přepravy. V rámci rozvoje železnice sociální demokraté počítají i s rekonstrukcí chátrajících nádražních budov a opětovným otevřením dříve uzavřených nádražních čekáren.

Počítá se i s přijetím zákona o liniových stavbách, který má zrychlit povolovací řízení, sjednotit právní záležitosti a správní procesy pod jeden úřad a určit jasná pravidla pro vypořádání oprávněných nároků majitelů pozemků, zejména farmářů a menších zemědělců. ČSSD by také rádo zlepšilo možnost obcí čerpat dotace na opravy místních komunikací.

KDU-ČSL

Další aktuální vládní strana, KDU-ČSL, hodlá vytvořit jednotný tarifní a odbavovací systém, díky němuž budou osoby moci cestovat na celostátní úrovni pomocí jednoho jízdního dokladu u jakéhokoliv dopravce. Křesťanští demokraté přitom nechtějí budovat nový systém, ale rozvinout ten stávající. Také program KDU-ČSL počítá se strategickou koncepcí pro rychlé dobudování silniční páteřní sítě a obchvatů měst a obcí nebo se zjednodušením a snížením administrativní náročnosti v oblasti investorské přípravy a realizace staveb klíčové dopravní infrastruktury.

Lidovci by také chtěli minimalizovat negativní důsledky dopravních omezení vznikajících realizací dopravních staveb, a to pomocí podpory zavádění informačních systémů a efektivního dopravního značení, které mají omezit dopravní kolony a zajistit dostatečný počet objízdných tras. KDU-ČSL dále chce prosadit rychlejší rozvoj ekologicky šetrných řešení v dopravě – vedle budování dobíjecích stanic pro elektromobily nebo zvýhodnění ekologických vozidel jde také o podporu cyklistické dopravy, a to pomocí rozvoje sítě cyklostezek s důrazem na cestování do práce.

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy patří mezi ty subjekty, jejichž program před nadcházejícími volbami se dopravě až tolik nevěnuje. KSČM nicméně ve svém „Programu pro budoucnost“ slibuje preferovat veřejnou drážní a linkovou dopravu v přepravě cestujících, kterým chce zajistit dopravu pro všechny dny v týdnu do škol, k orgánům veřejné správy, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za kulturou, rekreací apod. Při rozdělování investic pak chce akcentovat železniční dopravu před silniční, považuje ji za nejméně narušující životní prostředí, a tak se má drážní doprava stát páteřní sítí. KSČM by také jednáním v EU a WTO ráda zrušila osvobození mezinárodní nákladní dopravy od daní.

ODS

Program Občanské demokratické strany pod názvem „Silný program pro silné Česko“ se oblasti dopravy věnuje ve třech hlavních bodech. ODS hodlá zavést elektronické dálniční známky, které by bylo možné zakoupit pomocí SMS nebo internetu, prosadit možnost vyřízení všech dopravních úředních úkonů online z domova (např. žádost o řidičský průkaz, registrace vozidla, zaplacení pokuty platební kartou po internetu) a využít mýtný systém pro řízení dopravy a omezení dopravních komplikací. ODS chce rovněž zapracovat na konceptu smart cities, tedy na budování chytrých křižovatek, podpoře elektromobility nebo na chytrých systémech řízení spotřeby energií.

ODS dále chce prosadit jednodušší bodový systém, který nemá řidiče neúměrně trestat za drobné přestupky, zvýšit konkurenci v železniční dopravě, což má přinést vyšší kvalitu služeb a nižší cenu pro zákazníka a hlavně zákon o prioritních stavbách. Mezi ně ODS řadí dálnice D35, D43, D3 a D6 nebo Pražský okruh, případně vysokorychlostní železniční trati Drážďany – Praha – Brno – Ostrava a Praha – Plzeň – Mnichov

Program ODS také slibuje, že bude zrušena neúměrná byrokratická zátěž a možnost nekonečných průtahů při výstavbě infrastrukturních a strategických staveb. ODS hodlá snížit počet administrativních projednávání a zlepšit ochranu před odpůrci těchto staveb, kteří se je snaží blokovat. ODS k tomu tvrdí, že spolehlivá a dostupná doprava, odpovídající infrastruktura a silný průmysl i obchod jsou důležitými pilíři prosperity země.

Pirátská strana

Česká pirátská strana se v oblasti dopravy chce inspirovat koncepcemi Německa a Rakouska. Chce prosadit koncepční řešení výstavby komunikací s jasným financováním a plánováním na dalších 30 let, a to podle potřeb občanů, průmyslu i mezinárodních závazků. Strana chce navrhnout zásadní změny, jež urychlí a zkvalitní výstavbu dálniční sítě v ČR a zároveň zprůhlední hospodaření takových organizací jako ŘSD. U každé veřejné zakázky chtějí piráti dlouhodobé záruky a kontroly, zatímco zrychlení výstavby má zajistit řádná příprava projektů, jednodušší administrativa nebo aktivní a férová komunikace s občany. Přesto podle pirátů bude dálniční síť dokončena až v roce 2040, potřebných je totiž celkem 1.000 kilometrů.

Program Pirátské strany chce rovněž prosadit příznivé a rovné podmínky pro rozvoj a použitelnost nabíjecích stanic všech typů vozidel. Jen tak se Česko může stát podle pirátů špičkou v elektromobilech a autonomních vozidlech. Strana chce rovněž budovat více odpočívadel a podpořit jednotný výběr mýta pro kamiony. Zároveň je proti sledování osobních aut přes GPS. V oblasti železniční dopravy chtějí piráti prosadit výstavbu vysokorychlostních tratí v co nejkratších termínech a s účastí českých vysokých škol. Zabývat se chtějí i cyklistickými stezkami, cyklisty totiž Pirátská strana považuje za respektované partnery při plánování a výstavbě cest.

SPD

Podobně jako u KSČM, ani program hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) se dopravě tolik nevěnuje. O islámu a uprchlících najdete v programu množství slibů, o dopravě aby se ale člověk něco dohledal. SPD každopádně ve svém programu tvrdí, státní rozpočet musí realizovat zásadní a strategické investice v dopravě a infrastruktuře, které podpoří podnikatelské prostředí a možnosti. A že v naší zemi musíme budovat ekonomickou infrastrukturu v oblasti dopravy a energetiky.

STAN

Program Starostů a nezávislých se oblastí dopravy široce zabývá, a to pod heslem Konec „černé díry“ v srdci Evropy. STAN kritizuje základní síť dálnic, která není dokončena, nedostatečnou rychlost výstavby dalších dálnic a obchvatů měst zatížených kamionovou dopravou nebo nevěnování se terminálům pro multimodální dopravu budoucnosti, kdy se přepravují ne vozové zásilky (např. formou kontejnerů), ale např. kamiony na železničních vagónech na části své trasy. Z těchto důvodů chtějí starostové zajistit dlouhodobé financování výstavby a údržby dopravní infrastruktury, dokončit základní dálniční síť nebo podpořit výstavbu terminálů a logistických center pro moderní druhy dopravy.

Starostové chtějí na vládní úrovni garantovat, že prioritní stavby budou financovány z národních zdrojů, pokud je nebude možné financovat z evropských fondů. Řešením mají být i projekty PPP, přičemž jako prioritní stavby STAN vidí propojení Prahy s Českými Budějovicemi a hranicemi s Rakouskem, dokončení obchvatu Prahy a úseky Pardubice – Olomouc, Hradec Králové – Jaroměř – státní hranice s Polskem nebo Brno – Vídeň. Zároveň chce hnutí preferovat „inteligentní dálnice“ a Inteligentní dopravní systémy řízení, tedy zajistit přípravu infrastruktury na autonomní systémy dopravy, a to jak nákladní, tak osobní. STAN se hodlá věnovat také využívání nových technologií, a to jak v oblasti výstavby (nízkohlukové asfalty v městech a příměstských aglomeracích), tak v oblasti samotné dopravy (podpora elektromobility a výstavba dobíjecích stanic).

Hnutí nicméně zdůrazňuje, že všechny projekty sice lze během jednoho volebního období připravit, ale nikoliv dokončit. Proto chce zapracovat hlavně na strategii a stanovení priorit, tedy směru, kterým by se dopravní politika státu měla ubírat. To se má odrážet třeba ve financování, kdy mají být garantované dlouhodobé investice a nikoliv proměnné, podle toho, jaký je právě rozpočet.

TOP 09

Program TOP 09 nabízí v oblasti dopravy několik konkrétních cílů, který mají přinést potřebný celkový restart české dopravy. Strana chce uvádět do provozu asi 70 kilometrů dálnic ročně, díky čemuž má být do roku 2030 dostavěná česká dálniční síť. TOP 09 tvrdí, že v tuto chvíli nejvíce chybí dokončení Pražského okruhu, úsek D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Mohelnicí, středočeský úsek budějovické dálnice D3, propojení strukturální nezaměstnaností postižených regionů Chomutovska a Mostecka (D7) a Karlovarska (D6) nebo komunikace spojující Svitavy a Brno (D43). Velkým hendikepem je podle TOP 09 také chybějící propojení na sousední země (Polsko – D11, Rakousko – D52 a D3 a Slovensko – D49). U zvláště potřebných konkrétních dálnic chce strana prosadit speciální zákon, který umožní urychlené veřejnoprávní projednání a majetkoprávní vypořádání. Při výstavbě a rekonstrukci dopravní infrastruktury by pak podle plánů TOP 09 měly být používány ty nejmodernější technologické postupy, nové materiály a nejlepší bezpečnostní řešení.

Strana chce dále zrychlit rekonstrukce silnic první třídy a připravit projekt e-dálnice. V rámci ní by mělo dojít k elektrifikaci pravého jízdního pruhu dálnic s vysokým podílem nákladní dopravy, kde by kamiony s hybridním pohonem mohly používat elektřinu z napájecí troleje. To by zároveň usnadnilo budování sítě dobíjecích stranic pro elektromobily.

Zároveň strana nechce připustit zvýhodňování státních dopravců před soukromými, krácení prostředků na dopravní infrastrukturu ve prospěch spotřeby nebo výstavbu vodního kanálu Labe – Odra – Dunaj, kterou prosazuje prezident Miloš Zeman. Strana jej považuje za přežitý, neekonomický a nešetrný ke krajině.

Zelení

Není velkým překvapením, že Zelení volají hlavně po ekologičtější dopravě. Slovy svého programu chtějí nabídnout příjemné a časově i finančně výhodné alternativy k individuální automobilové dopravě, která se jen díky tomu může stát ohleduplnější a méně zatěžující. Proto chce třeba podporovat sdílení automobilů, které zefektivňuje jejich využití, nebo přesunout větší část nákladní dopravy na železnici.

Cílem je rozvoj veřejné dopravy, která by podle Zelených měla být dostupná pro všechny, bez ohledu na jejich příjem, velikost obce jejich bydliště či pohybový hendikep. Tomu má pomocí i postupné (po etapách) zavedení jednotné jízdenky pro všechny druhy dopravy s veřejnou podporou. V tomto ohledu se Zelení hodlají inspirovat systémem fungujícím na celostátní úrovni ve Švýcarsku.

Strana prosazuje systém rychlé, pohodlné a cenově dostupné veřejné dopravy, která bude časově srovnatelná s cestou automobilem. V místech s řídkým osídlením pak má být veřejná doprava podle Zelených dostupná pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí jet autem. Veřejná doprava by podle Zelených měla být i propojena s dalšími druhy dopravy, proto chce strana podpořit budování tras pro pěší a cyklisty ke stanicím a zastávkám a budování terminálů pro přestupy i odstavení osobního auta (Park and Ride) nebo jízdního kola (Bike and Ride). Carsharing by zase Zelení chtěli podpořit parkováním zdarma pro taková vozidla nebo nižším jízdným v MHD pro jejich uživatele.

Související články

Témata
Avatar - Barrichello
19. 10. 2017 18:03
Re: To to dopadne
Si jak súdruh Mečiar. Chtěli sme federáciju - nebolo prijato. Chtěli sme konfederáciu - nebolo prijato. Chtěli sme uniju - nebolo prijato. Napotom sme tedy vyhlásili samoštatný slovenský štát, hej

>:D >:D >:D
Avatar - Barrichello
19. 10. 2017 18:01
Re: To to dopadne
V USA lidi bydlí v papírovým domku za 5,50 nebo v obytvném karavanu. Tak můžou pendlovat po všech státech USA, navíc se všude mluví jednou řečí.

Takový menší rozdíly.....
Avatar - Barrichello
19. 10. 2017 18:00
Re: To to dopadne
Dopravní ifrastruktura někde nění, protože se firmám vůbec nevyplatí aby tam jezdil autobus a dráha....

Lokálek a autobosuých linek proti socialismu naopak ubylo.....

Nacpat všechny do aut at někam jedou 50-100 km je nesmysl, je krásně vidět každé ráno, jak to Prah nedává. A to ještě debilní idiotší developeři brečí, že se nestaví. Už by se nemělo stavět vůbec nic v Praze, ty lidi se sem nevejdou.
19. 10. 2017 09:55
Re: To to dopadne
to s Ruskem / Moskvou myslim docela normalne vysvetluje Mach na tom zaznamu s Vavrou co jsem dal odkaz o kousek vejs [odkaz]
Avatar - Hammunasakra
19. 10. 2017 09:14
Re: To to dopadne
Vzhledem k počtu obyvatel kdy je na Krymu přes ruskou genocidu domácích obyvatel kterou by Karel nazval sovětský sociální inženýrství furt asi 13% krymců a 25% ukrajinců = na těch 82% pro se dostaneš zřejmě podobnou metodou jako na chvilkovejch 105% pro při tom referendu >:D >:-[]

Podobný to bylo s volbama když si od nás brali Podkarpatskou Rus = proč Karel stojí na jejich straně Bůh suď :-O

Hele Karle co když vletěli k nám [odkaz] a pak u prověrek = většina odpověděla že to je super že vstup vojsk byl bezva že sou pro že tu sou všude tanky? >:-[]

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerátZobrazit nabídku
Články odjinud