Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Výzkum: v čem si za volantem nevěří ženy a v čem muži?

Aleš Jungmann Aleš Jungmann 22. 3. 2014 • 20:37
1
Z průzkumu, realizovaného agenturou Stem/Mark vyplývá, že ženy se hodnotí špatně v oblasti parkování, předjíždění a schopnosti reagovat na neočekávané situace, zatímco muži vidí svoji slabinu v dodržování dopravních předpisů.

V hodnocení parkovacích schopností by si 47% žen udělilo známku 3 a horší (z pěti), stejně tak jako 30 % mužů ze všech dotazovaných v hodnocení schopnosti dodržování dopravních předpisů. „Obecně se traduje, že ženy jsou horšími řidiči než muži. I ony samy sebe na základě průzkumu takto hodnotí. Je ovšem nutné zmínit, že tomu tak není ve všech případech. Například v oblasti dodržování dopravních předpisů si ženy vedou znatelně lépe,” dodává Otakar Dvořák, manažer servisní sítě Q-SERVICE, která výzkum zadala.

Řidiči všeobecně a celkově hodnotí nejlépe své řízení a to průměrnou známkou 1,8. Naopak svým parkovacím schopnostem přiřazují známku v průměru nejhorší, a to 2,1. Parkování prakticky každá žena ohodnotila číslem 3, přičemž muži číslem o něco nižším, tedy 2 a lepší. Druhým nejobtížnějším řidičským úkonem zvolily řidičky předjíždění.

Předjíždění hodnotí číslem 2 a horší, zatímco muži udávají obtížnost nižší než 2. Schopnost reagovat na neočekávané situace zvládají, podle svých slov, ženy o něco lépe než předjíždění, přesto je však hodnocení jen nepatrně lepší a hodnotí ho známkou 2. Muži reagují stejně tak dobře jako předjíždějí a parkují, číslo lepší než 2 tedy udávají i zde. Naopak dodržování dopravních předpisů je podle výzkumu ryze ženskou parketou, celkové hodnocení je lepší než 2. Muži v této oblasti pokulhávají. Hodnotí sami sebe horším číslem než 2. Nejjednodušším úkonem pro obě pohlaví je samotné řízení. Přesto však i zde ženy hodnotí své schopnosti nepatrně něco hůře, než odhadují muži ty své.

Související články

Avatar - Ada je zase tady
24. 3. 2014 17:16
Blablabla
Pokud by ženy řidičky měly v průměru naježděno tolik km jako řidiči, nebude mezi oběma pohlavími zásadních rozdílů. Z člověka se stává zodpovědný řidič po ujetí zhruba 300 tisíc km. Kolik žen a kolik mužů má za volantem tolik km skutečně za sebou?

Zbývající rozdíly mezi pohlavími přetrvávají snad jen v tom, že muži jsou obvykle agresivnější, což vyplývá z toho, že jejich mozek je až do středního věku zaplaven testosteronem a ženy zase mají průměrně horší schopnosti v prostorové orientaci, z čeho vyplývá, že pokud je to možné, neměly by proto jezdit v noci.