15.4. 2013 Petr Slováček

ČKP jako postrach řidičů: Jak se bránit placení

ČKP jako postrach řidičů: Jak se bránit placení

Výzvu od České kanceláře pojistitelů dostanou ročně tisíce motoristů. Někteří bez okolků ze strachu před soudem zaplatí, přestože by nemuseli. Jak se v takových případech bránit?

Dopisu od ČKP se prostě předejít nedá, zlobí se Tomáš Angreška z Českého konzultačního portálu na jednoznačnou otázku, jak se nedostat do potíží s Českou kanceláří pojistitelů. Ukazuje na případy lidí, kteří měli zaplatit příspěvek, přestože vozidlo v době, o kterou mělo jít, ani nevlastnili. Nejde přitom o malé číslo – vždyť by každým rokem mělo dostat výzvu přibližně 400 000 lidí!

Shoda prvních písmen v názvu společnosti, která má pomáhat motoristům, a kanceláří pojistitelů není čistě náhodná a leckomu může připadat jako provokace. Jenže lidé z Českého konzultačního portálu jsou sebevědomě připraveni na soudní spory. „Máme oporu v zákonech a spolupracujeme se silnou advokátní kanceláří. Drtivou většinu případů, kdy jsme jednali v zastoupení našich klientů, se podařilo obratem uzavřít,“ říká sebevědomě Tomáš Angreška.

Kdo poradí?

„Došla mi obsílka, co mám dělat?“ zní častý telefonát do naší redakce. Poradíme rádi, ale mnohdy to zkrátka nedokážeme. Třeba v případech, kdy prodáte vozidlo a nevíte vlastně ani komu. Nebo ho dáte do bazaru a nestaráte se o povinné ručení, protože „se autem přece nejezdí“. Popřípadě vůz prodáte a neschováte si dokumentaci.

Řada jiných případů ale řešení má. Pro všechny společně však platí, že to vyžaduje od obeslaného motoristy nějaké úsilí, volný čas a mnohdy i investici. To se mnohým nechce, a proto hledají radu, kde se dá. Stačí zadat do vyhledávače „pomoc ČKP“ a vyjedou tisíce odkazů na diskusní fóra, placené služby a různé občanské iniciativy. „Motoristé s obsílkou od ČKP se na nás obracejí každý týden,“ prozrazuje třeba Lukáš Fládr, právník občanského sdružení Pomoc poškozeným. Radí dobře vybírat, komu platíte za rady. „Pokud by se inkasní agentura domáhala přiznání soudně, určitě bude společnost zastoupena advokátem a ponechá si při výhře náklady řízení. Při prohře klient zaplatí nejen dlužný příspěvek nepojištěným, ale navíc náklady řízení protistrany,“ připomíná rizika zprostředkovatelské pomoci.

Kdo je viníkem?

Mechanismus vymáhání sankcí za nepojištěná vozidla je jednoduchý – ČKP zkrátka zašle dopis každému, kdo měl v dané době podle registru vozidlo vlastnit, a přitom chybí záznam o sjednaném povinném ručení. Statistiky pojištěných vozidel přitom spravuje samo ČKP. „Nedisponujeme žádnými indiciemi, na základě kterých bychom mohli rozpoznat, zda se nepojištěným vozidlem jezdí, či nikoliv,“ brání metodiku České kanceláře pojistitelů její výkonný ředitel Jakub Hradec. Dodává, že podle zákona musí mít každé registrované vozidlo sjednáno povinné ručení. Kdo ho nemá nebo s ním nejezdí, má dát značky do depozitu, jinak mu hrozí pokuta až 20 000 Kč. „Jenže vy nemusíte,“ poukazuje na nátlakové metody kanceláře pojistitelů Jiří Ptáček z Českého konzultačního portálu. „Je to sice přestupek, ale může vás za něj potrestat jedině registr vozidel, ne ČKP,“ uvádí s tím, že by to proto nemělo patřit mezi nátlakové metody kanceláře. „Skutečně by to nemělo být v oblasti zájmu České kanceláře pojistitelů,“ souhlasí s ním i Martin Novák z ministerstva dopravy a dodává, že ČKP může v tomto případě plnit pouze informační úlohu, jakákoliv další je v rozporu s platnými předpisy.

Je to záměr?

V ČKP pochopitelně vědí, že mnohdy přijde dopis úplně nevinným lidem, kteří s tím mají další nedobytné náklady, jež jim nikdo neuhradí (cesta na úřad, den volna, poštovné na doručenku). Nicméně viníka hledají jinde – podle ČKP za to může až v třiaosmdesáti procentech případů ministerstvo dopravy. „Převážná většina námitek, kdy obeslaní oprávněně rozporují zaslanou výzvu, vzniká kvůli špatným datům Centrálního registru vozidel,“ říká Hradec.

Resort dopravy se pochopitelně brání, protože si prý má kancelář pojistitelů údaje ověřovat. „ČKP nemůže popřít fakt, že pravidelně dostávají informace z registru vozidel, ze kterých mohou následně vycházet pro své účely,“ říká Martin Novák z ministerstva s tím, že aktuální svodky dostávají maximálně jednou za 14 dní. Tedy častěji, než tomu bylo ve starém registru, tam byla lhůta skutečně „jen“ jednou za 14 dní. „Je sice faktem, že s přechodem na nového poskytovatele centrálního registru vozidel nedostala ČKP informace z poslední plánované předávky 28. března. Jedná se však o výjimečnou záležitost, právě z důvodu přechodu registru vozidel na nového poskytovatele. Nářky z České kanceláře pojistitelů ohledně předávání dat se tak jeví jako liché a prázdné,“ končí.

ČKP s tím tradičně nesouhlasí a vychází z vlastních statistik vozidel a pojištěnců posílaných od pojišťoven. Potíž je v tom, že jejich správcem je právě zase ČKP. Ověřit a rozporovat není kde.

Výsledek v nedohlednu

Motoristé i po roce od našeho posledního článku, kde jsme to řešili, nadále dostávají výzvy, přestože nic nezavinili. Stěžovat si můžete u České národní banky, která je nadřízeným orgánem ČKP. Ale v praxi vám to nebude moc platné. „Nepřísluší nám rozhodovat soukromoprávní spory,“ zní prohlášení ČNB. Rada je proto jednoduchá – mějte doklady v pořádku, archivujte je i po prodeji vozidla a při něm důsledně trvejte na přepisu v registru na nového majitele. Když vám ČKP napíše, ihned jednejte. Dokud se nezmění přihlouplý zákon, kde musí sám motorista dokazovat, že nic neudělal a nepojištěné vozidlo nikdy třeba nevlastnil, nemůžeme posloužit lepší radou.

Znáte ČKP?

Česká kancelář pojistitelů je profesní organizací pojišťoven, které jsou na území ČR oprávněny poskytovat povinné ručení. Zřízena byla zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, dne 30. července 1999. Spravuje garanční fond, provozuje hraniční pojištění, uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti a další. Jestliže jste se stali poškozenými při nehodě s nepojištěným vozidlem, škodu uhradí právě ČKP a po viníkovi ji pak vymáhá. Stejně tak při poškození nezjištěným vozidlem, ale jen pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná újma na zdraví a věcná škoda nebo ušlý zisk přesáhly 10 000 Kč.

Kolik činí denní příspěvek?

Povinnost uhradit příspěvek za nepojištěné vozidlo platí teprve od 1. ledna 2009. Pikantní je, že nárok na úhradu příspěvku do garančního fondu ČKP vzniká za každý den „provozování“ nepojištěného vozidla. Jenže obsílka přijde všem bez ohledu na to, že je vozidlo nepojízdné. Proto musí motorista dokazovat, zda jsou nároky oprávněné, či nikoliv. Výši příspěvku pro jednotlivé druhy vozidel stanoví zákon z následujícího výpočtu:

  • Počet dní nepojištění x sazba dle druhu vozidla
  • Náklady na uplatnění
  • Při nutnosti vymáhat příspěvek i náklady vymáhání.

Při výpočtu se zohledňuje kategorie vozidla i objem válců. Takže za týdenní nepojištění Škody Felicia 1.3/40 kW požaduje ČKP 1500 korun. Ale u Octavie 1.9 TDI/81 kW je to už 2100 korun. V případě motocyklu Honda 600 to za sedm dnů činí 600 Kč.

Přehled denních sazeb
Motocykl s objemem válců motoru do 350 cm3 20 Kč
Motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm3 30 Kč
Osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 cm3 50 Kč
Osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 cm3 70 Kč
Autobus 160 Kč
Nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg do 10 000 kg130 Kč
Tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg300 Kč
Speciální vozidlo 80 Kč
Přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg 30 Kč
Zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40 Kč
Ostatní vozidla 60 Kč

Nejčastější chyby

1. Prodám auto, zruším povinné ručení, ale nový majitel na sebe auto nepřepíše.

V zájmu každého majitele vozidla by měl být pořádek v registru u jeho jména. Takže kdykoliv prodáte auto či motorku, ihned je přepište na nového majitele a trvejte na tom, aby to udělal i on. „Jednoduchá rada je na výzvu ČKP zaslat dopis, že v předmětném období jsem nebyl vlastníkem, když sem dne XY vozidlo prodal a poslat kanceláři kopii kupní smlouvy. Pokud ji už nemám nebo byla uzavřena ústně, pak zaslat čestná prohlášení nejlépe více osob, které vědí, že jsem vozidlo vlastnil a tehdy a tehdy prodal,“ radí právník Lukáš Fládr.

2. Mám auto po totální škodě, pojištění zanikne, ale vůz neodhlásím a stojím mi se značkami na zahradě.

Nejen prodejem se mění stav vozidla v registru. Dalším je i nehoda, kde musíte vozidlo vyřadit z databáze. „Stačí ČKP poslat dopis, že vozidlo bylo zničeno a stojí na zahradě, doložit fotku, záznam o nehodě, při které bylo zničeno, a čestné prohlášení někoho dalšího, že hned po nehodě bylo odtaženo na zahradu a od té doby tam stojí,“ popisuje mechanismus Lukáš Fládr. Upozorňuje ovšem na častou chybu – vozidlo nesmí stát na veřejné komunikaci, protože pak by se na něj povinnost vztahovala.

3. Vůz jsem prodal a dokumentaci vyhodil.

Víme, že je to otrava, ale všechny účtenky, zelené karty a prodejní smlouvy byste si měli nechávat aspoň po dobu deseti let. Nemůže se vám tak stát, že budete muset platit za něco, co nelze písemně doložit ani vyvrátit.

4. Jsem nevinný, proto na výzvu nereaguji.

Důkazní břemeno leží podle zákona 168/1999 Sb. na obeslaném bez ohledu na to, jestli je zcela bez viny nebo nikoliv. „Důležité je, aby s námi obeslané osoby komunikovaly,“ vyzývá Jakub Hradec. V tomto s ním musíme souhlasit. Pokud chcete předejít potížím, řešte výzvu od ČKP co nejrychleji. Slouží k tomu internetová aplikace www.bezpojisteni.cz/vyzva.

5. Jezdím bez pojištění a nevím o tom.

Říkáte si, že vám se to nemůže stát? Omyl. Třeba po skončení leasingu na vozidlo automaticky skončí i pojištění vozidla. Nebo jste uzavírali ručení po internetu a prostředník udělal chybu. „Stává se to často. Proto při sjednávání přes prostředníky po internetu či třeba v autobazarech radím hned druhý den jít do pobočky pojišťovny nebo se dotazovat na infolince, jestli je pojištění aktivní,“ radí Tomáš Angreška. Pamatujte, že České kanceláři pojistitelů je pak šumafuk, že se to stalo neúmyslně a jinak byste nikdy nepodváděli. „Pokud někoho policie přistihne při kontrole bez platné zelené karty, těžko pak může namítat, že vozidlo neprovozoval a stálo na zahradě,“ vylučuje obranu právník Fládr.

TŘI OTÁZKY PRO… Jakuba Hradce, výkonného ředitele České kanceláře pojistitelů

Jak hodnotíte vznik společností, které lidem za poplatek poradí, jak neplatit do fondu ČKP po obdržení výzvy?

Je svobodnou volbou každého člověka, zda se rozhodne za údajné rady a pomoc od kohokoli jiného zaplatit. Nicméně na stránkách www.bezpojisteni.cz nabízíme zdarma pomoc všem, kdo si nejsou něčím ohledně povinného ručení jisti. K dispozici je též call centrum. Důležité je, aby adresát s námi co nejrychleji komunikoval a svá tvrzení doložil kopiemi příslušných dokumentů. Jsme přesvědčeni, že nic jiného mu jiné subjekty nemohou odpovědně poradit. Na druhé straně se setkáváme s písemnými reakcemi adresátů výzev, které mívají stejný, právně zcela vadný a nesouvisející argumentář, což ukazuje na to, že někteří „poradci“ jim radí naprosto špatně. Pokud si za to dokonce nechávají platit, je to samozřejmě o to smutnější.

Řada čtenářů si stěžuje, že se na ně povinnost nevztahovala a s dokazováním jim vznikly náklady. Mohou je na ČKP uplatňovat?

Důkazní břemeno leží podle zákona na obeslaném. Ke komunikaci slouží internetová aplikace nebo dotazník, který je připojen k výzvě spolu s předplacenou odpovědní obálkou. Z naší strany jsme tedy učinili vše pro to, abychom adresátům výzev komunikaci s námi co nejvíce usnadnili a uhradili alespoň některé náklady s tím spojené (poštovné). Nicméně jiné uhradit nemůžeme.

Další stížnosti chodí na nekomunikaci ČKP – jestliže je případ vyřízen, nikdo o tom nepodá informaci. Nemělo by se ČKP zaměřit na lepší komunikaci s občany?

Tato informace není pravdivá. Pokud si adresát přebírá na korespondenční adrese poštu, je o vyřízení případu informován. Nicméně platí, že pokud případ na základě doložených dokladů ukončíme bez požadavku úhrady příspěvku, každého adresáta o takovém uzavření písemně informujeme. To platí i v případě, kdy k takovému uzavření nedojde.

Rallye Dakar 2019
Spolupracujeme s TipCars.com
Vodní elektrárna Dalešice je v provozu už čtyřicet let. Podívejte se Vodní elektrárna Dalešice je v provozu už čtyřicet let. Podívejte se

Vodní elektrárna Dalešice, která byla kompletně uvedena…

Svět řeší v Polsku klima. Zástupci dvou set států se blíží dohodě, ale rozpory trvají Svět řeší v Polsku klima. Zástupci dvou set států se blíží dohodě, ale rozpory trvají

Zástupci téměř dvou set států světa, kteří se na světové…

 

Štítky Svět motorů

 Doporučujeme
Pokuta za rychlost v Chorvatsku, Rakousku či Itálii. Jaký trest vám hrozí v zahraničí? Pokuta za rychlost v Chorvatsku, Rakousku či Itálii. Jaký trest vám hrozí v zahraničí?

Vysoké tresty za rychlost jako již tradičně hrozí v…

Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte

Automobil je dnes čistě spotřební záležitostí. V…

 

AutoRevue
V Brně je na prodej Alpine A110. Je to drahý špás, ale vadí to někomu? V Brně je na prodej Alpine A110. Je to drahý špás, ale vadí to někomu?

Návrat značky Alpine vzbudil vlnu pozitivních ohlasů,…

Nová Mazda 3 se ukázala v Praze. Máme i české ceny, výbava je bohatá! Nová Mazda 3 se ukázala v Praze. Máme i české ceny, výbava je bohatá!

Od představení nové generace Mazdy 3 na autosalonu v Los…

 

 
Mikrovlnné zapalování má zachránit benzinové motory. Emise prý sníží o 80 %

Mikrovlnné zapalování má zachránit benzinové motory. Emise prý sníží o 80 %

Včera

Přechod na elektromobily je prý nevyhnutelný. Mnozí si to nemyslí. Kupříkladu německý start-up Micro Wave Ignition.
Blesk.cz

Počasí s Honsovou: Čeká nás mrazivý víkend, v neděli pozor na ledovku

Počasí s Honsovou: Čeká nás mrazivý víkend, v neděli…

Třetí adventní víkend bude ve znamení pravé zimy. Nejvyšší odpolední teploty budou většinou zůstávat pod bodem…

Prostitutky, drogy a chlast: Šestnáctiletý panic vyhrál výlet na ostrov sexu! Rodiče v šoku

Prostitutky, drogy a chlast: Šestnáctiletý panic…

Na nechvalně proslulý ostrov Sex Island, na kterém se opět pořádá nevázaná párty zahrnující prostitutky,…

 

iSport.cz

Tragédie kapitána Stuttgartu. Na stadionu mu zemřel otec

Tragédie kapitána Stuttgartu. Na stadionu mu zemřel otec

Vítězství fotbalistů Stuttgartu nad Herthou Berlín v dnešním bundesligovém zápase zastínila tragická událost…

SESTŘIHY: Sparta jen s bodem, Opava, Slovácko i Teplice slaví výhry

SESTŘIHY: Sparta jen s bodem, Opava, Slovácko i…

V 19. kole FORTUNA:LIGY znovu ztratili fotbalisté Sparty, když jen remizovali v Příbrami 1:1. Bohemians hráli…

 

Reflex.cz

Všechny naše desky končí pozitivně, říká hudebník a producent Pavel Richter

Všechny naše desky končí pozitivně, říká hudebník a…

Na konci roku, ve kterém jsme si několikrát připomněli čtyřicet let od vzniku hudebního stylu ambient, jsme se…

21 nejlepších filmů pro děti všech dob. Snímky, které mají rádi i rodiče

21 nejlepších filmů pro děti všech dob. Snímky,…

Určitě se s námi pohádáte: každá rodina má vlastní dětskou “hitparádu”, takže vybrat, nedejbože dokonce seřadit…