Alko kalkulačka
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Euro NCAP: Nová metodika hodnocení bezpečnosti vozidel

Ondřej Láník Ondřej Láník 19. 2. 2009 • 01:16
52
Hvězdy už nebudou udělovány pouze za ochranu dospělých cestujících, ale za komplex bezpečnostních opatření zahrnující ochranu dospělých, ochranu dětí, ochranu chodců a asistenční systémy.

Od roku 1997 Euro NCAP vyhodnocuje pasivní bezpečnost podle relativně stabilní metodiky, která byla v průběhu tohoto období zpřísňována jen minimálně. Automobilky se naučily nejen stavět automobily s tužší bezpečnostní schránkou, dokonalejšími zádržnými a preventivními systémy, ale také se naučily velmi účinně všechny úspěchy marketingově zužitkovat.

Zatímco v oblasti ochrany dospělých cestujících dosáhlo sdružení Euro NCAP výrazného posunu kupředu, ostatní disciplíny zůstávají - alespoň očima komisařů - na okraji zájmu automobilek i spotřebitelů. Nová metodika by měla situaci změnit, zavedeny budou nově hodnocené kategorie a výsledkem pak má být propracovanější systém komunikace komplexnějších výsledků jednotlivých vozů.

Nová metodika = 4 tématické kategorie

Metodika hodnocení bezpečnosti automobilů podle Euro NCAP zaváděná od roku 2009, vychází ze stejných principů, jaké platily dosud. Vyhodnocovat se bude i nadále bezpečnost dospělých cestujících, bezpečnost dětí nebo bezpečnost chodců. Důležitým rozdílem však je, že v jednotlivých kategoriích nebudou bodové výsledky převáděny na hvězdy, jako dosud, nýbrž automobil dostane pouze jedinou výslednou známku v podobě jednoho počtu hvězd. S novou metodikou končí i tzv. přeškrtnuté hvězdy, které se dosud mohly objevit u těch vozů, které nedosahovaly vyrovnaných výsledků v jednotlivých kategoriích, resp. v určité disciplíně byly výrazně horší, než by odpovídalo úrovni určitého počtu hvězd.

Novou - čtvrtou - kategorií bude (vedle bezpečnosti dospělých cestujících, bezpečnosti dětí a bezpečnosti chodců) dále kategorie asistenční systémy, zohledňující přítomnost elektronických systémů prokazatelně ovlivňujících aktivní nebo pasivní bezpečnost.

Každý ze čtyř boxů - kategorií - má pevně stanovený maximální počet bodů. Celková známka je pak váženým průměrem z uvedených 4 kategorií. Váha kategorie zohledňuje relativně důležitost této oblasti pro bezpečnost automobilu. Celková známka (body) se převádí na počet hvězd dle stanoveného klíče. Pokud některá známka určité kategorie nedosahuje určité minimální úrovně pro daný počet hvězd (celkového hodnocení), může být celková známka snížena. To by mělo zabránit zisku vyšších známek celkového hodnocení v těch případech, kdy automobil prokazuje mimořádně vysoké výsledky např. ve třech kategoriích, ale ve čtvrté je výrazně horší.

Momentálně se neuvažuje o rozšiřování počtu boxů (kategorií), ale jisté je, že se bude měnit rozložení vah, a to rovnou v několika etapách. Výsledky dle nové metodiky budou muset být nadále prezentovány vždy s rokem, ve kterém byly testy prováděny.

Kategorie 1 - Ochrana dospělých cestujících (max. 36 bodů)

Základní kategorie je převzata do nové metodiky s několika změnami. Princip vyhodnocení ale zůstává shodný.

Provádí se čelní off-setový náraz do deformovatelné bariéry podle dosavadních zvyklostí. Také maximální počet udělených bodů je shodný (16 b.).

Boční náraz je také nadále prováděn podle zavedených zvyklostí, ale maximální počet bodů je snížen na polovinu (8 b.), ačkoli limity a rozdělení bodů pro jednotlivá sledovaná místa a veličiny zůstávají shodné.

Dobrovolný test náraznem na kůl (tzv. pole test) dostává naopak větší váhu (8 b.) a jeho vyhodnocení vychází ze stejných parametrů jako u bočního nárazu. Předpokladem pro absolvování testu je přítomnost hlavových airbagů.

Čtvrtou disciplínou první kategorie je hodnocení rizika poranění krční páteře (tzv. whiplash neck injury), které bylo zavedeno na konci roku 2008. Vyhodnocení spočívá v hodnocení geometrie sedadla a z dynamických testů (více v článku Euro NCAP Whiplash: 80 % testovaných sedadel potřebuje vylepšení). Maximální počet bodů za tuto kategorii je 4 b.

Z kategorie 1 do kategorie 4 byla přesunuta disciplína vyhodnocující přítomnost připomínačů nezapnutých bezpečnostních pásů.

Kategorie 2 - Ochrana dětí (max. 49 bodů)

V této kategorii jsou vyhodnocovány dynamické testy s figurínami dětí ve věku 1,5 roku a 3 roky v zádržných systémech při čelním a bočním nárazu (12 bodů/zádržný systém), vyhodnocení samotných zádržných systémů v podobě označení (4 body) a upevnění ve vozidle (2 body). Třetí částí pak je vyhodnocení vozidla z hlediska vyznačení vypnutí airbagu, přítomnosti tříbodových pásů, vhodnosti pro univerzální sedačky, přítomnosti úchytů ISOFIX, apod. Celkem je možno získat 13 bodů. Vyhodnocení je převzato z dosavadní metodiky.

Kategorie 3 - Ochrana chodců (max. 36 bodů)

Kategorie 3 přebírá vyhodnocení bezpečnosti chodců. Provádí se testy nárazu hlavy dítětě (impaktor o hmotnosti 2,5 kg) a dospělého (impaktor o hmmotnosti 4,8 kg) (celkem až 24 bodů), testy rizika poranění dolních končetin o nárazník (6 bodů) a rizika poranění o hrany na kapotě a nárazníku (6 bodů).

Kategorie 4 - Asistenční systémy (max.7 bodů)

Nová kategorie obsahuje disciplíny týkající se elektronických asistenčních systémů, které ovlivňují bezpečnost vozidla.

Patří sem stávající vyhodnocení přítomnosti připomínačů nezapnutých bezpečnostních pásů (3 body), přítomnosti stabilizačního systému (3 body) a přítomnosti zařízení omezujícího jízdu nastavenou rychlostí (varující řidiče nebo přímo aktivně zasahující) - za něž je možno udělit 1 bod.

Aby mohl automobil získat body za přítomnost asistenčních zařízení, musí být tato zařízení součástí výbavy 85 % vozů prodaných na trhu v Evropě (pro rok 2009). Tento požadavek se bude stupňovat a v roce 2012 bude vyžadována 100% přítomnost daného prvku ve vozech prodaných v Evropě.

1 bod za přítomnost stabilizačního systému lze udělit v tom případě, že je jím vybaveno alespoň 50 % vozů prodaných v Evropě a do 0 % až 35 % ostatních verzí je možné systém získat formou příplatkové výbavy.

Pro rok 2009 bude v platnosti pravidlo, že body za stabilizační systém dostává model, který má systém alespoň v 85 % případů prodaných vozů.

Celkový výsledek jako vážený průměr 4 kategorií

Celková známka udělená Euro NCAP vychází z váženého průměru z výše uvedených kategorií. Každé kategorii uděluje metodika váhu podle relativní důležitosti. Pro rok 2009 jsou váhy následující: 50 % (kat.1), 20 % (kat. 2), 20 % (kat. 3), 10 % (kat. 4). Sníženy jsou tak váhy kategoriích 2 až 4, což je ale součástí plánu, který Euro NCAP mělo při vytváření nové metodiky. Od roku 2012 budou váhy všech 4 kategorií shodné. Toto přechodové období (2009-2012) má umožnit automobilkám přechod od jednoduššího systému vyhodnocování k náročnějšímu, tak, aby výsledky testů Euro NCAP nebyly výrazně ovlivněny skokovou změnou metodiky. Prakticky tak například nepřítomnost stabilizačního systému v roce 2009 znamená pro daný model menší bodovou ztrátu než v roce 2012.

V následující tabulce jsou uvedeny procenta maximálního bodového hodnocení v jednotlivých kategoriích, kterých musí model automobilu dosáhnout, aby mohl být oceněn určitým počtem hvězd. Tabulka platí pro rok 2009.

Procenta maximálních bodových hodnocení potřebná pro zisk hvězd (2009)
Rok 2009Celkem váž.průměrOchrana dospělýchOchrana dětíOchrana chodcůAsistenční systémy
Pro 5 hvězd nejméně70 %75 %70 %25 %60 %
Pro 4 hvězdy nejméně55 %60 %55 %15 %40 %
Pro 3 hvězdy nejména45 %30 %30 %10 %25 %
Pro 2 hvězdy nejméně35 %25 %25 %5 %15 %
Pro 1 hvězdu nejméně20 %15 %15 %0 %5 %

V roce 2010 jsou kriteria náročnější. Aby například model automobilu dosáhl na čtyřhvězdičkový výsledek v roce 2010, musí dosáhnout 60 % bodového maxima a například nejméně 65 % maxima bodů za ochranu dospělých cestujících, 60 % maxima v ochraně dětí, 25 % v ochraně chodců a 40 % v asistenčních systémech.

Procenta maximálních bodových hodnocení potřebná pro zisk hvězd (2010)
Rok 2010Celkem váž.průměrOchrana dospělýchOchrana dětíOchrana chodců Asistenční systémy
Pro 5 hvězd nejméně75 %80 %75 %40 %60 %
Pro 4 hvězdy nejméně60 %65 %60%25 %40 %
Pro 3 hvězdy nejména50 %35 %30 %15 %25 %
Pro 2 hvězdy nejméně35 %30 %25 %10 %15 %
Pro 1 hvězdu nejméně25 %20 %15 %5 %5 %

Po roce 2012 dojde k definitivnímu přechodu na konečné váhy, které se již nebudou měnit.

Procenta maximálních bodových hodnocení potřebná pro zisk hvězd (2012+)
Rok 2012+Celkem váž.průměrOchrana dospělýchOchrana dětíOchrana chodců Asistenční systémy
Pro 5 hvězd nejméně80 %80 %75 %60 %60 %
Pro 4 hvězdy nejméně70 %70 %60 %50 %40 %
Pro 3 hvězdy nejména60 %40 %30 %25 %25 %
Pro 2 hvězdy nejméně55 %30 %25 %15 %15 %
Pro 1 hvězdu nejméně45 %20 %15 %10 %5 %

Nový systém byl testován mj. na souboru výsledků 139 modelů, které prošly testy Euro NCAP v letech 2005 až 2007 a obdržely 4 nebo 5 hvězd podle tehdy platné metodiky. Zatímco podle původní metodiky získalo 5 hvězd 60 vozů, nová metodika pro rok 2009 by takový výsledek přiřkla jen 18 vozům, v roce 2010 by měly 5 hvězd jen 4 vozy a po roce 2012 při zachování stejného výkonu v oblasti bezpečnosti už žádný.

Témata
Autorizovaný prodej Servis osobních aut Autobazary Pneuservisy Náhradní díly
12. 12. 2011 13:01
Recyklace
Znovu. Já si říkal, co je to za nesmyslný článek a ono jde o téměř tři roky starý recyklát. Jděte se bodnout. Nebo vycpat. Co je vám milejší. 8-s
12. 12. 2011 13:00
Re: NCAP...
Měli by zkrátka vymyslet sofistikovanější senzor. Mě to také štve, když převážím něco na sedadlech (patřičně zabezpečené) a auto má potřebu mě neustále upozorňovat, že někdo nemá zapnutý pás. Řeším to tak, že zapnu pás naprázdno. To počítači zavře... reproduktor.
Avatar - kolmar
22. 2. 2009 16:45
Re: Milý kolmar(e)!
Krasnu nedelu prajem, ono Suberb pri zhanani "srdcom" velmi neuspeje, no ale "rozumom" tak to dostava 1*... bez srandy, nebudem sa tu rozpisovat o nom (iste poznate a nezaujima vas) ale vie bodovat...

Ono pekny preklep ste spravili...az ma "heglo" Outback si jazdi s boxer dieselem, to Outika sme rozoberali... Tamtomu ako ste uz pisali sa pod kapotu nic ine nevojde...(chvala panu inac...)
Ja som proste uz raz taky, ze ja racej tie diamanty na mriezke nosit budem,tie sipky uz pomenej...hoci v Black vs. chrom listy lepsia imidzovka ako X3... Kapinek ine naladenie podvozku to vraj ma, ale myslim ze dieru do sveta neurobili (Hydractive to nema). SUV/Off road mam pod drobnohladom, V6-ka by bola zaujimava, no uvidime a pravdupovediac v dnesnej dobe ktizi neverim tomu, ze sa tam dostane (EU trh!!!) Proste neni jedno SUV strednej tiredy co by tu V6ku pod kapotou skryvalo (okrem premie)

So subaru tazke...ako vravite, no ja osobne (verim, ze aj vy) davate kompromis "vnutornosti" a "kabatek" keby technika C5 jazdila zabalena v "kabate" Rodiusu (extremny prkl...ja viem) tak asi by ste ju v garazi nemali...) a u toho Rodiusu ta "vysluzila" technika od MB taktiez velmi nikoho nezaujima...no su medzi nami aj vynimky...

Tak prajem pekny zvysok dna

PS: o tu prezentaciu zaujem nemate? a inac to podvadzanie pri RRS...no pozrite si este raz a zamerajte sa na stromy v pozadi...az tak nepodvadzal...lebo robim v lese a zvyknu oni (ak niesu hustotou degradovane) za slnkom (hore) rast... :-!
Avatar - Hammunasakra
22. 2. 2009 00:21
Re: Milý kolmar(e)!
"Papričky" na mne asi už "zuviel" jsou, ale Amy McD. - to ano, to "mohu" ;-)
Ohledně nového Superb jsem se asi již zmínila, "sympatický" či "pohledný" mi NEpříjde, ale tak jako minulé generace "*" byla, tak tato "zajímavě" působí, to NEmusí být špatný vůz (ale já se - to je VTiP! - výsledky Car of the Year řídit budu a trošičku "lepší" Citroën C5 /opět/ "plánuji" ;-) )
"Vaše" RRS až VELMi zajímavě vypadá, ale ta "levnější" alternativa Outback s 2.2 HDi (škoda že tam "plnou" verzi s dvěma turby NEdávají!) to NEmusí být "špatná" myšeňka! Doporučila bych "ozkoušet" i verzi s popiskou Citroën, neb prý dost JINÉ (a "zajímavé") odpružení má (i když to asi hlavně na silnice "vhodné" bude - pro vás možná až tak nee). Dle NEověřených zpráv by do C-Crosser (a asi i do obou "sourozenců")měl dorazit i 6ti válec - což bych "za 1*" hodnotila a TO by "koupědopručitelná" varianta mohla být ..
S tím subaru je to "těžké" - jejich "pojetí/konstrukce" motoru(ů) i podvozku "lepší/sofistikovanější" je, ale i výrobně "dražší" - PROTO pak např. na materiálu palubky apod. (logicky) trochu "šetří" - je na každém CO preferuje, zda "levnější" motor/podvozek či ... jak jsem zde v diskuzi pod Impreza 2.0D "narazila/zjistila", HODNĚ lidí spíše na "design" resp. "kabátek" dá (co je POD ním .. je až tak NEzajímá ;-\ )
Tak MNOHO "úspěchů" (resp. MÁLO "starostí") při "písmenekshánění" ;-) a Dobrou noc :-)
Avatar - Hammunasakra
21. 2. 2009 23:34
Re: Milý kolmar(e)!
:yes: ;-) :yes:
PS: Sice asi maličko "podvádí" s kamerou, ale jinak "perfect" to je :yes:

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerát Zobrazit nabídku