Alko kalkulačka
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Rozhovor Auto.cz: Ing. Václav Loula, ředitel pro jakost (Benzina, s.r.o.)

Ondřej Láník Ondřej Láník 11. 6. 2010 • 07:33
O prémiových palivech Benziny, aditivaci a kvalitě pohonných hmot jsme mluvili s Václavem Loulou ze společnosti Benzina, s.r.o.

Auto.cz: V posledních letech se Benzina zaměřuje na zkvalitňování služeb v celé své síti, ale i na rozšiřování nabídky paliv. Jaké je vlastně současné postavení vaší značky na trhu a kde byste byli rádi, řekněme za 5 let?

Kvalita paliv a nabízených služeb je z pohledu marketingového pro Benzinu na prvním místě. Chcete-li se udržet na přední pozici, chcete-li být v čele nezávislých průzkumů a odborných testů v tzv. silné trojce, musíte jednoznačně u zákazníků působit jako důvěryhodná značka, nabízející špičková paliva za konkurenceschopné ceny a přidaná užitná hodnota musí být viditelná. Nabízená paliva musí splňovat moderní trendy v chemii i ekologii paliv a nároky automobilovém parku na paliva, spolehlivý ekonomický provoz včetně dokonalé péče o motor a palivovou soustavu. Samozřejmě tomu musí odpovídat i sortiment. Zákazník si může vybrat podle nároků motorů nebo podle charakteru jízdy.

Benzina si prošla zajímavým vývojem. V letech 2000 až 2004 ztrácela na trhu tržní podíl, díky některým nesprávným rozhodnutím, díky zhoršení kvality služeb a někdy i kvůli nevhodnému chování obsluhujícího personálu. Teprve novou obchodní strategií, rebrandingem sítě, došlo k zásadnímu obratu, a tak se Benzina z výchozích 9,9 % tržního podílu dostala na současných téměř 14 %. To vše při velké konkurenci, kterou dnes reprezentuje asi 3600 veřejných čerpacích stanic působících na území ČR.

Do budoucna budeme dělat vše pro to, abychom dále navýšili tržní podíl, budeme pečlivě vyhodnocovat každou nabídnutou akvizici a samozřejmě budeme dále pečlivě sledovat vývoj na trhu automobilů, protože nás určitě čeká symbióza na trhu nových alternativních paliv tak, jak bude postupně narůstat podíl na složení vozového parku. Zatím stále dominantní zůstanou fosilní paliva vyráběná z ropy s povinnou bioložkou.

Dnes je situace taková, že vedle standardních a prémiových paliv se objevují alternativy jako CNG, LPG, nebo paliva s vyšším obsahem bioložky, ať už benzinová, nebo naftová. Pokud zde bude trh na nová paliva, jsme připraveni je nabídnout, ale je pochopitelné, že to nemůžeme dělat pro řádově desítky automobilů, protože to by bylo opravdu nerentabilní.

Auto.cz: Benzin a nafta, kterou natankuje řidič v roce 2010, nejsou stejné jako před 10 lety. V čem spočívají zásadní odlišnosti?

Kvalita pohonných hmot je řízena evropskými technickými standardy, nad kterými dohlíží evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) a to rozhoduje o tom, že ten, či onen parametr se mění na danou hodnotu

V současné době je to hodně ovlivňováno environmentální politikou, byla realizována celá řada procesů v technologii výroby paliv, kdy bylo palivo přizpůsobeno požadavkům na ochranu životního prostředí. Já tomu říkám ekologizace paliv. Vyřadilo se olovo, snížil se obsah síry na 10 mg, snížil se obsah aromátů. Postupně se vyřazují z fosilních paliv nežádoucí látky a postupně se mění jednotlivé parametry, tak, aby byly splněny stále přísnější evropské standardy.

I automobilový průmysl má před sebou určité cíle, jako snížení spotřeby, snížit emise škodlivin, zvyšování bezpečnosti, nové konstrukce motorů, náročné vstřikovací systémy, a tím i vyšší nároky na paliva Petrolejářské firmy hrají i v této oblasti důležitou roli.

Jedním z typických případů je zavedení kolekce prémiových paliv od roku 2006. Benzina tak nabízí i paliva, která mají vyšší přidanou hodnotu, jsou nadstandardně vylepšená aditivací, aby zlepšily výkonové parametry, snížily spotřebu a přispěly k ekologii.

Za posledních 10 let zaznamenala paliva výrazný posun v ekologických parametrech. Ustoupily benziny o nízkých oktanových číslech a do popředí se dostaly vysokooktanové benziny a prémiové benziny s oktanovou hladinou nad 98.

U nafty se dá říct, že Benzina zavedla jako jediná na trhu prémiovou naftu s cetanovým číslem 60. Tento parametr určuje vznětovou charakteristiku nafty, což pro běžné motoristy znamená, že lépe hoří, dá vyšší výkon a je nižší spotřeba i emise. Maximálně využijete energii obsaženou v palivu a motor pracuje s nižší hlučností.

Auto.cz: Jakým způsobem dochází k aditivaci paliv?

Nejprve probíhá určitý vývoj, který trvá rok, až dva. Vezmeme do úvahy základy paliv od jednotlivých rafinérií, které odebíráme a ve spolupráci s aditivářskou firmou si vyextrahujeme ty parametry, které chceme zlepšit.

Tato firma navrhne nějakou formulaci aditivace, jakýsi balíček, který se prověřuje na laboratorních zkouškách a při testech na motorech. Tam se měří mj. úsady na ventilech, oktanová, cetanová čísla, emise. Výsledkem je určitá koncentrace aditiv ve výchozím palivu, která dokáže zajistit požadované parametry.

Následně jde receptura do schvalovacího řízení, projednáváme ji s rafinérií a tam se aditivace nastaví.

Jakmile je aditivace zavedena do prodeje, je praxe taková, že do rafinérie přijede řidič s cisternou, řekne, že chce Vervu 100, zvolí Vervu 100 a výdejní zařízení mu namíchá zvolené palivo.

Benzina má tu obchodní strategii, že standardně nabízí aditivovaná paliva, jako Natural 95 nebo Diesel Top Q. To znamená, že nejenže splňuje předepsané kvalitativní standardy dané normou, ale navíc díky aditivaci získáváme určitou rezervu proti standardu. To je pro náš pocit jistoty a bezpečnou jistotu pro zákazníka, že dostává kvalitní palivo. Nad aditivovanými palivy jsou pak prémiová paliva, s prokazatelně vyšší přidanou hodnotou.

Určitou specialitou u prémiové nafty je zimní období, když uhodí velké mrazy, jako letos v lednu, únoru. To máme speciální zimní balíček, který řidič cisterny dávkuje před stočením na čerpací stanici ke zlepšení důležitého parametru filtrovatelnosti.

Proces povýrobní aditivace má každá síť čerpacích stanic vlastní. To znamená, že v rafinérii je pro každou společnost samostatné aditivační zařízení.

Auto.cz: Na čerpacích stanicích se brzy začne objevovat benzin Verva 95. Pro koho je určen? Co mi jako řidiči přinese proti Naturalu 95?

Verva 95 doplňuje prémiovou Vervu 100. Ta je určena pro automobily s vysokým kompresním poměrem, sportovní vozy.

Při našich průzkumech se ukázalo, že je zde skupina řidičů, kteří nevyužijí vlastnosti Vervy 100, nebo nechtějí připlácet tolik, ale na druhou stranu mají zájem o lepší palivo. Proto jsme naformulovali Vervu 95, která je aditivačně shodná s Vervou 100, ale má oktanovou hladinu 95. Je v ní obsažen detergent, který čistí, současně rozpouští úsady, dále je tam protikorozní přísada, mazivostní přísada, abychom zamezili vzniku třecích ztrát, což nakonec přispívá ke snížení spotřeby.

Podle našich měření by mělo používání Vervy 95 přinést snížení spotřeby o 3 až 4 %, a to díky aditivaci.

Auto.cz: Lze mluvit v případě používání prémiových paliv o přímé ekonomické návratnosti, nebo jde spíše zlepšení kondice motoru a prodloužení jeho životnosti?

Ekonomická návratnost souvisí s celou řadou faktorů. Kvalitní prémiové palivo pomáhá zlepšit péči o motor z pohledu provozu, ale i z pohledu údržby. Je-li motor dokonale čistý, docílíte nižší spotřeby. Pro zákazníka to nakonec znamená vynaložení nižších nákladů na palivo, nižších nákladů na údržbu motoru a v podstatě i vyšší komfort (nižší hluk) resp. bezpečnost jízdy.

Verva 100 může proti Naturalu 95 přinést až 10 % nárůstu výkonu a až 15% snížení spotřeby paliva (test na motoru Mitsubishi s přímým vstřikováním benzinu). Pochopitelně čím modernější motor, tím jsou rozdíly prokazatelnější.

Auto.cz: Dejme tomu, že mám 5 let starou Octavii TDI s 80 tisíci najetými km. Co mi přinese přechod na prémiová paliva? Lze vlastnosti těchto paliv využít i ve starších motorech?

Ano, doporučil bych i takovému řidiči přechod na prémiová paliva, protože právě v tomto případě lze využít detergenčních schopností prémiových paliv a současně i lepších vlastností nafty daných vyšším cetanovým číslem. Zpětná reakce našich zákazníků bývá převážně pozitivní.

Na samotné pročištění motoru je potřeba tankovat prémiové palivo alespoň 2 až 3 do měsíce, je velmi důležité, jaké palivo zákazník tankoval doposud. Kdo jezdil na aditivované nafty, nebude mít takový problém, k tomu aby se výsledek projevil, bude stačit kratší období. Efekt nižší hlučnosti a lepší startovatelnosti by se měl projevit rychleji.

Auto.cz: Obsahují prémiová paliva (Verva Diesel, Verva 95 a Verva 100) taktéž povinnou biosložku (Meřo, biolíh), případně kolik ve srovnání s běžnými palivy?

Verva 100 neobsahuje bioetanol, ostatní benziny ano, včetně Vervy 95. Podíl bioložky je dán zákonem a tady můžeme jen těžko něco víc dělat. Podíl je nekompromisní, neustále se zvyšuje a nesplnění je sankcionováno.

benzina rozhovor mitsubishi mg lpg cng benzina rozhovor mitsubishi mg lpg cng

Auto.cz: Na kolika čerpacích stanicích jsou dostupná prémiová paliva Benziny? Je prémiovost paliv spojená výhradně se značkou Benzina Plus?

Dnes jsou prémiová paliva dostupná asi na 130 čerpacích stanicích Benziny. Na základě pozitivní reakce zákazníků budeme nabídku rozšiřovat. Na konci roku by to mělo být asi 160 stanic, tj. asi polovina celé sítě. Prémiová paliva budou na všech 107 čerpacích stanicích Benzina Plus a navíc taky na vybraných standardních čerpacích stanicích.

Auto.cz: Co znamená konec benzinu Special 91 pro uživatele, kteří jej dosud tankovali? Co mají tankovat nyní? Na kolik řádově přijde aditiv?

Podíl benzinu Special 91 v naší síti klesl pod 1 % a dále klesá, a tak pro Benzinu není perspektivní jej dále nabízet. Změna se týká starých vozidel, která neměla tvrzená ventilová sedla. Prakticky to znamená zejména Škody 105/120 a starší Lady, celkem asi 276 tisíc aut registrovaných v provozu na českých silnicích.

Těmto řidičům doporučujeme tankovat Natural 95 a přidat do nádrže před tankováním aditivum Benadit BA. Cenový rozdíl Special 91 a Natural 95 je v řádu deseti haléřů, ale výměnou dostane řidič vyšší oktanové číslo, což se může projevit na nižší spotřebě (podle motoru). Aditiv stojí asi 15 haléřů na litr, takže celkově jde o zvýšení ceny 20 až 25 haléřů.

Auto.cz: Co mám dělat, když mám podezření, že jsem natankoval nekvalitní palivo?

Pokud jste tankoval u nás a máte podezření na nekvalitní palivo, zavolejte do Benziny. Obvykle podobné případy řeším osobně. Posoudím prodeje v ten den a hodinu, kolik se na dané konkrétní čerpací stanici prodalo paliva. Do daného místa pošleme pojízdnou laboratoř, která odebere z čerpací stanice vzorek a na místě udělá rozbor. Jakmile máme výsledek, informujeme zákazníka telefonicky.

Druhý krok je, že se odebere vzorek z vozidla, odveze se do laboratoře, kde se následně porovnává palivo odebrané z čerpací stanice s tím, co bylo ve vozidle. Následně zákazníka informujeme písemně, snažíme se dát písemné vyjádření do 2 týdnů o výsledcích rozboru.

Pokud by byl vzorek paliva špatný, obvykle se to neprojeví na jednom autě, ale na několika desítkách aut, podle toho, kolik vozidel v daném místě tankuje.

V případě, že jde o ojedinělý případ, doporučujeme zákazníkům návštěvu autoservisu a čekáme na stanovisko servisu. Obvykle jde o závadu na vozidle, která nesouvisí s palivem. Vedle toho, že paliva nakupujeme přímo z rafinerii, tak je v celé síti pravidelně kontrolujeme. Navíc aditivace je spolehlivou zárukou rezervy v užitných parametrech.

Auto.cz: Kteří dodavatelé zásobují síť čerpacích stanic Benzina? Je možné říci, odkud přitekla ropa, která byla pro výrobu paliv Benziny použitá?
65 % ropy pro naše paliva přichází přes ropovod Družba (směs západosibiřských rop), 35 % jde ropovodem IKL, tzn. do Terstu lodí a pak ropovodem přes Ingolstadt do Kralup. Ruská ropa se zpracovává v Litvínově. Navíc 30 až 40 % paliv se do republiky ještě dováží.

benzina rozhovor mitsubishi mg lpg cng benzina rozhovor mitsubishi mg lpg cng

Auto.cz: Stále se mluví o kvalitě paliv na českých čerpacích stanicích, ale zdá se, že klíčovým problematickým prvkem v celém řetězci je lidský faktor. Co dělá Benzina pro to, aby její zaměstnanci nebo nájemci nebyli v pokušení se nějak obohatit na úkor zákazníků?

Máme velice přísný kontrolní i evidenční systém na pohonné hmoty od příjmu až po výdej zboží. Patří k tomu plombování hrdel nádrží, výdejních technologií, příjmových technologií, ale taky evidence zásahů do stojanu. Tento systém prakticky nedovoluje obsluze se stojanem ani dalšími technologickými uzly manipulovat.

Dále jsme pod dohledem Českého metrologického institutu, který nás pravidelně kontroluje v souladu s metrologickou legislativou. Pravidelně nás kontrolují i celní úřady i Česká obchodní inspekce. Celou řadu kontrolních povinností mají i regionální area manažeři.

Náš nový informační systém dává rychle informace o přijímaném a vydávaném množství, které jdou do naší centrály. Zapomenout nesmíme ani na vliv různých kamerových systémů, které v podstatě dávají přesnou informaci o tom, co se na čerpací stanici děje.

Myslíme si, že náš systém je dokonale chráněn jak z hlediska ochrany majetku, dokladů a evidence při příjmu i prodeji i proti nežádoucí manipulaci personálu s palivem, tak z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti zákazníků.

Auto.cz: Děkujeme za rozhovor.

Více o novinkách na čerpacích stanicích Benzina najdete zde: Na řidiče čekají změny na čerpacích stanicích.

Související články

Témata

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerátZobrazit nabídku