Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Zveřejňování svolávacích akcí: Jak zjistit, jestli se svolávačka týká vašeho auta?

Roman Beránek Roman Beránek 21. 5. 2017 • 15:43
5
7
Své nezdary a přešlapy se automobilky samozřejmě snaží tajit. Výjimkou jsou případy, kdy problém ohrožuje bezpečnost. To musí firma vyhlásit svolávací akci. Kde zjistit, zda se nějaká netýká vašeho vozu?

Svolávací akce automobilek nejsou a nikdy nebyly ničím výjimečným. Při množství částí, ze kterých je každý vůz smontován, a počtu subdodavatelů jednotlivých systémů by bylo spíše zázrakem, kdyby vždy vše fungovalo, jak má. Výrobci se z pochopitelných důvodů svolávačkami neradi chlubí

a v médiích se objevují spíše velké akce typu airbagů Takata nebo emisního skandálu VW Dieselgate, z nějž se však nakonec stala pouze takzvaná servisní akce.

Servisní akce

Někdy se tomu říká technická servisní informace. Automobilka tak řeší problémy technického charakteru, které zhoršují funkci či životnost vozu. Nejčastěji zavede modifikovaný díl, do plánu údržby pro určitý vůz přidá kontrolu něčeho, či servisu nakáže nějaký díl vyměnit dřív, než selže a způsobí další škody. Taková auta výrobce aktivně nezve do servisů a spoléhá, že přijedete na pravidelnou údržbu – na přejímacího technika potřebná informace ze značkového servisního systému vyskočí po zadání čísla VIN vozidla. Byť dle aktuální legislativy by měly automobilky i tato data poskytovat (třeba za úplatu nezávislým procesorům s autodaty, která si pak kupují nezávislé dílny), v praxi bývají údaje o servisních akcích dostupné pouze ve značkových opravnách. Jde zkrátka o špinavé prádlo, které se pere doma. Kromě obecné neochoty pustit choulostivé informace ven za tím mohou být i technické obtíže. Jediným vodítkem, kterého auta se třeba kontrola rozvodů na účet automobilky týká, bývá VIN. Nikdo není schopen připravit informaci srozumitelnou pro servisy bez dílenského informačního systému, například „tlumiče vyměňte na všech Octaviích 2.0 TDI vyrobených od května 2011 ledna 2013“.

Svolávací akce

Pokud se automobilce podaří systémově vytvořit závadu ohrožující bezpečnost, musí vyhlásit svolávací akci. Seznam výrobních čísel poskytne Centru služeb Ministerstva dopravy, které jejich majitele vyhledá v registru vozidel. A ministerstvo jim pošle dopis, že se mají se svým vozem dostavit na opravu či kontrolu.

Tyto dopisy neházejte do koše – nouze není o riziko ulomení volantu, kola, vypadnutí diferenciálu, odpadnutí střechy a podobně.

Každý čtvrtý nepřijede

Svolávací akce automobilek by neměly být vnímány jako piha na kráse. Naopak by měly majitele té které značky přesvědčit, že je o něj dobře postaráno i poté, co s novým autem odjede od prodejce. Svědčí o tom, že automobilka stále sbírá od zákazníků a servisních míst informace o nedostatcích a snaží se je řešit.

Problémem bývá, že se informace o svolávací akci nemusí dostat ke všem majitelům problematických vozů. Mezi fyzickým prodejem a právním převodem vozidla může dopis dojít ještě předchozímu majiteli, který jej hodí do koše. Stejně se většinou chovají i bazary – nemají čas objíždět se svými vozy servisy a zároveň nechtějí, aby měl kupující pocit, že si pořizuje auto s vadou, a tak dopis také letí mezi odpadky.

Na opravu nejedou často ani majitelé vozidel, kteří se o akci dozví. Například se bojí se starším autem, které udržují v nezávislých autodílnách či svépomocí, přijet do značkové dílny – třeba by jim tam nějak vynadali. Statistiky americké organizace NHTSA hovoří o tom, že 25 % svolávaných aut jezdí i nadále se závadou, která může být mnohdy i vážná a život ohrožující.

V roce 2015 se v České republice podle Centra služeb pro silniční dopravu svolávalo do servisů 30 492 majitelů aut. To by znamenalo, že po silnicích

může jezdit přes sedm a půl tisíce více či méně nebezpečných vozů jenom z tohoto roku.

Nejvíce svolávané zančky v roce 2016
1 Renault 33
2 Mercedes-Benz 29
3 Volkswagen 19
4 Dodge 18
5 Peugeot 15
6 Toyota 15
7 Opel 13
8 Jeep 12
9 Nissan 12
10 Jaguar 11

Jak se o svolávačce dozvědět?

Většina automobilek nevydává podrobné seznamy všech svých svolávacích akcí. Obvyklým přístupem je „řekni nám VIN svého auta a my ti řekneme,

jestli se tě nějaká svolávačka týká“. Přesto existuje způsob, jak se o svolávacích akcích dozvědět více. Pomůckou může být jednotný evropský informační systém RAPEX, který vydává každý týden dlouhý seznam nebezpečných spotřebitelských výrobků nepotravinářského charakteru. Pravidelně jsou v něm ukryty i svolávací akce automobilek, které však mezi záplavou ošacení, kosmetiky a čínských hraček snadno zapadnou a ke spotřebitelům se většinou nedostanou.

Co je RAPEX?

RAPEX je zkratka pocházející z anglického názvu Rapid Alert System for Non-Food Products, používaná pro rychlý výstražný informační systém Evropské unie. RAPEX má zajistit rychlou výměnu informací mezi členskými státy EU a Evropskou komisí o opatřeních, která zabraňují nebo omezují používání a prodej nebezpečných výrobků.

RAPEX vydává každý týden seznam nebezpečných výrobků. Pravidelně se tu objevují i závady na motorových vozidlech, objevené či nahlášené v členských zemích EU.

Systém RAPEX funguje v ČR od jejího vstupu do EU. Právní základ je dán Směrnicí Rady o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) a v České republice je implementován zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, a nařízením vlády ČR č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků.

Svolávačky a spolehlivost

Některé automobilky figurují v systému RAPEX s desítkami závad na desítkách svých modelů, jiné nemají svolávací akce buď vůbec, nebo jen

v jednotkách případů. Znamená to snad, že častěji svolávané značky jsou méně spolehlivé? Nemusí to platit vždy. Spíše než o spolehlivosti vypovídá počet svolávacích akcí o fair play se zákazníky. Například Mercedes-Benz byl v roce 2016 druhou nejčastěji svolávanou značkou a v seznamech RAPEX figuruje velmi často. Podle počtu svolávacích akcí by tedy měl být jednoznačným outsiderem. Každoroční statistiky spolehlivosti TÜV Report ho ale naopak řadí mezi nejspolehlivější, stejně jako další německé a japonské značky. Takže nepřímá úměra mezi počtem svolávaček a spolehlivostí tu neplatí. Jiné to ale bude třeba u francouzských vozů. Například u Renaultu, nejsvolávanější značky roku 2016, jde velký počet těchto akcí ruku v ruce s menší spolehlivostí v nezávislých srovnáních. Samostatnou kapitolou jsou pak automobilky, které svolávací akce nemají téměř žádné a v žebříčcích spolehlivosti figurují až za Francouzi. U těch je možné se domnívat, že zákazníkům něco tají. Paradoxně právě jejich fanoušci pak bývají

v různých diskusních fórech nejhlasitějšími křiklouny, kteří poukazují na počet svolávaček a domnělou nespolehlivost ostatních, zejména německých značek.

Česka se to netýká?

Kdo si dá tu práci a projde si databázi RAPEX důkladně, mohl by nabýt dojmu, že u nás se auta, na která se svolávací akce vztahují, vůbec nevyskytují. Česká republika totiž nefiguruje ani jednou mezi ohlašujícími zeměmi, a dokonce ji nikde nenajdeme ani mezi státy, kde by byl problém rovněž zaznamenán. Ptáte se, jak je to možné?

Kontaktním místem pro RAPEX v České republice je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Informace o nebezpečných výrobcích získává od dozorových orgánů (v případě motorových vozidel se jedná o Ministerstvo dopravy) nebo přímo od výrobců. „Pokud předmětné informace o nebezpečném výrobku obdrží kontaktní místo RAPEX ČR později než kontaktní místo jiného členského státu, může se stát, že do systému RAPEX vloží oznámení mezitím jiná země,“ vysvětluje tiskový mluvčí MPO František Kotrba.

Takže pokud na nebezpečné vozidlo upozorní třeba Německo, český RAPEX ho do systému nezadává, protože už tam je. Tento postup může být pro české majitele aut poněkud matoucí, zvlášť když se u některých hlášení další země výskytu objevují. Kdyby se podle stejné logiky hlásil do informačního systému EU třeba výskyt ptačí chřipky, bylo by Česko asi jedinou evropskou zemí, kde ptáci na virus H5N1 neumírají. Jako první přece o epidemii informoval jiný členský stát, a proto nemá smysl stejnou informaci do systému zadávat znovu. Například slovenské Ministerstvo hospodárstva, které je rovněž kontaktním místem pro RAPEX, si to nemyslí. Proto naši sousedé nebezpečná auta do systému pravidelně zadávají a Slovensko mezi zeměmi dalšího výskytu figuruje.

Opravdu dobrovolné?

U jednotlivých reportů RAPEX je většinou uvedeno „dobrovolné opatření: svolání zboží od spotřebitelů“. Zajímalo nás, co si pod pojmem dobrovolnost

představit.

„Za dobrovolná opatření se podle Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2009, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému RAPEX, považují preventivní a omezující opatření, která výrobce nebo distributor přijali dobrovolně, tj. aniž by některý orgán členského státu musel zasáhnout,“ vysvětluje tiskový mluvčí MPO František Kotrba.

Jinými slovy se k průšvihu automobilka sama přizná, nahlásí ho a dobrovolně zjedná nápravu. Patří sem i dohody, které s výrobci a distributory uzavřely orgány členských států a které nemají písemnou podobu. Jejich výsledkem je rovněž preventivní nebo omezující akce související s konkrétním výrobkem.

„Vedle dobrovolných existují povinná opatření, což jsou opatření, která orgány členských států přijaly nebo se rozhodly přijmout, často ve formě správního rozhodnutí. Ty výrobce nebo distributora zavazují k provedení preventivní nebo omezující akce v souvislosti s konkrétním výrobkem,“ dodává Kotrba.

Znovu se tedy dostáváme k již zmiňované fair play. Protože drtivá většina svolávacích akcí automobilek uvedených v seznamu RAPEX má statut „dobrovolná“, jedná se o krok, který učinila sama automobilka a nečekala, jestli si dozorový orgán závady všimne a zasáhne. Ty, které na takový krok v tichosti čekají, ze své vůle zpravidla nesvolávají, nebo vozy opravují potají pouze těm, kteří přijedou do autorizovaného servisu z jiného důvodu. A to i přes to, že zákon č. 102/2001 Sb. ze dne 22. února 2001, o obecné bezpečnosti výrobků v § 5, odst. 6 uvádí: „Výrobce je povinen učinit opatření, která mu umožní být informován o bezpečnosti jím vyráběného výrobku i po jeho dodání na trh a do oběhu. Jestliže výrobce nebo distributor zjistí, že výrobek je nebezpečný, jsou povinni upozornit na tuto skutečnost spotřebitele a stáhnout nebezpečný výrobek z trhu a z oběhu.“

Platí to i po záruce

V pravidelně aktualizované databázi RAPEX se objevují i nebezpečné závady starších vozidel, na které se již zcela jistě nevztahuje záruka na bezvadný provoz. Ani v tomto případě by se však neměl výrobce zříkat odpovědnosti. Zákon č. 102/2001 Sb. totiž nehodnotí motorová vozidla jinak než ostatní nebezpečné výrobky. V § 5, odst. 7 se proto můžeme dočíst: „Výrobce nebo distributor jsou dále povinni umožnit osobě, která vlastní nebo drží nebezpečný výrobek, aby jej mohla vrátit zpět výrobci nebo distributorovi na jejich náklady. Pokud výrobce nebo distributor tyto povinnosti nesplní, je orgán dozoru oprávněn, je-li ohrožen život, zdraví nebo majetek, vedle uložení pokuty nařídit též zničení výrobku na náklad toho, kdo povinnost stažení výrobku z trhu a z oběhu nesplnil.“

„Pokud tedy automobil má nějakou nebezpečnou závadu, má spotřebitel možnost výrobek (konkrétní součástku) vrátit bez ohledu na to, zda je, nebo není v záruce,“ potvrzuje tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

Co by měl udělat majitel?

Důležité pro majitele vozidla, jehož se svolávačka týká, je se o ní dozvědět. Snazší to mají ti, kteří si koupili nové auto u autorizovaného dealera. Ten by se měl postarat o to, aby byl jeho zákazník o problému informován, a měl by ho rovněž instruovat o dalším postupu.

Majitelé starších aut z druhé a další ruky se o svolávací akci touto cestou zpravidla nedozvědí a musí se starat sami. Nejspolehlivějším způsobem je obrátit se na autorizovaný servis konkrétní značky, kde by vám po nahlášení kódu VIN vozidla měli sdělit, zda se vás některá ze svolávacích akcí týká a zda již nebyla předchozím majitelem vyřešena.

Některé automobilky (Škoda, Toyota) mají přímo na svých internetových stránkách aplikaci, jejíž pomocí dostanete stejnou informaci on-line. Tuto proceduru je dobré zopakovat zhruba každého půl roku, protože svolávána mohou být i vozidla staršího data výroby.

Vyhledávat je možné i přímo v databázi RAPEX v angličtině http://ec.europa. eu/consumers/consumers_safety/, nebo v přehlednější formě a v češtině

na stránkách www.svolavacky.cz.

Nejzajímavější svolávací akce

Renault Espace

Rekordmanem v počtu svolávacích akcí v průběhu roku 2016 je Renault Espace V. Nebezpečných závad se na něm objevilo hned 11. Šlo například o nebezpečí prodření brzdové hadičky, naříznuté bezpečnostní pásy, nesprávné upevnění spodního ramene přední nápravy, riziko odpadnutí kapoty nebo střešního okna, nesprávné upevnění zemnících kabelů, vodicí lišty předního sedadla nebo riziko prasknutí trubky recirkulace výfukových plynů.

Audi A8 (2007–2008)

Majitelé starších A8 vyrobených od května 2007 do září 2008 by si měli nechat zkontrolovat „šíbr“. Adheze skleněného krytu výsuvné střechy může být nedostatečná kvůli kontaminaci při výrobním procesu. Skleněný kryt by mohl za jízdy uletět.

Mercedes-Benz třídy C, E, S, SL

Jednou ze závad, kvůli nimž v roce 2016 svolával Mercedes-Benz modely z let 2012–2015, byl problém s řídicí jednotkou posilovače řízení. Kontakty

nemusely být správně sletovány, není tak zaručeno permanentní elektrické spojení. Hrozí nečekaná ztráta funkce posilovače řízení.

Hyundai Genesis (2011-2015)

Hyundai nesvolává příliš často, ale když už, tak už. „Šrouby upevňující diferenciál zadní nápravy se mohou uvolnit. Diferenciál může za jízdy vypadnout a olej vyteklý na silnici představuje zvýšené riziko nehody pro ostatní vozidla,“ píše se v reportu RAPEX A12/0962/16.

BMW (2011–2016)

S elektronickým posilovačem řízení mají problém i bavoráky z let 2011-2016. Respektive nesprávně vyrobena mohla být jeho řídicí jednotka. To může

způsobit požár i u zaparkovaného vozidla. Kromě toho dokáže posilovač řízení selhat během jízdy. Postiženy jsou modely 1, 2, 3, 4, X3, X4, X5, X6 a i8.

Škoda Octavia (2015–2016)

Páčka dětské pojistky v zadních dveřích by se mohla v důsledku poškození během výroby ulomit a může dojít k samovolnému odemčení systému, zejména v případě silných vibrací. Dveře se pak dají otevřít i zevnitř. Týká se i modelů Citigo a Rapid.

Volkswagen Caddy (2012–2013)

Nepříjemné překvapení umí připravit VW Caddy. Když si otevřete dveře dálkovým ovládáním, můžete zároveň nastartovat motor. V oblasti prahu totiž může být chyba zemnícího kabelu řídicí jednotky. Při zařazené rychlosti by se tak caddy rovnou samo rozjelo.

Dodge Durango (2011–2012)

Americký Dodge rovněž patří mezi nejčastěji svolávané značky roku 2016. U duranga se může například vznítit sluneční clona kvůli zkratu v zabudované lampičce. Stejný problém má i příbuzný Jeep Grand Cherokee.

Dacia Duster (2014)

Než se s dusterem z roku 2014 vydáte do terénu, nechte si v autorizovaném servisu raději zkontrolovat uložení pružin. Zadní pružina totiž může při jízdě přes hrboly nebo překážky vypadnout na silnici.

Neutažené šrouby

Často mívají svolávání banální důvody. Zejména dělníci ve francouzských továrnách přistupují zřejmě k montáži komponent s pověstnou ležérností. Renault Clio, Mégane a Fluence z roku 2016 mohou mít špatně utažené šrouby těhlice zadní nápravy. U modelu Trafic ze stejného roku nebyly utaženy šrouby spojovací tyče řízení. Scénic má stejný problém se zadními šrouby vodicí lišty předních sedadel. Kangoo 2015 – montážní šroub navijáku levého zadního bezpečnostního pásu nebyl dostatečně utažen a mohl by se uvolnit. Ve Francii se vyrábí i Toyota Proace. Ani ta nedbalé péči na montážní lince neunikla. V rámci jedné čerstvé svolávačky je na ní opravováno hned sedm závad, z nichž pět má souvislost se špatně utaženými šrouby.

Související články

Avatar - tune.lar
24. 5. 2017 13:42
Re: Nejzajímavější svolávací akce
Tak kdo ví, co ti tam skutečně opravovali :-)
Avatar - CommonUser
22. 5. 2017 13:27
Re: Opatrně se svolávačkama!
Kvalitny znackovy servis ... auta so servisnou knizkou su fakt vyhoda 8-s
Avatar - Ada je zase tady
22. 5. 2017 12:02
Re: Rendlík + Hnissan + Dacia
Idiot jsi ty, ostatně pasuje to dokonale k té tvé fotce. Zkus se zamyslet, pokud je toho ten tvůj 4 bitový počítač v makovici vůbec schopen, proč mají u rendlíků suverénně nejvyšší rate svolávaček? Že by to bylo tím, že ty křápy jsou superkvalitními výrobky ? >:-[] >:-[] >:-[]
Avatar - N6600
22. 5. 2017 08:53
Nejzajímavější svolávací akce
Mna Lexus pozval do servisu z dovodu slabsie utiahnutych srobov u stieracov. Vraj by stierace nemuseli byt schopne odhrnut velku kopu snehu a ze sa za to velmi ospravedlnuje :-)
Avatar - Dylan McKay
22. 5. 2017 07:40
Opatrně se svolávačkama!
Po poslední svolávačce skončil můj Prius Plus na odtahovce. Měnili misky sání paliva a hrdlo nádrže. V autě byl druhý den nesnesitelně cítit benzín a autu začal zlobit motor. :no:

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerátZobrazit nabídku
Články odjinud