Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Méně známé dopravní značky v Česku: Znáte silniční kapli, pohyblivý most či zákaz ručního vozíku?

Jan Zajíc
Diskuze (0)

Dej přednost v jízdě, zákaz vjezdu, hlavní pozemní komunikace, stopka… to je denní chleba všech českých motoristů. Máte ale přehled i o méně známých dopravních značkách. Některé jsou u nás skutečnou vzácností!

Dopravní značení je nedílnou součástí silničního provozu. Věděli jste, že na jeden kilometr dálnice v České republice připadá asi 21 dopravních značek? V případě okresek a obcí bychom se asi nedopočítali.

Vedle značek, které potkáte na každém rohu a jejich význam je všem jasný, však existují i značení méně známá. Vybrali jsme několik z nich, které si stojí za to připomenout:

Video se připravuje ...

Zákaz vjezdu ručních vozíků (B 10)

Pokud tu a tam tlačíte po silnici ruční vozík, mějte se před touto značkou na pozoru. Informuje totiž o zákazu vjezdu ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 milimetrů. Předchůdce této značky byl zaveden již v roce 1938 s názvem „Zákaz jízdy ručními vozíky“. Ta současná se objevila roku 1976 a na tuzemských cestách jde o opravdovou vzácnost v řádech jednotek kusů.

Dopravní značka B10 - Zákaz vjezdu ručních vozíků Dopravní značka B10 - Zákaz vjezdu ručních vozíků

Silniční kaple (IJ 16)

Jinde v Evropě nejde o nic zas až tak neobvyklého, v České republice byste ale toto značení našli jediné, konkrétně u kaple Smíření nedaleko Šlovic u Plzně na dálnici D5. Jak už asi tušíte, informuje o silniční kapli v blízkosti dálnice, kam se v případě „potřeby“ můžete vydat. Teoreticky by značka mohla informovat také o kostelu v blízkosti. Mezi dopravní značky byla oficiálně přidána v roce 2009.

Dopravní značka IJ16 - Silniční kaple Dopravní značka IJ16 - Silniční kaple

Pohyblivý most (A 33)

Podle našich informací je i tato značka v Česku jediná. Upozorňuje na pohyblivý most v Českém Vrbném na Českobudějovicku. Mezi dopravními značkami se objevila v roce 2009, první pohyblivý most se u nás otevřel o rok později. Sedm let poté se symbol na značce drobně změnil. Vodu znázorněnou dvěma odstíny modré nahradily černé vlnovky. Obě verze jsou aktuální, platnost té starší vyprší až s koncem roku 2025.

Dopravní značka A33 - Pohyblivý most Dopravní značka A33 - Pohyblivý most

Nebezpečné náklady (B 18 a B 19)

Značky zakazující vjezd vozidel přepravujících nebezpečný náklad máme u nás hned dvě. První s označením B 18 zakazuje vjezd s nebezpečným nákladem, třeba výbušninami nebo hořlavinami. Druhá má oficiální název Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí. Sem nesmějí vozy naložené například ropnými materiály.

Dopravní značka B19 - Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody Dopravní značka B19 - Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody

Zákaz vjezdu osobních přepravníků (B 30a)

S boomem segwayů a řady dalších osobních přepravníků začala centra velkých měst řešit problém, jak k těmto strojům přistoupit. V roce 2016 tedy našly uplatnění dvě značky – jedna v trojúhelníku s člověkem na segwayi informuje o osobách na osobních přepravnících, druhá v kruhu jejich vjezd zakazuje. Setkat se s takovým značením můžete například v historickém centru Prahy.

Dopravní značka B30a - Zákaz vjezdu osobních přepravníků Dopravní značka B30a - Zákaz vjezdu osobních přepravníků

Zvěř (A 14)

Tato značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu zvěře. Podle dochovaných zdrojů byla zavedena už v roce 1961 a vyznačuje se srnkou ve skoku. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, takovou značku můžete potkat prakticky denně. Od roku 2016 však bylo umožněno alternativě použít i jiný symbol volně žijícího živočicha. Například žáby.

Dopravní značka A14 - Zvěř Dopravní značka A14 - Zvěř

Stop – protisměr

Značka by měl zabránit řidičům dostat se do protisměru v nájezdu na dálnici. Zatímco jinde v Evropě už jde už roky o jejich nedílnou součást, v České republice se první instalovaly až v roce 2019. Zajímavé je,  že značka byla stanovena ministerstvem dopravy bez přímé opory v obecně závazných právních předpisech. Někdy se na výrazné značce místo nápisu Protisměr objevuje text Jste v protisměru.

Stop - Protisměr Stop - Protisměr

Migrace sysla

Dopravní značka se vzpřímeným hlodavcem a dodatkovou tabulkou migrace sysla je úsměvným bizárkem na závěr. Takové značení byste v oficiálních materiálech nenašli, šlo o snahu jihomoravských aktivistů ke zvýšení ohleduplnosti tamních projíždějících. „Značení, které se ve vyhlášce o pravidlech provozu na pozemních komunikacích nevyskytuje, nemá stanovený ani význam,“ uvedlo tehdy Ministerstvo dopravy. A co neexistuje, tím se řídit nemusíme.

Ale o značeních, které respektovat nemusíte, si povíme třeba zase někdy příště.

Migrace sysla Migrace sysla

Video se připravuje ...

Jan Zajíc
Diskuze (0)

Doporučujeme