Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Mercedes-Benz Uptime: Předvídání údržby i oprav

Ivo Semrád
Diskuze (0)
Díky konektivitě a inteligentnímu síťovému propojení nákladních vozidel značky Mercedes-Benz se servisním zázemím nastane spolupráce mezi řidičem, dopravcem a autorizovaným servisem na nové úrovni.

Divize nákladních vozidel Mercedes-Benz učinilo kroky k realizaci maximální provozuschopnosti užitkových automobilů novým servisním produktem Uptime.

Nákladní vozidla budou díky nové konektivitě hlásit diagnostické procesy do servisu již během jízdy v reálném čase. Včasným rozpoznáním kritických stavů lze u nákladního vozidla uskutečnit preventivní údržbu nebo opravy, čímž se zabrání časově i finančně náročnějším poruchám.

Minimalizace poruch

Ideálu nákladního vozidla bez vážných poruch s předem plánovanou údržbou na míru se přibližují modely Actros, Arocs a Antos se službou Mercedes-Benz Uptime. Ta je založena na síťovém propojení a přenosu dat v reálném čase.

Služba Uptime omezuje stres dopravce, který vzniká při neplánovaném výpadku vozidla, podporuje zákazníka při nejrychlejší možné realizaci zakázky navzdory návštěvě servisu, vytváří transparentnost ohledně stavu nákladního vozidla v reálném čase a snižuje náklady.

Mercedes-Benz Uptime nepřetržitě kontroluje stav systémů vozidla prostřednictvím nové platformy Fleetboard Connectivity. Vznikne-li potřeba opravy nebo údržby, spojí se nákladní vozidlo automaticky se serverem Mercedes-Benz Service. Přenos dat zajišťuje telematický systém Fleetboard. Server Mercedes-Benz Service v reálném čase automaticky analyzuje data podle uložených algoritmů, vytvořených na základě mnohaletých zkušeností oddělení Mercedes-Benz Service.

Srovnání dat a výstupů

Hardwarový program Connectivity detailně interpretuje závadu a veškeré údaje společně s konkrétním doporučením potřebných úkonů předá servisní organizaci Mercedes-Benz. Ta automaticky vytvořené informace využije, kontaktuje zákazníka a podpoří ho konkrétními doporučenými úkony. Na přání mu vyhledá nejbližší servis, pokud je zapotřebí okamžitá oprava.

Veškerý proces probíhá automaticky, lidské chyby nebo časové prodlevy jsou téměř vyloučeny. Během několika minut po přijetí chybového kódu nebo upozornění na možný budoucí defekt je dopravce informován s kvalifikovaným doporučením nápravy.

Jak probíhá diagnostika?

Systém Uptime analyzuje na základě senzorů vozidla prostřednictvím platformy Fleetboard Connectivity kompletní techniku, jejíž informace jsou dostupné v systému datových sběrnic CAN. Patří k tomu také sledování stavu provozních kapalin včetně AdBlue. Předpokladem pro používání nového servisního produktu je nová platforma FleetBoard Connectivity.

Daimler Trucks používá napříč různými regiony a značkami standardizovanou elektrickou a elektronickou soustavu typu E/E, která tvoří základ pro rychlé zavádění elektronických modulů do výbavy vozidel a rychlou nabídku inovací. Rychlost je mimořádně důležitá, pokud jde o novinky v oblasti konektivity. Daimler Trucks tuto výhodu využívá a zavádí nově vyvinutý standardizovaný hardware Connectivity. Tento modul, který má rozměr přibližně DIN A5, bude montován do vozidel různých značek divize Daimler Trucks. V nákladních vozidlech Mercedes-Benz ponese označení platforma Fleetboard Connectivity.

Četná propojení

Hardware Connectivity přijímá data od všech senzorů, kamer atd. nákladního vozidla, a tato data vyhodnocuje pro nejrůznější následné aplikace. Navíc se jedná o rozhraní pro veškeré služby v oblasti konektivity, které má na starosti vnější komunikaci nákladního vozidla. Stejně jako moderní chytrý telefon komunikuje hardware Connectivity v reálném čase prostřednictvím Bluetooth, WLAN, sítě 4G, GPS nebo vstupu USB s infrastrukturou, ostatními vozidly a dalšími instancemi, které se podílejí na logistickém procesu.

Mercedes-Benz Uptime zahrnuje zejména eliminaci poruch, efektivní řízení oprav i údržby a podporu dopravců v reálném čase nabídkou nejvhodnějších opatření pro následné nezbytné opravy.

Předcházení poruchám

Server Mercedes-Benz Service automaticky analyzuje data nákladního vozidla zasílaná systémem Fleetboard a rozeznává charakteristické projevy závad. Z nich jsou během několika sekund odvozena doporučení pro potřebné úkony. Hrozí-li akutní porucha nákladního vozidla, je neodkladně informováno zákaznické asistenční centrum CAC (Customer Assistance Center) v nizozemském Maastrichtu. Odtud bezodkladně nastává telefonát kontaktní osobě dopravce. Zaměstnanci CAC sdělí konkrétní doporučení pro potřebné servisní úkony, projednají je s dopravcem a po jeho souhlasu zahájí asistenční zásah, který zabrání nečekanému výpadku vozidla.

Kontrola kapacity servisu a náhradních dílů

Je-li nezbytná okamžitá oprava, je sjednána návštěva servisu na plánované trase nákladního vozidla. CAC sdělí dopravci informace o příslušných servisních partnerech, zjistí jejich časové možnosti a zkontroluje i sklad servisu, zda má k dispozici potřebné díly. Následně může být po dohodě s dopravcem zadána vhodnému servisu zakázka na realizaci konkrétní opravy. Servis se tak může s předstihem na opravu připravit.

Tato jedinečná vzájemná podpora usnadní společnostem organizaci provozních činností. V zemích, jako je například Francie, kde nejsou opravy na krajnicích silnic vůbec povoleny a každé porouchané nákladní vozidlo musí být odtaženo do servisu, navíc ušetří spoustu času a značné finanční prostředky.

Prevence

V mnoha případech zvyšují opotřebení vozidla nebo způsobují poruchy či poškození už nedbalosti při řízení nebo pozdě realizované opravy. Mezi tyto případy může patřit například neprovedená regenerace filtru pevných částic, nedoplněné provozní náplně, jako je AdBlue, nebo trvale nízký tlak v pneumatikách. Je-li problém rozpoznán včas, může být pomoc snadná a zabrání se prostojům.

Mercedes-Benz Uptime v těchto případech poskytuje na zákaznickém portálu společnostem cenné pokyny týkající se nezbytných opatření a informace o chybné obsluze, které mohou společnosti nebo řidiči snadno napravit vlastními silami. Tyto zprávy ušetří společnostem zbytečné návštěvy servisu a náklady na opravy.

Všichni dopravci zaregistrovaní do servisního produktu Mercedes-Benz Uptime obdrží přístup ke stejnojmennému internetovému portálu. Na něm najdou v reálném čase kompletní přehled o celkovém stavu vozového parku. Všechny aktuální zprávy systému Uptime jsou dopravci k dispozici v přehledném zobrazení.

Dispečer má na portálu k dispozici také informace o aktuálním stavu dílů podléhajících opotřebení a stavu provozních náplní jednotlivých vozidel. Účastníkům systému Fleetboard jsou kromě toho zobrazovány informace v aplikaci Fleetboard Cockpit. Díky tomu tak mohou i nadále pracovat v dobře známém prostředí.

Vytváření dat a aktualizace

Rozhodující pro kvalitu služeb Mercedes-Benz Uptime je kromě vysoké rychlosti přenosu informací také precizní rozpoznávání charakteristických projevů závad a na základě toho odvozené doporučení potřebných servisních úkonů. Divize nákladních vozidel Mercedes-Benz je jako první výrobce schopna automaticky odvozovat z dat vozidla pokyny pro opravu. K tomu je využíváno rozsáhlé know-how v oblasti telematiky získané přes systém Fleetboard, které doplňují mnohaleté odborné znalosti z oblasti provozu nákladních vozidel.

Lidský základ tvorby detekčních algoritmů tvoří tým specializovaných servisních odborníků v závodě Wörth pro výrobu nákladních vozidel Mercedes-Benz. Pro Mercedes-Benz Uptime vypracovali v úzké spolupráci s vývojem doporučení potřebných servisních úkonů a každý den je aktualizují na základě nových poznatků z praxe a vývoje komponentů a výbav.

V systému Mercedes-Benz Uptime jsou s podporou serveru vyhodnocována jak akutní chybová hlášení, tak i dlouhodobý vývoj sledovaných hodnot, například teplot. V zájmu preventivního předcházení škodám dochází i v těchto případech k přenosu zpráv a doporučení potřebných servisních úkonů, pokud se sledovaná data blíží kritickým hraničním hodnotám, nebo je překročí.

Bez starosti o servis

Dopravci se díky službě Uptime nebudou muset starat o opravy a údržbu vozidel. Jakmile je rozpoznána potřeba nějakého servisního úkonu, CAC nebo servisní partner aktivně naváže spojení se společností, poskytne jí přesné informace o stávajícím problému a doporučí nejvhodnější postup pro odstranění závady.

Servisní produkt bude možné objednávat od IAA 2016 ve dvanácti evropských zemích včetně České republiky. Další země budou postupně následovat. Předpokladem je vybavení nákladního vozidla novou platformou Fleetboard Connectivity, jejímž prostřednictvím je zajišťován přenos dat. Mercedes-Benz Uptime je nabízen jako servisní smlouva, kterou lze libovolně kombinovat s veškerými službami Fleetboardu a servisními

smlouvami. Výpovědní lhůta činí tři měsíce, takže dopravce se nemusí cítit vázán dlouhodobě.

Prověření

Na konci roku 2013 byly odstartovány pilotní zkoušky systému Uptime na 1400 nákladních vozidlech šestnácti dopravců z Německa, Polska, Rakouska a Velké Británie. Dopravci pociťovali značnou podporu také díky včasným informacím o nezbytných opatřeních v oblasti oprav, které umožňovaly dodatečnou kontrolu i sledováním toho, zda nebyla v hektickém každodenním shonu řidiče zanedbána žádná opatření.

Další rozšiřování?

Divize nákladních vozidel Mercedes-Benz bude svou nabídku postupně rozšiřovat. Aktualizace budou samozřejmě dostupné i pro dopravce, které nudou mít službu Uptime aktivovanou delší dobu.

V budoucnosti je rovněž myslitelná integrace návěsů a nástaveb do služeb Uptime, aby bylo možné dopravcům nabízet komplexní řešení. Nabízí se také přenos dat opačným směrem. Přitom se může jednat o dálkové softwarové opravy a softwarové aktualizace pro individuální nastavení vozidla.

Dálkový přenos dat do nákladního vozidla může probíhat také za účelem další optimalizace jeho techniky. Například blokováním nebo uvolněním definovaných jízdních režimů. To může být spojeno s monitorovanou geografickou zónou (tzv. geofencing), například v případě uvolnění režimu Power před přejezdem Alp, který bude po překonání náročného úseku automaticky opět zablokován. Nebo uvolnění stupně s vyšším výkonem a točivým momentem na nejvyšší převodový stupeň právě pro takový úsek.

Ivo Semrád
Diskuze (0)