Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Projekty z Fondu zábrany škod: Kam jdou naše peníze z povinného ručení?

Petr Slováček Petr Slováček 26. 2. 2017 • 16:57
9
7
Zobrazit náhledy (9)
Nákup policejních motocyklů Nehodou to začíná Nehodou to začíná Nehodou to začíná
Fond zábrany škod rozdělil loni přes 600 milionů korun na projekty, které mají pomoci bezpečnosti a zabraňovat vzniku dalších karambolů. Kam peníze putovaly? A jsou veřejné, nebo ne?

Když jsme před čtvrt rokem psali o přerozdělování peněz z Fondu zábrany škod, reakce na sebe nedaly dlouho čekat. Řadu čtenářů také zajímalo, proč o povinném tříprocentním odvodu peněz vybraných z povinného ručení od roku 2014 rozhodují stejní lidé, kteří je pak inkasují. A také se vám nelíbilo, aby za ně policie nakupovala měřiče rychlosti.

Na druhé straně se ozvali i dotčení dobrovolní hasiči, kteří nám dokazovali, jak často u nehod zasahují a proč potřebují pořádnou techniku. Hasiči totiž dostávají z odvedených peněz vybraných od pojišťoven za povinné ručení 60 % (z toho aspoň 20 % získávají sbory dobrovolných hasičů), naposledy za ně v listopadu nakoupili pětadvacet cisteren za 174 milionů korun.

Veřejnosti nepatří

Před třemi týdny rozproudila diskusi zpravodajská reportáž TV Prima, která kromě jiného vyslovila otázku, zda fond hospodaří s penězi veřejnými, nebo nikoliv. S tím totiž souvisejí požadavky na jejich kontrolu. „Finanční prostředky jsou poskytnuté pojišťovnami. Nejedná se tedy o veřejné prostředky, jak s oblibou redaktor uvádí,“ ohradila se jednomyslně devítičlenná komise fondu v prohlášení, které vydala v reakci na reportáž. Proti televizi připravuje právní kroky.

svetmotoru svetmotoru

Nejhlasitějším kritikem fondu je šéf Ústředního automotoklubu ČR a také právník Oldřich Vaníček, který prohlášení komise rozporuje. „Povinně odváděná tři procenta ve fondu již nejsou prostředky pojišťoven, ale jsou spravované fondem účelově pro plnění veřejného zájmu,“ myslí si s tím, že to z nich dělá veřejné peníze. Máme k dispozici právní rozbor, který připouští, že se o ně sice pojmově přímo nejedná, ale mají jednoznačně veřejný charakter. A pokud by pojišťovny odváděly peníze státu napřímo, jako s tím počítal původní návrh v roce 2012, nebylo by o tom vůbec sporu.

Nad debatou se podivuje například poslanec Martin Kolovratník (ANO), který v reportáži vystihl jádro pudla. „Stejní lidé rozhodují o tom, kam půjdou peníze, a zároveň jsou příjemci těch peněz,“ uvádí. A nejde jen o 10 % volných prostředků, ale i dalších 15 % cílených na prevenci.

Jenže komise se brání, že si najala odborného garanta, k jehož názoru přihlíží. A o samotném čerpání pak rozhodují Ministerstva vnitra, dopravy a Česká kancelář pojistitelů: „Finanční prostředky z Fondu jsou vynakládány účelně a efektivně přímo pro zábranu škod, které vznikají provozem vozidel.“

Loni přidělené prostředky z fondu
Příjemce prostředků / žadatel Název schváleného projektu/programu Přidělené prostředky v milionech korun
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR Technika a věcné prostředky pro HZS ČR a SDH obcí 380
Policie České republiky - Ministerstvo vnitra ČR Pořízení 85 vozidel s dokumentační technikou určených pro službu dopravní policie Policie ČR 46
Policie České republiky - Ministerstvo vnitra ČR Pořízení minimálně 135 policejních motocyklů 33
Záchranný útvar HZS ČR Programy prevence - profesionalizace řidičů složek IZS 32,9
Zdravotnické záchranné služby - kraje Technika a věcné prostředky 26,3
Česká kancelář pojistitelů Informační kampaň Linky pomoci řidičům 20
Ministerstvo dopravy ČR Road Bus Besip 12
Policie České republiky - Ministerstvo vnitra ČR Pořízení 30 ručních laserových měřičů rychlosti 12
Beny TV Dětská policie 9
Seven days agency, s. r. o. V jedné stopě 8,1
Dekra CZ Nehodou to začíná 4,4
Idiada CZ, a. s. Podpora Národního výzkumu dopravních nehod 4,2
Asociace Záchranný kruh Záchrana života při dopravních nehodách 3,9
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Systémový nástroj hodnocení ekonomické efektivity a účelnosti projektů a programů 3,2
Lagardere Active ČR, a. s. Dopravní jednička 2,5
Bezpečně na silnicích, o. p. s. Učme se přežít 2,2
RSE Project, s. r. o. Dopravní snídaně s Besipem 2016 2
Bezpečně na silnicích, o. p. s. Na kole jen s přilbou 1,8
Asociace Záchranný kruh Rizika v dopravě zážitkem díky simulacím a simulátorům 1,4
Ministerstvo dopravy ČR Výroba a provoz otočného simulátoru 1,1
Sdružení automobilových dopravců Česmad Informační kampaň zaměřená na rozpoznání agresivní jízdy 0,8
Ing. Aleš Hruška Senioři bezpečně a bez nehod 0,5
Celkem   608

Chystá se další?

V rámci balíku novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou podepsal minulé úterý Miloš Zeman, se mění také zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Přikazuje komisi předkládat roční výroční zprávu o své činnosti a o toku peněz. Reaguje tím na kritiku fondu, že o jeho činnosti není mnoho informací. Komise si to pochopitelně nemyslí. Další iniciativa politiků v nás ale vyvolává obavy – konkrétně poslanecký návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla, který vrací do hry poplatek

za každý den bez uzavřeného povinného ručení, jenž byl zrušen k 15. lednu 2015. Příspěvek má jít do fondu spravovaného opět Českou kanceláří pojistitelů, z něhož se mají hradit škody za nepojištěné viníky. Potíž je totiž v tom, že se České kanceláři pojistitelů vrací z uhrazených prostředků sotva třetina.

Záměr je to chvályhodný, jenže si vzpomínáme na kauzy, kdy kvůli zmatkům v registru byly příspěvky vymáhány i po lidech, kteří už vozidla dávno nevlastnili. Soud prohrávali i někdejší majitelé aut a motorek, co nic neudělali, ale promeškali šanci se bránit. Snad se ty časy nevrátí.

Kdo v komisi rozhoduje

  • 1 zástupce Policie ČR
  • 1 zástupce Ministerstva vnitra
  • 1 zástupce Ministerstva zdravotnictví
  • 1 zástupce Ministerstva dopravy (Besip)
  • 2 zástupci Hasičského záchranného sboru
  • 3 zástupci České kanceláře pojistitelů

Na co se smějí peníze použít

1. Pořízení techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek Integrovaného záchranného systému a ostatních složek Integrovaného záchranného systému poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel.

2. Úprava technologií a provoz operačních a informačních středisek hasičského Záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům.

3. Realizace projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených vládou, nebo

4. realizace programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Co se například z fondu platilo

Nákup policejních motocyklů (příspěvek 33 milionů Kč)

Policie loni dostala z Fondu zábrany škod třiatřicet milionů korun na pořízení 135 motocyklů. V polovině prosince už převzali v Brně šestasedmdesát

nových motorek, zbývajících 59 mají dostat 15. dubna. V zakázce za celkových 60 milionů korun jde o hodně – však je jedna z největších ve střední

Evropě: policisté dostanou 90 lehčích strojů BMW F800GT a 45 těžkých křižníků BMW R1200RT, které se už osvědčily v okolních zemích. Na rozdíl

od předchozího tendru tak nevyhrála Yamaha, která vybavovala policii stroji FZ6SA a FJR1300A. „Účelem navýšení počtu služebních motocyklů v dohledu nad silničním provozem je zviditelnění služby dopravní policie na všech typech komunikací. Slabší verze BMW budou určené primárně pro okresní dopravní inspektoráty, silnější pro krajská družstva nebo policejní prezidium. Poslouží mimo jiné při přepravě nadměrných materiálů u kolon nebo konvojů,“ uvedl při předání policejní prezident Tomáš Tuhý. Otázkou zůstává, jestli mají řidiči z povinného ručení hradit motorky pro dopravu konvojů. Zajímavostí je, že na rozdíl od předchozích strojů neobsahují bavoráky radary, ale uvažuje se o dovybavení. Policie už z fondu nakoupila třeba 85 neoznačených octavií pro skrytý dohled a třicítku laserových měřičů rychlosti.

Dětská dopravní policie (příspěvek 9 milionů Kč)

Produkční společnost Beny TV inkasovala devět milionů korun za pořad Dětská dopravní policie. Vzniklo šestadvacet epizod po devíti minutách, které vysílá Česká televize na Déčku každou středu v 17.20 hodin. Scénář je vždy stejný – na dětském hřišti se stane dopravní nehoda a trojice mladých policistů s mluvícím autem Auťasem (hlasem Petra Rychlého) ji jede řešit. Díl „Ponorka“, reprízovaný minulý týden, například řešil ujetí od nehody a zapírání viníka. Pokud to u dětského publika zafunguje pozitivně s ohledem na bezpečnost provozu, pak nevidíme problém. Sami autoři přiznávají, že

je vše silně stylizované a podávané humornou formou. I my jako laikové ovšem máme potíž s tím, že seriál za devět milionů působí bez ohledu na rozpačité herecké výkony spíše amatérsky. V databázi hodnocení ČSFD dostal jen 32 %, přičemž se mezi nadšenými známkami najdou i časté výkřiky „Odpad!“. Mimochodem společnost Beny TV s režisérem Jiřím Benátčanem v čele má bohaté zkušenosti s čerpáním veřejných prostředků – například v roce 2012 získala dva miliony na „Domov ve středu“ a v dalších letech tři miliony za projekt „Jako doma?“. Vždy šlo o projekty na podporu integrace cizinců z národních a evropských fondů.

Nehodou to začíná (příspěvek 4,4 milionu Kč)

Přesně poloviční náklady než Dětská dopravní policie stojí výjezdní revue „Nehodou to začíná“, kterou připravil tým lidí kolem někdejšího učitele autoškoly Martina Bednáře pod záštitou společnosti Dekra. Loni odehráli 64 představení, letos jich chystají přes devadesát. Náklady na jednu akci činí asi 64 000 korun, přičemž nejvíc spolykají pronájmy sálů, honoráře pozvaných účastníků a přesuny účinkujících po republice. Přednáška skutečného záchranáře Alana, známého dětského psychologa Ivana Doudy z Dropinu a dopravních odborníků cílí na staršího diváka více než dětská policie, proto si může dovolit ukazovat i reálná videa z nehod a účastníky tím šokovat. A to podle nás funguje. Sami jsme se zúčastnili jednoho pražského představení a mohli pozorovat reakce studentů ze Školy mezinárodních a veřejných vztahů z Michle. S tím, jak se show rozjížděla, začaly zhasínat mobily a občas se dokonce ozval překvapený výkřik na některé video. Nejvíc nás zaujalo vyvrcholení – test publika, jestli podá skutečnou pomoc jednomu ze svých spolužáků. Na obrazovce v pozadí mezitím hodiny odpočítávají dobu, než se někdo opravdu zdvihne ze sedačky. Při odchodu jsme vyzpovídali pár puberťáků i jejich kantora. Většinou vypadali, že to pro ně nebyl jen promeškaný čas. A prý to „ani nebylo moc trapný“.

Související články

Témata
Avatar - rokyta.p
27. 2. 2017 01:32
Re: policie
Vítej v reálném světě. Však ty jsi zde jen proto, abys platil a dělal ze sebe vola. Víš o kolik peněz tě oškube pojišťovna co se v případě nehody bude jen vymlouvat? víš na jaké kraviny půjde zbytek těch peněz? Víš jak se ti směje Babiš, Rath, Dryml a jiní skvosti co rozšustrují tvé daně popřípadě ti zákonem vnutí nějaký zgarb z jejich firem ? Víš jak se ti směje z vyhřáté postele rozespalý róm, kterého ty živíš když jdeš nad ránem promrzlou ulicí do práce? Ty nemůžeš zdarma ani umřít chlapče. Ty musíš držet pusu a krok a platit, platit a zase platit. Jsis nezvyk? >:D >:D >:D
27. 2. 2017 01:16
Snídaně s Besipem
Kde se dá na tu snídani přihlásit. Přijedou i ke mě do práce, třeba kolem osmé ? Díky moc.
Avatar - jimmbo205
26. 2. 2017 18:20
Re: policie
nikdo se jí na to ptát nebude... bohužel ze zákona musí
26. 2. 2017 16:53
Re: policie
Naprostý souhlas s tímto názorem! Jen přidám, že nejen policejní auta s radarem, ale i policejní motorky nemají nic společného se zvýšením bezpečnosti ani zábranou škod. Vyhozených 80 milionů z našich peněz. Až se nějaká pojišťovna rozhodne nedávat peníze na takové kraviny, okamžitě k ní přecházím.
26. 2. 2017 16:06
Re: policie
přesně tak :-!