Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Vše, co potřebujete vědět o cenách povinného ručení: Kolik si připlatíme?

Svět motorů Svět motorů 17. 11. 2018 • 15:57
5
11
V návaznosti na vyšší počet i finanční náročnost škod začíná v povinném ručení docházet k růstu pojistného. Přes nový trend ale platí, že některé skupiny vozidel generují výrazné ztráty.

Proti trendu z minulých let, kdy průměrné pojistné v povinném ručení prakticky nerostlo, se letošní trh dostane podle odhadů České asociace pojišťoven na 2869 korun, což odpovídá růstu o 3,4 % proti loňskému roku. To proti předchozím ročníkům se stagnací a mírnými poklesy průměrného pojistného představuje posun. „V klíčovém segmentu osobních aut občanů dochází u nově uzavíraných smluv k navýšení pojistného o víc než pět procent, přičemž nejvyšší nárůst je u nejrizikovějších klientů, kteří již v minulosti způsobili škody. Růst zaznamenáváme v průměru o více než dvě stovky korun, zatímco navýšení u klientů bez opakovaných minulých škod je většinou v nižším rozsahu,“ říká Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů. „Také v rámci celého kmene osobních aut se projevuje nejvyšší navyšování u nejrizikovějších klientů, zejména s minulými opakovanými škodami, kterými se pojistné navyšuje v průměru o šest procent,“ dodává.

Změna je vidět

Zatímco dříve byla negativní bilance otázkou spíše jen rizikových segmentů, jako jsou například nákladní automobily či leasingové flotily, v současné době se to už týká celého trhu s povinným ručením. „Tento vývoj je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Stagnující, či dokonce klesající cena ručení je možná pouze za předpokladu dalšího prohlubování ztrát v tomto segmentu pojištění. O vyrovnání bilance se pojišťovny snaží pozvolnou změnou cen. Cílem samozřejmě je, aby odpovědní řidiči pocítili tyto změny co nejméně, a tak v procesu jejich stanovení hraje stále důležitější roli to, jakým způsobem se lidé na silnicích chovají,“ vysvětluje Ivana Buriánková z České pojišťovny. „Snažíme se zvýhodňovat řidiče, kteří dopravní nehody nezpůsobují. Naopak ti, kteří svým stylem jízdy přispívají ke stále se zvyšujícímu počtu nehod, platí a budou platit i v budoucnu za ručení výrazně více,“ informuje. Cena povinného ručení se tedy začala letos viditelně měnit, mění se ale i samotné povinné ručení. Rozšiřuje se nabídka krytých rizik i rozsah asistenčních služeb a díky moderním technologiím se výrazně zkracuje doba likvidace škod. Za zaplacené pojistné tak řidiči dostávají stále lepší produkty i servis.

Kritéria se mění

Do budoucna budou vedle tradičních segmentačních kritérií, jako je věk, bydliště pojistníka, bonus a malus, způsob využití vozidla, objem a výkon motoru nebo škodní historie nastupovat kritéria nová. „V budoucnu budou pojišťovny ve vyšší míře využívat pro určení rizikovosti klienta například informace o nájezdu kilometrů, frekvenci a rozsahu přestupků, data z telematických systémů monitorující styl jízdy i vybavenost vozidel aktivními asistenčními systémy,“ přibližuje Veronika Exnerová, mluvčí České kanceláře pojistitelů. Růst počtu pojištěných vozidel podle ní zůstává i dále na stabilní úrovni o 3 % ročně, pojistné ale růst urychluje z 3 % na 6 %. Absolutní počet pojištěných vozidel letos překonal za všechny druhy a kategorie vozidel hranici osmi milionů.

Škody na majetku

„Vývoj průměrné majetkové škody vykazuje trvale rostoucí trend. Již za období let 2011 až 2014 se jednalo průměrně o více než tři procenta ročně, ovšem od roku 2015 to je už o více než sedm procent ročně. Výše průměrné škody tak i nadále roste a aktuálně překračuje hodnotu 42 000 korun,“ počítá Petr Jedlička. „Hlavní příčiny tohoto vzrůstajícího vývoje jsou navyšující se cena práce v autoservisech, rostoucí ceny náhradních dílů a mimo jiné nákladnější opravy vozidel, která mají stále sofistikovanější a dražší systémy,“ vysvětluje.

Újmy na zdraví

Na výrazně navýšeném odškodnění za nemajetkové újmy má stabilně vliv nový občanský zákoník z roku 2014, nároky rostou také například v souvislosti s vyššími cenami lékařské péče. „Zaznamenali jsme meziroční růst výše odškodnění za nemateriální újmu o sedm procent proti loňskému roku vlivem růstu průměrné mzdy, na kterou jsou hlavní typy nároků nemateriální újmy napřímo navázané,“ uvádí Petr Jedlička.

Návrat příspěvku

„Od ledna 2018 došlo k opětovnému zavedení příspěvku nepojištěných, a tedy i ke spravedlivému financování nepojištěných škod nepojištěnými motoristy, jejichž počet v posledních rostl,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. „Pokud lidé obdrží výzvu k úhradě příspěvku nepojištěných, je to pro ně signál, aby si dali své povinnosti do pořádku, a především tak předešli mnohonásobně vyšším částkám v případě škody, kterou mohou svým vozidlem způsobit,“ radí.

Po obnovení příspěvku nepojištěných, který byl zrušen v roce 2015, došlo k několika zásadním změnám. „Částka, kterou bude moci Česká kancelář pojistitelů vymáhat na vinících nepojištěných nehod, má nyní strop na limitu 300.000 korun. Zabrání se tak sociálním dopadům na viníky nehody při vymáhání škod,“ doplňuje. „Za důležitou také považuji změnu, která dovoluje případné prostředky vybrané nad rámec peněz potřebných na krytí nepojištěných škod převést do Fondu zábrany škod a použít na prevenci škod na silnicích,“ uvádí.

Anketa: Jak se budou vyvíjet ceny a proč?

Václav Bálek, Allianz: Podle trendu, který sledujeme, se ceny v oprávárenství zvýšily meziročně zhruba o 10 % a my nemůžeme tyto zvyšující se náklady ignorovat. Na druhou stranu si u nás motoristé cenu ovlivňují sami podle ujetých kilometrů.

Jiří Cívka, Axa: Zatímco nový zákoník narovnal výši odškodnění na úroveň vyspělých zemí, cena pojištění je řádově nižší. Obecně u nás platí, že řidiči, kteří jezdí bez nehod, mohou na ručení ušetřit až dvě třetiny proti často bourajícím.

Ivana Buriánková, ČP: Není tajemstvím, že je sou časné ručení ve ztrátě a vše nasvědčuje tomu, že tento stav potrvá i nadále. Roste výše odškodnění, rostou ceny práce v servisech i dílů, stále dostupnější technologie znamenají významně vyšší náklady i na základní opravy.

Miloš Velíšek, ČPP:Cenové úpravy směrem vzhůru v řádech jednotek procent se dotknou nejrizikovějších kategorií vozidel. Kvalitní řidiči, kteří jezdí opatrně a bez nehod, se ani do budoucna výraznějšího zdražení povinného ručení obávat nemusejí.

Jaroslav Král, ČSOB Pojišťovna: V roce 2019 i dalších letech očekávám postupný růst cen. Ty aktuální neodpovídají skutečné rizikovosti tohoto druhu pojištění, nezohledňují v některých případech stále ještě naplno růst pojistného plnění u škod na zdraví ani cenu oprav.

Nela Maťašeje, Direct: Vývoj na trhu sledujeme a samozřejmě vnímáme, že se zvyšují – ať už vlivem rostoucí ceny za práci mechaniků, nebo za náhradní díly technologicky vyspělejších automobilů. Při nastavování kopírujeme trh.

Marcela Kozová, Hasičská: Nahoru. Vždyť v segmentu osobních aut chybělo v pololetí 2018 dvanáct procent pojistného. Skutečné roční pojistné dosahuje 15,8 miliardy korun, zatímco celková výše škod přesahuje částku 17,6 miliardy.

Honza Marek, Generali: Více si připlatí řidiči, kteří bourají, a segmenty, jež jsou prokazatelně rizikové, jako mladí do dvaceti a řidiči nad pětašedesát let. Vždy záleží, jak má která pojišťovna segmentaci nastavenou, jak s ní pracuje a jaké řidiče v ní má.

Milan Káňa, Kooperativa: Již v průběhu letoška se potvrdilo, že ceny v některých segmentech jsou nedostatečné, a proto došlo k jejich navýšení. Škodní inflaci odhaduji až na 7 %. Značně konkurenční prostředí však cenu ručení drží na rozumné výši.

Václav Geletič, Slavia: Nejenom naše, ale i tržní statistiky ukazují spíše to, že v ručení bude v roce 2019 docházet k růstu ceny pojistného. Navýšení nemusí být nutně plošné, ale projeví se nejvíce u řidičů s horší škodní historií.

Jaroslav Rovný, Uniqa: Ceny ručení otočily trend a v posledním roce mírně rostou, zejména klientům s vyšší škodní frekvencí. Průměrná cena ručení u nás meziročně stoupla o 5 %. Počítáme s tím, že obdobným tempem se bude vyvíjet i napřesrok.

Tři otázky pro…... Jaroslava Besperáta, generálního ředitele České podnikatelské pojišťovny

Řidiče u ručení na prvním místě zajímá cena. Co mohou v tomto ohledu očekávat do budoucna?

Všem pojišťovnám přidělávají starosti rychle rostoucí škody na zdraví, a k tomu i rostoucí ceny náhradních dílů vozidel včetně nárůstu hodinových sazeb v autoservisech. Cenové úpravy směrem vzhůru pocítí zejména motoristé, kteří častěji bourají. Naopak kvalitní řidiči, kteří jezdí opatrně a bez nehod, se výraznějšího zdražení povinného ručení obávat nemusejí. Díky důsledné segmentaci máme spravedlivé sazby pro všechny kategorie řidičů.

Jak taková segmentace vypadá v praxi?

Sazby rozlišujeme podle řady hledisek, jako je škodní historie, věk a region řidiče či například stáří vozu. Pojištění vozidel už zdaleka neznamená jen povinné ručení, ale k tomu i řadu dalších užitečných doplňků, které samotní motoristé čím dál více poptávají. A v tomto duchu se nese i naše podzimní kampaň.

Na co jste se zaměřili?

Vnímáme hlavně zájem Čechů o rozšířené varianty asistenčních služeb. Naší novinkou je připojištění Autem bez starostí, kde lidé získají řadu výhod nad rámec běžně poskytovaných asistenčních služeb. Třeba odtah vozidla ze zahraničí do vzdálenosti 2500 kilometrů, zapůjčení a přistavení náhradního vozidla v Česku i v zahraničí až na osm dní, úhradu nebo opravu poškozené pneumatiky do limitu čtyř tisíc na jeden plášť.

Povinné ručení konkrétních řidičů v čase: Dáme páku? Zkušenosti jsou víc než mašličky…

Oba řídí v Česku. Muž vlevo ale zaplatí za ručení u většiny pojišťoven kolem 2500 Kč za rok, zatímco mladá žena v polovině případů přes 20 000 Kč. Co za tak rozdílným přístupen k řidičům vězí?

Doba, kdy se ručení počítalo výhradně podle objemu motoru auta, je dávno pryč. Dnes sazby vznikají kombinací desítek hledisek. Nezáleží na objemu, ale na výkonu motoru, stáří a někdy dokonce i značce auta. Především ale na samotném řidiči: jeho věku, kde bydlí a samozřejmě jak jezdí a kolik kilometrů autem urazí. „Pro pojišťovny dnes není problém, aby segmentačních kritérií, která mají zajímavý význam, bylo klidně i ke třiceti. Záleží na vyspělosti a schopnosti nabírat potřebná statistická data, která pak lze zpětně aplikovat,“ vysvětluje generální ředitel ČPP Jaroslav Besperát.

Ach, ta nehoda…?

Nevadí všem! Případ naší mladé řidičky s červenými mašličkami ve vlasech je kvůli souhře několika pro ni přitěžujících segmentačních kritérií přesně opačný než u muže. A vůbec nejde o to, že se jedná o ženu. Diskvalifikují ji jiná hlediska: že má kvůli věku méně zkušeností, přitom řídí silný vůz a bydlí v Praze, kde se podle statistik častěji bourá.

A také už má na kontě jednu nehodu. To je pro některé pojišťovny zásadní, pro jiné ale ne. První zaviněná bouračka totiž u některých nemá vliv na výši bonusu. Dokonce u některých pojišťoven záleží, jak dlouhá doba od nehody uplyne.

Tebe, děvče, nechceme!

Z toho plynou tak obří rozdíly v ceně. Takže zatímco u Allianz a Uniqy naši řidičku pojistí za čtyřmístnou částku, u Generali, Kooperativy, České a ČSOB Pojišťovny roční sazba překračuje dvacet tisíc, u Axy dokonce šedesát tisíc za rok. Tedy pětadvacetinásobně dráž, než Axa pojistí muže s fabií.

Vyber si!

V tabulce vždy uvádíme nejnižší cenu, jakou může jeden či druhý řidič u každé pojišťovny získat. Tak jednoduchá věc ale samozřejmě není.

Podobně jako u výbav auta si i v pojištění prakticky vždy může člověk vybrat z několika stupňů: od holátka po top produkt, od povinných limitů po ty mnohem vyšší.

Nůžky se rozevírají

Když se podíváte na tabulku dole detailněji, zjistíte, že se rozdíl v ceně mezi pojišťovnami v čase stále zvětšuje.

Třeba u zmíněného muže se před šesti lety pohyboval mezi 1620 a 2897 korunami. Letos už jsou od sebe sumy viditelně dál: od 1836 po 4106 Kč. U řidičky jsou změny ještě výraznější. „Nůžky mezi výší pojistného, které platí řidič jezdící bez nehod a rizikový, se stále více rozevírají,“ vysvětluje Jiří Cívka z Axy.

„A je to dobře. Povinné ručení se tím stává spravedlivějším, protože výpočet sazby ovlivňuje víc faktorů,“ dodává Jakub Koutek ze Slavie

10 příčin, proč rostou ceny ručení

  • Průměrné pojistné u ručení v letech 2016 a 2017 stagnovalo nebo se snižovalo, pojišťovny ho už dotovaly.
  • Letos se ukázala ve velkém dynamika škodní inflace jak pro zdravotní nároky, které ovlivňuje rostoucí průměrná mzda, tak pro škody na majetku.
  • Průměrná majetková škoda hrazená z povinného ručení se v letech 2016 a 2017 navýšila každoročně tempem přesahujícím 8 %.
  • Skokově zdražují náhradní díly některých značek, enormně rostou ceny práce v servisech, kvůli technické náročnosti vozů se prodlužují délky oprav, zároveň je prodražují nové technologie a materiály, které automobilky používají.
  • Nárůst cen lakýrnických prací za poslední rok vyskočil o 11 %.
  • Ceny oprav u čelních skel se meziročně zvedly o 8 %.
  • Průměrná mzda od roku 2015 narostla o víc než 21 %.
  • Od roku 2013 narostly ceny asistenčních zásahů v Česku o 24 %, v zahraničí pak o 75 %.
  • Průměrná výše škody na zdraví v souvislosti s novým občanským zákoníkem se zvedla z 246.000 Kč (2013) na 466.000 Kč (2018), tedy o téměř 90 %.
  • Zajímavý pohled nabízí konkrétní odškodnění úrazů 2013 vs. 2018. Tak třeba zlomenina vřetenní kosti z 2400 na 8851 Kč, ztráta zubu z 1200 na 5900 Kč.

Jde o hlavní faktory podle analýz Generali, České asociace pojišťoven a Světa motorů

Kolik zaplatí za ručení
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Muž, 35 let, Dvůr Králové nad Labem, Škoda Fabia 1.4/44 kW (1397 cm3), rok výroby 2001, pojištěn devět a čtvrt roku, bez nehody
Allianz 2825 2356 2244 2065 2514 2298 1393 1452 1836
Axa 1620 1620 1549 2268 1547 1928 2620 1831 2425
Česká pojišťovna 2726 1985 1985 2315 2536 2429 2429 2566 2778
ČPP 2250 2094 2088 2324 2872 2939 2958 2744 3231
ČSOB Pojišťovna 2564 1946 1924 2024 2253 2307 2312 2144 2077
Direct 2160 1893 2067 nebyla na trhu 3059 1971 1906 2032
Generali 2496 2288 1190 1627 1536 1536 1546 1998 2501
Hasičská 2897 neuvedla 2183 2183 2624 3265 3000 2526 4106
Kooperativa 2751 2858 2080 1982 2437 2437 1986 2263 2489
Slavia 2192 2423 1933 2398 1885 1890 1725 1731 2202
Uniqa 2355 1850 1850 2515 1919 1557 1818 2771 2626
Žena, 22 let, Praha, VW Golf 2.0 TSI/155 kW (1984 cm3), rok výroby 2010, pojištěna dva a čtvrt roku, jedna nehoda
Allianz 13 673 10 414 12 788 9 489 8 749 11 075 8 262 9 060 8 844
Axa 13 478 44 928 33 292 61 518 nepojistí 57 046 61 031
Česká pojišťovna 10 050 10 288 9 353 18 705 17 410 23 086 23 086 17 071 22 516
ČPP 13 071 12 363 12 337 13 715 13 679 13 959 10 362 13 123 14 295
ČSOB Pojišťovna 12 442 12 115 12 247 16 250 18 502 22 000 26 262 26 058 21 300
Direct 9 304 10 867 13 813 nebyla na trhu 6 474 9 372 15 390 12 362
Generali 9 600 8 832 12 974 11 767 13 183 13 183 13 300 11 486 28 712
Hasičská 9 217 neuvedla 11 918 11 322 13 347 19 758 21 435 18 051 16 240
Kooperativa 11 152 5 723 8 621 5 962 12 436 12 436 12 558 18 686 23 870
Slavia 11 319 10 369 13 316 12 167 13 710 9 451 12 477 14 520 14 801
Uniqa 14 466 10 926 10 926 10 449 10 104 7 689 9 352 12 639 9 261

Jak se mění Češi ve vztahu k ručení?

Václav Bálek, Allianz: Ačkoliv je pro řidiče pořád rozhodující cena, neberou již ručení jako nutné zlo. Více se zajímají o to, jaké služby navíc mohou za své peníze získat.

Miloš Velíšek, ČPP: Mají čím dál větší zájem o doplňková pojištění a služby. Na prvním místě dominuje pojištění skel, které má sjednané ve smlouvě čtvrtina našich klientů.

Marcela Kozová, Hasičská: Lidé si stále více uvědomují potřebu být pojištěn vůči třetím osobám, nicméně institut povinně-smluvního pojištění u nich vyvolává potřebu zaplatit co nejméně.

Václav Geletič, Slavia: Stále více si jich uvědomuje, že zákonem stanovené minimální limity u povinného ručení, tedy 35 milionů, nemusí stačit – a volí vyšší.

Jiří Cívka, Axa: Stále existuje velmi početná skupina řidičů, jejímž vlastně jediným rozhodovacím kritériem je cena. Viděno touto optikou, žádná zásadní změna.

Jaroslav Král, ČSOB Pojišťovna: Řada řidičů si uvědomuje reálnost rizika škody v řádu desítek milionů a volí si varianty pojištění s limity vyššími, než je zákonem předepsané minimum.

Honza Marek, Generali: Češi evidentně opouštějí myšlenku, že nejlepší ručení je to nejlevnější. Vidí, že dnes představuje skutečný multitalent, který toho umí opravdu mnoho.

Jaroslav Rovný, Uniqa: Stále ho berou jako povinnou daň z jezdění, zároveň ale více ověřují, jaké doplňkové krytí nebo služby daná pojišťovna k ručení přibalí.

Ivana Buriánková, ČP: Více si uvědomují, že ručení není jen zákonným minimem, ale že s ním mohou získat i nadstandardní servis. Stále častěji si sjednávají vyšší limity.

Nela Maťašeje, Direct: Prožívají méně tragédií – snižuje se počet těžkých zranění a úmrtí. Na jednu stranu na to může mít vliv vyšší zodpovědnost, na druhé bezpečnější auta.

Milan Káňa, Kooperativa: Jiný je přístup lidí, jiný firem. Občané se zajímají více o rozsah a služby. U některých výběrových řízení či veřejných zakázek je stále jediným parametrem cena.

Související články

Témata
25. 9. 2019 16:16
Povinné ručení
Hm, a jak je to s povinným ručením na nákladní automobily? Ty ceny dle http://www.povinneruceni.top/…ni-nakladni-vozy mi nepřijdou úplně ok.
5. 8. 2019 18:17
Povinné ručení
Ano přesně tak, já za to vůbec nic neplatím, a když mne upozorní na výhodnější pojistku, tak je rozhodnutí na mě, nikde za mne nic nepřepojišťují.
4. 8. 2019 17:41
Povinné ručení
Takže Vy za to vůbec nezaplatíte? dělají to pro Vás zdarma?
2. 8. 2019 10:51
Povinné ručení
Já mám na sebe několik pojistných smluv, nejde to vše sledovat, aby měl člověk vždy vše nejvýhodnější, proto jsem všechny smlouvy nahrála na portál mujdok .cz, kde to dělají zdarma za mne.
1. 8. 2019 21:24
Povinné ručení
Stíháte někdo sledovat změny v pojistkách? u koho se dí pojistit nejlevněji?

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerátZobrazit nabídku
Články odjinud