18.11. 2017 Matouš Jelínek

Povinná výbava automobilů: Má dnes vůbec smysl? A jak to funguje v zahraničí?

 

Povinná výbava většinou ve voze překáží, a často v případě problémů stejně nepomůže. Má ještě v dnešní době smysl? Zeptali jsme se odborníků.

Současná legislativa vyžaduje, aby všechna osobní auta byla vybavena výstražnou vestou a trojúhelníkem, lékárničkou, pojistkami, sadou žárovek, heverem, klíčem na kola i rezervou. Třeba právě u posledních tří položek však už několik let platí výjimka – auta s lepicí sadou, dojezdovými pneumatikami, případně se sjednanými asistenčními službami jimi být vybavena nemusí. A jak se nám před časem potvrdilo, současné vozy začínají být tak komplikované, že je možná namístě zamyslet se nad dalšími úpravami.

Představte si, že se řítíte po dálnici noční tmou, prořezávanou jen ostrými paprsky světlometů LED. Když tu najednou s pípnutím na palubní desce vyskočí upozornění o jejich závadě. Auto díky bohu svítit nepřestane, světlomety však v nouzovém režimu sklopí svit tak nízko, že je další komfortní jízda vyloučena. Že fabulujeme? Nikoliv, jde o reálnou závadu redakčního vozu z nedávné doby.

Video

Zatímco u staršího auta by řešením našeho problému pravděpodobně byla výměna žárovky, dnes jde o závadu prakticky neřešitelnou mimo servis. Však také třeba světlo LED neopravíte jinde než u odborníků. Vozit náhradní proto s sebou nemusíte. Potíže se ale netýkají pouze nejmodernějších aut. Namátkou můžeme zmínit třeba Renault Modus, kde i výměna obyčejné žárovky vyžaduje sejmutí nárazníku – což je práce minimálně na dvě hodiny.

Nová doba je tady

„Technologie se tak změnily, že vyměnit žárovku v autě je problém. Měli bychom se tím zabývat,“ nechal se před časem slyšet Jaroslav Foldyna z ČSSD. Podobné hlasy se ozývají z více míst: „V současnosti platná technická část povinné výbavy vozidel odpovídá zhruba době, kdy se do zákona dostala. Jenže situace se dnes významně posunula a řada automobilových značek podmiňuje platnost záruky péčí o vozidlo v autorizovaném servisu. Tedy rozhodně nelze motoristům doporučit, aby se pokoušeli vozidlo opravovat svépomocí na místě,“ podporuje jeho slova Vladimír Fuchs z České asociace asistenčních společností.

Další, kdo se zamýšlí nad změnami, jsou motocyklisté. „Na STK se mě pokaždé zeptají, jestli s sebou mám lékárničku. Nikdo ji ale v praxi nekontroluje, na motorce na ní stejně nemám místo,“ zní kritika jednoho z našich čtenářů.

Tupé, nebo zahnuté

Právě lékárničky přitom byly předmětem ministerských úprav hned několikrát. V roce 2010 jsme museli pořizovat nové kvůli změně požadované délky nůžek z 15 na 14 centimetrů, do výbavy přibyla například také izotermická fólie. „Možná by bylo dobré zamyslet se nad redukcí obsahu lékárničky. Rozsah vybavení připomíná malou polní nemocnici. Těch obvazů a náplastí! Dokonce nechybí podrobná specifikace parametrů nůžek,“ zamýšlí se nahlas Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Řidičův zrak: Jak zjistit, že už špatně vidíte?

Jak upozorňuje, praxe v okolních zemích se dosti liší: „Lékárnička není povinná třeba ve Francii, Dánsku, Finsku, Španělsku, Irsku, Nizozemsku nebo na Kypru. Rovněž tak povinnost vozit s sebou rezervní kolo je spíše raritou,“ ukazuje Roman Budský. „Na druhou stranu kromě České republiky, Španělska, Slovinska a Chorvatska se v EU nesetkáme s povinností vozit s sebou sadu náhradních žárovek,“ dodává. Celoevropskou konstantou je však výstražný trojúhelník.

Pomoc na drátě

Další proměnnou, která musí v diskusi o povinných prvcích zaznít, je dostupnost asistenčních služeb. Ty dnes může v rámci záruky výrobce nebo pojištění vozidla využít většina motoristů. Často přitom v jejich rámci naleznou právě bezplatnou pomoc při defektu či problémech s osvětlením. „V dnešním hustém silničním provozu proto doporučuji řidičům pouze obléci si reflexní vestu, označit nepojízdné vozidlo, přesunout se s posádkou na bezpečné místo a vyčkat na odbornou pomoc,“ radí Vladimír Fuchs z České asociace asistenčních společností.

„Dáváme zákazníkům ničím neomezenou možnost volby, zda situaci vyřešit svépomocí, či se zdarma obrátit na profesionální pomoc,“ vysvětluje Karel Starý ze Škodovky. Seznam povinné výbavy by ale kvůli tomu neměnil. „Patří do ní také prvky bezpečnostního charakteru jako lékárnička, výstražný trojúhelník či reflexní vesta. Tyto položky nepochybně význam mají a mít i nadále budou,“ vysvětluje.

Ministerstvo říká ne

O změnách nechce slyšet ani Ministerstvo dopravy. Do vyhlášky nechce sahat, pokud nenastane závažný důvod. „Například požadavek na povinnou výbavu žárovek jsme v předchozích letech opakovaně diskutovali. Nakonec jsme se rozhodli povinnost zachovat. A to především z důvodu, že mezinárodní předpisy výrobcům ukládají povinnost montáže takových světel, aby u nich bylo možné vyměnit žárovku bez použití nářadí, nebo jen s nářadím ve vozidle,“ řekl nám Tomáš Neřold z Ministerstva dopravy.

Povinná výbava auta: Víte, co všechno do ní patří? A na co byste neměli zapomínat v zahraničí?

I když se tedy příležitostí ke změně nabízí řada, v brzké budoucnosti se jich asi nedočkáme. „Otázkou například je, zda dnes s sebou povinně vozit rezervní kolo, klíč na matice kol a příruční zvedák. Dále pak možná nebude od věci zvážit, nakolik má smysl sada náhradních žárovek a pojistek. Na druhou stranu by se mohlo jednat o doporučenou výbavu,“ nabízí zajímavé východisko Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

My s ním souhlasíme. O přínosech lékárničky, vesty i trojúhelníku netřeba pochybovat. U žárovek a pojistek bychom si ale dokázali představit možnost volby. Vždyť proč je vyžadovat u auta, které stejně neopravíte jinde než v servisu, nebo u uživatele, jenž by se do výměny stejně sám nikdy nepustil.

Legislativní okénko aneb Co říká vyhláška

Vozidla kategorií M a N musí být vždy vybavena:
a) náhradní elektrickou pojistkou, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,
b) po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,
c) příručním zvedákem odpovídající nosnosti,
d) klíčem na matice nebo šrouby kol vozidla,
e) náhradní kolem,
f) vestou z retroreflexního materiálu.

Body c), d) a e) se nevztahují na vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami umožňujícími nouzové dojetí po defektu s indikací defektu, nebo u aut s indikací defektu, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí. Vybavení může být nahrazeno patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky. Pro vozidla uvedená do provozu před 15. zářím 2009 to platí pouze se souhlasem výrobce.

Jak to vidí výrobci: Pomůže asistence

Výměna světelného zdroje moderních aut už dávno není hračka. V některých případech dokonce nezbývá než požádat o pomoc. Na to, co následuje, jsme se zeptali Karla Starého, vedoucího servisních služeb Škody Auto.

Co může dělat řidič, kterému přestanou fungovat světla LED nebo xenony?
Má jinou možnost než se obrátit na servis, případně asistenční službu? V případě poruchy světelného zdroje doporučujeme neprodleně kontaktovat Škodu Assistance, potažmo autorizovaného servisního partnera. Vůz s nefunkčním osvětlením totiž není způsobilý k provozu na pozemních komunikacích.

Vztahuje se na takovou závadu záruka mobility?
Ano, na závady osvětlení bez ohledu na typ zdroje se vztahuje jak Záruka mobility a Záruka mobility Plus, tak pomoc asistenční služby Škoda Assistance. Ta zajistí pomoc na místě či odtah do nejbližšího autorizovaného servisu. Služby naší asistence jsou přitom v rámci záruk mobility zdarma.

Jsou smluvní asistenční vozy vybaveny tak, aby v takovém případě řidiči pomohly na místě?
Výměna světelného zdroje na bázi LED či xenonové technologie nespočívá pouze v demontáži nefunkčního a montáži nového světelného modulu. Systém je následně třeba kalibrovat dle předepsaných postupů s ohledem na výbavu vozu. Jde například o nastavení výšky paprsku nebo asistentu rozsvěcení světel. Potřebnými technologiemi disponují všechny naše autorizované servisy.

Pomůže asistence i u dalších závad souvisejících s povinnou výbavou?
Jistě, služby Škoda Assistance se vztahují nejen na nepojízdnost z jakéhokoli technického důvodu včetně defektu, zásahu vyšší moci, poškození vandaly či vykradení, ale v rámci Záruky mobility Plus třeba také na pomoc při záměně paliva, zalomení či zabouchnutí klíče, vybití baterie nebo poškození kabeláže zvěří. V případě potřeby je zákazníkům v rámci této záruky zdarma k dispozici náhradní doprava, ubytování či náhradní vůz.

Žárovky, xenony, LED

Povinnost vozit s sebou náhradní žárovky pro vnější osvětlení je zřejmá. Jak tomu ale je u xenonů nebo stále častěji se vyskytujících světlometů LED, kde není možná výměna mimo servis? Vyhláška č. 341/2014 Sb. mimo jiné požaduje „náhradní žárovku výměnného zdroje světla“ a žádnou výjimku neuvádí. „Toto ustanovení se ovšem vztahuje pouze na žárovky výměnné, tedy netýká se výbojek ani zdrojů LED, protože v tomto případě se technicky nejedná o žárovky, ale o jiné světelné zdroje,“ upozorňuje Tomáš Neřold z Ministerstva dopravy.

Čtyři otázky pro Petra Habenichta z Policejního prezidia

Zaměřuje se policie pravidelně na kontroly povinné výbavy?
Pouze v rámci běžného výkonu. Žádné dopravně-bezpečnostní akce na kontrolu povinné výbavy neplánujeme a ani statisticky nesledujeme. Není to pro nás priorita.

Jaká pokuta hrozí řidiči, který nebude mít vše v pořádku?
V příkazním řízení, tedy na místě, do dvou tisíc korun. Ve správním to může být až 2500 Kč.

Může nastat situace, kdy policisté kvůli povinné výbavě znemožní řidiči pokračovat v cestě?
Ano, při nefunkčním osvětlení policista může zakázat řidiči další jízdu a omezit i technickou způsobilost, pokud by svou jízdou mohl bezprostředně ohrozit ostatní účastníky silničního provozu a nebyl by schopen závadu odstranit na místě.

Může při tom šofér požádat o asistenci?
Pokud řidič požádá policisty o pomoc při výměně žárovky, samozřejmě mu mohou s prací vypomoci, ale není to jejich povinnost.

Povinná výbava a cesty do zahraničí - Máte druhé brýle?

Povinná výbava se v evropských zemích dosti liší. A někdy vyžaduje skutečné bizarnosti, jak vidíte v samostatném boxu. Jenže vztahují se tyto požadavky i na české řidiče cestující do jiných zemí? „Vídeňská Úmluva o silničním provozu z roku 1968 stanovuje, že při jízdě v mezinárodním provozu musí vozidla splňovat technické požadavky platné v jejich zemi v době, kdy byla poprvé uvedena do provozu. U vozidel s první registrací v České republice by tedy takzvaná povinná výbava měla být v souladu s českými právními předpisy a zahraniční policisté by neměli být oprávněni jakkoli postihovat „nedostatky“ v povinné výbavě, které neodpovídají předpisům v jejich zemi,“ odpovídá Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Podle něj je však nutné zdůraznit, že zahraniční policisté mohou vyžadovat, aby řidič měl u sebe prvky, které nebývají považovány za povinnou výbavu vozidla a které jsou naopak vyžadovány na základě pravidel silničního provozu. „V této souvislosti se někdy nepřesně hovoří o povinné výbavě řidiče. Jedná se třeba o počet a barvu výstražných vest či náhradní dioptrické brýle, pokud je řidič musí používat při řízení,“ dodává Budský.

Zahraniční zajímavosti

V Estonsku musí mít řidič k použití za stanovených podmínek dva dřevěné nebo plastové zakládací klíny. V Makedonii je součástí povinné výbavy tažné lano. Totéž platí i v Bosně a Hercegovině, navíc ve vozidlech poháněných LPG musí být i hasicí přístroj. V Černé Hoře musí být v případě, že řidič táhne přívěs, trojúhelníky dva. To samé platí v Srbsku, navíc vždy musí být ve vozidle tažné lano o délce minimálně 3 m. V Chorvatsku musí s sebou řidiči vozit během zimních měsíců lopatku. Na Kypru a také ve Španělsku a Turecku zase dva výstražné trojúhelníky. Ve Francii mají řidiči povinnost u sebe vozit alespoň jeden alkotester. Ve Švédsku zase vyžadují lopatku na odklizení sněhu i nemrznoucí směs v ostřikovačích. Zdroj: Tým silniční bezpečnosti

Lékárničky - Fólie jako změna

Už od roku 2010 se v prodeji objevují lékárničky podle nového vzoru. Novinkou tehdy byla například izotermická fólie. „Hodí se zejména v zimě. Masivnější nůžky snad konečně přestřihnou bezpečnostní pásy, což se starými mnohdy nešlo,“ řekl nám tehdy ke změnám Petr Horák z FNM Motol. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo. Její úložné místo musí být suché, čisté a snadno přístupné

Trocha historie

Myšlenka autolékárniček přišla už s počátkem automobilismu na přelomu 19. a 20. století. V obsahu balíčku se pak kromě obvyklých obvazů nacházely také nečekané tinktury, masti a některé další součásti, které nám dnes mohou připadat trochu záhadné. V československé legislativě nacházíme první zmínku o povinnosti vozit v motorovém vozidle lékárničku až v Úředním listě 145 z roku 1958.

Co obsahuje lékárnička pro osobní vůz:
Zdravotnický materiálMnožství
a) Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2)3
b) Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2)3
c) Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 × 1360 × 960 mm)2
d) Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm × 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm1
e) Náplast s polštářkem (velikost 8 cm × 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)6
f) Obinadlo škrticí pryžové (60 × 1250 mm)1
g) Rouška plastová (20 × 20 cm, tloušťka 0,05 mm)1
h) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu1
i) Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty – délka nejméně 14 cm1
j) Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 × 140 cm1

Spolupracujeme s TipCars.com
Bankou roku je Česká spořitelna Bankou roku je Česká spořitelna

Hlavní cenu Banka roku 2018 hlasováním poroty získala…

Válka o klon bitcoinu již stála znepřátelené frakce miliony dolarů Válka o klon bitcoinu již stála znepřátelené frakce miliony dolarů

Spory o směřování virtuální měny bitcoin cash vycházejí…

Martin Tuček bude novým finančním ředitelem firmy Residomo Martin Tuček bude novým finančním ředitelem firmy Residomo

Finančním ředitelem firmy Residomo (dříve RPG Byty) se…

 

Štítky Video Svět motorů

 

Přidat názorDiskuse: Povinná výbava automobilů: Má dnes vůbec…Doporučujeme
Pokuta za rychlost v Chorvatsku, Rakousku či Itálii. Jaký trest vám hrozí v zahraničí? Pokuta za rychlost v Chorvatsku, Rakousku či Itálii. Jaký trest vám hrozí v zahraničí?

Vysoké tresty za rychlost jako již tradičně hrozí v…

Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte

Automobil je dnes čistě spotřební záležitostí. V…

 

AutoRevue
Jeremy Clarkson otevřeně: Co si myslí o elektroautech? A co řekl o natáčení? Jeremy Clarkson otevřeně: Co si myslí o elektroautech? A co řekl o natáčení?

Premiéra třetí řady motoristického pořadu The Grand Tour…

Vedení FCA si sype popel na hlavu. Přiznává, že se v Maserati chybovalo Vedení FCA si sype popel na hlavu. Přiznává, že se v Maserati chybovalo

Nejnovější šéf koncernu FCA uvedl, že některé dřívější…

 

 
Tohle podivné Bentley je na prodej. Jeho základ byste jen těžko odhadovali

Tohle podivné Bentley je na prodej. Jeho základ byste jen těžko odhadovali

Dnes 18:49

Nabízené červené kupé se znaky Bentley postavila karosárna Hooper & Company. Jeho základem byl luxusní sedan Turbo R.
Blesk.cz

The Walking Dead: Odhaleno, kam se poděla Maggie. Kdy začnou zabíjet Šeptači?

The Walking Dead: Odhaleno, kam se poděla Maggie.…

Sedmá epizoda deváté řady kultovního zombie seriálu The Walking Dead (Živí mrtví) přinesla odpověď na zásadní…

Rána pro Meghan: Před pár dny Evu (†18) objímala, teď je po smrti!

Rána pro Meghan: Před pár dny Evu (†18) objímala,…

Těhotná vévodkyně Meghan (37) v slzách! Svůj boj s rakovinou totiž prohrála mladá dáma Eva (†18), s níž se spolu…

 

iSport.cz

Ševčík do Slavie? Zájem ukázala také Sparta. Hráč má důvod, proč jí kývnout

Ševčík do Slavie? Zájem ukázala také Sparta. Hráč má…

Listopadové derby mezi Spartou a Slavií už je minulostí, ale na scéně je další bitva mezi pražskými rivaly. A…

Řev, ze kterého mrazí. Hvězda Floridy si otočila nohu: Bůh s tebou!

Řev, ze kterého mrazí. Hvězda Floridy si otočila…

Skvělá dvanáctigólová přestřelka mezi Floridou a Ottawou (7:5) měla pro Panthers hořkou příchuť. Dvě minuty před…

 

Reflex.cz

Karel Steigerwald: Miloš Zeman, úspěšný Číňan

Karel Steigerwald: Miloš Zeman, úspěšný Číňan

Díky čínským aktivitám prezidenta, jejichž podstatou je hlavně poklonkování, vzrostla česko-čínská obchodní…

Hrozí další útok? Islamistické skupiny v Evropě jsou pro bezpečnostní orgány těžší práce než bývali sovětští agenti

Hrozí další útok? Islamistické skupiny v Evropě jsou…

Jsou to již tři roky, kdy ve Francii provedlo komando islamistů rozsáhlé koordinované útoky, při kterých zemřelo…