VW vs. Porsche: Vojna a mier v podaní rodín Piëch a Porsche

VW vs. Porsche: Vojna a mier v podaní rodín Piëch a Porsche

 
24.9. 2011 Marko

V uplynulých šiestich rokoch sme boli svedkami toho, ako sa automobilka Porsche snažila prevziať niekoľkonásobne väčší Volkswagen. Nakoniec všetko dopadne inak.

 Akvizícia Volkswagenu sa automobilke Porsche nepodarila. Stuttgartská firma sa dostala do vážnych finančných problémov a nakoniec sa sama stala akvizičným cieľom Volkswagenu.

Šesťročný súboj ale nebol len zápasom o to, ktorá spoločnosť pohltí tú druhú.

Na pozadí inak vcelku banálneho príbehu sa odohrával omnoho väčší boj. Hlavné úlohy v súboji o moc, peniaze a budúcnosť VW a Porsche sizahrali rodiny Piëch a Porsche. Samozrejme, za výdatnej asistencie iných zvučných mien nemeckého priemyslu a politiky.

Dnes si tak prvýkrát v prehľadnej forme pripomenieme chronológiu všetkých dôležitých momentov tohto zápasu. Ešte predtým, ako sa ale dostaneme k dejovej línií príbehu - plného vznikajúcich a rozpadajúcich sa spojenectiev, súbojov čísiel a vízií, zrádzania a mstenia sa, vojen a mierov, ale aj taktických a strategických manévrov - musíme si nutne spraviť jasno v osobách, firmách a jednom zákone.

Aby sme totiž pochopili čo sa deje od roku 2005 dodnes, musíme poznať nielen mená osôb, firiem a onoho právneho predpisu, ale hlavne ich pozadie a vzájomné väzby.

Dr.Ferdinand Karl Piëch

 [300×228] Ferdinand Piëch (*17.4.1937) je vnukom Ferdinanda Porsche a bratrancom Wolfganga Porsche.

V rokoch 1993 až 2002 zastával funkciu predsedu predstavenstva Volkswagen A.G..

Po odstúpení z tohto postu sa stal predsedom dozornej rady koncernu VW A.G., ktorý zastáva dodnes.

Popri tom je členom dozornej rady Porsche Automobil Holding A.G.. Ako dedič Ferdinanda Porsche vlastní v Porsche Automobil Holding A.G 10%-ný akciový podiel. Prostredníctvom tohto holdingu tak potom drží aj časť akcií koncernu VW.

Dr. Wolfgang Porsche

 [300×228] Wolfgang Porsche (*10.5.1943) je vnukom Ferdinanda Porsche a bratrancom Ferdinanda Piëcha.

V januári / lednu 2007 bol zvolený predsedom dozornej rady Dr. Ing. h.c. F. Porsche, A.G.. Od júla / července 2007 zastáva rovnakú pozíciu v Porsche Automobil Holding A.G.

Vrámci Porsche Automobil Holding A.G. zastupuje záujmy rodinnej vetvy Porsche. Podobne ako Ferdinand Piëch, aj Wolfgang Porsche je významným akcionárom v Porsche Automobil Holding A.G. .

Dr. Wendelin Wiedeking

 [300×228] Wendelin Wiedeking (*28.8.1952) pôsobil v rokoch 1993 až 2009 ako výkonný riaditeľ automobilky Dr. Ing. h.c. F. Porsche, A.G. V rokoch 2006 až 2009 bol aj členom dozornej rady Volkswagen A.G..

Počas Wiedekingovho pôsobenia v čele automobilky došlo k rapídnemu rastu jej ziskovosti. Tieto výsledky však boli dosahované nielen rastom predajnosti automobilov Porsche , ale aj operáciami na akciovom trhu.

Dr. Ing.h.c. F. Porsche, A.G.

Spoločnosť Dr. Ing. h.c. F. Porsche, A.G. bola založená v roku 1931 rakúskym inžinierom Ferdinandom Porsche a jeho zaťom Antonom Piëchom.

Ferdinand Porsche ako konštruktér participoval na vývoji viacerých modelov značiek Mercedes-Benz, resp. Auto Union. Bol hlavným konštruktérom prvého Volkswagenu (Typ 1), vďaka čomu existuje silná historická spojitosť medzi automobilkou Porsche (resp. rodinami Piëch a Porsche) a Volkswagenom.

Od roku 1948 vyrába spoločnosť Dr. Ing. h.c. F. Porsche, A.G., Stuttgart, pod obchodnou značkou Porsche(prevažne) športové automobily vlastnej konštrukcie. Do polovice roka 2007 bola táto firma aj strešnou organizáciou pre ostatné dcérske firmy skupiny Porsche.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bola dňa 26.6.2007 pôvodná spoločnosť Dr. Ing. h.c. F. Porsche, A.G. transformovaná na novú strešnú organizáciu Porsche Automobil Holding, S.E. (viď nižšie).

Následne bola založená nová spoločnosť Dr. Ing. h.c. F. Porsche, A.G., ktorá sa zaoberá už len vývojom a výrobou automobilov. Prostredníctvom špeciálne založenej firmy PorscheZwischenholdingGmbH sú jej akcionármi Porsche Automobil Holding S.E. (51,1%) a Volkswagen A.G. (49,9%). Do budúcnosti sa očakáva navýšenie vlastníckeho podielu zo strany VW A.G.

Porsche Automobil Holding A.G.

Dňa 26.6.2007 bola na základe rozhodnutia valného zhromaždenia transformovaná spoločnosť Dr. Ing. h.c. F. Porsche, A.G. na novú strešnú organizáciu holdingového typu Porsche Automobil Holding S.E.

Dôvodom pre tento krok bola potreba vytvoriť novú manažérsku organizáciu pre celú skupinu Porsche, ako aj právny rámec pre spravovanie akcií Volkswagenu a firiem skupiny Porsche.

V súčasnosti tak Porsche Automobil Holding S.E. vlastní podiely v týchto firmách: - Dr. Ing. h.c. F. Porsche, A.G. (51,1% cez firmu PorscheZwischenholdingGmbH)
- Volkswagen,A.G. (50,76%)
- PorscheConsulting,GmbH (100%)
- PorscheEngineering, GmbH (100%)
- PorscheDesign, GmbH (100%)
- MieschkeHoffmanund Partner, GmbH (81,1%)
- Bertrand, A.G. (25%)

Akcionármi Porsche Automobil Holding S.E. sú členovia rodín Porsche a Piëch (spolu 90%) a katarský investičný fond QatarInvestmentAuthority (10%). Do budúcnosti sa očakáva zlúčenie Porsche Automobil Holding S.E. s koncernom Volkswagen A.G.

Porsche Holding A.G.

Porsche Holding je obchodná spoločnosť, založená v roku 1974 v Salzburgu. Ako dovozca a predajca značiek Porsche, Audi a Volkswagen začínala na domácom, rakúskom trhu. V 80. rokoch nasledovalo spustenie obchodných aktivít aj vo Francúzsku, Španielsku a Holandsku. V 90. rokoch rozšírila svoje aktivity do strednej, južnej a juhovýchodnej Európy. Od roku 2004 buduje spoločnosť Porsche Holding dílerstvá aj v Číne.

Na slovenskom trhu pôsobí Porsche Holding ako importér značiek VW, Audi, a Porsche prostredníctvom firmy Porsche Slovakia. Okrem toho vlastní sedem dílerstiev a v majetku Porsche Holding sú aj spoločnosti VW Finančné služby a PorscheImmobilien Slovakia.

Na českom trhu pôsobí Porsche Holding prostredníctvom deviatich koncernových dílerov a spoločnosti PorscheImmobilien CZ.

Porsche Holding bola od svojho založenia až do začiatku roka 2011 výlučným majetkom rodín Piëch a Porsche. Od 1.3.2011 je Porsche Holding A.G. 100%-nou dcérskou firmou koncernu VW A.G.

Volkswagen A.G.

Volkswagen A.G. je najväčším európskym automobilovým koncernom. Jeho história siaha až k založeniu rovnomennej značky v roku 1937.

V súčasnosti operuje na trhu okrem značky Volkswagen aj s obchodnými značkami Škoda a Seat. Volkswagen A.G. vlastní aj 99,14% akcií automobilky Audi, ktorá má vrámci koncernu samostatné postavenie.

Úplne ovláda aj luxusné značky Bentley, Bugatti a Lamborghini, a v súčasnosti má podiel aj v japonskom výrobcovi Suzuki(19,89%).

Od konca roka 2009 ovláda Volkswagen A.G. prostredníctvom firmy ZwischenholdingGmbH aj 49,9% akcií automobilky Dr. Ing. h.c. F. Porsche, A.G.. V budúcnosti sa očakáva nákup ďalších akcií stuttgartského výrobcu, ako aj fúzia s jeho strešnou organizáciou Porsche Automobil Holding A.G.

Najvýznamnejšími akcionármi koncernu VW A.G. sú Porsche Automobil Holding A.G. (50,76%), spolková krajina Dolné Sasko (20,3%) a katarský investičný fond QatarInvestmentAuthority s 6,97% akcií (a opciou na kúpu ďalších 10%).

Zákon Volkswagen (lex Volkswagen)

Špecifický právny predpis , ktorý nadobudol platnosť 28.7.1960 v súvislosti s privatizáciou Volkswagenu a jeho transformáciou na akciovú spoločnosť. Zákon má silné politické pozadie, pretože jeho základným obsahom je ochrana 20,3%-ného podielu spolkovej krajiny Dolné Sasko v automobilke Volkswagen.

V jeho pôvodnom znení sa o.i. hovorí, že: - spolková krajina Dolné Sasko má automatický nárok na zastúpenie v dozornej rade Volkswagen AG,
- hlasovacie práva sú obmedzené do výšky 20%-ného podielu, a to bez ohľadu na výšku podielu, ktorý akcionár vlastní,
- na vetovanie akéhokoľvek návrhu stačí akciový podiel vo výške 20% (pozn.: v štandardných nemeckých zákonoch je táto hranica 25%).

Dňa 23.10.2007 rozhodol Európsky súdny dvor, že takéto znenie Zákona Volkswagen je v rozpore s voľným pohybom kapitálu vrámci EU a neprimerane zvýhodňuje jedného akcionára. Nemecku bolo nariadené tento zákon zrušiť, alebo prepracovať do vyhovujúcej podoby.

Nemecké ministerstvo spravodlivosti vypracovalo nové znenie zákona, z ktorého vypustilo bod o obmedzení hlasovacích práv do výšky 20%. Zostávajúce dva sporné body však ostali v zásade zachované.

Pretože Nemecko nedostatočne reagovalo na rozhodnutie európskeho súdu, otvorila Európska komisia v polovici roka 2008 voči Nemecku nové konanie.

Teraz, keď poznáme hlavných aktérov príbehu, ako aj ich vzájomné prepojenia, môžeme si pripomenúť najvýznamnejšie okamihy akvizičnej bitky Porsche a Volkswagenu.

Chronológia spojovania VW a Porsche

25.9.2005

Spoločnosť Dr. Ing. h.c. F. Porsche A.G. (ďalej F. Porsche AG) oznámila, že chce v koncerne Volkswagen zvýšiť svoj podiel z 5% na 20%. Dôvodom pre tento krok má byť vytvorenie užšej väzby medzi oboma spoločnosťami, tak aby si stuttgartský výrobca poistil dodávky komponentov pre svoj kľúčový model Cayenne.

28.9.2005

Vedenie F. Porsche AG oznámilo, že získalo ďalších 5,26% akcií spoločnosti Volkswagen. V tejto chvíli tak drží 10,26% kmeňových akcií Volkswagenu.

10.10.2005

F. Porsche AG navyšuje svoj podiel vo Volkswagene o ďalších 8,27% na celkových 18,53%. Plánuje naviac využiť aj opciu na kúpu ďalších 3,4% akcií, čím dosiahne svoj ciel vlastniť cca. 20% Volkswagenu.

Na dnešnom zasadaní dozornej rady dochádza ku konfliktu medzi jej predsedom Ferdinandom Piëchom na jednej strane a dvoma zástupcami spolkovej krajiny Dolné Sasko, resp. piatimi zástupcami iných akcionárov na strane druhej. Rebelujúca sedmička sa (neúspešne) pokúša odvolať Piëcha z jeho funkcie, tak aby zabránila jeho stúpajúcemu vplyvu v nemeckom koncerne.

18.11.2006

V sobotu 18.11.2006 vydala automobilka F. Porsche AG prekvapivú správu, že v uplynulom týždni zvýšila svoj podiel vo Volkswagene už na 27,4% a má aj opciu na nákup ďalších 3,7% akcií.

Hovorca stuttgartského výrobcu zároveň s tým dementoval správy ekonomického denníka Handelsblatt, že F. Porsche AG sa pokúša o úplne prevzatie Volkswagenu. Brániť mu v tom má nielen zatiaľ platný Zákon Volkswagen (v tejto chvíli už prešetrovaný Európskym súdnym dvorom), ale aj skutočnosť, že získanie 30%-ného podielu by vyvolalo povinné podanie ponuky na prevzatie najväčšieho európskeho automobilového koncernu.

Ferdinand Piëch v rovnakom zmysle informoval aj dozornú radu VW, s tým, že rodiny Porsche a Piëch nechcú podstúpiť finančné riziko spojené s podaním akvizičnej ponuky.

V priebehu predposledného mesiaca roku 2006 však dochádza aj k personálnemu zemetraseniu na najvyšších priečkach Volkswagenu. Z pozície predsedu predstavenstva koncernu VW AG najprv rezignoval Bernd Pischetsrieder, ktorého nahradí Martin Winterkorn. O dva týždne neskôr rezignuje na svoj post aj šéf značky Volkswagen Wolfgang Bernhard.

23.3.2007

F. Porsche AG sa po mesiacoch dohadov rozhodlo využiť možnosť nákupu ďalších akcií, ktoré im umožňuje 3,7% opcia z konca predchádzajúceho roka. Tento postup je zatiaľ zdôvodňovaný očakávaným zrušením Zákona Volkswagen, čo by mimo iné dovoľovalo navyšovať vlastnícky podiel až do 50%, a to bez potreby podania verejnej ponuky na prevzatie VW. Stuttgartská automobilka by tak de facto mohla postupne ovládnuť koncern bez rizika, že sa dostane do finančných problémov.

Bez ohľadu na vyššie uvedený zámer, F. Porsche AG podalo ponuku na nákup akcií ešte v čase platnosti lex VW. Aby sa vyhlo hrozbe, že by po prekročení 30%-nej hranice muselo hľadať finančné zdroje na prevzatie nepomerne väčšieho koncernu, ocenilo hodnotu akcie o 14% menej, než bola jej piatková (23.3.2007) uzatváracia hodnota na burze.

Hovorca F. Porsche AG Anton Hunger zároveň s tým opätovne potvrdil, že stuttgartský výrobca nemá záujem o väčšinu vo VW a ak by aj niekto túto ponuku prijal, F. Porsche AG nadpočetné akcie obratom predá. V rovnakom vyhlásení však prvýkrát odmietol vyvrátiť možnosť, že o ovládnutie VW sa nebude F. Porsche AG usilovať v budúcnosti.

máj / květen 2007

Po tom ako F. Porsche AG postupne nakúpilo ďalšie akcie a zvýšilo svoj podiel vo VW na 30,6%, podalo avizovanú podhodnotenú povinnú ponuku na prevzatie celého koncernu. Nikto zo zostávajúcich akcionárov VW na ponuku nereagoval.

26.6.2007

Na tento deň bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie F. Porsche AG. Jeho obsahom malo byť vytvorenie novej štruktúry spoločnosti, po tom ako F. Porsche AG ovládlo takmer tretinu koncernu VW.

Dosiahnutá dohoda bola nasledujúca: doterajšia spoločnosť Dr. Ing. h.c. F. Porsche A.G. bude bez zmien vlastníckej štruktúry pretransformovaná na holdingovú spoločnosť Porsche Automobil Holding, založenú podľa novej právnej formy S.E. (SocietasEuropaea). Nová spoločnosť (ďalej Porsche SE) bude mať v portfóliu všetky aktivity Porsche, vrátane výroby automobilov v novozaloženej 100%-nej dcérskej firme Dr. Ing. h.c. F. Porsche A.G. (ďalej Porsche AG). Samozrejme, pod Porsche SE bude deponovaný aj 30,6%-ný podiel v koncerne Volkswagen AG.

Spoločnosť Porsche Automobil Holding S.E. bola do obchodného registra zapísaná o niekoľko mesiacov neskôr, 13.11.2007.

september / září 2007

V priebehu jediného mesiaca sa šéf Porsche AG Wendelin Wiedeking opakovane vyjadroval, že Porsche a Volkswagen môžu byť v budúcnosti súčasťou jediného koncernu. Bolo to prvýkrát keď vysoký predstaviteľ jednej zo zúčastnených firiem otvorene naznačoval možnosť, že Porsche SE sa môže pokúsiť ovládnuť najväčšieho európskeho výrobcu automobilov.

Wiedekingove výroky, v ktorých často napádal rozsiahle práva odborov a podnikovej rady VW, však okamžite vyvolali protireakcie. Obe zoskupenia sa tvrdo postavili proti možnosti prevzatia ich firmy stuttgartským holdingom.

Napätie sa začalo stupňovať aj medzi Wiedekingom a rodinou Porsche na jednej strane a Ferdinandom Piëchom na druhej strane. Piëch, ako významný spoluvlastník Porsche SE, považoval Wiedekingove výroky za otvorenie cesty k porušeniu dohody o neútočení na koncern VW, a tým aj k ohrozeniu rodinného holdingu.

23.10.2007

V tento deň oznámil Európsky súdny dvor svoje rozhodnutie vo veci lex Volkswagen. Podľa očakávania bol zákon posúdený ako v rozpore s pravidlami voľného pohybu kapitálu v Európskej Únií. Na základe výroku súdu malo Nemecko do dvoch mesiacov tento zákon zrušiť, alebo prepracovať do prijateľnej podoby.

týždeň od 28.2.2008 do 1.3.2008

Dozorná rada Porsche SE schválila zámer, podľa ktorého sa bude ich spoločnosť usilovať o získanie nadpolovičnej väčšiny v koncerne Volkswagen.

Je tým prvýkrát oficiálne priznané, že skutočným zámerom stuttgartskej firmy je ovládnutie väčšieho výrobcu.

týždeň od 2.6.2008 do 6.6.2008

Zákon Volkswagen sa znovu objavil na stole Európskej komisie. Tá je nespokojná s návrhom zmien, ktoré vypracovalo spolkové ministerstvo spravodlivosti a pripravuje voči Nemecku konanie pre porušenie povinností vyplývajúcich zo súdneho rozhodnutia zo dňa 23.10.2007.

Protistrana, kde najviac počuť krajinského premiéra Dolného Saska Christiana Wulfa, argumentuje tým, že ponechanie 20%-nej blokačnej minority v zákone je zásadná vec. Spolková krajina, ako jediný významný proti-akcionár Porsche SE tak môže aj naďalej účinne presadzovať vlastnú sociálnu doktrínu. U nemeckých politikov totiž prevláda obava, že nový vlastník vrámci reštrukturalizácie Volkswagenu prepustí veľké množstvo zamestnancov a tým ohrozí sociálny zmier nielen v Dolnom Sasku, ale aj v iných častiach Nemecka.

Porsche SE na vzniknutú situáciu reaguje podaním žaloby u hannoverského súdu v ktorej napadlo nové znenie Zákona VW. Súd neskôr (ešte v priebehu roka 2008) takúto žalobu zamietol a Porsche Holding SE sa následne voči jeho rozhodnutiu odvolal.

22.9.2008

V pondelok Porsche SE oznámil, že v predchádzajúcom týždni zvýšil svoj podiel v skupine Volkswagen na 35,14%.

Ďalší nákup akcií však vyvolal problém. Porsche v tejto chvíli musí podať verejnú ponuku aj na kúpu akcií dcérskej automobilky Audi, ktorá má vrámci koncernu VW zvláštne postavenie. 99,14 % akcií ingolstadtskej automobilky ale vlastní materský koncern, ktorý akýkoľvek predaj svojho podielu odmieta. Porsche SE sa tak vo veci prevzatia kontroly nad Audi dostáva do patovej situácie a za zákonnú minimálnu cenu sa pokúša o výkup zostávajúcich 0,86% akcií od drobných akcionárov.

Na pozadí tohto vývoja eskaluje aj konflikt rodín Piëch a Porsche. Ferdinand Piëch sa najprv postaví za VW a neúčasťou na hlasovaní umožní aby v dozornej rade Vokswagenu prešiel návrh umožňujúci do budúcnosti vetovať účasť VW na spoločných projektoch s Porsche.

Rodina Porsche sa v odvete pokúša zosadiť Piëcha z pozície šéfa dozornej rady VW. Narazí však na odpor krajinského premiéra Ch. Wulfa, disponujúceho blokačným podielom 20,3%, ktorý mu umožňuje vetovať tento (alebo akýkoľvek iný) návrh.

týždeň od 20.10.2008 do 24.10.2008

Po niekoľkých týždňoch kontinuálneho rastu hodnoty akcií Volkswagenu dochádza v tomto týždni k prudkému prepadu ich hodnoty o cca. 50%. Ak sa začiatkom mesiaca obchodovala jedna akcia VW za viac ako 450 Eur, dnes má už len polovičnú hodnotu. Analytici si takéto výkyvy nedokážu vysvetliť a jediné na čom sa zhodujú je, že akcie sú stále nadhodnotené – reálna hodnota by mala byť niekde okolo 140 Eur za akciu.

víkend 25.-26.10.2008

Porsche SE zverejňuje v priebehu víkendu detaily plánu na prevzatie koncernu VW. Zároveň s tým prekvapuje oznámením, že ešte pred burzovými výkyvmi navýšili svoj podiel vo VW na celkových 42,6%, s opciou na ďalších 31,5 % akcií.

Vo výhľade je ovládnutie viac ako 75% akcií najväčšieho európskeho výrobcu automobilov, čím by po zániku Zákonu Volkswagen úplne ovládlo väčšieho partnera.

27.- 28.10.2008

V priebehu prvých povíkendových hodín obchodovania na burze dochádza k ďalšej anomálií vo vývoji cien akcií koncernu VW. Obchodovanie je 27.10. uzatvorené na hodnote 500 Eur za akciu. Na druhý deň, v utorok ráno (28.10.2008) je obchodovanie s akciami VW zakrátko na hodnote 1005,01 Eur za akciu! Na niekoľko hodín, až do poklesu ceny akcie na 790 Eur o 14:00, je Volkswagen najväčšou firmou na svete z pohľadu trhovej hodnoty.

Nemecký regulátor finančného trhu BaFin začína v dôsledku prudkých výkyvov monitorovať akcie VW. S takto miernym postupom ale nesúhlasia nielen finanční analytici, ale aj vplyvná nemecká správcovská spoločnosť pre fondy DWS. Všetci vinia Porsche SE zo zámerného manipulovania kurzu akcií VW. Americké hedge-fondy dokonca na stuttgartský holding podali žalobu, ktorú však americký súd neskôr (začiatkom roka 2011) zamietol.

24.3.2009

Porsche SE oznámilo, že vďaka refinancovanému úveru vo výške 10,75 mld. Eur zvýšilo svoj podiel v skupine VW. K dnešnému dňu drží 50,76% akcií a má aj opciu na kúpu ďalších 25%.

apríl / duben 2009

Ani nie mesiac po poslednom navýšení podielu v koncerne VW sa Porsche dostáva do vážnych finančných problémov. Dlh vo výške 9 miliárd eur a neochota bánk poskytnúť ďalšie úvery znemožňuje nielen ďalší postup v akvizícií VW, ale ohrozuje aj samotný holding Porsche SE.

V tejto situácií Ferdinand Piëch navrhol, aby koncern Volkswagen kúpil Porsche SE. Jeho bratranec, Wolfgang Porsche takýto scenár rezolútne odmietol.

Šéf automobilky Porsche AG Wendelin Wiedeking začal pod tlakom zhoršujúcej sa situácie uvažovať o možnosti fúzie koncernov Porsche SE a Volkswagen AG. Neprestáva však pracovať ani na scenári, vrámci ktorého by 25%-nú opciu na akcie VW, alebo dokonca časť holdingu Porsche SE, odkúpil externý investor. V tejto súvislosti sa najčastejšie spomína emirát Katar.

6.5.2009

V stredu, 6.5.2009 sa na spoločnom rokovaní niektorých vrcholných predstaviteľov Porsche SE a Volkswagen AG došlo k zhode v otázke fúzie oboch koncernov, ktorá by sa mala uskutočniť v roku 2011. Porsche AG by sa po jej realizácií mala stať desiatou značkou koncernu VW, avšak so špeciálnym postavením (podobným pozícií Audi).

18.5.2009

Po vážnej roztržke rodín Porsche a Piëch oznamuje hovorkyňa Volkswagenu, že ďalšie rokovania o fúzií oboch koncernov boli prerušené.

Dôvodom sporu mali byť výroky F. Piëcha z predošlého týždňa, že koncern VW nebude sanovať holding Porsche SE a ten si svoje finančné problémy musí vyriešiť sám. Za ich vznik sú podľa neho osobne zodpovední generálny riaditeľ Porsche AG Wendelin Wiedeking a Holger Härter, zastávajúci v stuttgartskej automobilke pozíciu finančného riaditeľa.

Vo vedení Porsche AG, ako aj u rodiny Porsche vyvolali tieto slová búrku nevôle. Rovnako ako to, že Piëch ako jediný z rodinného klanu odmieta majetkový vstup katarského investora do zadlženej spoločnosti Porsche SE.

máj / květen 2009

Nemecký regulátor finančného trhu BaFin začal na základe svojich zistení oficiálne vyšetrovanie holdingu Porsche SE. Podozrieva ho z nekalých praktík pri obchodovaní s akciami Volkswagenu v októbri / říjnu 2008.

týždeň od 8.6 – 12.6.2009

Porsche SE požiadalo štátnu banku KfW o prevádzkový úver vo výške 1,75 miliardy Eur. Banka túto žiadosť zamietla.

Paralelne s tým katarský štátny investičný fond QatarInvestmentAuthority (ďalej QIA) oznámil, že je pripravený podať investičnú ponuku na kúpu akcií holdingu Porsche SE, alebo na prevzatie opcií oprávňujúcich kúpu 25% akcií koncernu VW.

Volkswagen aj v reakcií na blízkovýchodnú ponuku formuloval svoj protinávrh: je ochotný kúpiť 49,9% akcií Porsche AG. Táto ponuka však platí len do konca júna / června 2009.

28.6.2009

V nedeľu 28.6.2009 vydalo vedenie holdingu Porsche SE komuniké v ktorom informovalo, že ponuku koncernu Volkswagen odmieta. Krátko potom nasleduje druhé tlačové vyhlásenie, v ktorom Porsche SE potvrdzuje, že dostalo ponuku od QIA a že ju prijíma.

Oficiálnym dôvodom na odmietnutie ponuky VW mal byť fakt, že v prípade ak by na ňu kývlo, muselo by Porsche SE otvoriť rokovania s veriteľskými bankami o nových podmienkach splatnosti 10,75-miliardového úveru. Neoficiálne sa ale hovorí o osobnom spore medzi Ferdinandom Piëchom a rodinou Porsche, ktorá je naviac roztrpčená ultimatívne predloženou ponukou Volkswagenu.

23.7.2009

V tento deň dochádza k prekvapivému a zásadnému prielomu vo vývoji celej kauzy. Na základe rozhodnutia dozornej rady Porsche SE s okamžitou platnosťou odstupujú zo svojich postov predseda predstavenstva Porsche AG Wendelin Wiedeking a finančný riaditeľ Porsche AG Holger Härter. Toto rozhodnutie znamená nielen odstránenie dvoch významných oponentov Ferdinanda Piëcha, ale znovu otvára aj cestu spojeniu holdingu Porsche SE a koncernu Volkswagen AG.

20.8.2009

Vo štvrtok ráno prehľadali nemeckí vyšetrovatelia sídlo automobilky Porsche AG, ako aj domy W. Wiedekinga a H. Härtera, pričom zabavili viaceré dokumenty. Oboch bývalých vysokopostavených manažérov Porsche AG, ako aj nešpecifikovaný počet ďalších osôb podozrievajú z manipulácie s akciami VW v októbri / říjnu 2008.

3.9.2009

Agentúra DPA informovala, že katarský investičný fond QIA získal v holdingu Porsche SE podiel 10%, ako aj 6,97% akcií Volkswagenu. Tento takmer sedempercentný balík pochádza z 25% akciovej opcie, ktorú vlastní práve Porsche SE. QIA by mal postupne získať z tejto opcie ďalších 10% akcií.

8.12.2009

Koncern Volkswagen AG oznámil, že za 3,9 miliardy eur získal v automobilke Porsche AG 49,9% podiel a nešpecifikovanú opciu na nákup ďalšieho balíka akcií.

máj / květen 2011

Holding Porsche SE stiahol u hannoverského súdu odvolanie z júna / června 2008 vo veci vyhlásenia neplatnosti nového znenia Zákona Volkswagen.

september / září 2010

Ferdinand Piëch previedol všetok svoj akciový majetok na dvojicu novozaložených rakúskych nadácií Ferdinand Karl Alpha a Ferdinand Karl Beta. Týmto krokom chce udržať vcelku svoj priamy, či sprostredkovaný majetkový podiel v spoločnostiach Porsche Automobil Holding SE, Porsche AG, Volkswagen AG a Porsche Holding AG (a iných) aj po svojej smrti. Zároveň tým chráni uvedené spoločnosti pred ďalšími problémami, ktoré by mohli nastať, ak by sa po jeho smrti pozostalí rozhodli akcie predávať.

Súčasťou 38-stranového zakladacieho dokumentu nadácií sú aj presné inštrukcie, ako s dedičstvom po Piëchovej smrti nakladať.

24.2.2011

Porsche Holding SE oznámil, že fúzia s koncernom VW plánovaná na tento rok sa odloží na neskôr. Dôvodom je nielen pretrvávajúce zadlženie tejto spoločnosti, ale predovšetkým vyšetrovanie dvoch bývalých čelných predstaviteľov Porsche AG W. Wiedekinga a H. Härtera.

Štátna prokuratúra v Stuttgarte totiž uviedla, že aj napriek tomu, že žalobca zastavil časť vyšetrovania manipulácie s cenou akcií VW, preverovanie ostatných podozrení v tejto veci bude trvať ešte asi rok. Naviac sa voči podozrivým našli ďalšie dôkazy, umožňujúce ich obviniť z ďalších trestných činov. Podľa prokurátora malo vedenie Porsche AG v čase kedy usilovalo o ovládnutie koncernu VW podniknúť také kroky, ktoré existenčne ohrozovali stuttgartskú firmu.

1.3.2011

Volkswagen A.G. oznámil, že od rodín Piëch a Porsche odkúpil 100%-ný podiel v spoločnosti Porsche Holding A.G. so sídlom v Salzburgu. Táto firma vlastní importérske a predajné organizácie značiek skupiny VW a Porsche naprieč Európou, a od roku 2004 je aktívna aj v Číne.

28.3.2011

Vedenie holdingu Porsche SE oznámilo, že vydá nové akcie v hodnote 5 miliárd eur. Výnos z ich predaja by mal byť mimo iné použitý aj na zníženie dlhu, ktorý je v tejto chvíli vyčíslený na 6,3 miliardy eur.

30.4.2011

V nemeckej tlači sa objavujú správy, že tamojšie investičné fondy pripravujú novú žalobu vo veci manipulácie s akciami VW v októbri / říjnu 2008. Tentokrát však nebude namierená len proti holdingu Porsche SE, ale aj proti koncernu VW. Dozorná rada vo Wolfsburgu je vinená z toho, že o postupe Porsche SE bola informovaná, a tieto informácie zatajovala. Investičným fondom tak mala spôsobiť značné straty.

13.9.2011

Vzhľadom k tomu, že Volkswagen AG nie je za stávajúcej situácie schopný dosiahnuť zlúčenie s holdingom Porsche SE, hľadá iné možnosti integrácie automobilky Porsche AG do koncernových štruktúr.

Predseda predstavenstva Porsche AG Matthias Müller uviedol, že VW zrejme využije opciu , dovoľujúcu od roku 2013 nákup ďalších akcií nad rámec 49,9%-ného podielu, ktorý už dnes v stuttgartskej automobilke vlastní.

...takáto situácia vládne k dnešnému dňu. Celá kauza však ešte ani zďaleka nie je na konci. Stále nedokončenú fúziu oboch ikon automobilového sveta môže v nasledujúcich mesiacoch skomplikovať verdikt štátnej prokuratúry. Ak by totiž WendelinWiedeking musel nakoniec obhajovať svoje kroky pred súdnou porotou, existuje reálna hrozba, že by odzneli aj také informácie, ktoré by mohli ohroziť krehký mier medzi Ferdinandom Piëchom a rodinou Porsche.

Spolupracujeme s TipCars.com
Komunisty vede Filip, chtějí vliv na vládu Komunisty vede Filip, chtějí vliv na vládu

Komunisté pokračují v nastaveném kurzu. Z nejvyššího…

Zápisník Jany Havligerové: Pětiletka s tuzemákem Zápisník Jany Havligerové: Pětiletka s tuzemákem

Na sjezdu komunistů poprvé od listopadu 1989 promluvil…

Zabezpečení auta proti krádeži: jeden systém, na který se můžete spolehnout Zabezpečení auta proti krádeži: jeden systém, na který se můžete spolehnout

Možná už jste o zabezpečení svého auta přemýšleli. Možná…

 

Štítky Porsche Volkswagen

 Doporučujeme
Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte

Automobil je dnes čistě spotřební záležitostí. V…

Jsou české silnice nejhorší v Evropě? Tohle nám na nich nejvíce vadí! Jsou české silnice nejhorší v Evropě? Tohle nám na nich nejvíce vadí!

České silnice mají hrozný povrch a jsou špatně značené, v…

 

AutoRevue
Land Rover Defender Pick-up půjde po krku Mercedesu X a VW Amarok Land Rover Defender Pick-up půjde po krku Mercedesu X a VW Amarok

Koncern JLR letos představí zbrusu nového nástupce…

Donald Trump konečně nebude jezdit v ojeté limuzíně. Nová je už hotová Donald Trump konečně nebude jezdit v ojeté limuzíně. Nová je už hotová

Americký prezident Donald Trump při svých cestách zatím…

 

 
DAF to jsou i speciály pro armádu. Podívejte se na terénní, obojživelné i obrněné stroje

DAF jsou i speciály pro armádu. Podívejte se na terénní, obojživelné i obrněné stroje

Dnes 08:00

DAF je firma vnímána jako jeden z největších výrobců nákladních vozidel v Evropě, na svém kontě má i řadu typů pro armádní využití.
Blesk.cz

Módní policie: Hvězdy versus průšviháři v trestu

Módní policie: Hvězdy versus průšviháři v trestu

Spousta party, komerčních prezentací, tiskovek. Také filmové a divadelní premiéry. Občas velkého gala hodný…

Radek Brzobohatý (†79) se musí v hrobě obracet: Podraz s divadlem!

Radek Brzobohatý (†79) se musí v hrobě obracet:…

Inkasovala miliony a teď podraz. Hana Gregorová (65) před rokem prodala Divadlo Radka Brzobohatého a nyní…

 

iSport.cz

Program MS v hokeji 2018:  kompletní rozpis zápasů, skupiny, play off

Program MS v hokeji 2018: kompletní rozpis zápasů,…

Rok 2018 přináší sportovním fanouškům jeden vrchol za druhým. Po únorové olympiádě v Jižní Koreji odstartuje v…

Pulkrab dostane za červenou na zadek, čertil se Holoubek po remíze

Pulkrab dostane za červenou na zadek, čertil se…

V klidu, v pohodě. Možná by člověk čekal, že když Slovan ve dvou minulých utkáních prohrál, bude jeho trenéra…

 

Reflex.cz

Král afrického státu změnil název své země. Pletou si nás se Švýcarskem, stěžoval si monarcha

Král afrického státu změnil název své země. Pletou…

Není na světě mnoho lidí, kteří mohou změnit název státu. Ale král, jeden z posledních panovníků v diarchii na…

Rusko, země dětských opilců a ztracených duší. Tísnivé snímky francouzské fotografky vás zarmoutí

Rusko, země dětských opilců a ztracených duší.…

Během 90. let procházel bývalý Sovětský svaz i jeho bývalé svazové republiky snad nejdivočejším obdobím možná od…