Alko kalkulačka
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Bodový systém na spadnutí: co nás čeká?

Libor Zezulka Libor Zezulka 2. 11. 2005 • 17:36
205

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích zavádí mimo jiné bodový systém. Kolik bodů za jednotlivé přestupky dostaneme a jaké další novinky nový zákon přinese rozebereme v podrobném článku.

Bodový systém, jenž zavádí novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, rozdělil české řidiče dříve, než začal platit. Na jedné straně stojí ti, kteří bodový systém vítají coby účinnou zbraň proti „pirátům v silných vozech“, na druhé straně existují obavy, že posílí postavení policistů, kteří větší pravomoci zneužijí k šikaně řidičů a nadívaní vlastních kapes.

Nejen bodový systém

Novela zákona obsahuje celou řadu sporných bodů, které vyvolaly nejen na půdě Poslanecké sněmovny bouřlivou debatu. Diskutuje se o adekvátnosti bodového ohodnocení jednotlivých přestupků a také nastavení peněžitých pokut. Jelikož v novém zákoně nejsou přesně stanoveny pokuty za konkrétní přestupky bude policie stanovovat výši pokuty na základě konkrétní situace.

Padesátitisícové pokuty určitě nebudou policisté rozdávat na potkání, a tak nelze předpokládat, že vyšší pokuty (např. v rozmezí 1000 – 5000 Kč) zásadním způsobem ovlivní počínání řidičů. Částka 5000 Kč totiž někomu rozboří rodinný rozpočet, zatímco druhý se takové pokutě zasměje. Podle plk. Ing. Zdeňka Bambase proto policie uvažuje o vytvoření vlastního sazebníku pokut, aby zabránila korupci.

Policie navíc plánuje zesílit kontroly policistů (zvukem i obrazem). Tyto kroky ovšem policie provádí nezávisle na novém zákoně, což znamená, že novela v tomto směru zlepšení nepřinese. Zásadní změnou je, že policisté budou znovu moci na místě zadržet řidičský průkaz. Právě na tuto novinku nahlíží mnoho řidičů skepticky, neboť se obávají, že policisté budou zadržovat řidičské průkazy podle nálady a navracet v závislosti na nabídnuté sumě.

Podle policie vyšší pravomoci naopak umožní okamžitě a efektivně trestat podnapilé řidiče. Zde kritici namítají, že i současná úprava vkládá do rukou policistů dostatečně účinné nástroje, kterými mohou neposlušnému řidiči zabránit v páchání dalších přestupků. Nový zákon rovněž dovoluje městské policii měřit rychlost a vybírat za překročení rychlosti pokuty.

Aby tento bezesporu zajímavý nápad přinesl kýžené ovoce, bude potřeba, aby městští strážníci neměřili rychlost výhradně na dlouhých rovných úsecích s rychlostí omezenou na 50 km/h nebo těsně za značkou oznamující konec sedmdesátky v městské zóně, ale na všech místech a hlavně tam, kde může vysoká rychlost ohrozit nejvíce lidských životů (např. u škol a dalších).

Plynulejší provoz nebo kolony kamionů?

Zvláštní pozornost si zaslouží i část ukládající vlastníkovi vozidla povinnost oznámit, kdo řídil jeho vůz v době spáchání přestupku. Pokud jméno osoby nesdělí, zaplatí pokutu sám. Novela navzdory nesouhlasu senátorů počítá i s tím, že kamiony nebudou moci na dálnici předjíždět (někdo se hrozí kolon, někdo se naopak těší na plynulou jízdu) a povinně svítit se bude celoročně.

Zákonodárci si konečně uvědomili, že dětská sedačka nepatří pouze na dálnici, ale na všechny komunikace a cyklistická přílba může zachránit život. Samotný bodový systém vyvolal tolik otázek, jako všechny ostatní body dohromady. Kritizuje se vysoké bodového ohodnocení některých „méně závažných přestupů“ a také subjektivnost posuzování. Kupříkladu neumožnění chodci bezpečné přejití vozovky na přechodu pro chodce může být vykládáno opravdu různě.

Zatímco v některých případech řidiči skutečně nemají v úmyslu chodcům překročení vozovky povolit, v jiných případech chodec téměř skočí pod automobil a ještě se vzteká, že řidič automobil nezastavil. Jak policisté takové případy odliší? Uvidíme. Každopádně bodový systém existuje a zbývá pouze krůček od toho, aby padla poslední překážka a vstoupil v roce 2006 v planost.

Jakkoli můžete kritizovat nelogičnosti v zákoně nebo přísnost bodového hodnocení, bude většinou záležet na nás, zda si přísný trest vysloužíme. Nechcete pokutu a body za rychlou jízdu? Neporušujte povolenou rychlost. Jistě, cesty ani značení nejsou ideální, policisté zdaleka nejsou ztělesněná mravnost a v zákoně jsou sporné body, většina však jasně říká, co se nesmí a kolik bodů za porušení nařízení dostanete.

Bodový systém

A jak to bude v praxi fungovat? Trestné body určené sazebníkem uvedeným níže se budou sčítat a nasbírá-li řidič dvanáct bodů, bude mu odebrán řidičský průkaz. Profesionální řidiči si musí dávat pozor dvojnásob, neboť za jízdu pod vlivem alkoholu nedostanou šest, ale rovnou dvanáct bodů, což znamená, že jim bude okamžitě odebrán řidičský průkaz.

Body bude do registru řidičů zaznamenávat obecní úřad, který průkaz vydal, přičemž řidič má právo kdykoliv požádat o výpis bodů ze svého konta. Rok bez nehod znamená snížení konta o čtyři body, po třech letech odstartuje řidič s čistým štítem. Bude-li řidič potrestán zákazem řízení a zároveň má na kontě trestné body, začne lhůta pro odpočet bodů běžet až po skončení zákazu řízení.

Nasbírá-li řidič dvanáct trestných bodů, musí být o této skutečnosti nejpozději do pěti dnů informován, zároveň mu zákon poskytuje pouze pět dnů na to, aby řidičský průkaz odevzdal.

7 bodů

- řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

- řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky

- odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li pod vlivem alkoholu

- odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoliv to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

- odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu policisty orientační zkoušce, není-li ovlivněn návykovou látkou, a v případě pozitivního zjištění i odbornému lékařskému vyšetření

- odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoliv to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

- Způsobení dopravní nehody porušením povinností řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví

- Při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody.

6 bodů

- řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich vlivem

- Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

- Při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se, jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

- vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

- řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

5 bodů

- řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

- řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče

- řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti

- překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo 50 km/h a více mimo obec

- nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn Stůj daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu

4 body

- při řízení vozidla neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky

- při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje

- ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo otáčení a couvání

- nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

- překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.

- vozidlo, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá

- řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena

3 body

- při dopravení nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

- držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového zařízení v ruce při řízení vozidla

- překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km a více v obci, nebo o 30 km/h a více mimo obec

- nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

- ohrožení jiného řidiče při předjíždění s vozidlem z jednoho pruhu do druhého

- překročení povolených hodnot stanovených zvláštním předpisem při kontrolním vážením vozidla podle zvláštního předpisu

2 body

- Nedovolená jízda po tramvajovém pásu

- porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

- porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

- neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

- porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel

- překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec

1 bod

- nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 60 km/h

- neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu

- porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla

- porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky

- neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením

- neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy

4. 11. 2005 22:04
Re: bacha na bacha!
... nemaj koule...
4. 11. 2005 20:20
Re: pokuty jako ve Finku
:-) Já mám už pár údolí i velehor také za sebou... ale ještě koušu ;-) :yes:
3. 11. 2005 20:58
Re: pokuty jako ve Finku
Jestli je těch 20% 70 miliónů... tak to jsi na tom výborně ;-) :yes:
3. 11. 2005 20:48
Re: pokuty jako ve Finku
Teď ti teda fakt nerozumím. Fakt.
3. 11. 2005 20:04
Re: pokuty jako ve Finku
Otázka je z jakého zorného (majetkového) úhlu na to pohlížíš. Kdo má 120, si říká - mám málo... a nedovede si představit, že ten co má 600 říká... to samé... je to stále o tom jaký nosíš kopyta - buď baťa nebo Ferragamo... a tak, jako ten s baťovkama nechce klesnout směrem k trhovcům, nechce zase ten ve Ferragáčích klesnout k baťovkám... Takže vlastně to můžem uzavřít definicí - ať máš kolik máš, máš vlastně stejně jako ten druhej... :-) P.S. prosím, nezapomeň na těch mejch horních 15%... to je totiž ta hlavní pravda o penězích.

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerátZobrazit nabídku