Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Novinky na dopravních úřadech: Jak fungují v praxi?

Petr Slováček Petr Slováček 3. 6. 2017 • 19:12
3
12
Červen přináší příjemné novinky v životě motoristů. Zejména dojde k ulehčení všem kupujícím i prodávajícím a lepší obraně jejich práv. Čekáme ale delší fronty na úřadech velkých měst.

Byrokracie při přehlašování motorových vozidel bude je už pár dnů o něco jednodušší. Od prvního června totiž začala platit novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ta přináší mnohá ulehčení. Nejdůležitější novinkou je „rozvolnění místní příslušnosti“.

Jednoduše řečeno to znamená, že už nezáleží na tom, kde bydlíte a kam půjdete vozidlo přeregistrovat. Úkony v registru lze absolvovat na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností. „Život usnadní zejména těm, kdo si třeba dříve kvůli náročné proceduře registrace koupi vozu z jiného regionu raději rozmysleli. Odpadne také obrovské množství administrativy spojené s posíláním dokumentů k vozidlům, a to opět jak obchodníkům, tak jednotlivým spotřebitelům,“ vystihuje novinku generální ředitelka AAA Auto Karolína Topolová a neskrývá radost. Zejména velkým prodejcům ojetin to totiž opravdu přinese velké ulehčení.

Bohužel se ale najde i výjimka, která ani teď nepůjde vyřešit kdekoliv – ukládání a vyzvedávání značek z depozitu nebo vyřízení značek na přání. Kvůli

obojímu budete muset i nadále navštěvovat jeden úřad. „Když žadatel přijde opět vozidlo zprovoznit, úřad ho vykoná okamžitě a značky vydá. V případě, že by mohl žadatel dojít na jakýkoliv úřad v ČR, musel by tak čekat několik dní na to, než značky dorazí, a musel by tam dorazit několikrát. Byla by to komplikovaná administrativa jak pro žadatele, tak pro úřady,“ vysvětluje Tomáš Neřold z Ministerstva dopravy.

Stačí úředníci?

Už od poloviny příštího roku nejspíš začne platit podobná místní rozvolněnost i pro vydávání řidičských průkazů, které také dostanete kdekoliv i bez ohledu na trvalé bydliště – bohužel už to může být fuk někomu z více než 600.000 držitelů, kterým letos končí desetiletá platnost dokladu. Jenže legislativa v tomto ohledu nejspíš předbíhá reálný stav věci – úřady totiž dosud nemají propojené nutné registry. Mimochodem připravte se tam na delší fronty. Možnost přepsat vozidlo kdekoliv je sice skvělá pro občany, jenže třeba pražské pobočky teď zaplní i lidé, kteří v metropoli nemají trvalé bydliště. Totéž lze očekávat prakticky pro všechna krajská města, kam dojíždějí za prací i obyvatelé menších obcí. „Již počátkem loňského roku došlo k nárůstu činností v oblasti registrace vozidel, které jsou spojeny s výdejem registračních značek na přání, třetích tabulek na nosiče kol a změnou postupu v souvislosti se zápisem změny vlastníka vozidla,“ uvádí Josef Mihalík, ředitel pražského odboru dopravně-správních činností s tím, že už v tomto období se na nárůst agendy připravili.

Jenže jak sám dodává, bohužel nedošlo k žádnému nárůstu počtu pracovníků, kteří mají neustále bobtnající agendu na starosti. „Nastávající změny tedy zastihnou zdejší úřad se stejnou odbavovací kapacitou, s níž disponoval dosud. Otázkou je, jaké skutečné důsledky budou zákonné změny znamenat, což se nedá jednoznačně předpovídat,“ končí Mihalík.

Přepis, i když se zapírá

Motoristy teď každopádně může potěšit i další vstřícný krok při přepisování vozidel, totiž prodloužení lhůty platnosti protokolu o evidenční prohlídce – až dosud musel být při registraci mladší 14 dnů, teď bude stačit měsíc.

Novela navíc přináší větší ochranu práv mezi prodávajícím a kupujícím. Výslovně totiž říká, že pokud došlo ke změně vlastníka a dosavadní nebo nový nespolupracují při přepisu, udělá to za ně obecní úřad na žádost druhého ve společném obchodu. „Jestliže se třeba prodávající s kupujícím dohodli na převodu na plnou moc a kupující na sebe vozidlo nepřevedl v zákonné lhůtě, hrozil citelný finanční postih i prodávajícímu, i když s tímto stavem v podstatě nemohl nic udělat,“ říká Karolína Topolová.

Postup bude jednoduchý: na popud nespokojeného účastníka transakce vyzve úřad druhou stranu, aby ve stanovené lhůtě dokonala přepis vozidla. Pokud tak neučiní, její technický průkaz ztratí platnost a úřad vystaví nový.

Ministerstvo se neobává ani potenciální duplicity dokladů a podvodů s nimi. „Možnost nechat si vystavit duplikát technického průkazu v případě nahlášení jeho ztráty funguje i v současné době, situace se tedy nezhoršuje. Policie si při kontrole může jednoduše zkontrolovat pravost dokladů a informací v nich obsažených,“ uklidňuje Tomáš Neřold z Ministerstva dopravy. Potenciální riziko tam přesto vidíme – například při prodeji na ulici může být další kupující oklamán již neplatným TP. Podle ministerstva je jedinou prevencí před podvody zkrátka nekupovat automobil od neprověřených, podezřelých zdrojů…

Konečně veterán!

Důvod k jásání mají majitelé starých aut po dědečkovi. Konečně totiž mohou převést vozidlo legálně z normálního registru a bílých značek na veteránské tabulky v registru historických a sportovních vozů. Až dosud to nešlo. Motivace je pochopitelně finanční – povinné ručení stojí jen 1/12 toho co na běžné auto. Už teď sice existuje možnost takzvané testace na historickou původnost, která také pojištění zlevní, ale je to zkrátka určitá komplikace. K tomu přichází veteránistům další ulehčení: testace už neplatí jen do 31. května následujícího roku, ale po dobu 24 měsíců podobně jako běžná STK.

Konečně se také vrátil zdravý rozum do problematiky likvidace vozidel. Současná právní úprava totiž prakticky znemožňovala jeho vymazání z registru, dokud jste nepředložili doklad o ekologické likvidaci. Jenže kde ho vzít, když už staré auto či motorka dávno neexistuje? Současná úprava sice na straně jedné vytváří tlak na ekologické likvidace vozidel, na straně druhé ovšem působí stejný tlak na fiktivní vyřazování vozidel z provozu nebo fiktivní vývozy. Je proto žádoucí umožnit zapsat zánik vozidla i v takovém případě,“ argumentovali předkladatelé červnové novely. Proto bude možné nově vyřadit i už neexistující vozidlo. Ale ani teď to nebude jen tak – aby se totiž znesnadnilo obcházení zákona o odpadech, bude úřad bedlivě přezkoumávat, jak se vše mělo udát.

Kdo ponese vinu?

Jenže ne všechno v nás vzbuzuje takové nadšení. Jak už jsme napsali několikrát v minulých týdnech, hodně otázek způsobuje pasáž mířící proti manipulaci s ujetými kilometry. Stanice technické kontroly ani autobazary totiž netuší, co mají od června dělat s odstavcem: „Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla pozbývá platnosti, pokud po provedení evidenční kontroly došlo ke snížení hodnoty ujeté vzdálenosti na počítači ujeté vzdálenosti silničního vozidla.“ Bez platného protokolu totiž nelze vozidlo převést, ale ani absolvovat STK. Co s ním bude dál?

Jak nám nedávno potvrdili na jedné z pražských stanic STK, nikdo jim k tomu dosud nedal žádné informace. Velký problém je to zejména pro velké prodejce aut – co když vykoupí vůz a teprve při evidenční kontrole se ukáže, že je stočený?

„Ministerstvo to dělá primárně pro koncové uživatele, je ale potřeba si uvědomit, že je zde spousta leasingových společností a prodejců, co prodávají

tisíce aut. Těm může novela způsobit ohromnou administrativní a časovou zátěž. Zákon by se neměl dělat od stolu a měl by reflektovat i hlasy nás prodejců,“ říká David Vojtěch, majitel autocentra Davo Car. Ministerstvo teprve minulý týden upřesnilo, že se sporná pasáž týká pouze situace, kdy by někdo manipuloval s kilometry ve třicetidenním období mezi evidenční kontrolou a zápisem změny vlastníka vozidla na registru. Poctivé majitele tak prý nepostihne. Jedno je jisté – kolem téhle novinky ještě bude hodně nejasností a v praxi nejspíš beztak stáčení nijak nepomůže. Zasvěcení totiž

vědí, že nejvíce se manipuluje s počítadly v okamžiku importu z jednoho státu do druhého.

Víte, že…

… zůstává desetidenní lhůta pro přepis prodaného vozidla v registru? Úřady ji podle Ministerstva dopravy už nyní vymáhají, ale v praxi jsme se s tím ještě nesetkali.

Co je dál od června nového?

Kontakt na majitele

Novela reaguje na různé svolávací akce, kterých je v poslední době plno. A tak nařizuje Ministerstvu dopravy sdělit akreditovanému zástupci značky kontaktní údaje na majitele jejich vozidel. Na druhou stranu zákon myslí i na rizika zneužití – po splnění své povinnosti je totiž zástupce značky povinen údaje bezodkladně zničit.

Informace o palivu

Výrobci vozidel dostali povinnost umístit na víčko palivové nádrže nebo někam poblíž údaje o pohonných hmotách. Platí to i pro alternativní paliva. Totéž musí být viditelně umístěno v návodu k obsluze vozidla a na prodejním místě v blízkosti vozidla.

Konec podvodů s M + S

Ministerstvo dopravy se stalo garantem správného označování pneumatik. V minulosti jsme už vícekrát varovali před výrobky s nápisem M + S, které vůbec neplnily požadavky na zimní obutí.

Víc STK

Uvolňují se podmínky pro vznik dalších STK v krajích. Vzhledem ke stále se zpřísňujícím podmínkám lze ale očekávat spíš opak. Do jednotného systému teď navíc musí kromě STK vkládat okamžité údaje i stanice měření emisí SME.

Ztráta homologace

Kdo nabízí nepovolenou úpravu, například chiptuning, musí zákazníky písemně upozornit na ztrátu homologace do provozu. Dokonce to musí být napsáno už v úvodní nabídce služby.

S čím na úřad při přepisu vozidla?

  • Vyplněná žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla
  • Technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla
  • Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní
  • Zelená karta, pokud není silniční vozidlo vyřazené z provozu
  • Kupní smlouva

Vzorová kupní smlouva

Kupující ojetin dělají stále stejné chyby. Nečtou pořádně smlouvu a v předávacím protokolu ojetiny za statisíce klidně podepíšou, že jde prakticky o šrot. Nebo že „leží a běží“. Podle našich právníků není taková definice u motorového vozidla vůbec přípustná a platí jen pro nemovitosti. Mnozí prodávající to ale dál zkoušejí a ostražitost je pořád namístě – u případného soudu jde mnohdy o souboj právnických výkladů. Přinášíme proto smlouvu (ke stažení v galerii) vypilovanou od právníka tak, aby se hodila jak pro prodej vozu přímo mezi jednotlivými majiteli, tak pro koupi v bazarech. Jimi předložené smlouvy totiž mnohdy obsahují kličky, které laik není schopen prohlédnout. Pamatujte, že bazar má vždy coby prodávající zákonnou poučovací povinnost ohledně práv z odpovědnosti za vady. Naše smlouva proto i takové poučení obsahuje, přestože není mezi soukromými osobami potřebné.

Související články

Témata
12. 8. 2020 14:59
Kupa auto s dph
Máte niekto skusenost s kupou noveho auta na firmu? Mam zaujem kupit nove bmw a kvoli usetreniu dph - coz je legalne si chcem kupit ready made firmu platce dph ([https://www.incorporated.cz/sro-platce-dph/]) kupim firmu ako slovak v cechach bez problemov ? Co prihlasenie auta na tabulky ? Dekuji za odpoved.
25. 6. 2018 20:27
Džungle na úřadech
Novinka už dávno není novinkou a stále mi nikdo neumí odpovědět na to, jak odhlásit zcizené auto (bohužel tenkrát nenahlášeno) pokud nezle logicky doložit likvidaci, jestli mě čekají penále na pojistném na toto vozidlo apod. Máme ve firmě vozů víc- takže jsme tenhle boj s větrnými mlýny svěřili jiným :-) ( těmto ) šetříme vlastní nervy a hlavně plodně strávená dopoledne ve frontách na magistrátě.
25. 6. 2018 20:23
Džungle na úřadech
Novinka už dávno není novinkou a stále mi nikdo neumí odpovědět na to, jak odhlásit zcizené auto (bohužel tenkrát nenahlášeno) pokud nezle logicky doložit likvidaci, jestli mě čekají penále na pojistném na toto vozidlo apod. Máme ve firmě vozů víc- takže jsme tenhle boj s větrnými mlýny svěřili jiným :-) ([odkaz] ) šetříme vlastní nervy a hlavně plodně strávená dopoledne ve frontách na magistrátě.
6. 6. 2017 21:11
přepis
Konečně, nechápu proč to nebylo dřív, v česku ty zákony a ouřadové to je katastrofe, jako to mám radost stejně s Topolovou...
6. 6. 2017 21:00
...
Hm,hm to jsem zvědat jak tohle vše bude fungovat, necháme se překvapit co nás čeká,mám v plánu prodávat vůz,tak uvidíme co a jak bude...

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerátZobrazit nabídku
Články odjinud