Dakar 2021
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Zkoušky plastových palivových nádrží: Dodržení bezpečnosti

AutoProfi AutoProfi 6. 1. 2017 • 08:25
4
Plastové nádrže se v čím větší míře uplatňují u užitkových vozidel a autobusů. Nízká hmotnost je však vyvážena riziky.

Plastové palivové nádrže jsou běžnou součástí téměř všech vyráběných osobních vozidel. V posledním desetiletí přechází od plechových nádrží k plastovým i mnoho výrobců pracovních strojů, autobusů a nákladních vozidel. To s sebou přináší nutnost ošetřit legislativně bezpečnost plastových nádrží.

Výhody plastů ve srovnání s plechem spočívají zejména v nižší hmotnosti, korozivzdornosti, lepší tvarovatelnosti a nižší jednotkové ceně. Plasty s sebou nesou však i mnoho potenciálních rizik jako například horší odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám, otevřenému ohni, chemicky agresivnímu palivu i mechanickému poškození. Ověření těchto vlastností pro automobilový průmysl dříve řešila směrnice 70/221/EHS, kterou v současné době nahrazuje předpis EHK č. 34 „Ochrana vozidel proti požáru“. Ten hovoří obecně o zkoušení nádrží jak plastových tak plechových.

Oblast působnosti je pro vozidla kategorie M, N, O, tedy osobní auta, autobusy, nákladní vozidla, případně i přívěsy či návěsy (pokud nějaké např. přídavné nádrže mají). Od roku 2010 je také možno schválit nádrž jako komponent. V tom případě je za homologační proces zodpovědný výrobce nádrže a tento postup dovoluje výrobcům nádrží nabízet již homologovanou nádrž. Pro jejich zákazníky je toto výhodné, jelikož při homologaci kompletního vozidla se pak provádějí jen finančně nenáročné nedestruktivní zkoušky.

Bezpečnost plastových palivových nádrží je řešena i mnoha dalšími dokumenty, které se metodicky velmi podobají předpisu EHK 34. Můžeme uvést například normu ISO 21507 „Požadavky na vlastnosti nekovových palivových nádrží“, často využívanou pro stavební stroje, nebo čínský předpis GB 18296, uplatňovaný čínských trhem pro silniční vozidla.

Pro výrobce nádrží je největší výzvou splnit požadavky na odolnost vůči ohni. Při této zkoušce je nádrž společně s potřebnou částí vozidla umístěna do zkušební komory. Pod nádrží se nacházejí kolejnice, v nichž se pohybuje velká pánev, ve které bude zažehnut oheň. Výška mezi pánví a nádrží odpovídá světlé výšce vozidla. Nádrž je naplněna do poloviny svého objemu palivem, pro které je určena. Pokud se typ nádrže používá pro naftu i benzin, je benzin považován za horší případ a zkoušky je možné provést pouze s benzinem.

Během zkoušky nesmí dojít k úniku paliva. Důležitou roli hraje výška umístění nádrže ve vozidle: čím výše je nádrž umístěna, tím větší je její namáhání. Při reálné situaci hraje podstatnou roli také aktuální naplnění nádrže, palivo v plné nádrži je mnohem lépe schopno kumulovat teplo a tím pomoci odolat ohni. Teploty během zkoušky se pohybují v maximech mezi 700-900 °C.

Hoření palivové nádrže však není jediným rizikem úniku paliva. Její vlastnosti jsou ověřeny i při simulaci převrácení celého vozidla, kdy nesmí dojít k nadměrnému úniku paliva.

Zkouškám pevnosti předchází vystavení nádrže účinkům paliva po dobu osmi týdnů. V této fázi se ověřuje, zda-li nedochází k propustnosti paliva skrz stěny.

Odolnost vůči teplotám a houževnatost jsou ověřeny při nárazu jehlanovým kyvadlem při teplotě -40 °C. Opačný extrém je vystavení teplotě +95 °C. Ověření odolnosti vůči přetlaku je ověřována při 53 °C při dvojnásobku pracovního přetlaku.

Vzhledem k náročnosti zkoušek je na světě jen málo zkušeben schopných provádět kompletní zkoušky plastových nádrží. Společnost TÜV SÜD Czech nabízí kromě plného rozsahu zkoušek nádrží i unikátní možnost provádět zkoušky nádrží velkých objemů přesahujících 300 l. Díky tomu TÜV SÜD Czech realizuje zkoušky a homologace nádrží pro výrobce z Evropy, Asie i Ameriky.

Průběh zkoušky

1) Na pánvi umístěné minimálně 3 m od vzorku je zapálen oheň. Palivem je vždy benzin. Doba trvání 1 minuta.

2) Přemístění pánve po kolejnicích pod vzorek a přímé působení plamenů. Doba trvání 1 minuta.

3) Nad pánev je nasunut štít z děravých cihel a nádrž je vystavena působení redukovaného plamene. Doba trvání 1 minuta.

4) Veškerý oheň je uhašen a nádrž je ochlazena.

Autoři: M. Hron+ M. Škopek, TÜV SÜD Czech

Související články

Témata

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerátZobrazit nabídku