Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Scania se podílí na rozšiřování vozidel s pohonem na LNG

Ondřej Pavlůsek Ondřej Pavlůsek 26. 1. 2019 • 01:14
6
Zobrazit náhledy (6)
Scania
Scania je součástí sdružení, jehož cílem je podpořit rozšiřování vozidel s pohonem na LNG v celé Evropě.

Sdružení s názvem BioLNG EuroNet oznámilo závazek k dalšímu rozšiřování LNG (zkapalněného zemního plynu) jako paliva používaného v silniční dopravě po celé Evropě. Nová infrastruktura by měla zajistit dlouhodobý úspěch a zavádění LNG ve velkém měřítku.

Všichni členové sdružení zahrnujícího společnosti Shell, Disa, Scania, Osomo a Iveco budou provádět samostatné kroky, k jejichž cílům má patřit dalších 2000 nákladních vozidel s pohonem na LNG na pozemních komunikacích, 39 čerpacích stanic na LNG a výstavba závodu na výrobu BioLNG v Nizozemsku.

Cílem členů sdružení v rámci tohoto projektu je mimo jiné i snaha pomoci Evropské unii splnit její cíl v podobě snížení emisí CO2 o 60 % do roku 2030 prostřednictvím dlouhodobé dekarbonizace těžké silniční dopravy v celé kontinentální Evropě.

Předpokládaných 2000 nových těžkých nákladních vozidel na LNG bude koncovým uživatelům pronajímáno prostřednictvím výhodných řešení pro pořízení a financování nákladní flotily, která sníží jejich náklady. Budou hrazeny pouze dodatečné náklady na těžké nákladní vozidlo na LNG ve srovnání s dieselovým vozem. Průměrné způsobilé náklady na každé vozidlo na LNG jsou omezeny maximální částkou 30.000 EUR (zhruba 780.000 Kč).

Čerpací stanice na LNG budou součástí celoevropské sítě a jejich výstavba se plánuje v Belgii, Francii, Nizozemsku, Polsku a Španělsku. Stanice se budou nacházet ve vzdálenosti přibližně každých 400 km na hlavních silničních tazích ze Španělska do východního Polska.

Očekává se, že závod na výrobu BioLNG, jehož výstavba se plánuje v Nizozemsku, vyprodukuje 3000 MT za rok. Pro výrobu bioplynu zde bude využíván komunální odpad ze supermarketů a restaurací. Tato technologie bude využívat novou patentovanou technologii membránové separace, která umožní získat LNG biologickým způsobem.

V důsledku využívání surovin v podobě průmyslového organického odpadu budou emise CO2 mnohem nižší než emise CO2 u tradičních paliv. BioLNG je zásadní složkou při dosahování dlouhodobého cíle další dekarbonizace v odvětví silniční dopravy v Evropě do roku 2030. BioLNG prakticky eliminuje obsah síry a nabízí snížení NOx a pevných částic.

Očekává se, že každý člen sdružení BioLNG EuroNet obdrží 20 % nákladů vyplývajících z jeho závazků prostřednictvím financování EU. Finanční prostředky EU přidělené členům sdružení BioLNG EuroNet budou pocházet z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) pro odvětví dopravy.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva definuje společný rámec opatření pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii s cílem omezit dopad dopravy na životní prostředí. Stanovuje minimální požadavky na výstavbu infrastruktury pro alternativní paliva, včetně zkapalněného zemního plynu (LNG) a stlačeného zemního plynu (CNG).

Doporučujeme

Témata