Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Volvo Trucks studuje skutečné dopravní nehody již 50 let

Ondřej Pavlůsek Ondřej Pavlůsek 5. 10. 2019 • 02:42
4

Společnost Volvo Trucks připomíná, že se již 50 let věnuje studiu reálných dopravních nehod s cílem zvyšovat bezpečnost na silnicích.  

Tým společnosti Volvo pro výzkum příčin dopravních nehod (ART – Accident Research Team) začal systematicky sbírat, analyzovat a využívat detailní informace o reálných dopravních nehodách před padesáti lety. Takto získávané poznatky jsou neocenitelným zdrojem pro vývoj bezpečnostních systémů a návrh budoucích vozidel s cílem zlepšovat bezpečnost nákladních vozidel i dopravy obecně.

Výzkum se zaměřením na pasivní bezpečnost je koncipován tak, aby případné důsledky nehod byly zredukovány na minimum. Aktivní bezpečnost znamená nehodě se zcela vyhnout, nebo alespoň zmírnit její dopady. Znalost mechanizmů vzniku dopravních nehod na základě detailního šetření reálných nehod může napomoci předcházet opětovnému výskytu stejných nehod a ochránit lidské životy.

„Kvůli dopravním nehodám každoročně po celém světě zemře 1,35 milionu lidí. Tuto skutečnost bereme velmi vážně,“ vysvětluje Anna Wrige Berlingová, ředitelka pro bezpečnost dopravy a produktů ze společnosti Volvo Trucks. „Šetření týmu pro výzkum příčin dopravních nehod přinášejí důležitý náhled, což v konečném důsledku pomáhá vytvářet bezpečnější pracovní prostředí pro řidiče nákladních vozidel, stejně tak jako zvyšovat dopravní bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Tyto činnosti kromě toho podporují naši vizi bezpečnosti spočívající v tom, že nákladní vozidla Volvo nebudou postižena vůbec žádnou dopravní nehodou.“

„Bezpečnost je jednou ze základních hodnot Volvo již od samotného založení této společnosti,“ komentuje Anna Theanderová, vedoucí týmu pro výzkum příčin dopravních nehod. „A v roce 1969 byl založen tým pro výzkum nehod, pověřený úkolem vyšetřovat dopravní nehody z reálného života. Jeho cílem bylo – a stále je – přispívat k vyšší bezpečnosti dopravy na základě těchto informací ke zlepšení konstrukce budoucích vozidel.“

Dnešní tým pro výzkum nehod je tvořen sítí expertů zabývajících se výzkumem bezpečnosti napříč různými obory. Ti vytvářejí a vyměňují si poznatky o příčinách nehod z reálného života a rozšiřují znalosti získané prováděním laboratorních nárazových testů. Uvedený tým se kromě toho snaží ještě hlouběji proniknout do problematiky pomocí analýz dat z dopravních statistik na národní i regionální úrovni.

„Detailní znalosti získávané týmem ART jsou cenným vstupem na téma bezpečnosti a vodítkem pro naše týmy produktového vývoje,“ vysvětluje Anna Wrige Berlingová. „Přestože tým ART bezpečnostní systémy sám o sobě nevyvíjí, znalost složitých scénářů nehod ze strany našich bezpečnostních expertů posiluje způsobilost a jistotu týmů produktového vývoje při navrhování řešení, která jdou nad rámec původních plánovaných požadavků.“

„Tým pro výzkum příčin dopravních nehod se již 50 let učí z minulosti zkoumáním různých míst, kde došlo k dopravním nehodám, s cílem poskytovat klíčové informace o bezpečnosti našim pracovníkům z produktového vývoje,“ komentuje Anna Theanderová. „A do budoucna pak poznatky týmu ART podpoří Volvo Trucks v úsilí proaktivně zlepšovat bezpečnost na silnicích, ať již máme na mysli tradiční řízení nebo nová autonomní vozidla.“

Zdroj: AB Volvo

Související články

Témata

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerátZobrazit nabídku
Články odjinud