Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Vrací se příplatky za nepojištěná vozidla: Prodáváte? Trvejte na přepisu, ČKP číhá!

Petr Slováček Petr Slováček 24. 2. 2018 • 01:22
5
3
Česká kancelář pojistitelů v nejbližších dnech rozešle první výzvy k zaplacení příspěvku za nepojištěná vozidla. Pár jich přijde i původním vlastníkům, kteří si nepohlídali přepis na nového majitele.

Od začátku března začnou pošťáci nosit do schránek první obálky s výzvou k úhradě nepojištěného vozidla. Zatím pouze za leden. Stejné složenky za každý den bez povinného ručení chodily už v letech 2009 až 2015. Česká kancelář pojistitelů (ČKP) za tu dobu vybrala 2,25 miliardy korun, průměrně 375 milionů každý rok.

V příštích týdnech proto očekáváme vlnu paniky – nepojištěných zaregistrovaných vozidel má být v zemi přes 125.000! Nejvíc v severočeských oblastech, nejméně na Vysočině.

Pokud chcete mít jistotu, že se vás to netýká, můžete si to ověřit na webu www.ckp.cz. Stačí zadat registrační značku. Jde to i z chytrého telefonu. Rozhodné období je až po 1. lednu 2018, takže dobu předtím nemusíte řešit. Proto nemohly výzvy chodit hned od prvního dne roku, ČKP potřebovala čas na zpracování.

Pokud jste nedávno prodávali motorové vozidlo, doporučujeme kontrolu i jeho značky – jestli ho nový majitel nepřehlásil a neplatí pojištění, výzva přijde i vám.

Komu to prospěje?

Samozřejmě nechceme, aby po silnici jezdila nepojištěná auta. Podle ankety na facebooku Světa motorů si to myslí i naši čtenáři. Zrušení příspěvků před třemi lety bez adekvátní náhrady tak nebylo tím ideálním nápadem. Vynutily si ho ovšem drastické chyby, které se ze strany ČKP děly. Například se zasílaly nátlakové výzvy i majitelům, kteří auto či motorku prodali už před lety. V řadě případů motoristé vyhráli. Jindy sice dokázali svou nevinu, ale stejně museli zaplatit – nestihli se totiž bránit včas. Proto před rokem překvapil i méně zainteresované nezvykle hladký návrat příspěvku nepojištěných.

Poslanci hlasovali kladně napříč politickým spektrem a kritici za tím vidí jednoznačnou lobby pojišťoven. Alespoň že si předkladatelé vzali připomínky k srdci a současný postup už na první pohled nepůsobí jako plný chyb.

Stačí registrace

Novinka má ovšem zásadní pasáž, která přinese nejvíc dohadů – platí se za každé registrované vozidlo bez ohledu na fakt, že se s ním v silničním provozu vůbec nejezdilo! Obhájit se lze pouze v případech, kdy bylo prokazatelně ukradeno, nebo majitel odevzdal značky včas do depozitu (od loňska to lze udělat kdekoliv i mimo trvalé bydliště).

Právníci už bijí na poplach. „Jedná se o zcela nepodložený návrat obloukem zpět před datum 13. 7. 1999, kdy byl přijat zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jehož jednou ze základních změn ve prospěch vlastníků vozidel bylo, že zanikla povinnost povinného ručení od přidělení státní poznávací značky, ale byla stanovena jen pro případy provozování vozidel na veřejných pozemních komunikacích,“ varoval už při loňském projednávání renomovaný právník Pavel Bušta. Naprosto odmítl vysvětlení předkladatelů novely, podle nichž je cílem zjednodušení, které prý předejde řadě sporů. „Takové odůvodnění je zcela nedostačující, když zřetelným účelem navrhované úpravy je zisk pojistného od každého vlastníka a provozovatele registrovaného vozidla,“ komentoval Bušta. Aby toho nebylo málo, aktuální novela obsahuje ještě jednu novinku – pokud se od motoristů vybere do Garančního fondu víc, než je potřeba na výplatu nepojištěných škod a nutnou rezervu, mohou se peníze přesunout do Fondu zábrany škod. Z něj se platí třeba nová policejní auta, hasičské stříkačky nebo dopravní pořady pro děti. Přispívají tam pojišťovny třemi procenty z vybraného povinného ručení. Kromě toho, že ušetří na Garančním fondu (i když se obávají, že do něj budou platit i teď), tak úspory podruhé narostou ve Fondu zábrany škod. Mnoho lidí se teď ptá, proč by to měli platit motoristé.

Chceme se dohodnout

Česká kancelář pojistitelů v novém znění žádné úskalí nevidí. „Vozidlo se registruje pro provoz,“ říká její výkonný ředitel Jan Matoušek. Motoristé podle něj přece mají možnost uložit značky do depozitu a tím výzvě předejít. Kromě toho avizuje smířlivějším přístupem, kdy se bude kancelář chtít

s motoristy dohodnout. Nová forma dopisu je vskutku o hodně přívětivější než dřív. Sdělení je ale pořád stejné – zaplaťte do 30 dnů plus náklady 300 Kč na mimosoudní obsílku, nebo se obhajte! V opačném případě předáme věc soudu. Aspoň že výzva dojde do jednoho roku od zániku pojištění – na rozdíl od tří let jako dřív. Po takové době bylo pro řadu majitelů obtížné dohledat potřebné skutečnosti.

Povinnost ovšem dopadne také na majitele, kteří nepojízdné vozidlo rozebrali a nemají tudíž doklad o jeho ekologické likvidaci – takové totiž nejde legálně vyřadit. Leda uložit značky do depozitu takříkajíc „natrvalo“. Do legální roviny to měla postavit novinka z loňského června, podle níž může úředník rozhodnout o správním deliktu podle zákona o odpadech a udělit majiteli pokutu. S tím pak dostane úřední potvrzení, že vozidlo opravdu neexistuje a lze ho vyřadit z evidence. Jenže podle pokynu Ministerstva životního prostředí mají úředníci postupovat důsledně, takže nestačí jen prosté doznání obviněného. Jinými slovy to není zrovna rychlé a jednoduché řešení problému. „Klient by měl v první řadě dát vše do pořádku a pokusit se o výmaz. Pokud nám ale hodnověrně dokáže, že vozidlo neexistuje, a řeší to, příspěvek vymáhat nebudeme,“ slibuje ředitel ČKP Jan Matoušek.

Kolik korun zaplatíte za den bez povinného ručení?
Osobní automobil Do 2015 Od 2018
do 1000 cm3 50 30
1001 až 1350 cm3 50 35
1351 až 1850 cm3 50 47
1851 až 2500 cm3 70 65
nad 2500 cm3 70 93
Motocykl Do 2015 Od ledna 2018
do 50 cm3 20 4
50 až 350 cm3 20 8
350 až 500 cm3 30 21
nad 500 cm3 30 25
Obytný automobil 80 61
Trolejbus 60 56
Tahač 300 563
Traktor 40 16
Sanitní automobil 80 94
Autobus Do 2015 Od 2018
do 5000 kg 160 155
nad 5000 kg 160 290
Nákladní automobil Do 2015 Od 2018
do 3500 kg 130 86
3500 až 12 000 kg 130 145
nad 12 000 kg 300 261
Ostatní vozidla 60 56
Přívěs Do 2015 Od 2018
do 750 kg 30 4
750 až 10 000 kg 300 7
nad 10 000 kg 300 70

Polopřevody skončily, ale…

Nejvíce neoprávněných výzev chodilo v minulosti původním majitelům na základě takzvaného polopřevodu – vozidlo odhlásili a nový vlastník ho ještě nedohlásil na sebe. Většinou proto, aby se vyhnul ekologickému poplatku v řádu tisíců korun.

Polopřevody už od června 2015 vůbec nejsou možné – při jediném kroku se původní majitel odhlásí a nový zapíše. Od loňska to lze udělat kdekoliv, ať už v místě prodávajícího, nebo kupujícího na základě plné moci. Jenže u komisního zprostředkování v bazarech je realita poněkud jiná – aby prodejci nemuseli auta přepisovat na sebe, figurují jen jako prostředníci. Původní majitel podepíše smlouvu, odevzdá doklady a spoléhá na to, že bazar po prodeji vozidlo přepíše. Když ten to nesplní, způsobí tím řadu problémů. Jako rodině paní Dynybylové z Prahy, která už před půldruhým rokem prostřednictvím bazaru prodala Peugeot 307 SW. „Prodej proběhl, peníze dorazily a žili jsme v tom, že je vše, jak má být,“ říká bývalá majitelka. Ovšem za nějaký čas dorazila první pokuta z doby, kdy už Dynybylovi auto dávno nevlastnili. Ukázalo se totiž, že v rámci zprostředkování komisního prodeje bazar nepřehlásil vůz na sebe ani kupujícího. A ten se k tomu také nemá.

Policie odložila

Mezitím původním majitelům chodí další pokuty. Celkem za 25 900 tisíc korun – obvykle za výrazné překročení rychlosti. Bazar se sice angažoval,

ale bez výsledku. Nezbývalo tedy než podat trestní oznámení na nového majitele. Mezitím uběhly další měsíce a policie případ odložila. „Vždy jsem na úřad poslala kupní smlouvu, vysvětlila jim situaci a pokutu nechtěli. Jenže nedávno přišel příkaz k úhradě pěti tisíc korun a nikdo to se mnou nechtěl řešit. Tak jsem ho radši zaplatila ze strachu z exekuce,“ lítostivě přiznává původní majitelka. „Čert vem pět tisíc, i když se musím pořádně otáčet, abych je vydělala. Ale nic jsem neudělala, jde mi o princip,“ zlobí se.

Další strašák: ČKP

Teď navíc paní Dynybylová ještě čeká výzvu ze strany ČKP – auto totiž není pojištěno. „Už jsem zavolala na kancelář pojistitelů a vysvětlovala situaci, dopředu to prý ale nejde,“ krčí rameny nešťastná motoristka. Proto oslovila advokáta, kterého hned napadlo využít možnosti nuceného přepisu.

Od poloviny loňského roku totiž může úřad přehlásit vozidlo z původního majitele i bez součinnosti nového vlastníka. Má to ale háček! I v tomto případě je totiž vyžadována evidenční kontrola mladší 30 dnů (dřív bývalo 15). K tomu také platné pojištění, uhrazení případného ekopoplatku 3000 až 10.000 Kč a správního poplatku 800 Kč za přepis.

Odhad nepojištěných vozidel v provozu
Osobní automobily 82 134
Motocykly 31 877
Přípojná vozidla 8 089
Nákladní automobily 1 849
Traktory 1 181
Ostatní vozidla 163
Autobusy 52
Celkem 125 345

Tyhle všechny zákonem vyžadované náklady tak leží na původních majitelích – a přesně tytéž jsou důvodem, proč na sebe nový majitel vozidlo nepřehlásil! Kromě toho by musel nový vlastník s vozidlem zajet na STK a pak dojít na úřad vše uvést do pořádku. Vzhledem k dosavadnímu jednání ani to nelze v tomto případě očekávat. „Teprve pokud jsou splněny tyto podmínky, existuje reálná možnost, že řízení skončí změnou vlastníka v registru. V opačném případě bude řízení zastaveno a v registru bude i nadále zapsán dosavadní vlastník a provozovatel,“ dozvěděli jsme se na registru vozidel v Pardubicích.

Totéž vyžadují také na pražském magistrátu, přesto možnosti za více než půlrok využila už stovka převážně původních vlastníků. Mnozí z nich na to vysloveně čekali, protože vozidlo prodali už před lety. „S ohledem na lhůty stanovené k vyjádření a dokládání zákonem stanovených příloh žádosti trvá vlastní řízení kolem šedesáti dnů,“ uvádí Josef Mihalík, ředitel odboru dopravně-správních činností.

Chyba prý není v zákoně

Na Ministerstvu dopravy nám pak postup potvrdili. „Pokud nový vlastník vozidla na výzvu nereaguje, případně evidenční kontrolu vůbec neabsolvoval,

zbývá občanskoprávní řízení na soudu, aby určil vlastníka vozidla. Úřad totiž nemůže na někoho jen tak přepsat vozidlo, aniž by věděl, že existuje a měl jeho evidenci. To bychom se dostali do situace, kdy by stát vůbec neměl přehled o vozidlech pohybujících se po našich silnicích, což by velmi nahrávalo kriminalitě a nezákonným manipulacím s vozidly,“ vysvětluje Zdeněk Neusar z ministerstva s tím, že změnu této legislativy aktuálně na resortu nepřipravují. Opakovaně totiž upozorňovali na omezenou důvěru mezi prodávajícím a kupujícím. „Pokud někomu dávám plnou moc a on mě podvede, není férové to svalovat na stát nebo špatné zákony,“ končí.

Na situaci bohužel doplatí poctiví prodávající, kteří dali doklady z ruky v domnění, že za ně prostředník něco zařídí. Rada z toho vyplývá jednoznačná: Vždy si i přes sliby prostředníků dohlídejte přepis vozidla! Dalším argumentem je znovuobnovená povinnost příspěvku ČKP za každý den bez povinného ručení. Kancelář sice slibuje dohodu, ale bez jasných záruk. A je to zase starost navíc!

Příspěvek nepojištěných dříve a nyní

Plus

  • Do roku 2015 mohla ČKP poslat výzvu ještě za tři roky zpětně. Od letošního roku platí už jen jednoletá promlčecí lhůta.
  • Výzvy dříve vymáhala inkasní agentura, která postupovala velmi nevybíravými metodami. Teď povede veškerou agendu s motoristy přímo ČKP. Má to být vstřícnější.
  • Lze platit mobilem přes kód QR nebo kreditní kartou.
  • Po nepojištěných vinících nehod požadovala dříve ČKP plnou úhradu škody, kterou za ně zaplatila. Teď je takzvaný regresní nárok omezen pouze na 1/3 reálné škody, maximálně pak 300.000 korun.

Minusy

  • Povinné ručení bylo povinné pouze na provozovaná vozidla, zatímco od letošního roku na všechna registrovaná. Tedy i taková, která už roky stojí nepojízdná někde v dílně, nebo veterány v muzeích. ČKP požaduje, aby v takových případech byly značky uloženy do depozitu.

Pojišťovny ušetří, ale budou chtít míň za povinné ručení?

Když byl před třemi lety zrušen příspěvek nepojištěných, nejvíce nesouhlasily pojišťovny. Nelíbilo se jim, že teď budou muset přispívat do Garančního fondu samy jako do roku 2009, kdy se podílely ze 70 procent, třicet připadlo na viníky nepojištěných škod. Od 1. 1. 2009 se rozhodující zdroj přesunul na nepojištěné motoristy. Dokonce tak úspěšně, že od roku 2011 vybrala ČKP do fondu tolik, aby ani jednou od pojišťoven žádný příspěvek nepožadovala (jen v letech 2009 až 2013 bylo delegováno 608 000 pohledávek a inkasováno 286 milionů Kč). Po zrušení příspěvku v lednu 2015 se povinnost zase vrátila na pojišťovny, které během tří let zaplatily půl miliardy. A hrozily zdražením, což jim nedovolily jen konkurenční tlaky. Když se teď zase vrátila povinnost na motoristy, nabízelo by se, že pojišťovny analogicky zlevní – nic takového ale nenastane! „Povinné ručení se pohybuje

v červených číslech,“ vysvětluje Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny s tím, že pojišťovny vyberou při současných cenách o dvanáct procent méně, než zaplatí na škodách. Eva Svobodová z pojišťovny Uniqua pak vysvětluje, v čem tkví problém: „Zatímco průměrné pojistné v povinném ručení nyní činí méně než 2800 korun, průměrná škoda dosahuje výše bezmála 55.000 korun.“ Pro srovnání v roce 2005 platili motoristé nad 5000 korun a škody činily jen 45 000 Kč. „Nemůžeme ignorovat zvyšující se náklady na opravy vozidel i škody na zdraví, které tlačí ceny autopojištění vzhůru. Ceny jak v povinném ručení, tak v havarijním pojištění dosáhly na tuzemském trhu svého dna,“ říká předseda představenstva pojišťovny Allianz Jakub Strnad.

Zpráva je tudíž jasná: místo zlevnění se bude zdražovat!

Víte, že…

… Evropská komise už vážně přemýšlí o odpovědnostním pojištění i pro zahradní traktůrky a samojízdné sekačky? Podle informací z České kanceláře pojistitelů to zatím není na pořadu dne a nebylo by ani žádoucí, aby muselo být pojištěno kdeco. Pokud by ale EK takovou povinnost přijala, znamenalo by to rozšíření povinnosti i na další majitele a vozidla. Zatím to ale přináší jen základní dotaz – vznikne snad nějaký registr zahradních traktůrků a sekaček?

Související články

Témata
Avatar - hedvin
24. 2. 2018 12:13
moje zkušenost
Zkusil jsem si na jejich stránkách zadat mou SPZ a nenašlo to platné pojištění. Psal jsem na mou pojištovnu (Direct) a dostal jsem potvrzení že mám pojistnou smlouvu v pořádku a platnou. Tak čekám až mi přijde dopis od ČKP že nemám pojištěné auto . :-(
Avatar - lordlord
24. 2. 2018 08:58
.
polopřevod byl nelegální vždy, ale nikdo po tom nešel, pokud od cpk něco přijde máte v ruce smlouvu, když kupec přijede v sobotu, není žádná možnost ho přimět k přepisu,
24. 2. 2018 08:30
špatný postup
CKP je institut který si někdo vymyslel! je to absolutní nesmysl !to jsou věci které přísluší evidenci vozidel , je to taková trafika . pokud se někdo dostane do spárů této instituce horko těžko se ze spárů dostává když je nevinný (zapoměl), koupil vrak a opravuje ho , nebo ho rozebírá na náhradní díly a nemá doklad o šrotovném , , je velmi těžké se zbavit jejich podezření když auto stojí nepojízdné v na vlastním pozemku !!! pokud chcete toto provozovat je třeba nastavit mantinely !! ano kdo jezdí bez pojištění prosím ať zaplatí tučnou pokutu na evidenci vozidel , pokud způsobí dopravní nehodu tak ať to zaplatí i s chlupama ! zajímalo by mne jak vám platí pokuty naši nepřízpusobiví ?zachvíli se bude člověk bát vyjít na ulici abynedostal pokutu za pošlapaný chodník , když chcete pokutovat tak si zjišujte dokazujte usvědčujte , neposílejte jenom dopisy bez ověření skutečnosti , u soudu taky musí vinu dokázat !!!
Články odjinud