11.7. 2015 Petr Barták

Co všechno nás sleduje: Vidím tě, pokuta dorazí

 

Velký bratr nás hlídá a bude mít v ruce další prostředky. Je za stále větším monitoringem dopravy opravdu jen snaha omezit následky dopravních nehod, kterými se zaklíná ministerstvo dopravy a policie?

Kamery, radary, laserové měřiče, GPS sledování pohybu vozidel, k tomu policejní vrtulníky, silniční hlídky policie a strážníci. Ti všichni monitorují pohyb vozidel, a tedy i nás na silnici. Nákup jediného kusu takového zařízení stojí stovky tisíc až několik milionů, údržba pak další nemalé prostředky. O platu a dalších nákladech na provoz policie a strážníků nemluvě.

Musí ten klacek být?

Jaký je vliv na řidiče, když o monitorovacích dopravních zařízeních vědí? Uberou plyn a jsou hodní, na měřených úsecích se počet přestupků snižuje. „Když jsme v roce 2006 začali měřit rychlost na některých úsecích, byly odhaleny přestupky u třiceti až šedesáti procent řidičů, dnes se jich dopustí jen jedno až pět procent projíždějících šoférů,“ pochvaluje si monitoring rychlosti na pražských silnicích Barbora Lišková z Technické správy komunikací.

Jenže zavedením systémů a zveřejněním jejich pozice třeba počet zachycených případů jízdy nepřiměřenou rychlostí neklesá. Výše vybraných pokut se dokonce snižuje, a to ještě data nejsou úplná. K dispozici jsou pouze statistiky dopravní policie. Z nich vyplývá, že například v roce 2010 zachytila 196.777 případů překročení rychlosti a vyměřila pokuty za více než 200 milionů korun, loni to bylo již 209.901 těchto přestupků.

Na pokutách na místě ale policisté vybrali přes 116 milionů, tedy skoro o polovinu méně než před pěti lety. Od srpna 2011 totiž platí, že pokuta může být vyměřena i nižší než limit. Do té doby taková možnost nebyla.

Na každém rohu?

I když většina řidičů přepisy ctí, monitorovacích systémů na silnicích neubývá, spíše naopak. Třeba jen Praha provozuje stovky kamer a detektorů monitorujících dopravní situaci, desítky tabulí provozních informací i s dojezdovou dobou na konkrétní místo, ale i 56 zařízení na měření okamžité nebo úsekové rychlosti a 15 systémů na monitoring jízdy na červenou. Strážci pořádku podle mluvčího policejního prezidia Jozefa Bocána používají v dopravě stovku ručních laserových měřičů, 135 monitorovacích přístrojů zabudovaných ve vozidlech a dalších sto videozařízení pro měření rychlosti. A hlídají i strážníci. „Městská policie v Praze k monitoringu používá sedmačtyřicet kamerových systémů pro měření rychlosti, jedenatřicet zařízení pro úsekové měření a dalších šestnáct k měření okamžité rychlosti. K tomu má ještě pětadvacet mobilních zařízení, z toho sedmnáct ve vozidlech a osm přenosných ručních,“ vypočítává mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Statistika přestupků překročení nejvyšší rychlosti
Rok  V obci Mimo obec Celkem
2014 Řešeno blokově 132 805 50 941 183 746
 Uložené pokuty v Kč 76 595 300 39 670 300 116 265 600
 Oznámeno úřadům 20 869 5 286 26 155
 Celkem přestupků 153 674 56 227 209 901
2013 Řešeno blokově 129 823 46 133 175 956
 Uložené pokuty v Kč 80 133 600 38 361 200 118 494 800
 Oznámeno úřadům 16 420 4 361 20 781
 Celkem přestupků 146 243 50 494 196 737
2012 Řešeno blokově 127 650 44 089 171 739
 Uložené pokuty v Kč 89 524 800 40 829 800 130 354 600
 Oznámeno úřadům 35 557 5 184 40 741
 Celkem přestupků 165 171 49 273 214 444
2011 Řešeno blokově 127 557 46 799 174 356
 Uložené pokuty v Kč 143 285 900 58 185 100 201 471 000
 Oznámeno úřadům 37 614 7 106 44 720
 Celkem přestupků 165 171 53 905 219 076
2010 Řešeno blokově 108 686 43 692 152 378
 Uložené pokuty v Kč 143 192 800 58 215 500 201 408 300
 Oznámeno úřadům 38 342 6 057 44 399
 Celkem přestupků 147 028 49 749 196 777
Počty překročení nejvyšší dovolené rychlosti řešené službou dopravní policie Zdroj: Policie ČR

Takže kdybyste třeba jeli k nám do redakce po D1, od hranic města vás až do Holešovic omrkne sedm stacionárních kamer, projedete třemi měřeními rychlosti a dvěma místy, kde se sleduje průjezd křižovatky na červenou. Policisty a strážníky s mobilními zařízeními nepočítáme.

A monitorované lokace přibývají. Jen za rok 2014 bylo podle ročenky dopravy v metropoli nově vybudováno 14 míst měření okamžité rychlosti či další čtyři zóny úsekového monitoringu.

Jak je poznáme

Nejviditelnější monitorovací systémy mají jen upozorňovací funkci, patří mezi ně infotabule o hustotě provozu, dojezdových časech, nepředvídaných či náhlých dopravních nebo meteorologických komplikacích. A také klasický malý panel u silnice, který na řidiče křičí červenými či žlutými čísly okamžitou rychlost auta v obci, a když ji překročí, zobrazuje ještě výzvu Zpomal. Jejich nerespektováním se ničím neproviňujete. Ovšem jiné je to, pokud by kousek za ní třeba stál policista s měřičem rychlosti či parkovalo nenápadné auto s radarem. Tady už se monitoruje a případný přestupek se trestá.

A bude hůř

Bohužel elán k dalšímu stupňování kontroly dopravního provozu ani jejich četnosti nechybí. „Dobrý je každý systém, který pomůže snížit počet přestupků, a tedy i potenciálního vzniku nebezpečných situací a následně dopravních nehod,“ zaklíná se Jozef Bocán.

Souzní tak s názorem ministerstva dopravy, kterému není proti mysli zavést další sledování řidičů přes mýtné brány. „K měření rychlosti se dosud nepoužívají, ale legislativně tomu do budoucna nic nebrání. Bude třeba jednat s ministerstvem vnitra a policií,“ tvrdí Zdeněk Neusar z ministerstva dopravy. „Využití mýtné infrastruktury na silnicích pro měření rychlosti osobáků by technicky možné bylo, samozřejmě po doplnění příslušného softwaru a některých dalších úpravách,“ popisuje generální ředitel společnosti Kapsch Karel Feix. Reálně hrozit to začne až po roce 2016, kdy by mělo mít ministerstvo dopravy vybraného provozovatele mýtného systému na dalších deset let.

Jízda na červenou

V blokovém řízení lze za jízdu na červenou uložit pokutu až do výše 2500 Kč, ve správním řízení pak hrozí sankce 2500 až 5000 Kč. Dále pět trestných bodů. V případě opakovaného přestupku v dvanácti po sobě jdoucích měsících je vždy řešen ve správním řízení a hrozí zde také zákaz činnosti na 1 až 6 měsíců.

Nepřiměřená rychlost

 • Šoférovi, který při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více, lze ve správním řízení uložit sankci 5000 až 10 000 Kč a zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok. Tento přestupek nelze projednat na místě v blokovém řízení. Zároveň řidič nafasuje pět trestných bodů.
 • Za jízdu v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více nad nejvyšší dovolenou rychlost je možné na místě v blokovém řízení uložit pokutu do 2500 Kč, ve správním řízení 2500 až 5000 Kč. Zároveň jsou připsány tři trestné body. V případě opakovaného přestupku v dvanácti po sobě jdoucích měsících již nelze řešit blokově a ve správním řízení je zde možnost uložit zákaz činnosti na 1 až 6 měsíců.
 • Řidiči, který překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km/h a mimo obec o méně než 30 km/h, lze uložit na místě v blokovém řízení pokutu do 1000 Kč, ve správním řízení 1500 až 2500 Kč. Za tento přestupek se přidělují dva trestné body.
 • U prvních dvou zmiňovaných přestupků může policista v odůvodněných případech požadovat i kauci.

Jak se vyřizují dopravní přestupky

Délka vyřizování přestupků se liší podle toho, kdo vás změřil.

Dopravní policie: „Pokud lze přestupek projednat v blokovém řízení a řidič je ochoten zaplatit, řeší se ihned na místě. V případě správního řízení sepíše policista oznámení o přestupku, které spolu s dokumentací odešle příslušnému správnímu orgánu obce s rozšířenou působností,“ popisuje Jozef Bocán z policejního prezidia.

Strážníci: „U kamerových systémů činí doba od odhalení přestupku do jeho oznámení správnímu orgánu k dalšímu zpracování od pěti maximálně do patnácti dnů,“ říká Irena Seifertová z Městské policie hlavního města Prahy. „U přestupků zjištěných při měření rychlosti mobilní radarovou technikou, které zpracovává Útvar řešení přestupků městské policie, je případná pokuta za přestupek řidiči uložena v horizontu jednoho měsíce,“ dodává ještě mluvčí strážníků.

Obce: „Doba vyrozumění provozovatele vozidla s doručením výzvy k úhradě pokuty činí sedm dnů, v případě správního řízení je doba vyřizování stanovena obecně do sto dvaceti dnů. Do šedesáti dnů od doručení je povinnost zahájit řízení a dalších šedesát je vyčleněno na projednání věci,“ vysvětluje Petra Hrubá z pražského magistrátu. „Pakliže úřad do šedesáti dnů nezjistí totožnost řidiče, projedná věc s provozovatelem vozidla,“ nastiňuje další postup obcí Zdeněk Neusar z ministerstva dopravy.

Monitorování pohybu vozidel: Provozované systémy

Laserové měřiče okamžité rychlosti

 • Jak funguje: Přístroj obsluha zaměří na vůz, vyšle paprsek. Ten se odrazí a na displeji měřiče se objeví rychlost měřeného auta.
 • Kdo jej používá: Policie ČR a městští či obecní strážníci
 • Kolik stojí: Od 400.000 korun

 [600×373]

Radarové měřiče okamžité rychlosti

Snímací zařízení s trvalým umístěním ve voze.

 • Jak funguje: Zařízení obsluha zaměří na auto, jede za ním stejnou rychlostí a pořizuje záznam. Na monitoru počítače se objeví obrázek vozu a jeho rychlost.
 • Kdo používá: Policie ČR a městští či obecní strážníci
 • Kolik stojí: Zabudované ve voze od 750.000 korun

 [600×375]

Stacionární měření okamžité rychlosti

Kamery a měřiče trvale umístěné v blízkosti komunikací.

 • Jak funguje: Zařízení zabere vozidlo, určí jeho okamžitou rychlost a vyfotí jej. Výsledky zašle do dispečinku, kde je snímek vyhodnocen a v případě přestupku vyrozuměn majitel vozidla.
 • Kdo používá: Obce, obecní a městská policie
 • Kolik stojí: Až dva miliony, podle umístění a dalších místních podmínek

 [600×458]

Úsekové měření rychlosti

Zabudované senzory ve vozovce nebo kamery na začátku a konci úseku.

 • Jak funguje: Dvojice portálů s kamerami ve vzdálenosti sto metrů až několik kilometrů, které pořídí snímek na začátku i konci úseku. Z časového intervalu a délky měřeného úseku se vypočte průměrná rychlost jízdy. Fotky se posílají na dispečink, kde se snímek vyhodnotí, v případě přestupku vozidlo identifikuje a věc odchází do správního řízení.
 • Kdo jej používá: Obce, obecní a městská policie
 • Kolik stojí: Až dva miliony, podle umístění a dalších podmínek

 [600×451]

Ukazatele okamžité rychlosti v obcích

Snad nejviditelnější měřicí zařízení, která zobrazují okamžitou rychlost vozu.

 • Jak funguje: Zařízení monitoruje rychlost projíždějících vozidel a ukazuje jejich okamžitou rychlost. Při překročení povoleného limitu může zobrazit výzvu Zpomal. Pokuta ale nepřijde.
 • Kdo je používá: Obce
 • Kolik stojí: Od 50.000 do 200.000 Kč

 [600×293]

Monitoring jízdy na červenou

Kamera na významných křižovatkách.

 • Jak funguje: Dvojice kamer zaznamenává aktuální stav na signalizaci a zároveň okamžik průjezdu vozidla přes stop čáru. Data míří na dispečink, který je po zjištění majitele vozidla posílá dopravnímu úřadu. Ten jej pak předvolá ke správnímu řízení.
 • Kdo jej používá: Obce
 • Kolik stojí: Až deset milionů korun, podle lokality, počtu snímajících kamer a dalších místních podmínek

 [600×501]

Kdo nás ještě sleduje

 • Různé družicové systémy, které monitorují okamžitou polohu vozidla.
 • Policejní vrtulníky, které vyrážejí do vzduchu zejména v dopravní špičce nad nejvytíženější komunikace. Sledují především nebezpečné předjíždění a místa, kde je to zakázáno.
 • Policisté samotní, ale i jejich figuríny či vyobrazení – je známo, že jakmile se někde policie objeví, řidiči automaticky sundávají nohu z plynu.

Monitorování pohybu vozidel: Připravované systémy

Mobilní radar

Dvoudílné zařízení, které by mělo sloužit především v místech velkých stavebních prací na silnicích s omezenou rychlostí.

 • Jak funguje: První přístroj změří okamžitou rychlost a na panelu druhého se objeví spolu s registrační značkou vozidla.
 • Kdo je používá: ŘSD (ve zkušebním provozu na D1 a D2)
 • Kolik stojí: Cena ještě nebyla stanovena

 [600×402]

Kamery mýtného systému

Na mýtných branách dálnic a vybraných silnic 1. třídy.

 • Jak funguje: Kamery mohou po příslušných úpravách zaznamenávat aktuální rychlost projíždějících vozů, případně sloužit i jako úsekové měřiče rychlosti.
 • Kdo jej používá: Stát (plánuje po vybrání provozovatele mýtného systému po roce 2016)
 • Kolik stojí: Zatím se připravuje

 [600×366]

Víte, že…

… největší koncentrace monitorovacích systémů je v Praze?

… zatímco Policie ČR může rychlost měřit kdekoli, městští nebo obecní strážníci pouze v místech, kde jim to policie povolí?

… nejčastějším dopravním přestupkem je nepovolená rychlost?

… ke sledování dopravy může policie denně použít až čtyři vrtulníky najednou z celkových třinácti?

… umístění stacionárních kamer, radarů a dalších monitorovacích zařízení obvykle najdete na internetu? Velká města na svých stránkách jejich polohu obvykle zanášejí i do map.

304 kamer monitoringu dopravní situace, z toho 94 je umístěno v pražských tunelech (46 Strahovský tunel, 31 Mrázovka, 11 Letenský tunel, 6 Zlíchovský tunel).
Kamery dokážou detekovat zastavené vozidlo, vznikající kolonu nebo předmět na vozovce, který by se mohl stát překážkou v provozu.
68 tabulí provozních informací, z toho na 21 z nich se ukazují i dojezdové doby
35 zařízení úsekového měření rychlosti
21 systémů měření okamžité rychlosti
15 křižovatek s dokumentací jízdy na červenou
166 detektorů sbírá data o aktuálním stavu dopravy, z toho 143 videodetektorů na sloupech veřejného osvětlení, zbylých 23 tvoří dvojice portálů s kamerami.
7 zařízení pro vysokorychlostní vážení vozidel, hmotnost jednotlivých kol na vozovku, sledují tlakové senzory. Dále například měří rychlost, zrychlení či brzdění vozidla.
28 klimatických čidel, která monitorují aktuální meteorologickou situaci.
Spolupracujeme s TipCars.com
Zápisník Dušana Kütnera: Polský týden Zápisník Dušana Kütnera: Polský týden

Polští sousedé nemají zrovna šťastné období. V Izraeli si…

Moneta Money Bank snižuje nabídku na Air Bank a Home Credit Moneta Money Bank snižuje nabídku na Air Bank a Home Credit

Společnost Moneta Money Bank se rozhodla snížit nabídku…

 

Štítky Svět motorů

 

Přidat názorDiskuse: Co všechno nás sleduje: Vidím tě, pokuta dorazíDoporučujeme
Ženeva 2019: Seznam premiér tradičního autosalonu už je bohatý Ženeva 2019: Seznam očekávaných premiér

Škoda Kamiq, nové BMW 3 Touring, pátá generace Renaultu…

Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte

Automobil je dnes čistě spotřební záležitostí. V…

 

AutoRevue
Škoda Kamiq odhaluje své LED světlomety. Nepřipomínají vám něco? Škoda Kamiq odhaluje své LED světlomety. Nepřipomínají vám něco?

Třetí a nejmenší SUV od Škodovky jsme zatím mohli vidět…

Škoda Octavia byla na odpis. Ve Stalinově bunkru z ní udělali nové auto Škoda Octavia byla na odpis. Ve Stalinově bunkru z ní udělali nové auto

Rusko si většinou spojujete s legračními kompilacemi z…

 

 
Aprilia RSV4 1100 Factory je nejrychlejší, nejvýkonnější a nejlehčí zástupce svého rodu

Aprilia RSV4 1100 Factory je nejrychlejší, nejvýkonnější a nejlehčí zástupce svého rodu

Dnes 08:17

Aprilia si pro příznivce supersportovních motocyklů pro letošní sezónu připravila lahůdku v podobě RSV4 1100 Factory.
Blesk.cz

Věrnost Blesku se Ostravačce vyplatila: »Desítka« je doma díky rituálu!

Věrnost Blesku se Ostravačce vyplatila: »Desítka« je…

Neskutečná radost vypukla v rodině Bohumily Tlachové (63) poté, co vyhrála v Trháku Blesku 10 tisíc korun. Pro…

Předpověď na víkend: Slunečno, ale i teplotní skoky. Po ránu bude až -10 °C

Předpověď na víkend: Slunečno, ale i teplotní skoky.…

I přes to, že o víkendu očekáváme převážně slunečné počasí, od severu k nám bude proudit studený vzduch, takže…

 

iSport.cz

Hertl zářil dvěma brankami a stal se hvězdou večera, trefil se i Faksa

Hertl zářil dvěma brankami a stal se hvězdou večera,…

Útočník Tomáš Hertl přispěl v NHL dvěma brankami k vítězství hokejistů San Jose 4:0 v Pittsburghu a stal se…

Záhřeb měl patnáct hráčů, ocenil fanoušky Vrba. Bránil Limberského

Záhřeb měl patnáct hráčů, ocenil fanoušky Vrba.…

PŘÍMO ZE ZÁHŘEBU | Vyřazení svého mužstva s chorvatským Dinamem Záhřeb přijal Pavel Vrba s nadhledem, byť…

 

Reflex.cz

Caracas se stává městem duchů, prchají i lidé ze slumů. Podívejte se na ten nejznámější

Caracas se stává městem duchů, prchají i lidé ze…

Pobyt v krachující Venezuele je těžký i pro ty obyvatele, pro které byl život v chudobě denní rutinou. Podle…

Kněžka ze Hry o trůny natáčela v brněnské vile Tugendhat. Film Skleněný pokoj míří do kin

Kněžka ze Hry o trůny natáčela v brněnské vile…

Film režiséra Julia Ševčíka Skleněný pokoj bude mít slavnostní premiéru 12. března v brněnském Univerzitním kině…