15.12. 2012 Jakub Sochor

Design po generacích: Škoda Octavia

Design po generacích: Škoda Octavia

Octavia se vydala do sféry nového firemního designu a ve šlépějích nejnovějších konceptů prezentuje moderní karoserii s nápaditými tvary.

Již při letmém pohledu na nejnovější Škodovku zjistí pozorovatel základní designový rys modelu – dynamičnost, pramenící z odvážného, avšak citlivého a přísně odměřeného nakládání s hranami a výrazně ostrými prolisy. Automobil tak reaguje nejen na trendy své značky, reprezentované Rapidem a nejnovějšími koncepčními kreacemi, ale také na obecný příklon k hranatosti, která je zřetelná na stále větším počtu vyráběných vozidel. Naslouchání aktuálním trendům však nijak neubírá ohleduplnosti k minulým dvěma generacím, jež tvoří neodmyslitelný základ pro dnešní model.

Jelikož byl mezigenerační designový přehled na toto téma již publikován, zaměřme se více na vztah aktuální generace s tou předchozí. Zvýšený důraz na odlišnosti (nebo také souvislosti) mezi oběma generacemi prozradí míru pokroku a změnu tvarového počínání nejen v rámci jedné modelové řady, ale také v kontextu celé automobilky – Octavia totiž věrně čerpá ze studií, čímž zeslabuje hranici mezi automobilovými vizemi a sériovou výrobou. Zároveň také prověřuje užitečnost a využitelnost některých konceptů, které se jako celek do výroby nedostaly.

Třetí generace je oproti svému předchůdci o 90 mm delší (4659 mm) a o 45 mm širší (1814 mm). Nabízí také o 108 mm širší rozvor (2686 mm) a o 5 litrů objemnější zavazadlový prostor (590 l).

Design po generacích – Speciální příloha Auto.cz


Škoda Octavia srovnání
 

1. generace (1996-2010) – Nosný pilíř modelové řady

Přehled začíná první generací moderní Octavie, představené roku 1996, jež přerušila léta hledání osobité tváře pro české automobily. Do té doby čelil český automobilový design stále rostoucí zahraniční konkurenci a bylo zapotřebí vytvořit vůz, který by nesl osobité znaky, jež se pozorovateli vštěpí do paměti. Součástí automobilu se stal výrazný rys, připomínající dávnou tradici vozidel Škoda – rozměrnou masku chladiče s vertikálním žebrováním, která je odkazem na mohutné masky z 30. let minulého století. Obecně vzato byla příď – v porovnání s Favoritem a Felicií – zcela přepracována a dostala jiné uspořádání prvků, včetně členité kapoty se zvýšenou plochou uprostřed. Propracovanost této části byla jedním z poměrně nenápadných, ale zároveň intenzivních signálů, ohlašujících zvýšení míry propracovanosti a důrazu na detail.

Vzhled karoserie jako celku byl však původně koncipován zcela jinak. Jak píše Ferdinand Piëch ve své knize Auto.Biographie, původní návrhy odpovídaly designu SEATu Toledo. Tehdejší ministerský předseda ČR Václav Klaus je však označil za příliš italské na poměry tuzemského trhu a Ferdinand Piëch nechal projekt přepracovat. Výsledkem je méně sportovně pojatý a z dnešního pohledu více nadčasový liftback.

Škoda Octavia I. – Bestseller

První Octavia přišla s tvarem zadních svítilen, které se vyznačují nekonfliktním tvarem a přehledným uspořádáním světelných segmentů. Zaměříme-li se na detaily a vazby mezi jednotlivými prvky, spatříme souvislost mezi klenutým obrysem světla a fontem písma, použitým pro modelové označení. Dodejme, že provedení písma bylo značně originální a nadčasové – v takřka nezměněné podobě bylo používáno i u druhé generace, přičemž nový styl jej vystřídal až s příchodem Roomsteru a druhé generace Fabie.

Klenutí, založené na tvaru souvislé křivky, se promítalo i do kabiny, kde ovlivňovalo tvar celé horní poloviny přístrojové desky. K omlazení celku došlo při modernizaci (2001), kdy dostala Octavia modernější desku se symetričtějším uspořádáním a novými materiály.

Škoda Octavia 1U (1996-2011)
 

2. generace (2004-dosud) – Evoluce a nárůst muskulatury

Z hlediska obecných tvarů nebyla druhá generace Octavie příliš inovativním modelem – vůz velmi důkladně rozvinul myšlenky svého předchůdce a přiblížil je dobovým trendům. Invenci však nelze upřít jednotlivým prvkům a dílům, které design vozidla povýšily o řád výš a dodaly exteriéru i kabině jistý nádech noblesy. Své v tomto směru jistě udělala maska chladiče, která byla opět umístěna doprostřed mezi dynamické a originálně skloněné světlomety. Byla ale modifikována a opticky zušlechtěna, což jí přidalo na majestátnosti - zejména díky opuštění tvaru obdélníku se zaoblenými rohy a použití masivní horní lišty, která se posléze stala součástí designového jazyka automobilky (výrobce ji opouští až nyní, v souvislosti s maskou nového pojetí, jejímž prvním nositelem je model Citigo).

Výraznější změny se odehrály v boční části – zde došlo k optickému nárůstu muskulatury, která byla pečlivěji vyrýsována. Oproti předchůdci šlo o mohutnější celek s masivnější přídí (kterou vizuálně odlehčoval sklon předních světlometů, u provedení před modernizací zasahujících směrem dolů do strany).

Škoda Octavia 1Z (2004-2009)
 

Podstata tvarů se však příliš nezměnila – model stále prezentoval elegantní a racionálně pojatý vzhled, který má díky své nenucenosti a rychlému vstřebání minimum odpůrců. Avšak plastičtější charakter tvarů způsobil, že zadní svítilny – i přes hranatější formu plynule navazující na první generaci - více zasahovaly do boku. Druhá generace je významná pro nastartování jednoho ze základních identifikačních znaků vozidel Škoda – uskupení světel tak, aby vytvářely písmeno C. U Octavie tomu tak je u světelných segmentů s červeným i průhledným krytem.

Škoda Octavia (2004) – Podrobný popis

To, co postihlo vnější tvary (zmohutnění, zvýšená míra propracovanosti), mělo vliv i na kabinu. Přístrojová deska získala nové uspořádání a přišla o přehledné horizontální členění na dvě části. Nově zde dominoval středový panel, ohraničený plastem z horní části desky, což podpořilo - spolu s minimalizací spár mezi jednotlivými díly - ucelenost celku. O poznání sofistikovaněji však působily členité výplně dveří s větším počtem dílů a větším estetickým souladem s přístrojovou deskou.

Škoda Octavia 1Z facelift (2009 - dosud)
 

3. gen. (2013-) – Cizelování formy, nebo revoluční skok vpřed?

U nejnovější generace se lze domnívat, že z hlediska modelové kontinuity stojí někde na pomezí mezi rozvíjením odkazu svých předchůdců a progresivnějším počínáním, jež přináší nové a dosud neznámé prvky. Skutečnost je však taková, že třetí generace nápaditým a rafinovaným způsobem slučuje oba postoje – při pohledu na její tvary nelze přehlédnout kořeny vozidla, opírající se o zkušenosti dvou významných generací, avšak mnohými rysy se dosud vyráběným Octaviím citelně vzdaluje.

Díky nové generaci motorů, které jsou nakloněny dozadu, má vozidlo kratší přední převis, což pozitivně ovlivnilo optické rozvržení hmoty – vůz je vizuálně lehčí a charakterizují jej čistší plochy. Oproti předchůdci se však změnila celková architektura čelní části. Začněme tedy postupně, od stěžejních prvků až po ty méně významné (z hlediska mezigeneračních změn). Předně jde o masku chladiče, která opouští dřívější koncepci tvořenou masivním chromovým rámem se zesílenou horní částí, v níž se nacházelo logo výrobce. Nové uspořádání pracuje s motivem šestiúhelníku, do jehož horní části zasahuje výběžek kapoty, v němž našlo logo výrobce své nové místo. Díky absenci lišty v jeho poli bylo docíleno čistšího a modernějšího vzhledu, který ladí s nasávačem v nárazníku, tvořeným přímo vedenými linkami bez přehnané zdobnosti (tento díl je oproti předchůdci jednodušší a méně členitý).

Designový základ masky přebírá Octavia z konceptu Vision D, který se stal zdrojem inspirace i pro provedení povrchu karosářského dílu pod světlomety – hranaté prokládání ploch koresponduje s ostrým tvarem světlometů a vzdaluje se druhé generaci Octavie, která tentýž prostor zdobila měkčí křivkou. Struktura kapoty se ale příliš nemění a pokračuje v tom, co přinesla již první moderní Octavia – vrstvení na tři různě velké plochy. U nového modelu však má ta prostřední a zároveň nejmenší plocha nový význam – zasahuje do nitra masky a je nositelem znaku výrobce. To je ona: Škoda Octavia III (2013) konečně na oficiálních fotkách!

Výraznější rozdíly se odehrávají v boční části. Nejen již zmíněný kratší přední převis, ale i celkové přepracování proporcí vytvářejí reprezentativnější pocit, který překračuje rámec uhlazeného a převážně rodinného charakteru předchůdce. Všudypřítomné hrany dotvářejí ostřejší profil, který je zaměřen na dynamičnost – v porovnání s předky již není tak statický. Specifickou kategorií v rámci bočních partií je černé zbarvení B-sloupku a osobitý výstupek spodní okenní linie směrem nahoru (ve stylu, jenž pochází z téhož prvku na Vision D), jemuž se říká „ploutev“. Tyto dva rysy, zušlechtěné a zvýrazněné spodní chromovou linkou, vytvářejí pocit dynamiky a opouštějí spíše poklidnou eleganci předchůdce.

Motiv písmene C v zadních svítilnách pokračuje, avšak v modernější podobě a plně v souladu s trendem výrobce – písmový znak je hranatý a tvoří jej tenké linky. Nová podoba světel opouští boční klenutí dvou minulých generací a je jednodušší. Stejně jako u Rapidu, i u Octavie tvoří prohlubeň pro registrační značku celek složený ze tří ploch – v porovnání s druhou generací vozu jde o odvážnější a nápaditější část. Za zmínku rovněž stojí uspořádání povrchu zadního nárazníku – u nové generace již nenajdeme uhlazené linky. Místo nich jsou zde čisté plochy, proložené ostrými hranami.

Vliv studie neutuchá, přejdeme-li do kabiny. Konkrétně středový panel, hrubý obrys výdechů ventilace a horní část výplní dveří odkazují na loňskou vizi, zároveň však nelze popřít jisté vazby na předchůdce. Ty však nejsou tak významné – důležitější je výrazný posun dopředu včetně inovací, které postihly například volant s novým zpracováním středu.

Další fotky nové Octavie: Interiér, detaily i vnitřní prostor

Podíváme-li se na novou Octavii jako na celek, spatříme na ní řadu odkazů na kreaci Vision D. Důležité paralely se nacházejí na přídi, v profilu a do jisté míry i na zádi a v interiéru, což svědčí o odvaze a tvůrčí invenci. Ani progresivita však nebrání respektu k tomu, co bylo dosud vyrobeno. Octavia si za šestnáct let vybudovala svébytnou tvář, kterou se odlišuje nejen od svých firemních a koncernových soukmenovců, ale zejména od konkurence.

Škoda Octavia 2013
 
Spolupracujeme s TipCars.com
Sarkozy čelí předběžnému obvinění a je pod soudním dohledem Sarkozy čelí předběžnému obvinění a je pod soudním dohledem

Francouzská justice po dvoudenním výslechu předběžně…

Šéf Facebooku Zuckerberg přiznal chyby a slíbil lepší ochranu dat Šéf Facebooku Zuckerberg přiznal chyby a slíbil lepší ochranu dat

Šéf internetové společnosti Facebook Mark Zuckerberg dnes…

Sarkozy čelí předběžnému obvinění a je pod soudním dohledem Sarkozy čelí předběžnému obvinění a je pod soudním dohledem

Francouzská justice dnes po dvoudenním výslechu předběžně…

Porsche letos vyplatí zaměstnancům tučné odměny Porsche letos vyplatí zaměstnancům tučné odměny

Německá automobilka Porsche vyplatí zaměstnancům v reakci…

 

Štítky Škoda Octavia Design

 

Přidat názorDiskuse: Design po generacích: Škoda Octavia
Blesk.cz

Krásná a rozpálená Sicílie: Odhalte ostrov opředený tajemstvím

Krásná a rozpálená Sicílie: Odhalte ostrov opředený…

Když se řekne Sicílie, každému se asi vybaví filmy o nelítostných mafiánech. Ostrov slunce toho ale nabízí…

Daňové přiznání na poslední chvíli: Do kdy máte čas a kdy se bez něj obejdete?

Daňové přiznání na poslední chvíli: Do kdy máte čas…

Vyplňujete daňové přiznání na poslední chvíli? Letos se musí podat nejpozději do 3. dubna, proto neváhejte.…

 

iSport.cz

Vatajelu boural! Rumunský záložník Sparty trefil po tréninku tramvaj

Vatajelu boural! Rumunský záložník Sparty trefil po…

Nepříjemnou událost má za sebou sparťanský záložník Bogdan Vatajelu. Při cestě domů ze středečního tréninku…

Raněná Koukalová: Odložili mě jako věc, která přestala fungovat

Raněná Koukalová: Odložili mě jako věc, která…

Rozhovořila se o svých zdravotních potížích i absenci na olympiádě. Rovněž ale výrazně popsala aktuální situaci,…

 

Reflex.cz

Jak méně číst, a přesto být informovanější. 10 důležitých rad od futurologa

Jak méně číst, a přesto být informovanější. 10…

Magazín Quartz nedávno uveřejnil několik rad Richarda Watsona, kterého si najímají firmy, aby jim pomohl…

Ministr zdravotnictví Vojtěch (ANO): Ondráčka jsem nevolil, ze spolupráce s komunisty a SPD nadšený nejsem

Ministr zdravotnictví Vojtěch (ANO): Ondráčka jsem…

Už dávno není pohlednou tváří ze soutěže Česko hledá Superstar. Adam Vojtěch (31) je nejmladším členem Babišovy…