27.5. 2013 Petr Slováček

Na co mají právo policisté a strážníci: Proč se sami udáváme?

Na co mají právo policisté a strážníci: Proč se sami udáváme?

Slabinou českých motoristů je strach z uniformovaných autorit a dobrovolné přiznávání k přestupkům, aniž by policista či strážník předložil důkazy. Víte, jaká jsou vaše práva a povinnosti?

Ošetřující lékař, zaměstnanec drah, nebo dokonce zaměstnavatel – to jsou podle zákona o silničním provozu autority, které kromě jiných musíte v určitých situacích na silnici poslechnout. Kdy jste si naposledy prohlédli aktuální znění řidičské legislativy, pokud nejste zrovna čerstvým absolventem autoškoly či řidičem referenčního vozidla po zkouškách? Skutečně se to vyplatí, protože bez znalosti svých práv se těžko můžete na silnici bránit. A věřte, že je mnohdy čemu.

Mé slovo je zákon. Opravdu?

Pokud nepatříte mezi fotbalové chuligány a vaším oblíbeným koníčkem není vybílit v pátek hospodu, nejspíš se setkáváte s uniformovanými muži jen na silnicích. Ať už při preventivních kontrolách (všimněte si, jak se u nás elegantně obchází možnost zastavovat vozidla jen v odůvodněných případech podezření ze spáchání přestupku – třeba v USA vás zastaví, jen když jste něco spáchali) nebo reálném spáchání nějakého přečinu.

Umravňování řidičů je totiž jednou z hlavních činností policistů. Všech – tedy nejen dopravních. Vždyť i běžní pořádkoví policisté loni řešili 409 441 dopravních přestupků (dopravní 570 674), což je víc než polovina ze všech ostatních přestupků. Těch není zrovna málo. Třeba krádeží v kolonce přestupků proti majetku bylo zjištěno „jen“ 175 112 a až na třetím místě je úsek veřejného pořádku a občanského soužití.

Ještě víc je znát zájem o dopravu u strážníků. Třeba na příkladu pražských. „Přestupky v dopravě tvořily stejně jako v předchozích letech nejfrekventovanější kategorii v rámci všech zjištěných přestupků,“ čteme v loňské roční zprávě u neuvěřitelného čísla 90,2 procenta ze všech přestupků!

Jen pražští strážníci tak v roce 2012 „odhalili“ neuvěřitelný počet 972 901 dopravních přestupků. Aby ne, když mají k dispozici pětadvacet úsekových měřičů, čtyři stacionární a jedenáct kamer sledujících průjezdy na červenou. Překročení rychlosti se loni podílelo skoro na čtyřech stech tisíc pokut z milionu…

A neukážu!

Protože zákon o silničním provozu nikdo pořádně nezná, upozorníme aspoň na pár rozdílů v pravomocích policistů či strážníků.

Odlišnost je třeba v tom, co komu musíte ukazovat při kontrole. Policista totiž může chtít vidět řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad o povinném ručení, o zdravotní způsobilosti u starších řidičů a u šoférů z povolání ještě profesní průkaz.

Zato strážník a celník mají právo vidět jen řidičák a malý techničák, přestože s sebou jinak musíte výše zmíněné dokumenty vozit. Kromě toho má strážník právo vidět lékařské potvrzení. Ale jen v případě, kdy nemůžete být za jízdy připoutáni nebo jste držiteli průkazu ZTP a parkujete na vyhrazeném místě.

Kdo smí měřit alkohol?

Zajímavá situace nastává s kontrolou alkoholu či návykových látek. Naproti jinak vysokým pravomocem celníků (smějí třeba zastavit a prohledat auto) jsou jen oni těmi jedinými, kdo toto vykonávat nesmějí. Jinak na to totiž mají právo policista (i vojenský), zaměstnavatel, ošetřující lékař nebo strážník obecní policie.

Nás ve výčtu zarazil spíš někdo jiný – zaměstnavatel. Proč je to v zákoně o silničním provozu? Chápeme, že podle pracovně-právní legislativy na to má právo v případech, kdy řídíte v pracovní době služební vozidlo. Jenže nic takového se tady nedočítáme. „To má být jen v zákoníku práce, ne tady,“ kroutí hlavou advokát Lukáš Fládr. Divíte se, že v tom má běžný občan zmatek?

Pravomoci odlišné

Málokdo z motoristů se v poslední době setkal s vojenským policistou. Přesto jim zákon ukládá poměrně široké pravomoci. Kromě možnosti měřit za určitých podmínek rychlost je to třeba řízení provozu na křižovatce. Ptáme se proč. „Je to přežitek z doby neprofesionální armády. Počet vojenských policistů stejně nebude vysoký,“ říká advokát.

Á propos, provoz může řídit i strážník. Ale jen pokud je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a není-li řízení provozu zajištěno policií nebo v součinnosti s ní.

Stejně tak musíte v odůvodněných případech uposlechnout hasiče včetně dobrovolného. Tady ale spory nepředpokládáme – nikdo se asi nebude hádat, že potřebuje projet oblastí se zatopenou silnicí či spadanými mosty. Naopak jejich radu ocení.

Co smějí strážníci?

Často se nás ptáte, na co mají právo strážníci obecních policií. Třeba jestli smějí kontrolovat pásy či denní svícení. Mimochodem jednou pro vždy si pamatujte, že sice rozlišujeme obecní policie, které jsou zřizovány obcemi, a městské policie, jež zřizují městysy a města. Z hlediska pravomocí však mezi obecní a městskou policií není rozdíl. Neplatí tedy, že by jedno bylo víc než druhé a opačně, jak se řada občanů domnívá.

Pro motoristy je nejdůležitější, že strážníci mají pouze omezené možnosti na místě šoféry pokutovat. Kromě neoblíbeného měření rychlosti mohou řešit třeba nedovolené stání či zastavení nebo zákaz vjezdu (kdysi si tak vyložili i jízdu na červenou, což smetl soud).

Jenže další formulace související legislativy už je dost obšírná a spadá sem prakticky cokoliv. Podle Zákonů o policii, Zákonů o obecní policii a Zákonů o silničním provozu mohou totiž strážníci blokově řešit přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce (vyhlášky o pití alkoholu na veřejném prostranství a podobně). A k tomu patří i to, že vás mohou zastavit kdykoliv, když mají podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti silničního provozu (kromě toho ještě před přechodem).

Jenže to je vlastně kdykoliv a kdekoliv. „Jsem přesvědčen, že by se tady měl výklad zákona změnit, aby nebyl občan zbytečně omezen,“ míní advokát Lukáš Fládr a upozorňuje, že i když s tím nesouhlasíte, zastavit musíte. „Máte totiž povinnost uposlechnout výzvy strážníka,“ varuje.

Nic nesmí, ale zdrží

Jak je to tedy s těmi pásy, denními světly či technickým stavem vozidla?

Strážník tohle opravdu blokově pokutovat nesmí. Jenže může na obec ohlásit své podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti silničního provozu.

Ve finále to tedy znamená, že přestože od něj rovnou nedostanete pokutu na místě, jednání s ním vás zdrží. Musíte počkat, až si vše vypíše, a ještě budete potom muset na úřad, který má na vyřešení 12 měsíců. Jenže se stejně nic nevyřeší, protože zkušení znají zdržovací taktiku, až se případ odloží. Mají tedy vůbec mít strážníci takovou polovičatou pravomoc?

Strážník rozhoduje

Většině motoristů leží v žaludku strážníci kvůli odtahům za nesprávné parkování, které třeba v Praze používají hojně. Rozdíl je v ceně. Zatímco za botičku zaplatíte podle obce do 1500 Kč, za odtah dáte o pět set až tisíc korun víc. A strážníci se skutečně činí. Můžou totiž nařídit odtah vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti.

Větší dohady ale přináší druhá možnost, kdy může strážník nechat auto odtáhnout - pokud tvoří vozidlo překážku na pozemní komunikaci. Samozřejmě zase vše zaplatí provozovatel (osoba blízká tady nefunguje), a hlavně nebude mnohdy chápat proč. Překážkou je totiž vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu: například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace.

Jak to poznat? Coby vodítko poslouží třeba kočárkový test – pokud projede maminka s kočárkem, po vozovce auta i tramvaj a chodci nemusejí vstupovat do vozovky, netvoří vůz překážku provozu a není důvod ho odtahovat.

Zvýší se pravomoci?

Ministerstvo vnitra přišlo loni kvůli úsporám u Policie ČR s nápadem na rozšíření a zpřesnění pravomocí strážníků. „Problémem je zasahování do pravomoci policie státní,“ řekla poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová z KSČM a dodala, že bezpečnost občana by měl garantovat stát. Zato obecní a městská policie byla zřízena jen k tomu, aby zabezpečovala plnění vyhlášek dané obce, nikoli aby řešila otázky dopravy a základní bezpečnosti. „Mohli bychom se dostat do situace, kdy obce, které na to budou mít, budou kupovat vlastní tanky a děla,“ vyjádřila se s nadsázkou Rujbrová.

Nutno dodat, že motoristů se novela zase tolik nedotkla (spíš vstupu do restaurací po zavírací době či kontroly mladistvých na alkohol), ale jde tady o boj principů spolufungování policie státní a obecní. Začít platit měla 1. 7. 2013. Vláda ji schválila už loni v létě. A výsledek? „Byla stažena z jednání v poslanecké sněmovně, protože se během projednávání ukázalo, že pro něj v současné době neexistuje politická podpora,“ řekla nám Denisa Čermáková z ministerstva vnitra. Zůstává tedy stávající úprava beze změny.

Neudávat se a neplatit!

A jaká je tedy hlavní rada? „Neudávat se sám a neplatit na místě,“ shrnul ji advokát Lukáš Fládr. Nejde o rady malicherné. Tu první sám rozvedl v rozhovoru, k druhé dodáváme, že pozdní nadávky u piva už nic neřeší. Vždyť loni přiznalo dopravním policistům chybu hned na místě 506 tisíc přestupců z celkových 570 tisíc. Na deset, kteří sklapli paty a zaplatili, se našel jen jeden člověk, který nesouhlasil a poslal případ do správního řízení. To je jinde ve světě jev ojedinělý. Pro zajímavost – víte, jaké evidují dopravní policisté nejčastější přestupky? Ve více než třetině jde pochopitelně o překračování rychlosti, ale na druhém místě je nevyhovující technický stav vozidla (18,7 %) a na třetím všeobjímající kolonka nesprávného způsobu jízdy (10,5 %).

Kdo smí co?

Policista ČR

 • Může otevřít nebo jiným způsobem si zjednat přístup do vozidla, v případě nutnosti i za použití síly.
 • Smí zadržet řidičský průkaz.
 • Má oprávnění kontrolovat technický stav vozidel. A tedy i zakázat další jízdu vozidla pro nevyhovující technický stav. Může také přikázat jízdu na STK ve vzdálenosti 8 km na cestu tam i zpět.
 • Může překračovat rychlost při plnění služebního úkolu.
 • Smí kontrolovat největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy.
 • Má právo vyzvat řidiče k dechové zkoušce na alkohol či testu na drogy.
 • Může okamžitě udělit výjimky z provozu, stejně jako zakázat další jízdu vozidlům pro neprůjezdnou komunikaci.

 [600×453]

Strážník obecní policie

 • Mezi jeho pravomoci spadá řešení neoprávněného stání na placeném parkovišti.
 • Má právo vyzvat řidiče k dechové zkoušce na alkohol či testu na drogy.
 • Vozidlo smí zastavit jen před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného pohybu osob nebo v případě podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti silničního provozu.
 • Může zadržet řidiče a zajistit vozidlo, ale jen do příjezdu Policie ČR.
 • Smí překračovat rychlost při plnění úkolů a může být nepřipoután.
 • Má právo blokově řešit přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce.
 • Smí pokutovat nedovolené stání nebo zastavení.
 • Do jeho pravomocí spadá trestat zákaz vjezdu do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno.
 • Smí měřit rychlost na území obce.
 • Smí pokutovat porušení pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohyb chodce na pozemní komunikaci odporující pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovolený způsob použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku.
 • Pokutuje nedovolené vedení jízdního kola nebo jízdu na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích.
 • Smí řešit porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel.

 [600×403]

Celník

 • Může zastavovat dopravní prostředky, kontrolovat zavazadla, náklad i přepravní listiny při pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu.
 • Kontroluje dálniční známky a mýtné, přitom může zastavovat vozidla.
 • Může kontrolovat největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy.

 [600×410]

Vojenský policista

 • Může měřit rychlost vojenských vozidel a ve vojenských objektech i všech ostatních.
 • Může kontrolovat u řidiče alkohol či přítomnost jiné návykové látky.
 • Řidič vozidla ozbrojených sil je povinen na výzvu vojenského policisty podrobit toto vozidlo nebo jízdní soupravu kontrole technického stavu.

 [600×453]

Víte, že…

 • …příslušníci ozbrojených sil, zdravotníci a strážníci ve službě mohou za jízdy telefonovat?
 • …vozy s modrým majákem nemusejí při plnění úkolů dodržovat povolenou rychlost? Kromě toho třeba mohou předjíždět zprava či nedávat přednost na křižovatce.
 • …v České republice je 355 obecních policií?
 • …počet zaměstnanců obecních policií loni klesl z 9542 (rok 2011) na 9020 osob?
 • …strážníků bez maturity je 995, s maturitou 6140 a s vysokoškolským vzděláním 905?
 • …na rozdíl od služeben PČR neplatí, že by všichni strážníci drželi službu čtyřiadvacet hodin denně? Z celkových 355 obecních policií funguje nepřetržitě s nočním provozem jen 143.

Jak policisté zastavují z jedoucího vozu?

Policejní auto nemusí být označeno nápisem Policie, popřípadě symbolem. I tato vozidla jsou přitom oprávněna překračovat rychlost při honbě za hříšníky a zastavovat je bez ohledu na to, že nejsou vybavena majákem s modrým světlem (dálniční passaty). Pozor tedy na signály, kterými vám dávají příkaz k zastavení, a vy je musíte uposlechnout:

 • kýváním paže nahoru a dolů
 • pomocí vysunutého zastavovacího terče
 • rozsvícením nápisu Stop.

Pozor na kauce!

Málokdo ví, že i v České republice je policista oprávněn vybrat od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání přestupku kauci od 5000 do 50 000 Kč (nejvýše však do výše hrozící peněžní sankce za spáchaný přestupek). Jenže k tomu musí mít důvodné podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení. A v tom je zakopán pes. „V běžných případech to policista neobhájí,“ říká advokát Fládr a odkazuje spíš na případy notorických porušovačů předpisů, kteří mají trvalé bydliště hlášené na radnici a existuje u nich takové podezření. „Normálního Čecha, který není hledaný policií a neskrývá se, se to netýká. Je to zaměřeno na zahraniční přepravce,“ říká Fládr. Kauci nelze vybrat od osoby, která požívá imunitu a výsady podle zákona nebo mezinárodního práva.

Kdo a kdy smí zastavovat vozidla?

 • Policista ve stejnokroji,
 • vojenský policista ve stejnokroji,
 • strážník obecní policie ve stejnokroji, ale jen před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, anebo když je řidič vozidla nebo přepravovaná osoba podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu,
 • účastník dopravní nehody,
 • dopravce ve zvláštních případech,
 • vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže a dětí a průvodce zdravotně postižených osob při přecházení vozovky,
 • průvodce vedených nebo hnaných zvířat.

Kdy musíte přivolat policisty k nehodě?

 • Někdo zemře nebo je zraněn.
 • Je škoda aspoň na jednom ze zúčastněných vozidel včetně věcí, které se v nich nacházely, vyšší než 100 000 Kč.
 • Dojde k poškození majetku nějaké třetí osoby, která se dopravní nehody neúčastnila.
 • S výjimkou vozidla, které sice patří někomu jinému, ale jehož řidič se dopravní nehody účastnil. Například vozidla při nehodě narazí do plotu přilehlého pozemku nebo do poblíž zaparkovaného vozu. Dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace. Součástí silnice jsou například svislé dopravní značky, svodidla, tunely, dělicí pásy a tak dále. Příslušenstvím jsou třeba veřejné osvětlení, ploty, přenosné svislé dopravní značky a podobně.
 • Účastníci dopravní nehody nejsou sami schopni zajistit obnovení plynulosti silničního provozu, i když se o to snaží. Například sice nikomu nebyla způsobena škoda přesahující 100 000 Kč, ale při nehodě došlo k převrácení vozidla, které tak blokuje silnici, a samozřejmě není v silách účastníků tuto překážku odstranit.
Spolupracujeme s TipCars.com
Komentář Pavla Veselého: Vraťme učitelům prestiž Komentář Pavla Veselého: Vraťme učitelům prestiž

Učitelé postupně ztratili ve společnosti svou vážnost.…

Do inovací jde v Česku málo investic, ukazuje žebříček Evropské komise Do inovací jde v Česku málo investic, ukazuje žebříček Evropské komise

Česká republika se zařadila mezi sedmnáct evropských…

 

Štítky Svět motorů

 

Přidat názorDiskuse: Na co mají právo policisté a strážníci:…Doporučujeme
Pokuta za rychlost v Chorvatsku, Rakousku či Itálii. Jaký trest vám hrozí v zahraničí? Pokuta za rychlost v Chorvatsku, Rakousku či Itálii. Jaký trest vám hrozí v zahraničí?

Vysoké tresty za rychlost jako již tradičně hrozí v…

Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte

Automobil je dnes čistě spotřební záležitostí. V…

 

AutoRevue
Chorvatsko autem 2018: Užitečné rady, tipy, poplatky, krásné destinace Chorvatsko autem 2018: Užitečné rady, tipy, poplatky, krásné destinace

V 70. letech vznikla v ČSSR studie tunelu z okolí Českých…

Opravdu jsou SUV tak bezpečná, jak se říká? Posuďte tuto lehkou nehodu Opravdu jsou SUV tak bezpečná, jak se říká? Posuďte tuto lehkou nehodu

Na internetu se objevilo video nehody z Kanady. Bouraly…

 

 
Renault 19 (1988-2003): Jaký vlastně byl poslední renault s číslem?

Renault 19 (1988-2003): Jaký vlastně byl poslední renault s číslem?

Dnes 18:55

Renault 19 si pamatujeme i z našich silnic. Vznikal ve čtyřech karosářských variantách a v historii francouzské automobilky uzavřel kapitolu označování modelů jednotlivými čísly.
Blesk.cz

Nová dominanta Prahy: Rozhledna, jakou svět neviděl! Doubravka je naprostý unikát

Nová dominanta Prahy: Rozhledna, jakou svět neviděl!…

Nepodobá se žádné jiné rozhledně, jakou jste kdy viděli. Na stavbu Doubravky, která byla tento měsíc otevřena v…

Celý fotbalový tým se ukryl před lijákem do jeskyně. Od té doby o něm není zpráv

Celý fotbalový tým se ukryl před lijákem do jeskyně.…

Po 12 členech dorostenského fotbalového týmu pátrají záchranáři na severu Thajska. Skupina mladíků a jejich…

 

iSport.cz

Program MS ve fotbale 2018: Kompletní rozpis zápasů, hrací dny, play off

Program MS ve fotbale 2018: Kompletní rozpis zápasů,…

Mistrovství světa ve fotbale 2018 v Rusku nabídne od 14. června celkem 64 zápasů, ze kterých 8. července vzejde…

Coufal o Trpišovského drilu: Překvapil mě, myslel jsem, že dál už to nepůjde

Coufal o Trpišovského drilu: Překvapil mě, myslel…

Obránce Vladimír Coufal zná trenéra Jindřicha Trpišovského z Liberce. Dokonale poznal jeho vyhlášenou náročnou…

 

Reflex.cz

Vzácné snímky deportace Romů z nacistického Německa. Podívejte se

Vzácné snímky deportace Romů z nacistického Německa.…

V roce 1936 bylo v třetí říši založeno Centrum pro rasovou hygienu a výzkum dědičnosti. Vedl ho nacistický…

Festival United Islands of Prague: 20 000 lidí v ulicích a Praha roztančená hudbou

Festival United Islands of Prague: 20 000 lidí v…

Patnáctý ročník multižánrového festivalu United Islands of Prague zaplnil o víkendu ulice a parky pražského…