Alko kalkulačka
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Nová pravidla pro cyklisty? Odstup 1,5 m a stezka podle uvážení

ČTK ČTK 13. 7. 2020 • 00:54
19
59
Zobrazit náhledy (19)
Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto

Vláda v pondělí zřejmě zaujme neutrální postoj k návrhu poslance ČSSD Petra Dolínka, který má mimo jiné umožnit bezpečnější jízdu cyklistů. Řidiči by směli předjíždět cyklisty s bočním odstupem nejméně 1,5 metru.

V další části návrhu chce poslanec obnovit povinnost zaměstnavatelů s deseti a více zaměstnanci zajistit zaměstnancům úschovu kol. Podle návrhu stanoviska na vládním webu by měla vláda zaujmout neutrální postoj, ale poukáže na některé sporné body návrhu.

Například v případě předjíždění cyklistů s odstupem nejméně 1,5 metru vláda poukazuje na to, že vymahatelnost tohoto pravidla bude v praxi obtížná, neboť jeho dodržování je v silničním provozu velmi těžko kontrolovatelné. Ani navrhovaná minimální vzdálenost 1,5 metru nemusí být ve všech případech dostatečná, protože při předjíždění je třeba zohlednit i další faktory jako například rychlost jízdy přejíždějícího vozidla i cyklisty nebo meteorologické vlivy jako déšť nebo poryvy větru.

Dolínkův návrh také prolamuje povinnost cyklistů jet v jízdním pruhu pro cyklisty, vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty nebo například na stezce pro cyklisty, pokud jsou zřízeny. Ministerstvo dopravy pak ve svém stanovisku označuje za zcela nevhodné z hlediska bezpečnosti, aby měl cyklista možnost výběru, jestli pojede po stezce, nebo po pozemní komunikaci společně s motorovými vozidly.

Další částí Dolínkova návrhu je obnovení povinnosti zaměstnavatelů zajistit přístřešek nebo jinou úschovu na kola. Poslanec uvádí, že až do konce roku 2006 měl zaměstnavatel povinnost zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání, jakož i obvyklých dopravních prostředků, pokud jich zaměstnanci používají k cestě do zaměstnání a zpět. Netýkalo se to ale aut. Současný zákoník práce podle něj zapomněl na to, že obvyklým dopravním prostředkem může být i kolo. Náklady na straně zaměstnavatelů podle něj budou nulové nebo zanedbatelné.

Vláda ale podotýká, že navrhovaná úprava vůbec neřeší otázku odpovědnosti za škodu způsobenou na uschovaném jízdním kole. Poukazuje na to, že zaměstnavatel má povinnost hradit škodu na odložených věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů na místě k tomu určeném. V případě nově navrhované povinnosti však vůbec není zřejmé, zda a za jakých podmínek by zaměstnavatel za případnou škodu odpovídal, uvedli vládní legislativci. Ministerstvo práce vedené Dolínkovou stranickou kolegyní Janou Maláčovou v připomínkovém řízení navíc uvedlo, že prostory zaměstnavatele, jako jsou kanceláře nebo dílny, by navíc neměly sloužit jako úschovny kol mimo jiné z důvodu bezpečnosti práce.

Související články

Témata
29. 3. 2021 20:18
Cyklisti
Tak to tedy slyším velice rád. Já sám jako cyklista hrozně rád jezdím na kole a tyto pravidla jsou pro mne velice přívětivé. Nedávno jsem si na této stránce zde - https://www.cyklosvec.cz/kola?… pořizoval úplně nové kolo Galaxy, ze kterého mám opravdovou radost. Co je malou nevýhodou je to, že tady tímto komentářem asi neudělám moc radost všem auťákům, ale co už :D
18. 11. 2020 02:49
Re: dolinek je mimon
Ten odestup 1.5 m není žádné novum, dávno plátí; vysvětlím:

Dojde-li k nehodovému ději, při kterém dojde ke střetu vozidla předjíždějícího s předjížděným (a nyní, prosím, vyjma jednostopého vozidla, ale ne nezbytně, rozvedu níže), znalci vychází, primárně, z výpočtu tzv. minimálního bezpečného bočního odstupu, který počítá se podle vzorce ys = K + (1.1 x v), kde ys je minimálním bezpečným bočním odstupem v cm, K konstanta, boční odstup v rychlosti 0 kmph = 60 cm, v rychlost, takže při rychlosti 50 kmph je to ys = 60 + (1.1 x 50) = 115 cm = 1.15 m, při rychlosti 70 kmph ys = 60 + (1.1 x 70) = 137 cm = 1.37 m, při rychlosti 90 kmph ys = 60 + (1.1 x 90) = 159 = 1.59 m, při rychlosti 130 kmph ys = 60 + (1.1 x 130) = 203 = 2.03 m.

Dojde-li k nehodovému ději, při kterém dojde ke střetu protivných vozidel, počítá se bezpečný odstup pro každé vozidlo zvlášť a hodnoty se sečtou; příklad in praxis:

silnice III. třídy, šířka pozemní komunikace 0.5 zpevněná krajnice + 3.0 + 3.0 vozovka + 0.5 zpevněná krajnice = 7.0 m. Vyhábají se autobus reálné šíře 2.9 m (včetně zpětných zrcátek, zajímá nás skutečná, reálná, šířka vozidla) a "běžný" osobní automobil typu Fobia / Thalia 1.7 m; autobus jede rychlostí 65 kmph, Fobia 80 kmph. Autobus potřebuje, pro rychlost 65 kmph, prostor ys = 60 + (1.1 x 65) = 131.5 cm = 1.315 m (bezpečný odstup od nezpevněné krajnice) + 2.9 m (skutečná šířka vozidla) + 1.315 m (odstup od protivného povozu) = 5.53 m. Fobia potřebuje prostor: ys = 60 + (1.1 x 80) = 148 cm = 1.48 m (bezpečný odstup od nezpevněné krajnice + 1.7 m (skutečná šířka vozidla) + 1.48 m (odstup od protivného provozu) = 4.66 m. 5.53 + 4.66 = 7.01 m, takže pokud každý zpomalí o 5 kmph, tj. autobus na 60 kmph a fobia na 75 kmph, vyhnou se bezpečně. Jenže to je příklad na nové silnici III. třídy, odpovídající normě s návrhovou rychlostí 70, přehledné, ve dne bez atmosferických poruch. Kolik tam pojede průměrná fobia? 100 kmph? A autobus? 80 kmph? Tak si to spočítej.

To platí u dvouosých vozidel, poněvadž u nich je mikrovina i makrovlna, je-li v pořádku řízení, prakticky srovnatelná. U jednostopých vozidel je to složitější:

Je makrovlna, ta je u každého vozidla, která je způsobena sílozpytem, tj. tím, že žádné vozidlo nejede po ideální rovině, ale po určité vlnovce (i ta se dá vypočítat, pokud jsou podklady k disposici, tedy minimální makrovlna. Pak je mikrovlna, která je ale typická jenom pro jízdní kolo, a je způsobena tím, že cyklista šlape do pedálů, čímž více vychyluje vozidlo do stran. Mikrovlna se srovná, pokud cyklista přestane šlapat, makrovlna nikoli. Mikrovlna je dosti značná, a minimálně je cca 0.3 m. Pokud ale jede cyklista pomalu, třeba do stoupání, nebo pokud je to dítě, nebo pokud má nevhodnou velikost kola, nebo má špatně se řízené sedlo, může se dostat až na přes dvojnásobek.

Takže, jízdní kolo o šířce 0.7 m má reálnou šířku 1.0 - 1.3 m. K tomu jízdní kolo nemusí být vybaveno zařízením ku pozorování jízdní dráhy nazad, a pokud se - zkušený cyklista - otočí, vychýlí se zhruba o 0.3 - 0.5 m na stranu, na kterou se vytočil, aby se přesvědčil, co se děje vzadu. Dítě více.

Proto znalci vychází, krom subjektivních skutečností (dítě? stará osoba? "motal se"? viděl jsi to? působil ožralý? foukal vítr? bylo mokro? - tomu všemu jsi povinen se přizpůsobit!), vychází z toho, nechal-li řidič jízdnímu kolu prostor shodný, jako by ponechal normálnímu osobnímu automobilu, při zachování výše popsaných bezpečných bočních odestupů (předjíždění 1x, míjení 2x). A to je, při šířce "auta" 1.7 m a rychlosti 50 kmph, prostor pro kolo 1.7 + 1.15 = 2.85 m. Takže na 5.0m šiřoké vozovce nelze jízdní kolo legálně předjet, neboť vždy dojde k jeho ohrožení.

Problém je v tom, že 1. tohle nikdo neví, 2. neví to ani instruktoři autoškol, ergo, se to neučí, 3. není to vymožitelné, pokud není cyklista mrtev, nebo zraněn tak, aby se to dostalo před soud. Správní orgán je no comment, ale pokud se dostane řidič motorového vozidla před soud, škoda mladého života. Příklad: noc, cyklista 0.25% alkoholu v krvi (tj. dvě a půl promile, to odpovídá tak 2.8 promile v dechu, navíc to zjistili až na pitvě, takže spíš třem promile), se motal mezi pruhama, tj. v půlce vozovky, na zádi měl nějakou mrtvou blikačku. Řidič jel s potkávacími světly, prokázanou rychlostí mezi 55 - 60 kmph, do motáka narazil, moták na místě mrtvý. Výsledek? Ublížení na zdraví s následkem smrti z nedbalosti v prvém odstavci, poněvadž de lege artis měl použít dálkové světlomety, a i když jeho rychlost byla na potkávací světlomety přiměřená ("jel na dohled"), použil-li by dálkové světlomety (protivný provoz nebyl), mohl by vidět motáka dříve a reagovat na něj. Soud si najde cestu, a stejné je to, když cyklista sejme chodce. Takže, nevím, v čem je problém, pokud by se alespoň toto zavedlo, tak by se to učilo, poněvadž je spousta ignorantů, co neumí vůbec předjet vozidlo lege artis.
15. 7. 2020 17:03
Agresivní pumpička Blue Sun
To se nám tu Blue Sun hezky okopal. Pro sebe chce toleranci od ostatních a přitom jim sám říká, cituji z diskuze výše:

"Píšeš nesmysly, ale to u točvolantů nepřekvapuje.
Hm, ty budeš dobrý nemyslitel.
Chodci pro změnu překáží a motají se pod nohy, děti to vůbec nechápou a psi na vodítku už vůbec ne.
Ano, typické myšlení sebestředného plechovkáře."

Až zas bude slintat něco o autech, pamatujte, že motoristy nemá rád a chce jen škodit.
15. 7. 2020 14:55
....
V případě kolony pojedu autem v cyklopruhu dle uvážení.
Avatar - Otrava
14. 7. 2020 23:37
Re: Návrh
Přemýšlím zdali jsi tak hloupý nebo se chceš jen hádat. Mluvím konkrétně například o tom, že je pátek odpoledne - špička. Cyklista může jet po cyklostezce nebo po hlavní silnici s tím, že ho kvůli hustotě provozu pravděpodobně nikdo nepředjede, i když pojede opravdu pomalu.

Vztekej se jak chceš...ale ideálně mimo silnice a ostatní lidi.

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerátZobrazit nabídku