Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Cyklopruhy rostou přes odpor policie: Zvykejte si!

Petr Slováček
Diskuze (14)

V ulicích měst rostou cyklopruhy na místech, kde se to nelíbí ani policejním inženýrům. Místo aby taková opatření kolaře chránila, posílají je přímo do husté dopravy.

Pokud jste po letech pauzy zavítali do pražských ulic, nejspíš je ani nepoznáváte. Rozšířilo se omezování provozu, betonové nebo plastové pilíře, barevné čáry na vozovce a mezi nimi i vyhrazené cyklopruhy. V principu jsou bez nadsázky chvályhodné, protože vyženou aspoň část obyvatel z MHD a osobních aut za řídítka.

Potíž je ovšem ve faktu, že pruhy vznikají i na místech, kde nedávají smysl – typicky když vedle komunikace vede široký chodník, kam by se lehce vešly dva oddělené pásy pro chodce i cyklisty. Místo toho bují trend posílat slabší účastníky provozu mezi motorovou dopravu a tu uměle zpomalovat. Nechme stranou jakoukoliv cyklo/motorlobby a zaměřme se na argumenty, proč takový kočkopes není dobře ani pro jednu stranu. 

Cyklistika v rozpuku

Právě v těchto dnech startuje závěrečná etapa oprav Evropské třídy na Praze 6. Páteřní komunikace míří z Dejvic až do Ruzyně na letiště. Někdejší Leninovu třídu znají i obyvatelé z druhé části republiky z nedávné historie, když na ní davy vítaly zahraniční státníky. Ještě v roce 2007 tam proběhla vojenská megapřehlídka s přeletem letounů.

Evropská třída je dnes pochopitelně hustě vytížena dopravou. Přesto právě tady vzniknou co nevidět barevně oddělené části vozovky pro cyklisty, které doplní jízdní pruhy pro auta. Nejprve na úseku Gymnazijní – Horoměřická v obou směrech v šířkovém uspořádání 2,75 m, 2,50 m plus 1,25 m na ochranný jízdní pás pro cyklisty. Postupně se počítá s cyklopruhem po celé délce Evropské. Dlužno podotknout, že do takzvaného ochranného pruhu sice automobilisté smějí vjíždět, tudíž je teoreticky neomezuje. Jenže zkušenosti z jiných míst, kde už vyrostly, ukazují, jak s tím řidiči neumějí pracovat a drží se mimo něj. V reálu tedy i takové opatření dopravu významně omezuje. 

Z čí hlavy?

Nápad na další pruh na Evropské se od počátku nelíbil pražským policejním dopravním inženýrům. Namítali, že na komunikaci je velký podíl rozměrných vozidel, především autobusů, a navíc je zatříděna jako místní komunikace první třídy s dopravní funkcí městské radiály. Denně tudy projede až 30 000 vozidel a takto navržené šířky jízdních pruhů nesplňují základní normové parametry. Cyklisté navíc budou ohroženi nedostatečným bočním odstupem od vozidel pohybujících se v přilehlých jízdních pruzích. Kdo zná situaci naživo zejména v místech nástupních ostrůvků MHD se zábradlím, asi by si tady cestu na kole rozmyslel.

Na radnici městské části jsme se tázali, kdo s nápadem vyznačených cyklopruhů přišel. Leč do uzávěrky bez odpovědi. Magistrátu ovšem myšlenka vůbec nevadí, právě naopak. „Toto šířkové uspořádání umožňuje bezproblémový průjezd jak osobních, tak i rozměrných vozidel včetně těžké nákladní a autobusové dopravy. Do ochranného jízdního pruhu na rozdíl od vyhrazeného jízdního pruhu mohou řidiči rozměrných vozidel vjet za podmínky, že neohrozí cyklistu jedoucího v tomto pruhu,“ sdělil nám magistrátní mluvčí Vít Hofman. Dodává, že o úpravu je pouze požádal investor akce, tedy Technická správa komunikací.

Nacpat, kde to lze

Technická správa komunikací (TSK) ovšem dělá jen to, co musí. Integraci cykloopatření totiž organizaci nařizuje už usnesení Rady hlavního města Prahy z let 2003 a 2016. „Nástup náměstka pro dopravu Adama Scheinherra neznamenal revokaci těchto usnesení a v integraci cykloopatření pokračujeme i nadále. Nicméně pouze pod podmínkou, že nesmí omezovat automobilovou dopravu, což se zde neděje, pouze se upravuje šířkové uspořádání,“ obhajuje nápad Barbora Lišková z TSK. A připomíná, že zvažují namalování cyklopruhů skutečně u každé akce, kterou v současnosti připravují. Materiál od nich putuje na odbor pozemních komunikací a drah (PKD), který je příslušným silničním správním úřadem.

Jenže úředníci námitky Policie ČR neakceptují – vystupuje sice z pozice oficiálního orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ale nemá automaticky právo veta. A zrovna v případě Evropské třídy vydala nesouhlasné stanovisko. 

Proč to nejde vedle?

Policejní inženýři poukázali na existenci již realizovaných cyklistických opatření na souběžných komunikacích a chodnících okolo, které umožňují pohyb nejzranitelnějších účastníků silničního provozu odděleně.

Magistrát má ale jiný názor. „Policií navrhované řešení vedení stezky pro cyklisty na přilehlém chodníku není kvůli napojení nemovitostí na komunikaci, vstupů do objektů nebo přerušení v místech křižovatek vhodným řešením. Nemluvě o nemožnosti tuto stezku na rozdíl od ochranného pruhu realizovat v celé délce komunikace Evropská,“ končí magistrát s tím, že bude ochranné a vyhrazené pruhy budovat, kde to jen půjde, z důvodu značného rozvoje cyklistické dopravy včetně elektrokol.

Dole proto najdete pravidla chování v cyklopruzích. Nastudujte si je, budete to potřebovat! Připomínáme, že dopravní opatření z Prahy se postupně šíří i do regionů. Už nám v poště přibývají první čtenářské dotazy na cyklopruhy pod okny, které tam nově vznikly a řidiči nevědí, co s nimi. Nesmí se v nich totiž zastavit a stát, ani pokud je máte přímo před vjezdem na pozemek. Stejně jako třeba na takzvané stopčáře před křižovatkou vyhrazené cyklistům. Kdo z šoférů je ze svého okolí nezná, poprvé se dost diví. Teď si bude muset zvykat.

Vyhrazený pruh

  • Je výrazně oddělen barvou a vyznačen vodorovnou i svislou dopravní značkou
  • Motorové vozidlo do něj nesmí vjíždět, zastavit a stát
  • Vyznačuje se tam, kde to šířka komunikace umožňuje

Ochranný pruh pro jízdní kola

  • Je vyznačen přerušovanou bílou čárou bez červeného podbarvení
  • Řidiči jiných vozidel smějí na takto vyznačený jízdní pruh vjíždět v podélném směru, pokud není jejich pás dostatečně široký
  • Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty ale nesmějí řidiči jiných vozidel ohrozit cyklistu

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.

Petr Slováček
Diskuze (14)

Doporučujeme

24. 11. 2021 21:47
Cyklopruhy
Jojo, i tady u nás jich je poslední dobou čím dál víc. Musím se ale přiznat, že je moc nevyužívám. Celkově na kole nerad jezdím po silnici. Raději jezdím po různých cestičkách a tak. Je jich tu taky spousta. Jen teda při takovém ježdění člověk potřebuje dobré blatníky na kolo, protože ty cesty bývají často bahnité. Já si teď nedávno zrovna kupoval nové z https://www.cyklosvec.cz/blatniky a spokojenost. Konečně žádné bláto na zádech.
18. 11. 2020 02:08
Re: cyklisté jako účastníci silničního provozu
Protože 1. to vůbec neumožňuje mezinárodní právo silniční, kterým je tento stát vázán a za 2. vůbec to nebylo, není a nebude potřeba.

Prvním "registračním" požadavkem bylo, aby byly povozy označeny cedulkou se jménem a adresou majitele ("provozovatele"). Nejprve to zavedli Francouzi, u nás se to zavedlo místodržitelským nařízením v devadesátých letech devatenáctého století. Oproti třeba Spojenému Království není u nás jízdní kolo považováno za carriage, povoz, ale za svébytné vozidlo, takže se na jízdní kola nepřenesl ani požadavek na označování "povozu" cedulkou se jménem a adresou majitele.

Registraci a vůdčí (případně i topičskou) zkoušku řidiče každého silostroje nařídila Říšská rada zákonem platným pro všecka Království a země na Radě říšské zastoupené, ale primárně proto, že to vyžadovala první pařížská úmluva o silničním provozu, a bez registrační značky, rozlišovací značky států, vůdčího listu a mezinárodního vůdčího listu by rakouské vozidlo nesmělo za hranice; v té době (1905) ještě nebyl provoz silostrojů tak závažným nebezpečím, aby si tato opatření vyžádal na národní úrovni.To přišlo až někdy před prvou světovou válkou a realisovalo se během ní a po ní (za války beztak moc neerárních silostrojů nejezdilo, byly starosti s válkou, vražedným průjmem a hispánskou influensou, takže potom): uzákonila se jízda vlevo (1916), i když byla dána zvykovým právem už od vlády Jejího Královského Apoštolského Veličenstva Marie Terezie. Obmezila se rychlost silostrojů v uzavřených osadách na rychlost koně v lehkém klusu (15 kmph), a mimo osady na rychlost koně v trapu (45 kmph), zřídil se fond pro podporu vdov a mrzáků zachvácených silostrojem, už před válkou se zavedla povinnost v noci silostroje osvětlovat vpředu po stranách a osvětlovat tabulku zadní registrační značky. A to všecko v době, kdy byla doporučována rychlost nákladního automobilu 12 kmph, poněvadž ve vyšší rychlosti není vůdce s to obstarat všecky ty úkony potřebné k řádnému zvládnutí silostroje a mohlo by dojít k nehodě (bohatost směsi, ruční plyn, předstih, řazení nesynchronisované předovovky pákou vpravo vedle kabiny, vlastně jako ruční řazení motocyklu na nádrží, ruční klakson, plus mechanické brzdy jenom na zadní nápravu, a v případě vleku(ů), komunikaci s brzdařem (brzdaři) v budce (budkách).

U nás zemře na pozemních komunikacích ročně něco kolem 600 osob, a na 99% jsou příčinou smrti motorová vozidla; ne nezbytně nutně po kausální stránce ku vzniku nehodového děje z hlediska positivního práva, ale jednoduše, kdyby jich nebylo, tak by umrlců nebyla ani desetina. Ono být přejet bryčkou, nebo nákladním vozem, a ještě k tomu podupán třemi páry těžkých koní, je taky jistý funus, ale přeci jen to risiko je znatelně nižší.

Pokud cyklista nezrakví sebe, občas zrakví, nebo spíše zinvalidní, nějakého chodce, to se - čas od času - stane, kumulací okolností, ovšem krom chodců a dalších cyklistů od něj žádné risiko jiným účastníkům provozu příliš nehrozí, tedy risiko vážného zranění nebo smrti.

Navíc, motorové vozidlo lze provozovat na silnicici až na základě schválení vozidlu ku provozu (typu nebo jednotlivě), přidělení technického průkazu a registrační značky, zjednání povinného pojištění kryjící případnou škodu a až po té, co jeho řidič složí příslušné zkoušky před ouřadem a obdrží ouřední povolení řídit příslušné motorové vozidlo. Nemotorové vozidlo lze provozovat toliko na základě věku a příčetnosti. I když střízlivý pohonič na vesnici prakticky neexistuje a jediným zařízením k osvětlování a světelné signalisaci na povozu je jedna, malá, červená odrazka uprostřed vzadu, nevím o případu, kdy by za posledních deset let někde povoz zrakvil, nebo zmrzačil, rodinu. U motorových vozidel je to prakticky každý týden "něco".
14. 4. 2020 12:50
Hlavně dodělejte obchvat
Hlavně dodělejte obchvat, ať už nemusím do toho smradlavého skanzenu zajíždět a ty eko lgbt cyklo pruhy řešit :-) Co si pražáci zvolili, to mají. My ostatní s nimi. Až doděláte obchvat, tak si třeba ten svůj skanzen zakonzervujte, zakažte auta, do krámu si jezděte na kole, ty obchody zásobujte taky na kole, nebo si dojeďte na kole na periferii do hypermarketu. A až zakážete zlé hypermarkety (chtějí to stejní levičáci, jako čmárají cykločáry), tak si jezděte na kole pěstovat vlastní zeleninu a krávy na okraj města, protože přece lokální potraviny, že? :-) A elektřinu si vyrábějte taky šlapáním na kole, protože přece zlé elektrárny.
Avatar - xxc
13. 4. 2020 22:47
Re: cyklisté jako účastníci silničního provozu
Ano, mam pocit, ze spz je na aute zbytocne. Kazde auto ma vin kod napisany pod sklom. To je pravda, ze ludia su rozni, ale kedze nemaju cisla na trickach, nie je na prvy pohlad zrejme, o koho ide a ci po nich netreba patrat. Rovnako ako cyklisti, kolobezkari.

Inak neviem preco rovno riesit priestupky, ludia sa maju spravat ohladuplne a nemaju porusovat zakon. Oznaceni aj neoznaceni. Ma sa predchadzat poruseniu zakona, a nie nejake priestupky riesit.
13. 4. 2020 21:54
Re: cyklisté jako účastníci silničního provozu
chvíli jsem přemýšlel jestli na toto vůbec reagovat. Vy mi tedy tvrdíte, že odpověď na mou nadhozenou otázku "u motorových vozidel se tento přístup snad neosvědčil" je ano, neosvědčil se? Skutečně máte názor, že dělat řidičáky je pro všechny účastníky silničního provozu zbytečné, protože máte pocit, že vy byste ho nepotřeboval a tak ho neuznáváte?

máte pocit, že SPZ je tam redundantně a bezůčelně? neslouží náhodou ke snadné identifikaci vozidla? ta je taky zbytečná ve všech případech? a v těch kde by se hodila, byste to bez SPZ řešil jak? odhadl byste jestli tenhle červený kombík třeba náhodou není kradený, šel se zeptat řidiče co stojí u dálnice jestli vám neukáže VIN? (lepší příklad mě honem nenapadl)..

přijde mi, že máte neuvěřitelně zcestnou představu, že silnice by byly bezpečnější, kdyby si tam každý dělal co chtěl a nejlépe kdyby se nedalo zjistit kdo tam co dělá, aby se to nedalo postihnout.

k poslední větě mohu říct snad jen to, že naštěstí narozdíl od aut či koloběžek, každý člověk vypadá jinak a policii to velmi usnadňuje pátrání po těch, kteří ty přestupky skutečně páchají.