Alko kalkulačka
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Pojištění existuje už 320 let. Víte, jak staré je to automobilové?

Svět motorů Svět motorů 18. 11. 2018 • 16:38
9
2
Zobrazit náhledy (9)
Abarth Abarth Abarth Abarth
Automobilový zákon odpovědnosti za škodu je starý právě 110 let. Dějiny českého pojišťovnictví však ještě o 210 let starší.

1699

Když na sklonku 17. století podal Jan Kryštof Bořek promyšlený návrh na zavedení povinného požárního pojištění v Čechách, asi netušil, že základy jeho nápadu pojišťovat věci ze zákona budeme vyznávat i za tři sta dvacet let: v roce 2019. Dodnes u aut ještě víc než u nemovitostí funguje Bořkův nápad na zavedení fondu, do něhož by povinně přispívali všichni, kteří si právě koupili dům.

1771

První doložená autonehoda: Nicolas Cugnot narazil se svým parostrojem do zdi.

1811

Podle občanského zákoníku dvě stě sedm roky zpátky, který platil na tehdejším území země, byla odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla omezená na princip odpovědnosti za zavinění.

1819

Po řadě úprav vydal císař patent, který v monarchii povoloval zřizování soukromých pojišťoven. O dva roky později byl doplněn o ustanovení, že mohou být zřizovány také veřejnoprávními organizacemi. V té době na území monarchie fungovala řada pojišťovacích spolků, které sdružovaly finanční prostředky svých členů, z nichž vytvářely pojistné fondy a nakládaly s nimi podle vzájemně dohodnutých pravidel.

1827

V Praze byla založena První česká vzájemná pojišťovna. Upsané pojištěné hodnoty zpočátku činily jedenáct milionů zlatých. Za rok už to bylo třikrát víc!

1868

Druhá polovina století, to byl dokonalý rozkvět: vznikly nové pojišťovny a spolky. Před 150 lety třeba Slavia.

1908

Takzvaným automobilovým zákonem odpovědnosti za škodu se před 110 lety rozšířilo pojištění i na nehody bez zavinění. Reálně tak vzniklo povinné ručení – tuto povinnost ho uzavřít ale zákon ukládal jen některým: nejdříve se týkala dokonce jen pilotů letadel. Majitelé jiných vozidel si začali sjednávat dobrovolně, nikoli ze zákona.

1932

V prosinci tohoto roku začal v naší zemi platit zákon o dopravě motorových vozidel. Podle něj se přeprava vykonávaná živnostensky pokládala za koncesovanou živnost a koncesionář musel ze zákona na svůj vůz uzavřít pojištění.

1935

Ukázalo se, že nestačí, aby se ručení týkalo jen živnostníků. Proto v zákoně o jízdě motorovým vozidlem z roku 1935 uložili zákonodárci povinnost uzavřít povinné ručení každému držiteli vozidla v registru. Majitel musel pojistit jak sebe, tak osobu, jež řídí vozidlo s jeho vědomím. Pojišťovny nehradily škody do 400 korun, z vyšších částek člověk platil 10 % ze svého – nejméně 400, nejvíc 20 000 korun. Čili se narodila spoluúčast. V roce 1935 byl také založen Fond na podporu při úrazech motorovým vozidlem, dotovaný některými organizacemi, a částečně do něj začaly plynout pokuty za neuzavřené povinné ručení.

1948

Vyhláškou Ministerstva financí z května bylo pět stávajících pojišťoven sloučeno v Československou pojišťovnu, národní podnik. Ta se tak stala monopolní pojišťovnou na českém území.

1950

Slůvko povinné se změnilo na zákonné. Zvětšil se i rozsah a obsah ručení. Zákonnou, tedy bezesmluvní formu pojištění, umožnil monopol státu. Pojištění zkrátka fungovalo tvrdě ze zákona.

1969

Od ledna se federální pojišťovna trhla na dvě: Českou a Slovenskou státní pojišťovnu.

1978

Tématu povinného ručení se důkladně věnoval Svět motorů. Pohledem do našeho archivu jsme zjistili, že se tehdy sazby pojistného lišily jen podle objemu motoru: do 500 cm3 stál rok 60 korun, nad 500 cm3 144 Kč. „Pojistné musí být zaplaceno najednou na celý kalendářní rok poštovní poukázkou na účet pobočky České státní pojišťovny, v jejím obvodu je vozidlo evidováno dopravním inspektorátem VB. Není-li zaplaceno včas, zvyšuje se za každý i započatý měsíc prodlení o 20 % roční sazby, nejméně o 10 korun,“ psali jsme.

1990

Monopol České státní pojišťovny sice se sametovou revolucí neskončil, ona samotná se ale postupně privatizovala a postupně logicky změnila i jméno, které na trhu setrvá dodnes: Česká pojišťovna. Časem však rozhodně nezůstala sama…

2000

Povinné ručení se stalo pojištěním povinně smluvním. Čili jinak: zákonem byla stanovena povinnost uzavřít toto pojištění, a to formou smlouvy. O licenci zažádalo třináct pojišťoven a jedenáct nich ji získalo.

2003

Otevřený trh neustále rozšiřoval nabídku produktů pojišťoven. Konkurence se nejprve projevovala jen v různé výši limitů pojistného plnění. Po uplynutí přechodného období s částečnou regulací sazeb se od roku 2003 boj o zákazníka ukázali finančně: v sazbách pojistného. Některé pojišťovny přišly s intenzivní segmentací, přičemž kritéria se neustále rozvíjela: už nerozhodovala kubatura motoru, ale také věk, bydliště a podobně.

2005

Do prodeje povinného ručení vtrhly internetové srovnávače. Zprvu slavily velký úspěch, postupně ale jejich role klesla.

2010

První pojišťovny přišly s revolučním produktem: přímou likvidací. Ta značí, že následky nehody si řidič nechá zlikvidovat u pojišťovny, kde má povinné ručení zřízen on, nikoliv viník nehody.

2012

Svět motorů rozšířil svou přílohu Povinné ručení na šestnáct stran.

2014

Povinné ručení v Česku se muselo poprat s novým občanským zákoníkem platným od ledna. Ten nepřinesl jen legislativní změny, ale i výrazně vyšší náklady v kategorii škod na zdraví.

2015

Povinné ručení nabízelo dál tucet pojišťoven: na trh se vrátil Direct, skončil naopak Triglav.

2016

S pojišťováním aut se rozloučili u Wüstenrotu.

2018

Zákon znovu zavedl povinnost vlastníka vozidla uhradit České kanceláři pojistitelů příspěvek za provozování vozu bez povinného ručení.

Anketa: Jakou událost z historie ručení považujete za nejzásadnější?

Václav Bálek, Allianz: Demonopolizaci trhu povinného ručení k prvnímu lednu roku 2000.

Jiří Cívka, Axa: Taky demonopolizaci, lidem přinesla kromě povinnosti uzavřít smlouvu možnost svobodného výběru pojišťovny.

Ivana Buriánková, ČP: Zásadním momentem je pro mě rok 1908, respektive 1909, kdy se uzákonilo a následně na našem území objevilo pojištění jízdních silostrojů. Nabízet jej začala První česká vzájemná pojišťovna, naše přímá předchůdkyně.

Miloš Velíšek, ČPP: Také bych vybral první skutečně automobilový zákon z roku 1908 pod úsměvným názvem „Ručení za škody z provozování jízdních silostrojů“ a pak demonopolizaci v roce 1999, v praxi od ledna 2000. Za tři měsíce se přepojistil bez problémů celý vozový park naší země, pojišťovny se s úkolem vypořádaly v nebývalé kvalitě.

Jaroslav Král, ČSOB Pojišťovna: Nejsem pamětníkem hluboké historie, a tak za největší milník během mé profesní kariéry považuji demonopolizaci 2000.

Nela Maťašeje, Direct: Za nejzásadnější považuji rozhodnutí, že je povinné ručení skutečně povinné. Vybrala bych tedy rok 1925, kdy po povinnosti původně vypsané jen pro piloty letadel začali ručení uzavírat ve velkém i majitelé motorových vozidel.

Honza Marek, Generali: Demonopolizace, která přinesla lidem možnost vybrat si pojistitele. Konkurenční boj na jednu stranu klientům prospěl. Na stranu druhou ale dostal toto pojištění do absurdní cenové války a na samotnou hranu profitability.

Marcela Kozová, Hasičská: Jednoznačně rok 2000, kdy se pojištění stalo ze zákonného povinně smluvním.

Milan Káňa, Kooperativa: Leden 1933, kdy byla povinnost sjednat si povinné pojištění vozidla v plném rozsahu uložena všem. Z pohledu řidičů byl přelomový i rok 1939, kdy po velkých diskusích bylo rozhodnuto o zavedení pravostranného provozu.

Václav Geletič, Slavia: Roky 1868, kdy vznikla pojišťovna Slavia, a 1908, kdy se zrodilo povinné ručení. Obojí jsou hezké kulatiny, spíše než pohled do historie mi ale přijde nejzásadnější otázka budoucnosti, zejména autonomních vozidel. Jak je řidiči přijmou a jak zapadnou do legislativy povinného ručení?

Jaroslav Rovný, Uniqa: Nejzásadnější z dnešního pohledu byla demonopolizace trhu. Téměř devatenáctiletá historie ukazuje, že konkurence slouží hlavně zákazníkům, které si pojišťovny hýčkají. Z mého pohledu je mezníkem i zavedení telematiky v naší pojišťovně.

Související články

Témata
26. 2. 2020 20:42
pojištění
Myslím si, že pojistění je super vynález. Nedávno jsem si přes https://www.top-pojisteni.cz/…arijni-pojisteni sjednával havarijko a ani nevíte, jak moc dobrá volba to byla. Za měsíc jsem totiž zavinil dopravní nehodu, takže jsem díky pojistce nemusel všechny škody na mém voze hradit sám.
Avatar - VDC
18. 11. 2018 17:58
Podle mě
400 let.

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerátZobrazit nabídku
Články odjinud