Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Zanesené vstřikovače paliva: Můžou zničit motor! Jak je vyčistit?

Tomáš Dusil Tomáš Dusil 15. 2. 2018 • 21:15
25
Moderní spalovací motory trpí na zanášení nečistotami více než starší agregáty. Důvodů je pro to celá řada. Kromě mechaniky motoru se nečistoty tvoří také v sání a rovněž v palivové soustavě. Jak s tím bojovat?

O zanášení motorů nečistotami se v posledních letech mluví docela často. Jenže co si pod tím představit? Úsady v motorech mají nejčastěji podobu uhlíkových sloučenin, vznikajících z oleje či paliva, jimž se lidově říká karbon. Ty mohou mít dosti různorodou fyzikální povahu, od měkké až po velmi tvrdou. Obecně vzato, karbonové úsady vznikají na teplých částech motoru. Od olejové vany, přes písty a pístní kroužky až po spalovací prostor, ventily, sací potrubí či vstřikovače. V případě jejich vzniku z paliva se na tvorbě karbonu podílejí aromáty a olefiny, kterých může být až 30 procent. Mohou v nich být ale také pryskyřice, polymery případně mechanické nečistoty. Ty se do motoru dostanou většinou po jeho nasátí vzduchem.

Pokud se zaměříme na palivovou soustavu, pak ji musíme rozdělit podle toho, jaké palivo motor spaluje. U zážehových agregátů se lze setkat se vstřikovači pro nepřímé vstřikování benzínu a s těmi určenými pro přímý vstřik. U dieselů je dělení ještě složitější. Rozlišují se vstřikovače pro nepřímé vstřikování nafty a pro přímé vstřikování. To se dále rozděluje na rotační čerpadla, vstřikování čerpadlo-tryska a samozřejmě dnes téměř výhradně používaný common-rail.

Bez ohledu na palivo, které motor spaluje a tedy i řešení vstřikovačů a jejich konstrukci, lze metody čištění rozdělit na mechanické a chemické a dále na čištění po demontáži vstřikovače a čištění bez demontáže.

Umí i zničit motor

Pokud mluvíme o zanášení vstřikovačů (ať už zážehového, nebo vznětového motoru), máme tím na mysli tvorbu úsad na jeho trysce, jejíž otvory úsady zalepí nebo také zapečou. Že vstřikovač špatně rozprašuje, se projeví na chodu motoru. Špatně rozprašující vstřikovače se navenek mohou prozradit tvrdým chodem motoru a zejména nadměrnou kouřivostí.

Zvýšená kouřivost je průvodním efektem špatně pracujícího spalování. Pokud vstřikovač nerozprašuje správně, ovlivňuje to parametry hoření ve válci. Ve výsledku dochází ke zvýšenému tepelnému namáhání pístů, neboť proud paliva ze znečištěného a tedy špatně rozprašujícího vstřikovače dopadá na velmi malou část plochy dna pístu. Vinou vysoké teploty často dojde až k jeho propálení. U moderních vznětových motorů s common-railem při tom ani nemusí být vstřikovač (či přesněji jeho tryska) úplně vadná, stačí k tomu opožděná dávka nafty.

A zatímco u dieselů má špatně rozprašující tryska vstřikovače na svědomí většinou natavení, v extrému i propálení pístu, u současných zážehových motorů s přímým vstřikem vede zvýšené tepelné namáhání pístů z důvodu zanesení trysky vstřikovače karbonem spíše k praskání pístů. Příčinou ale nemusí být pouze špatně rozprašující tryska vstřikovače, ale také její netěsnost, která má rovněž příčinu v hromadění nežádoucích úsad. Takový vstřikovač pak po dokončení dávky paliva většinou neudrží tlak paliva a ukapává.

Chemická cesta

Čistit vstřikovače bez ohledu na to, zda jsou určeny pro vznětový, nebo zážehový motor, lze hned několika způsoby. V poslední době se stále častěji pro čištění vstřikovačů uplatňuje chemická cesta. Tu nabízí například americká společnost BG Products. Výhodou je, že nemusíte vstřikovače demontovat z hlavy válců či sacího potrubí. Celé čištění je tudíž jednodušší. Vzhledem k překvapivě dobrým referencím ze strany některých servisů, s nimiž máme spolupráci a také na základě testu dekarbonizace motoru vozu Subaru Legacy Diesel uveřejněném ve Světě Motorů, bychom se čištění palivové soustavy s využitím technologie BG Products určitě nebáli.

Při využití chemického čištění BG Products se motor startuje a následně i běží nikoliv na benzin či naftu, ale přímo na čistící produkt. Motor začne mírně kouřit, přičemž zkušenosti ukazují, že se vyčistí nejen vstřikovače, ale současně i spalovací prostor. Problém je, že chemická cesta čištění může palivové soustavě motoru pomoci, ale jen v případě, že není zcela zanesená. Pokud je již situace kritická, pak by se mělo přistoupit na čištění demontovaných vstřikovačů.

Nejjednodušší je ultrazvuk

K čištění vstřikovačů se již léta používá ultrazvuková čistička. Vstřikovač se demontuje z motoru, vloží do čističky a už se čistí. Ultrazvukové čištění využívá jevu zvaného „kavitace“, při němž dochází ke strhávání usazenin a nečistot z čištěného povrchu. Dle typu čističky trvá ultrazvukové čištění až několik minut.

Ultrazvuková čistička sice dokáže čistit trysku ventilu, ovšem o skutečném jeho stavu vám neřekne vlastně nic. K jeho posouzení potřebujete mít testovací stolici. Dodává ji například firma ASNU a testovat lze až osm vstřikovačů najednou. Při testu lze navíc simulovat různé podmínky jako u skutečného motoru – od volnoběhu až po plné zatížení. Další možností je zkouška těsnosti ventilů.

Přesné testování vstřikovačů umožní správně posoudit jejich stav a určit, zda stačí vstřikovače „pouze“ vyčistit, nebo zda je lepší je vyměnit. Nebo je můžete nechat také opravit. I v České republice existují firmy, které se tímto zabývají, a to včetně oprav vstřikovačů pro přímé vstřikování benzínu (FSI, GDI), případně i typů piezo, používaného u některých motorů Mercedesu a BMW. Dle údajů specializovaných firem vyjde oprava vstřikovače na výrazně menší částku než nákup nového.

A co diesel?

Pokud přejdeme na čištění vstřikovačů moderních vznětových motorů se systémem common-rail, tak ke zhodnocení jejich skutečného stavu, který může způsobovat mimo jiné i znečištění ovzduší, je třeba mít zkušební stanici. Až na ní lze přesně určit, zda se u vstřikovače nezměnila takzvaná kalibrační hodnota. Jedná se o šesti nebo sedmimístný alfanumerický kód, který se po výměně vstřikovače zadává do řídicí jednotky motoru. Vlastně určuje charakteristiku vstřikovače z hlediska jeho vlastností. Pokud by byla kalibrační hodnota špatná, projevovalo by se to navenek na chodu motoru.

Vyčištění trysky vstřikovače common-railu u vznětového motoru sice může pomoci, avšak pokud vstřikovač pracuje nesprávně, je dobré spíše než trysku čistit ji rovnou vyměnit. A to nelze bez demontáže vstřikovače. Navíc demontáž umožňuje ještě účinnější vyčištění již zmíněným ultrazvukem.

A co zázračné vodičky?

Mnozí řidiči se ve snaze zachovat palivovou soustavu a tedy i vstřikovače čisté, uchylují k používání různých dodatečně přidávaných aditiv do palivové nádrže. Nejznámější jsou asi produkty firmy VIF. Věc se má tak, že pokud si koupíte ojetinu se 150.000 km, u níž předchozí majitel toto nepoužíval, patrně vás dodatečné přidávání aditiv do nádrže vozu nespasí.

Něco jiného samozřejmě je, pokud máte nové auto. Pak pravidelné dodatečné aktivování paliva může v konečném důsledku zachovat palivovou soustavu čistší. Problém je, že aditiva v palivu čistí spíše než vstřikovače spalovací prostor. To znamená písty, válce a samozřejmě ventily, přesněji jejich sedla.

Neplechu ve vstřikovačích zážehového motoru způsobuje také koroze. Ta vzniká třeba z důvodu používání benzínu s velkým podílem vody. Právě přidáváním aditiva do benzinu lze předejít zejména vniku koroze vstřikovače. A právě v tomto vidíme největší přínos aditiv přidávaných do paliva (řekněme několikrát za rok).

Související články

Témata
18. 12. 2019 18:01
Mazda 3 diesel rv : 2017 najeto jenom 8052 km
Zdravím a rád by jsem tady popsal moje problémy z mazdou 3 diesel 2017 najéto jenom 8052 km!
Poprvé jsem s tím autem byl v servise dne 18.11. 2019 najeto jenom 6730 km , kdy se mně rozsvítila kontrolka,že se mně nevypaluje ´filtr pevných ČÁSTIC DPF !
V servise mně udělali regeneraci filtru DPF a vyměnili olej !
To samé se mně stalo dne 11.12. 2019 najeto jenom 7662 km , kdy mně zase začala svíti kontrolka DPF, že se mně nevypaluje ! V´serivse mně provedli regeneraci filtr DPF jel jsem zase domů !
Dnes jsem s tím autem byl zase v servise, než jsem tam dojel tak se mně asi 5km před servisem znova rozsvítila kontrolka, že se mně zase nevypaluje filtr pevných částic DPF !
v serivice se poradili a řeší to výměnou vstřiků ???

A já se Vás tady chci touto cestou zeptat, jestli je to opravdu těmi vstřiky, že se mně přIstříkává nafta do OLEJE ?? TANKUJI POUZE U SHELL NEBO BENZINA,,,,,,,,ONO - NÍKDY !!!!

děkuji Vám mnohokrát za Vaši odpovědˇ!

MŮJ EMAIL . stefljaroslavec@email.cz
17. 2. 2018 19:18
BG
Jako reklama na BG dobrý (i když je moc agresivní a rozpouští gumová těsnění), ale jinak nic nového a řada nepřesností plynoucí z neznalosti tématu.
Chybí zmínka o mechanckém vyčištění např. drcenými skořápkami vlašských ořechů, což se pooužívá roky na hliníkové díly v letckém průmyslu.
VIF a spol nečistí sání ani sací ventily, ale "pouze" vstřiky a vnitřek válce.
Nic o nejnovější metodě čištění pomocí HHO plynu, atd.

Největším zdrojem úsad je recirkulace výfukových plynů, to tam chybí, takže ani premiová paliva nepomůžou !!!
16. 2. 2018 12:14
čištění trysek
Není pravdou, že vodičky přidávané do nafty nevyčistí vstřikovače. Je jasné, že čištění trvá tak jednu nebo více nádrží, záleží na typu a výrobci. Pokud už trysky skutečně kapou, je lepší je demontovat a vyčistit mimo motor. Že má motor najeto 150 000 km bez aditivovaných paliv ještě neznamená, že vodičky nepomohou. Ono pomůže i trvalé používaní skutečně aditivovaných paliv, do 4 - 6 vyjetých nádrží se stav vstřikovací soustavy dostává na úroveň zánovního vozu.
Jak zde kdosi už psal - je lepší prevence, než oprava. Pokud nemám z nějakých důvodů možnost kupovat aditivovaná paliva, jelikož v naší vesnici je nikdo neprodává, stačí přidávat nějaká komerčně prodávaná aditiva, každé z nich umí vstřiky čistit. Osobně používám do nafty aditivum od Bishopa [odkaz] , jde o koncentáty, dává se asi 1:5000 a ve velkých mrazech pod -25°C 1:1000. Existuje letní a zimní varianta. Takto jsem s dieselovými Octaviemi najel přes 700 000 km naprosto bez problémů se vstřikovací soustavou. Paradoxně nejvíce bylo přidávání aditiva znát u 1,9 TDI 81 kW, tedy s tím starým typem.
Avatar - Blue Sun
16. 2. 2018 09:04
Re: Zanesené vstřikovače
Jestli jsi tu nový, pak narážku na přípravek ke zvýšení výkonu nepochopíš...
Avatar - Đawson
15. 2. 2018 16:56
Re: prevence
Proto píši jezdit autem rozumně, výrobce lajkům nastaví jaký si ekorádce řazení a již sem se na vlastní uši setkal s názorem, že to pak moc žere a že když motor řve a je slyšet, už mu to vadí :-)

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerátZobrazit nabídku
Články odjinud