Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Kruhový objezd s více pruhy straší české řidiče. Pohybujete se po něm správně?

redakce AUTO.CZ redakce AUTO.CZ 17. 4. 2023 • 17:13
8
12
Zobrazit náhledy (8)
Kruhový objezd Kruhový objezd Kruhový objezd

Kruhové objezdy stále častěji nahrazují běžné křižovatky, zejména ty víceproudé však dávají řidičům zabrat a často tak přestávají správně plnit svou funkci.

Skoro by se chtělo říci, že kruhové objezdy v posledních letech rostou jak houby po dešti. Hlavním argumentem pro jejich výstavbu přitom bývá lepší propustnost křižovatek, větší plynulost provozu, snížení počtu dopravních nehod a také snížení závažnosti dopravních nehod. Na většině míst přitom kruhové objezdy skutečně pomáhají a jejich používání je vlastně velmi jednoduché.

Video se připravuje ...

Celkem jasné vysvětlení ostatně nabízí i zákon o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.), konkrétně paragraf 22 (jízda křižovatkou) v pátém odstavci:

„Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami "Kruhový objezd" společně se značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Kruhový objezd" společně se značkou "Stůj, dej přednost v jízdě" musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

Řidič najíždějící na kruhový objezd tedy dává prakticky vždy přednost ostatním řidičům, a to ve všech pruzích. Samozřejmě ale najdeme i výjimky. Pokud by totiž kruhový objezd nebyl vyznačen značkou Dej přednost v jízdě, platila by na něm přednost zprava. Řidiči na kruhovém objezdu by tak museli pouštět řidiče najíždějící na kruhový objezd. Při najíždění na kruhový objezd se tak vyplatí dbát zvýšené opatrnosti a sledovat značení.

Směrovka se přitom nepoužívá při najíždění na kruhový objezd, ale až při sjíždění. Tomu se ostatně věnuje paragraf 30 (Znamení o změně směru jízdy) v pátém odstavci: „Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého podle § 12 odst. 5, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy.

Poměrně dost řidičů však váhá nad správným použitím víceproudých kruhových objezdů, které by sice měly usnadňovat rychlejší průjezd, ale často jsou naopak zdrojem různých nepochopení, zmatků a nepříjemností. Ostatně silniční zákon se k nim ani nijak nevyjadřuje, jejich použití se ovšem řídí jinými běžnými pravidly pohybu na silnicích.

Začněme u samotného nájezdu na víceproudý kruhový objezd, kdy je řidič podle výše citovaného zákona povinen dát přednost ostatním účastníkům provozu na kruhovém objezdu. Jedinou výjimkou může být situace, kdy je kruhový objezd vybaven i průběžným pruhem. V takovém případě může řidič najet, aniž by musel dávat přednost.

Pokud by se však z průběžného pruhu chtěl zařadit na kruhový objezd, řídí se již pravidly pro změnu pruhu. Musí tedy použít směrovku a nesmí ohrozit ani omezit ostatní řidiče. Totéž platí pro řidiče jedoucí po kruhovém objezdu, kteří by se chtěli připojit do průběžného pruhu a jím kruhový objezd opustit. Musí použít směrovku a nesmí nikoho ohrozit ani omezit. Průběžný pruh by přitom měl být označen jak svislým značením (značkou s počtem a uspořádáním pruhů), tak i vodorovným značením (čáry na silnici označující hranici křižovatky/oddělující jízdní pruhy).

Pokud řidiči najíždění na víceproudý kruhový objezd z víceproudé silnice, řadí se do příslušného pruhu. Tedy z vnějšího do vnějšího a z vnitřního do vnitřního. Z prosté logiky přitom vyplývá, že vnější pruh by měli používat především řidiči, kteří chtějí kruhový objezd brzy opustit, zatímco vnitřní pruh by měl být využíván řidiči, kteří budou využívat až pozdější výjezd. Zákon to však nijak neupravuje a řidiči se mnohdy řadí jen ve vnějším (pravém) pruhu, což zbytečně komplikuje dopravu.

Video se připravuje ...

Před výjezdem z víceproudého kruhového objezdu je pak potřeba se nejprve včas dostat z vnitřního pruhu do vnějšího, k čemuž řidič používá směrovku a opět se řídí zásadou, že nesmí ohrozit ani omezit řidiče jedoucí ve vnějším (pravém) pruhu. Nejspíš každý z nás už se přitom někdy setkal se situací, kdy se mu nepovedlo do vnějšího pruhu zařadit včas, případně si pozdě všiml požadované odbočky.

Namísto zastavování a vynucování si přejezdu do pravého pruhu přitom odborníci doporučují raději kruhový objezd znovu obkroužit a zařadit se do správného pruhu dřív, aby nedocházelo ke zbytečnému zastavování dopravy v obou pruzích a omezování plynulosti dopravy.

Na závěr se sluší připomenout několik základních doporučení, na kterých se odborníci shodují. Při vjezdu na kruhový objezd je třeba dbát zvýšené opatrnosti, sledovat dopravní značení a nedávat znamení o směru jízdy. Při jízdě po kruhovém objezdu pak platí pravidla pro jízdu po silnici či víceproudé silnici, takže při přejíždění z pruhu do pruhu používáme znamení o změně směru jízdy a nesmíme ohrozit ani omezit okolní řidiče. Při výjezdu z kruhového objezdu pak dáváme včas znamení o změně směru jízdy a nezapomínáme sledovat chodce na přechodech, které kruhové objezdy často lemují.

Doporučujeme

Témata
18. 4. 2023 09:16
Re: Kruháč- verzus pravidlo pravej ruky
Je takový neoznačený kruháč vůbec někde?
Avatar - Roland Von Wagen
18. 4. 2023 09:11
Re: Při vjezdu na kruháč se nebliká....
Mám pocit, že v poslední době stále víc točvolantů blink úmyslně ignoruje. Takže jsem na silnici rád za každého normálního řidiče. :yes:
Avatar - Mikesus
17. 4. 2023 23:20
Re: Při vjezdu na kruháč se nebliká....
Ja preferuji bezpečnost.
17. 4. 2023 19:59
Re: Při vjezdu na kruháč se nebliká....
Jasně takhle je to přirozené. Ale zákon to tak nechce
Avatar - Mikesus
17. 4. 2023 15:33
Re: Při vjezdu na kruháč se nebliká....
Ja kdyz sjíždím prvním výjezdem ( a teď nemyslím velké kruháče jako pražský kulaťák), tak prostě dávám smerovku tak, aby aspoň 3x blilka před sjezdem, tzn někdy při nájezdu, někdy dokonce i těsně před najezdem na kruhac. Prostě aby ostatní věděli včas.