23.2. 2019 Petr Slováček

Jak obce rýžují na pokutách: Radar měřil nezákonně a motorista spor vyhrál

 

Z měření rychlosti se stal vítaný přivýdělek obcí. Někde si na to v minulosti najali soukromé společnosti a dělili se o zisk. Soudy to zakázaly, důkazy jsou získané nezákonně a nelze je v řízení o přestupku použít.

Rychlostní radary v obcích začínají vždycky stejně. Na počátku je chvályhodná myšlenka zvýšení bezpečnosti v ulicích, před školkou, dětským hřištěm a podobně. Kritici jsou uklidňováni, že kdo nejezdí rychle, nemusí se přece ničeho bát.

Jenže časem se z věci vyklube příjemný obecní přivýdělek – radary nesou milionové příspěvky do rozpočtů. Umožňuje to zákon o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého není postihován viník, ale provozovatel, protože má uloženu nesplnitelnou povinnost zajistit, aby byly dodrženy povinnosti řidiče a pravidla provozu.

Z minulosti jsou známy i případy, kdy si mnohé obce měřením rychlosti zadělaly na ostudu.

Typickým příkladem je kauza Czech Radar, která vygradovala už před lety, ale táhne se dosud. Šlo tehdy o to, že soukromá společnost pokutovala řidiče takříkajíc „na klíč“ a z pokut jí plynula významná provize.

Spolupráci s ní zavedli v minulosti v Prostějově, Mělníku, Turnově, Náchodě, Chotěboři nebo Lysé nad Labem. Stačilo pár řidičů, kteří se protiprávním pokutám vzepřeli, a obce musely dosavadní praxi přehodnotit a v celé řadě případů vracet.

1000 za 11 km/h

Důkazem, že měření rychlosti představuje výhodný byznys, může být případ našeho čtenáře A. B. Před dvěma lety mu přišla výzva k uhrazení pokuty za překročení rychlosti ve středočeském Starém Vestci. Nezdála se mu její výše. Za jedenáct kilometrů navíc měl zaplatit 1000 korun. Obvykle se přitom za stejný přestupek v polovičním rozpětí rychlostní sazby do 20 km/h „vybírá“ jen polovina.

Vysoké pokuty a strasti pro mladé řidiče. Co přinesou chystané novinky ministerstva dopravy?

Motorista tedy předal případ svému advokátovi, který na první pohled poznal nesrovnalosti. Třeba pokus o sankci v maximální sazbě, což neodpovídá závažnosti přestupku. Vypovídá to spíše o maximalizaci zisku z měření rychlosti.

V průběhu šetření pak vyplavaly na světlo další podivné praktiky kolem radaru ve Starém Vestci. Měla ho tam totiž na starosti společnost Czech Radar, známá už z jiných kauz, kde si nevýhodnými smlouvami zajišťovala až 60 % z vybraných pokut. Později to sice obec stáhla dodatkem na 25 %, ale pořád to značilo zjevný zájem soukromé společnosti na zisku z měření.

Také je otázkou, zda je takový postup v souladu s pravidly pro hospodaření. Na jedné straně jde sice ze zákona o příjem obce, ale na druhé straně žádný zákon neumožňuje se o prostředky takto získané dělit se soukromou firmou formou jakési provize.

Czech Radar navíc obci přispíval na mzdu pro speciálně vyčleněného pracovníka odboru dopravy, který měl na starosti jen agendu spojenou s radarem a pokutami. Podle objemu přestupků až do plné výše mzdy.

Na tomhle ale po letech spolupráce skončila – nikdo jiný než státní či obecní policie totiž u nás rychlost měřit nesměl a nesmí. Neplatily tak ani pokuty pro motoristy, kteří měli čas a chuť se bránit. Některé kauzy dobíhají ještě teď. Také pan A. B. před pár týdny ve sporu s obcí zvítězil a pokuta neplatí.

Tím by mohl mít příběh šťastný konec. Jenže pro další motoristy nadále pokračuje…

Kolik Lysá vybrala na pokutách?
Rok Od května 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet přestupků 5481 20 101 13 947 19 579 12 234 10 711 7 133
Odloženo či zastaveno 3233 13 044 17 885 15 217 11591 9482 4884
Počet uložených pokut 1103 325 1 666 1 802 1103 1153 1013
Vybráno v korunách 1 622 000 11 607 000 15 378 000 15 206 000 11 650 000 9 036 000 6 650 000
V kategorii Odloženo či zastaveno figurují i přestupky, které zaplatil provozovatel vozidla na základě obdržené výzvy. Zdroj: Zprávy o činnosti MÚ A MP Lysá nad Labem

Nemáme, ale měříme

I přes medializování kauzy kolem společnosti Czech Radar ovšem automatická měřicí zařízení v obcích zůstávají. Městům se zalíbila efektivita výběru pokut. Třeba v Chotěboři připravují výběrové řízení na nového provozovatele a opět hodlají radar pronajímat.

V Lysé nad Labem takto rok co rok připluje do obecní pokladny deset milionů korun z pokut za rychlost. Přitom byste tam pevný radar hledali marně. Žádný nemají, místní strážníci používají pouze přenosné přístroje. Radar měří od počátku roku 2012 ve Starém Vestci na silnici druhé třídy 611. Pro Lysou o necelých deseti tisících obyvatel to přináší největší nedaňový příjem: svého času patnáct milionů, postupně ale částky klesají. Ještě v roce 2017 to ale bylo nemalých devět milionů z celkových 160. A v rozpočtu na rok 2019 už se počítá s jedenácti miliony korun.

Pokuta za rychlost v Chorvatsku, Rakousku či Itálii. Jaký trest vám hrozí v zahraničí?

Pikantní je, že samotný Starý Vestec z výběru pokut nic nemá – vše si připíše Lysá coby obec s rozšířenou působností. Spolupráce totiž funguje na základě veřejnoprávní smlouvy o činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území Starého Vestce. Průjezdní obec u dálnice D11 získá časově neomezený dohled městské policie na bezpečnost a plynulost provozu na svém území. Nic za to neplatí.

Strážníci z Lysé přitom do Vestce ani nemusejí strčit nos. Ve smlouvě je totiž výslovně zmíněn automatizovaný systém s dodatkem: „Provoz užívaného měřícího zařízení nevyžaduje přítomnost strážníka v místě měření.“

Největší odměnou pro Vestec tak může být „jen“ zklidnění dopravy a zmírnění hluku. V oblasti stojí dětské hřiště i obecní úřad. A uprostřed silnici protíná přechod pro chodce. Ostatně průjezdní radary jsou obvyklé ve většině obcí na silnici 611 z Poděbrad na Prahu. Nehodová mapa ovšem nepotvrzuje, že by radarem došlo k úbytku nehod. Za posledních dvanáct let se jich tam stalo pět. Dvě před spuštěním radaru, tři až po něm. Poslední na přechodu pro chodce, v listopadu v šest večer za tmy, kdy nejspíš rychlost nebyla primární příčinou.

Násobně víc nehod se děje na vytížené křižovatce mezi nájezdem na dálnici a příjezdem od Lysé nad Labem. Jenže tam se žádná rychlost neměří. Zaslechli jsme neoficiální vysvětlení, že by to obyvatelé Lysé svým zastupitelům rychle rozmluvili. Radar je jednoznačně namířen proti řidičům přijíždějícím od Poděbrad.

Už zakrátko se situace změní – křižovatku vystřídá kruhový objezd a přeložka silnice odvede velký díl dopravy z obce pryč.

Nebudeme odpovídat

Ani přes kauzu s Czech Radarem ovšem budka ze silnice nezmizela. Ba co víc, vyrostly tam dokonce nové brány, které dokážou ještě mnohem víc – budou měřit nejen okamžitou, ale i úsekovou rychlost, a to dokonce v obou směrech. Nejspíš aby vrátily finanční bilanci radaru z předchozích let. Postupně totiž výnosnost klesá.

Změnil se také způsob provozu zařízení. Nové radary už patří do obecního majetku Lysé (stále ne Vestce, ačkoliv tam stojí) a soukromá společnost ICZ pouze zajistí provoz agendy správy dopravních přestupků. Už ale za obvyklých podmínek – tedy paušální částku 150 Kč bez daně za jedno validované měření bez podílu na vybraných pokutách.

Jak zpátky získáte řidičák? Je to úřednická tortura!

Na radar jsme se pochopitelně zeptali i ve Starém Vestci – starosta Zdeněk Moc nás odkázal na Lysou coby provozovatele. Obrátili jsme se tedy s dotazy na tamní odbor dopravy a starostu Karla Otavu. Zajímalo nás jméno nového provozovatele, případné další radary v obci a výše vybraných pokut.

A odpověď ze stavebního odboru (kterého jsme se ovšem na nic neptali)? „Nebudeme vám odpovídat, protože jste nepřipojili elektronický podpis.“ Proč nechtějí v Lysé o vesteckém radaru mluvit s novináři?

Nebyl první

Stačilo krátké hledání a doptávání, až jsme zjistili, že měření rychlosti ve Starém Vestci je vděčným tématem hovoru mezi motoristy z okolí.

Už i vrabci na střeše si cvrlikají, že radar slouží jen ke generování zisku pro Lysou. Dokonce na to existují specializovaná internetová diskusní fóra. Z výroční zprávy za rok 2017 vyplývá, že radar ve Starém Vestci zachytil 10 711 přestupků. A v letech 2013 a 2015 dokonce dvojnásobek! Ne všem ve vedení obce se ale takové praktiky zamlouvají. „Vestecká mýtná budka je pro Lysou super oslíček otřes se bez jakéhokoli pozitivního vlivu na Vestec, ať už finančního, nebo dopravně-bezpečnostního,“ krčí rameny Jan Marek, opoziční zastupitel za hnutí Kulturně!

Zastupitel nemá problém se samotným měřením rychlosti. Ale trest pro řidiče by podle něho měl přijít hned, a ne až za měsíc v doporučeném dopise. „Pokud dá velitel městské policie návrh na koupení jednoho služebního vozidla a nábor čtyř strážníků, kteří budou plně dislokováni ve Vestci a budou tam přímo pokuty vybírat od řidičů, tak takový návrh rád podpořím. Podle výnosů z radaru by se taková akce musela vyplatit nejen finančně, ale i prakticky,“ končí ale s tím, že pokud by ve Vestci opravdu chtěli něco udělat pro bezpečí, jednoduše celý radar zruší a postaví zpomalovací ostrůvek nebo jiné dopravní opatření. Jenže z toho holt neplynou žádné peníze.

Pokud by existovala možnost hromadné žaloby, nejspíš by se na radnici v Lysé nad Labem pořádně zapotili. Takhle mohou sázet na fakt, že se málokomu bude chtít kvůli tisícikoruně otevírat znovu pozici. Většinou to už ani nepůjde. V případě motoristů, kteří jeli hodně rychle a platili v řádu tisíců, už je ale tato možnost zajímavá. Znamená to ale dlouhé martyrium, na které bez právní pomoci každý nemá síly.

Názor advokáta: Máte nárok na vrácení

Je pravdou, že zákon je třeba dodržovat. Pokud ho musí dodržovat řidiči, tím spíše ho musí dodržovat ten, kdo za jeho porušení chce řidiče trestat. V minulosti tento typ nerespektování zákona vždy vedl po medializaci takových případů k tomu, že někteří poškození řidiči podali žádost o obnovu řízení a žádali zrušení rozhodnutí a následně též vrácení pokuty. Určitý návod k tomu, či inspirace, jak toho docílit, se dá najít v rozsudcích Nejvyššího správního soudu. Například je to rozsudek č. j. 9 As 185/2014-27 ze dne 17. 12. 2014. Městský úřad, o který se tam jedná, po tomto průlomovém rozsudku začal bez jakýchkoli problémů svá rozhodnutí v obnově řízení rušit a pokuty řidičům vracet. Do vydání tohoto rozsudku se rušení svých rozhodnutí urputně bránil. Uvidíme, jak se bude chovat úřad zmiňovaný v tomto článku.

Pokuty ze zahraničí: Jak je možné, že Čechům výzvy chodí? A naopak to nefunguje?

Kauza Czech Radar: Byznys promyšlený do detailů

Spolupráci obcí se společností Czech Radar rozbouraly soudy na základě hned několika protiprávních jednání. Kromě podílu na zisku to bylo zejména řešení přestupků na klíč. Tedy od postavení radaru, změření motoristy a jeho obeslání automatickým systémem. „Řešení advokátní kanceláře kombinuje moderní prostředky IT pro hromadné zpracování dat s hlubokou znalostí práva. Tento informační systém sleduje celý vymáhací proces a elektronicky komunikuje s okolím. Tímto jedinečným know-how jsme schopni maximálně zkrátit cestu od započetí vymáhání pohledávky až do jejího konečného uhrazení na účet města,“ stojí v technických specifikacích, které chodily obcím v nabídce.

Ale to nebylo všechno. Jak zjistil před lety web dFens, třeba v Turnově tehdy radnice zavázala Czech Radar k mediální podpoře měření rychlosti v obci. Měli s tím rozsáhlé zkušenosti, společnost stála za iniciativou Bezpečná města. Na základě toho pak vycházely články a reportáže, jak by měření rychlosti kde bylo potřeba. A dokonce se podařilo vyjednat výhodnější poštovné za obsílky v předtuše větších zisků. Soudům vadilo také přispívání na chod speciálního pracovníka k projednávání přestupků. „Jakýkoliv zásah do výkonu veřejné správy (byť se může jednat příkladně pouze o finanční zainteresování, které je závislé na uložených pokutách) soukromou společností bez opory v zákoně je neakceptovatelný. Takto získaný důkaz nelze v oblasti správního trestání použít,“ rozhodl před pár týdny středočeský Krajský úřad v případu našeho motoristy.

Politická lobby?

V souvislosti se společností Czech Radar se v minulosti hovořilo o napojení na politické strany. Stačí nahlédnout do veřejně přístupných rejstříků a hned je zřejmé, že na tom něco bude. Členové statutárního orgánu Pavel Milota a Milan Bednář byli sponzoři ODS. Právník Květoslav Hlína je podle serveru Hlídač státu blízký hnutí ANO.

Spolupracujeme s TipCars.com
Volit poštou budou jen Češi v cizině Volit poštou budou jen Češi v cizině

Více než čtvrt milionu českých občanů žijících…

Reakce na americký radar v Rumunsku: Rusko rozmístilo na Krymu bombardéry Reakce na americký radar v Rumunsku: Rusko rozmístilo na Krymu bombardéry

Rusko se rozhodlo rozmístit na anektovaném Krymu…

Komentář Tomáše Prouzy: Šmejdy je zapotřebí postihovat přísněji. Zaslouží si to Komentář Tomáše Prouzy: Šmejdy je zapotřebí postihovat přísněji. Zaslouží si to

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Společnost…

Airbus z problémů Boeingu s modelem 737 MAX 8 nejspíš nedokáže těžit Airbus z problémů Boeingu s modelem 737 MAX 8 nejspíš nedokáže těžit

Ztráty firmy Boeing způsobené nedávným pádem dvou letounů…

 

Štítky Svět motorů

 

Přidat názorDiskuse: Jak obce rýžují na pokutách: Radar měřil…Doporučujeme
Ženeva 2019: Seznam premiér tradičního autosalonu už je bohatý Ženeva 2019: Seznam očekávaných premiér

Škoda Kamiq, nové BMW 3 Touring, pátá generace Renaultu…

Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte

Automobil je dnes čistě spotřební záležitostí. V…

 

AutoRevue
S novou Mazdou 3 poprvé v Česku: Skvěle jezdí a odmítá současné trendy S novou Mazdou 3 poprvé v Česku: Skvěle jezdí a odmítá současné trendy

Japonské automobilce se na našem trhu daří. Novinka v…

Zlé dvojče Hummeru H1: Toyota Mega Cruiser byla protějškem americké ikony Zlé dvojče Hummeru H1: Toyota Mega Cruiser byla protějškem americké ikony

Jméno Hummer je bezpochyby legendou mezi terénními…

 

 
Elektrické Porsche Taycan Cross Turismo dorazí dříve, než bylo v plánu

Elektrické Porsche Taycan Cross Turismo dorazí dříve, než bylo v plánu

Dnes 17:50

Porsche Taycan se jako sériovka představí letos v září a i díky poptávce se máme již v příštím roce dočkat odvozeného modelu Cross Turismo.
Blesk.cz

Miliardářský matematik Janeček přiznal, že se přepočítal, a ohlásil rozvod!

Miliardářský matematik Janeček přiznal, že se…

Ještě před koncem loňského roku se miliardář Karel Janeček (45) definitivně rozhodl opustit svou manželku Mariem…

V lese na Benešovsku se převrátil tahač s prasaty: Zvířata se rozutekla po lese

V lese na Benešovsku se převrátil tahač s prasaty:…

U Trhového Štěpánova na Benešovsku v pondělí ráno havarovalo nákladní auto převážející prasata. Vůz se při…

 

iSport.cz

Král poprvé na srazu: Tak rychle jsem to nečekal. Luiz o mně ani neví

Král poprvé na srazu: Tak rychle jsem to nečekal.…

Talentovaný Alex Král si skvělými výkony v dresu pražské Slavie, které předvádí v domácí soutěži i na evropské…

Krupp o Spartě: Z ničeho neutíkám. Cizinci? Před Českem je i Německo

Krupp o Spartě: Z ničeho neutíkám. Cizinci? Před…

Před novou sezonou přišel jako velká posila, ale ani trenérská superhvězda Uwe Krupp nedokázala hokejové Spartě…

 

Reflex.cz

15 slavných staveb, jak je neznáte: Eiffelovka, Tower Bridge nebo Opera v Sydney, když ještě nestály

15 slavných staveb, jak je neznáte: Eiffelovka,…

Eiffelova věž, Golden Gate Bridge nebo Tower Bridge – to jsou všechno stavby, které každý zná. A málokdo si…

Soukup, Okamura, Volný. Kdo pro sebe urve Václava Klause mladšího?

Soukup, Okamura, Volný. Kdo pro sebe urve Václava…

Václav Klaus mladší, stínový Tomio Okamura, byl vypoklonkován z ODS a všechny teď zajímá jediné. Kdo si Vaška…