Alko kalkulačka
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Pokuta za rychlost v Chorvatsku, Rakousku či Itálii. Jaký trest vám hrozí v zahraničí?

David Bureš David Bureš 10. 6. 2018 • 13:05
13
Vysoké tresty za rychlost jako již tradičně hrozí v Rakousku či Švýcarsku. Ve Francii pak začali hojně pokutovat i nízká překročení limitů.

Letní prázdniny a čas dovolených se blíží, a tak se řidiči jedoucí na zahraniční dovolenou automobilem už pomalu začínají na cestu chystat. Zjišťují, kolik kde stojí dálniční známky nebo kde je cestou výhodnější natankovat. Mnozí také zjišťují, jaké pokuty jim hrozí, pokud by se náhodou cestou nechali unést a někde třeba překročili povolenou rychlost. Víte, jaké tresty vám kde hrozí?

Vybrali jsme proto 14 evropských států, kam Češi často vyrážejí na dovolenou, případně jimi často projíždí, a zmapovali, jaké jsou kde povolené rychlostní limity a jaké pokuty za překročení této rychlosti vám kde hrozí. Vycházeli jsme přitom primárně z informací Ústředního automotoklubu České republiky (ÚAMK).

Povolené rychlostní limity ve vybraných evropských zemích pro osobní auta
StátMěsto (km/h)Silnice (km/h)Rychlostní silnice (km/h)Dálnice (km/h)
Černá Hora5080100-
Francie5090 (80****)110 (100)****130 (120)****
Chorvatsko5090110130
Itálie5090 (110)-130
Maďarsko5090110130
Německo50100-doporučeno 130
Polsko50 (60)*90 (100)**100 (120)***140
Rakousko50100-130
Řecko5090 (110)-130
Slovensko5090130130
Slovinsko5090110130
Španělsko5090100120
Švýcarsko5080100120
Velká Británie4896112112
*V noci, od 23:00 do 5:00 platí limit 60 km/h
**Na silnicích 1. třídy platí limit 100 km/h, na ostatních komunikacích 90 km/h
***Na silnicích s 2x2 pruhy platí limit 120 km/h
****Limity pro řidiče s oprávněním starým maximálně tři roky

Černá Hora: Pokuty za rychlost

Pokud není dopravními značkami uvedeno jinak, je v Černé Hoře ve městě povolena rychlost 50 km/h, zatímco mimo obec 80 km/h a na rychlostních komunikacích 100 km/h. Dálnice na území tohoto balkánského státu nejsou. Pro karavany nebo autokary je pak mimo obec na všech komunikacích povoleno maximálně 80 km/h.

Pokuty mají policisté právo ukládat na místě, ale nemohou je sami vybírat. Časté jsou také dopravní kontroly, při nichž je doporučeno se chovat klidně a vyvarovat se případných konfliktů. Známé jsou i případy vymáhání drobných úplatků při takové kontrole. Výše pokuty za rychlost v Černé Hoře se liší podle výše rychlosti nebo nebezpečnosti přestupku. V krajním případě hrozí i odebrání řidičského průkazu.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Černé Hoře
PřestupekTrest
Překročení rychlosti 10-30 km/h40-100 Euro
Překročení rychlosti 30-40 km/h60-150 Euro
Překročení rychlosti 40-50 km/h70-200 Euro
Překročení rychlosti 50-70 km/h100-450 Euro
Překročení rychlosti 70-90 km/h150-1000 Euro
Překročení rychlosti 90+ km/h300-2000 Euro + odebrání řidičského průkazu

Francie: Pokuty za rychlost

Francie se v poslední době mezi řidiči nechvalně proslavila tím, že trestá i sebemenší překročení povolené rychlosti, známe vícero případů řidičů s pokutami za jízdu třeba o 2 km/h vyšší než limit. V zemi galského kohouta je tak dodržování povolené rychlosti nutností. Nelze se přitom spolehnout na detektory ukazující přesné místo radaru, které jsou zakázány, stejně jako antiradary bránící policejním rádio přenosům. Za nedodržení nařízení hrozí pokuta až 1.500 eur, nebo dokonce zabavení vozidla.

Pokud řidič zaplatí pokutu na místě, nebo do tří dnů, je peněžitý trest nižší, s pozdější platbou se naopak trest navyšuje. Pokuty jsou ve Francii rozděleny do několika kategorií podle závažnosti, třeba překročení rychlosti o 20-30 km/h spadá do čtvrté kategorie – standardní výše pokuty v tomto případě činí 135 eur. Při brzkém zaplacení však může klesnout na 90 eur, při pozdější platbě naopak vzroste na 375 eur, případně ještě výše. Platit pokuty lze elektronicky na poštách či v trafikách, se speciálními terminály, případně pomocí webové stránky amendes.gouv.fr. U závažných přestupků (překročení povolené rychlosti o více než 50 km/h) pak francouzští policisté mohou po cizincích vyžadovat složení finanční záruky, do jejího zaplacení jsou přitom oprávněni zabavit automobil.

Ve francouzských městech platí stejně jako u nás limit 50 km/h, obce jsou označeny obdélníkovým dopravním značením s názvem města nebo obce modrými písmeny na světlém pozadí, s červeným okrajem. Na dálnicích je výchozí 130 km/h omezena na 110 km/h v zastavěných oblastech, na pařížském okruhu je limit stanoven jen na 80 km/h. Za nepříznivého počasí (za deště) je povolená rychlost na dálnici omezena na 110 km/h, na ostatních komunikacích mimo obce na 80 km/h. Za mlhy, kdy je viditelnost menší než 50 metrů, je povoleno jet nejvýše 50 km/h, včetně dálnic. Mladí řidiči (i zahraniční) s oprávněním starým do tří let mají povinnost jezdit maximálně 80 km/h na okreskách, 100 km/h na městských dálnicích, respektive 110 km/h na běžných dálnicích.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti ve Francii
PřestupekTrest
Překročení rychlosti do 20 km/hstandardní výše 68 eur
Překročení rychlosti 20-50 km/hstandardní výše 135 eur
Překročení rychlosti 50+ km/hstandardní 1500 eur

Chorvatsko: Pokuty za rychlost

V časté cílové destinaci českých dovolenkářů platí stejné limity jako u nás, tedy 50 km/h ve městě, 90 km/h mimo obec, 110 km/h na rychlostních silnicích a 130 km/h na dálnici. Mladým řidičům do 24 let věku jsou však limity sníženy na 80 km/h (mimo obec), na 100 km/h (rychlostní silnice), respektive 120 km/h (dálnice).

Policie může ukládat pokuty na místě, není je však nutné ihned platit. Lze zaplatit osm dnů od přestupku na poště či bance. Jako preventivní opatření však chorvatská policie může zabavit cestovní pas, dokud peněžitý trest řidič nezaplatí.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Chorvatsku
PřestupekTrest
Překročení rychlosti do 10 km/h300 HRK
Překročení rychlosti 10-30 km/h500 HRK mimo obec
Překročení rychlosti 30-50 km/h1000 HRK mimo obec
Překročení rychlosti 50+ km/h3000-7000 HRK mimo obec
Překročení rychlosti 10-20 km/h500 HRK ve městě
Překročení rychlosti 20-30 km/h1000 HRK ve městě
Překročení rychlosti 30-50 km/h2000 HRK ve městě
Překročení rychlosti 50+ km/h5000-15000 HRK ve městě

Itálie: Pokuty za rychlost

V Itálii se rychlostní limity proti české praxi mírně odlišují. Na hlavních silnicích mimo obec je povolena až 110 km/h, jinak je limitem 90 km/h. Dálniční 130 km/h pak na tříproudých úsecích může být zvýšena na 150 km/h, pokud to povolí dopravní značení. Za deště či sněhu se naopak limit snižuje na 100 km/h (na dálnici), respektive na 90 km/h na hlavních silnicích mimo obec. Nově kvalifikovaní řidiči s průkazem do tří let mohou na dálnici jet nejvýše 110 km/h a na okresních silnicích 90 km/h. Radarové detektory jsou v Itálii zakázány, lze však využít funkce navigace na upozornění stacionárních radarů.

Při případném trestu policie sice může uložit pokutu, nemůže ji však vybírat. Výjimkou jsou pouze řidiči vozidel se zahraniční značkou, od kterých mohou na místě vybrat až čtvrtinu pokuty. Provinilci však musí vystavit doklad. Pokud chcete pokutu zpochybnit, máte možnost, v takovém případě ale musíte složit záruku na čtvrtinu maximální výše pokuty v hotovosti (v eurech) nebo ve formě ručení. Při odmítnutí složení této záruky mají policisté právo zabavit vozidlo. I v Itálii platí, že při brzkém zaplacení pokuty je její výše u vybraných přestupků nižší.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Itálii
PřestupekTrest
Překročení rychlosti do 10 km/h41-168 eur
Překročení rychlosti 10-40 km/h168-674 eur
Překročení rychlosti 40-60 km/h527-2108 eur, zákaz řízení na 1-3 měsíce
Překročení rychlosti 60+ km/h821-3287 eur, zákaz řízení na 6-12 měsíců

Maďarsko: Pokuty za rychlost

Maďarští policisté mohou na místě vybírat pokuty za porušení dopravních předpisů, přičemž vždy musejí vystavit doklad o platbě v maďarských forintech. Pokutu lze zaplatit také třeba na poště, a to do 30 dnů od udělení trestu, jinak daňové začnou dlužnou částku vymáhat soudně. Pokud přitom policie zjistí, že na konkrétní automobil se vztahuje nějaká nezaplacená pokuta, může ho zabavit.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Maďarsku
PřestupekTrest
Překročení rychlosti 15-30 km/h30.000 HUF mimo obec
Překročení rychlosti 30-45 km/h45.000 HUF mimo obec
Překročení rychlosti 45-60 km/h60.000 HUF mimo obec
Překročení rychlosti 60-75 km/h90.000 HUF mimo obec
Překročení rychlosti 75-90 km/h130.000 HUF mimo obec
Překročení rychlosti 90+ km/h300.000 HUF mimo obec

Německo: Pokuty za rychlost

Německo je proslaveno svými dálnicemi s neomezenou rychlostí, na nichž je 130 km/h pouze doporučena, nikoliv limitována. Na druhou stranu je u našich západních sousedů stále více úseků, na nichž rychlost skutečně omezena je, mnohdy na 120 km/h. Pokud pak táhnete přívěs, je rychlost takového automobilu snížena na 80 km/h, případně 100 km/h, podle poměru maximální přípustné hmotnosti mezi přívěsem a tažným vozidlem. Pozor si je pak nutné dávat na autobusových zastávkách. Autobus lze předjet pouze pokud stojí, a to maximálně rychlostí chůze, což platí i pro protijedoucí vozidla.

Podobně jako v jiných zemích jsou detektory radarů měřících rychlost zakázány, přičemž ani navigace nesmí upozorňovat na radar. Policie může na místě vybírat pokutu až do výše 35 eur, vyšší částku lze vybírat pouze při závažném přestupku, jako zálohu při očekávání vyšší pokuty.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Německu
PřestupekTrest
Překročení rychlosti do 10 km/h15 euro v obci, 10 eur mimo obec
Překročení rychlosti 11-15 km/h25 euro v obci, 20 eur mimo obec
Překročení rychlosti 16-20 km/h35 euro v obci, 30 eur mimo obec
Překročení rychlosti 21-25 km/h80 euro v obci, 70 euro mimo obec
Překročení rychlosti 26-30 km/h100 euro v obci, 80 euro mimo obec
Překročení rychlosti 31-40 km/h160 euro v obci, 120 euro mimo obec
Překročení rychlosti 41-50 km/h200 euro v obci, 160 euro mimo obec
Překročení rychlosti 51-60 km/h280 euro v obci, 240 euro mimo obec
Překročení rychlosti 61-70 km/h480 euro v obci, 440 euro mimo obec
Překročení rychlosti 70+ km/h680 euro v obci, 600 euro mimo obec

Polsko: Pokuty za rychlost

Na polských dálnicích je povolen vyšší limit než u nás, maximální povolená rychlost tam pro osobní vozidla činí 140 km/h. U rychlostních komunikací s 2x2 pruhů lze jezdit 120 km/h. Ve městě se pak dá v noci jet 60 km/h, a to mezi jedenáctou večerní a pátou ranní.

U zahraničních řidičů polští policisté mohou vybírat pokutu na místě, jinak je případ postoupen k soudu a částku je nutné zaplatit do tří dnů. V takovém případě je možné řidiči zabavit cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. Při nezaplacení hrozí řidiči až třicetidenní trest odnětí svobody. Pokuty z rychlostních kamer jsou z Polska zasílány vlastníkovi vozidla.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Polsku
PřestupekTrest
Překročení rychlosti do 10 km/h57 PLN v obci, 114 PLN mimo obec
Překročení rychlosti 11-20 km/h114 PLN v obci, 228 PLN mimo obec
Překročení rychlosti 21-30 km/h190 PLN v obci, 380 PLN mimo obec
Překročení rychlosti 31-40 km/h342 PLN v obci, 684 PLN mimo obec
Překročení rychlosti 41-50 km/h532 PLN v obci, 1064 PLN mimo obec
Překročení rychlosti 50+ km/h760 PLN v obci, 1520 PLN mimo obec

Rakousko: Pokuty za rychlost

V rakouských městech je maximální povolená rychlost stanovena na obligátních 50 km/h, mnohá města ale snížila v některých oblastech limit na 30 km/h. Podobně je na mnoha rakouských dálnicích nejvyšší povolená rychlost omezena na 100 km/h, na některých úsecích dálnic je pak limit snížen také během noci, od desáté večerní do páté ranní.

Na rozdíl od sousedního Německa, je v Rakousku možné využívat navigace upozorňující na výskyt radaru, naopak systémy aktivně hledající a rušící policejní radary povolené nejsou. Na místě mohou policisté uložit pokutu až ve výši 90 eur, v případě vyšší pokuty mohou žádat zaplacení zálohy. Zbytek peněžitého trestu je splatný do dvou týdnů od spáchání přestupku. Výše pokuty se liší podle vážnosti přestupku.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Rakousku
PřestupekTrest
Překročení rychlosti do 10 km/h20-726 eur
Překročení rychlosti 11-19 km/h35-726 eur na dálnici, 25-726 eur na ostatních komunikacích
Překročení rychlosti 20-30 km/h50-726 eur na dálnici, 35-726 eur na ostatních komunikacích
Překročení rychlosti 30+ km/h70-2.180 eur na dálnici, odnětí opravnění na min 3 měsíce
Překročení rychlosti 40+ km/h150-2.180 eur v zastavěných oblastech, 2 týdny odnětí oprávnění
Překročení rychlosti 50+ km/h150-2.180 eur mimo obec, 2 týdny odnětí oprávnění

Řecko: Pokuty za rychlost

Limity na řeckých silnicích jsou obdobné jako u nás. To znamená, že v tamějších městech se může jezdit 50 km/h a na dálnicích 130 km/h. Limit na běžných komunikacích je buď 90 km/h nebo 110 km/h. Řečtí policisté nesmějí shromažďovat pokuty na místě, motoristé musejí zaplatit pokutu do deseti dnů od přestupku, jinak s nimi bude zahájeno soudní řízení.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti v Řecku
PřestupekTrest
Překročení rychlosti do 20 km/h40 eur
Překročení rychlosti 20-30 km/h100 eur
Překročení rychlosti 30+ km/h350-750 eur

Slovensko: Pokuty za rychlost

Rychlostní limity jsou u našich východních sousedů stejné jako u nás. Policisté mohou pokutu udělit na místě, vybrat mohou však maximálně 650 eur při závažných činů, jako je extrémní překročení povolené rychlosti. Pokud řidič pokutu zaplatí do 15 dnů od spáchání přestupku, je trest podobně jako v dalších zemích nižší. Zabavit vozidlo může policie jen v případě podezření, že je dané auto kradené, případně že bylo použito v souvislosti s trestným činem.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti na Slovensku
PřestupekTrest
Překročení rychlosti 6-10 km/hstandardně 15 eur v obsi
Překročení rychlosti 11-15 km/hstandardně 39 eur v obci, 30 eur mimo obec
Překročení rychlosti 16-20 km/hstandardně 66 eur v obci, 42 eur mimo obec
Překročení rychlosti 21-25 km/hstandardně 96 eur v obci, 66 eur mimo obec
Překročení rychlosti 26-30 km/hstandardně 141 eur v obci, 99 eur mimo obec
Překročení rychlosti 31-35 km/hstandardně 201 eur v obci, 162 eur mimo obec
Překročení rychlosti 36-40 km/hstandardně 270 eur v obci, 201 eur mimo obec
Překročení rychlosti 41-45 km/hstandardně 342 eur v obci, 270 eur mimo obec
Překročení rychlosti 46-50 km/hstandardně 402 eur v obci, 342 mimo obec
Překročení rychlosti 51-55 km/hstandardně 471 eur v obci, 402 eur mimo obec
Překročení rychlosti 56-60 km/hstandardně 540 eur v obci, 471 eur mimo obec
Překročení rychlosti 61-65 km/hstandardně 600 eur v obci, 540 eur mimo obec
Překročení rychlosti 66-70 km/hstandardně 699 eur v obci, 600 eur mimo obec
Překročení rychlosti 70+ km/hstandardně 798 eur v obci
Překročení rychlosti 71-75 km/hstandardně 699 eur mimo obec
Překročení rychlosti 75+ km/hstandardně 798 eur mimo obec

Slovinsko: Pokuty za rychlost

Také ve Slovinsku jsou rychlostní limity na jednotlivých typech komunikací stejné jako u nás, ve městech však roste počet zón s omezením na 30 km/h. Při špatném počasí, kdy viditelnost činí maximálně 50 metrů, je limit omezen na 50 km/h.

Pokutu lze zaplatit na místě, přičemž při zaplacení do osmi dnů od přestupku peněžitý trest klesá na polovinu. Při odmítnutí zaplacení policisté mohou cizincům zabavit cestovní pas či jiné dokumenty a podat žalobu k soudu. Také závažné přestupky jsou předány k soudu, přičemž se řeší ve stejný den, kdy byl přestupek spáchán.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti ve Slovinsku
PřestupekTrest
Překročení rychlosti do 5 km/h40 eur v obci
Překročení rychlosti 6-10 km/h80 eur v obci, 40 eur mimo obec
Překročení rychlosti 11-20 km/h250 eur v obci, 80 eur mimo obec
Překročení rychlosti 21-30 km/h500 eur v obci, 160 eur mimo obec
Překročení rychlosti 31-50 km/h1000 eur v obci
Překročení rychlosti 31-40 km/h250 eur mimo obec
Překročení rychlosti 41-50 km/h500 eur mimo obec
Překročení rychlosti 50+ km/h1200 eur + odebrání řidičského průkazu

Švýcarsko: Pokuty za rychlost

Švýcarsko je proslavené hustou sítí radarů měřících rychlost, a to i na dálnicích, a tak je v této alpské zemi dodržování povolené rychlosti nutností. Zároveň je nutné zdůraznit, že ve Švýcarsku je zakázáno používat radarové detektory, řidičům při nedodržení zákazu vedle pokuty hrozí i jejich zabavení.

Pokuty může švýcarská policie vybírat na místě, řidič ji musí zaplatit i v případě pochybností, v takovém případě však může vyžadovat, aby daná částka byla zaznamenána jako vklad. Není-li pak pokuta zaplacena do 30 dnů, je případ předán k soudnímu projednání. U závažných porušení lze navíc udělit pokutu podle výše příjmů řidiče, těm s vyššími příjmy tak hrozí vyšší peněžité tresty. Při bezohledné jízdě může být dokonce zabaveno vozidlo.

Ve Švýcarsku platí o něco nižší rychlostní limity než u nás, na dálnicích je povolená 120 km/h, na okresních silnicích 80 km/h. Těžká obytná vozidla mohou na švýcarských dálnicích dokonce jet maximálně 100 km/h. Za snížené viditelnosti platí, že řidič musí vždy být schopen zastavit své vozidlo do viditelné vzdálenosti od ostatních vozidel nebo překážky.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti ve Švýcarsku
PřestupekTrest
Překročení rychlosti do 5 km/h40 CHF ve městě, 20 CHF na dálnici
Překročení rychlosti 6-10 km/h120 CHF ve městě, 60 CHF na dálnici
Překročení rychlosti 11-15 km/h250 CHF ve městě, 120 CHF na dálnici
Překročení rychlosti 16-20 km/h400 CHF ve městě, 180 CHF na dálnici
Překročení rychlosti 21-25 km/h600 CHF ve městě, 260 CHF na dálnici

Velká Británie: Pokuty za rychlost

Ve Velké Británii si tuzemští řidiči musí dávat pozor na rychlostní limity i kvůli tomu, že jsou uváděny v mílích za hodinu. Ve městech se tak smí jet 48 km/h (30 mph), na dálnicích a komunikacích s dvěma pruhy 112 km/h (70 mph) a na ostatních komunikacích mimo města 96 km/h (60 mph). Označeny jsou kruhovou bílou značkou s červeným okrajem ukazující maximální povolenou rychlost, přičemž je ukončuje kruhová bílá značka překřížená černou bílou čarou.

Co se týče pokut, tak vedle blokové pokuty mohou policisté v Anglii a Walesu zahraničním řidičům za vybrané přestupky (právě překročení povolené rychlost) vydat tzv. fixní pokutu v minimální výši 100 liber. Pokud řidič na místě nezaplatí, může mu policie auto znehybnit. Pokutu lze ale vymáhat soudně. Při překročení povolené rychlosti v zastavěné oblasti může policista udělit pokutu až do výše 1.000 liber, porušení limitu na dálnici může vyjít až na 2.500 liber.

Výše pokut za porušení povolené rychlosti ve Velké Británii
PřestupekTrest
Překročení povolené rychlosti ve městědo 1.000 liber
Překročení povolené rychlosti na dálnicido 2.500 liber

Foto: Images Money, TaxRebate.org.uk

6. 7. 2020 13:05
mireksgt půjde sedět
Takze si nabidl uplatek urednikovi. Pecka, mohu poprosit policii aby prosetrila tohodle fofrníka co jede z kopce a brzdi motorem? Dal bych mu medajli, za to ze nejede na neutral a k tomu bych ho poslal sedět, kdyz znevažuje zákon a jeste tady pláče, že si pripada jak v Rusku. Jed do Ruska, tam by te jeste k tomu nakopali do vetcajku, jen tak pro srandu. No a ted nam popis jinou pohadku knedliku.
7. 12. 2018 07:44
Re: Nejhůř na Slovensku
Tak je to správně. Ještě by měli řádně přitvrdit i naši policisté. A arogantně na bezohledné a arogantní řidiče.
12. 7. 2018 18:57
Srbsko
Doplním informace o Srbsku: na dálnicích nově povoleno 130 km/h, placení na mýtných branách.
Oblíbenou kratochvílí strážců pořádku je měřit na dálnicích schovaní pod mostem.
Taky pozor, nyní měří i průměrnou rychlost mezi mýtnými místy pomocí kamer,když přesáhne 130, může být problém, ověřeno na vlastní kůži...
Jinak hodně bezpečných kilometrů všem.
1. 7. 2018 12:48
Chorvati vybírají výpalné...
Nepamatuji název vesničky. Dlouhý kopec dolů k vesnici, ne moc prudký, cedule s názvem na kopci, první domy až v údolí... Ubral jsem plyn a nechal auto cestou z kopce samovolně brzdit, kopec nebyl nijak prudký, takže auto zpomalovalo.
Nicméně u prvních domů byl plácek s dvojicí policistů a ti měli s sebou ruční radar, který namířili na mne cestou z kopce. Překročil jsem, už nevím o kolik.
A nastala licitace, já už cestou domů z dovolené neměl požadovaný obnos, oni vyhrožovali vězením od soboty do pondělí, kdy by mne měl soudce odsoudit. Vzali mne k autu, kde měli v jejich zákoníku pěkně podtržené příslušné věty a licitace pokračovala až do momentu, kdy jsem nabídl polovinu částky bez dokladu...
Najednou bylo vše v pořádku a jel jsem domů...
Připadal jsem si, podle vyprávění kamaráda kamioňáka, jako v Rusku a ne v Evropě....
11. 6. 2018 14:12
Re: Rakousko...
Ked sme pritom, tak Svajciarsko ma nulovu toleranciu na prekrocenu rychlost. Tam clovek moze dostat pokutu uz za prekrocenie rychlost o +1km/h. Nedavno to akysi nemec dal do novin, aj pokutovy blok tam bol odfoteny: namerali mu 51km/h v obci, kde bolo povolene 50km/h. Tusim 10 frankov za to od neho chceli. Niet divu ze tam vsetci jazdia ako pos*ati...

Inak v normalnych krajnach sa prekrocenie rychlosti do +10km/h vacsinou toleruje.

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerátZobrazit nabídku