Alko kalkulačka
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Přehřívání motoru: Hrozí i moderním motorům. Proč je pro ně nebezpečnější?

Tomáš Dusil Tomáš Dusil 1. 3. 2017 • 05:14
16
37
Zobrazit náhledy (16)
Chladič motoru bývá zanesený nebo porézní Termostat Těsnění hlavy válců položené na bloku motoru Motor a jeho chladicí soustava Motor se teprve ohřívá Expanzní nádobka chladicí soustavy (VW) Dým valící se z motorového prostoru znamená problém Kontrolka přehřátí motoru Vodní pumpa v pokročilejší verzi (VW 1.8 TSI) Přetlakové víčko expanzní nádobky Okruh chlazení u motoru BMW
Přehřát se může každý motor, ne jen stařičké stodvacítky. Co za tím stojí? A proč je u novým motorů přehřátí nebezpečnější než třeba u zmíněných starých Škodovek?

Časté přehřívání starých škodovek 105/120/130, tedy těch s motorem vzadu, mělo celou řadu příčin. Od špatně navrženého chladicího systému, přes kvalitu jednotlivých komponentů chladicí soustavy, až po koncepci, kdy chladič umístěný v přídi byl od motoru dost daleko. A to měla chladicí soustava náplň velkorysých 12,5 litru… Pravdou ale je, že řada někdejších majitelů na neduhy chlazení škodovek dokázala spolu se znalými „servisáky“ vyzrát. Prostě, co pokazili při výrobě konstruktéři a subdodavatelé, šikovné české ruce v domácích podmínkách napravily.

U automobilů vyráběných od 90. let postupně závady chlazení ubyly, jak se jednotlivé části stávaly kvalitnějšími. Selhání chlazení tak spíše než na vrub špatné konstrukci, či nízké kvalitě jednotlivých částí, šlo za zanedbanou údržbou, případně za nesprávným používáním vozidla. Nebo za obojím.

Údržba je základ

Příčinou, proč chlazení motoru selže a ten se přehřeje, bývá u moderních motorů zanedbaná údržba. Ta čítá hned několik úkonů. Předně je potřeba udržovat hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádobě mezi ryskami MIN a MAX, přičemž se stav hladiny zjišťuje u studeného motoru.

Velmi důležitá je rovněž správná chladicí kapalina. Existují různé barvy antifreezu na bázi etylenglykolu: zelená, žlutá, modrá či růžová. U většiny motorů se toto míchá s destilovanou vodou, často v poměru 50:50. U některých značek se však používá pouze náplň samotná, tedy bez vody. Tak tomu bývalo třeba u starších agregátů skupiny PSA.

Chladicí kapalina s léty stárne. Běžně se mění jednou za tři roky, případně po ujetí 45 000 km. Interval výměny se však může lišit v závislosti na výrobci automobilu a konkrétní řadě motorů.

Přehřátí motoru nelze rozhodně považovat za banální závadu. Starší stroje s litinovými bloky většinou vzdorovat dokázaly veskrze dobře. Pokud však přehřejete současné hliníkové agregáty, může to vyústit až ve zkroucení bloku, případně hlavy válců. V lepším případě to odnese těsnění hlavy válců.

Funguje vám termostat?

Aby se motor nepřehřál, musí mít funkční jednotlivé části chladicího systému. Předně je to termostat. Ve fázi zahřívání motoru je zavřený, takže chladicí kapalina proudí od vodní pumpy do motoru a dále přes uzavřený termostat obtokovou hadicí zpět. A současně teče přes výměník topení zpět k vodní pumpě. Při určité teplotě, většinou kolem 90 stupňů, se však termostat otevře, čímž umožní proudění kapaliny přes chladič.

Pokud zůstane termostat viset v otevřené poloze, je to ten lepší případ. Motor se tak pouze neohřeje na provozní teplotu. V zimě to poznáte podle toho, že auto málo topí. V létě tak, že horní přívodní hadice do chladiče je studená, případně vlažná (kapalina proudí v chladiči od shora dolů, z jedné strany ke druhé). Když však zůstane trvale zavřený, dojde k přehřátí motoru.

Velký podíl na motorech zničených přehřátím má selhání vodní pumpy. U motorů s rozvodovým řemenem ji většinou pohání rozvody. Pro zajištění její spolehlivosti ji proto většina dobrých mechaniků mění spolu s nimi. U motorů s rozvodovým řetězem ale pumpu pohání řemen pohonu příslušenství (plochý řemen). Tomu je již často věnováno méně pozornosti. Pokud se ztratí záběr řemenu s řemenicí pumpy (začne na ni prokluzovat), pumpa se buď točí málo, nebo vůbec, kapalina necirkuluje a motor se přehřeje.

Selhat ovšem může i pumpa jako taková. Nejčastěji, pokud je její oběhové kolo z plastů. Vinou teplotních rozdílů v průběhu života motoru často zkřehne, až jednoho dne praskne. Obyčejně se pak oběhové kolo začne na hřídeli pumpy protáčet, takže opět dojde k zastavení proudění chladicí kapaliny. Vodní pumpa také občas teče. Chladicí kapalina vytéká ven (v tom v lepším případě), v horším do útrob motoru, při vší smůle navíc do mazacího okruhu (specifická závada u motorů VW 2.5 R5 TDI a 5.0 V10 TDI).

Chladicí kapalina může však unikat i jinde. Třeba přes porézní či špatně nasazené hadice poté, co urezne jejich spona. Takovou závadu poznáte většinou viditelně. Horší je, když se chladivo ztrácí, aniž dochází k viditelnému úniku. K odhalení netěsností slouží tlaková zkouška, která pokud chladicí kapalina někde teče, zvýší intenzitu úniku.

V případě, že chladicí kapalina neuniká ven a přesto v nádobce ubývá, je dost pravděpodobné, že je spalována motorem. Do spalovacích prostor se tak většinou dostává přes vadné těsnění hlavy válců. Současně přitom může docházet k zavzdušnění chladicí soustavy, kam se dostávají plyny vytlačované písty motoru, což účinnost chlazení dále výrazně snižuje. Stejný projev závady, byť asi intenzivnější, má rovněž prasklá hlava válců. To se pak chladicí kapalina může ztrácet extrémně rychle, takže v této fázi motor přehřejete velice snadno. Průvodním jevem je také nefunkční topení a ztvrdlé hadice chlazení od zvýšeného tlaku.

Máte v pořádku chladič?

Zatímco třeba brzdy či díly zavěšení kol nekontroluje pouze servis, ale i STK, tak na chladič se mnohdy zapomíná. Jeho průchodnost je s léty omezená. K zanesení může docházet jednak v případě, že se nemění chladicí kapalina, a dále, pokud se místo destilované vody používá klasická z vodovodu. Chladič se pak zahřívá pouze v horní části, spodní bývá studená. Dále může být chladič prasklý, což znamená opět únik chladiva.

Také se stávají situace, kdy za jízdy motor vykazuje normální teplotu a přehřívat se začne až poté, co začnete popojíždět (třeba v koloně). Příčinou bývá závada na ventilátoru chlazení. Buď je nefunkční jeho elektromotor, či viskosní spojka připojující pohon ventilátoru chlazení k řemenu pohonu příslušenství (u některých podélně uložených motorů). Nebo elektromotor neběží na některý z vyšších stupňů (u vícestupňových systémů), takže malé otáčky ventilátoru nestíhají kapalinu v chladiči v parnu chladit. Selhat však může rovněž termospínač, tedy čidlo, které je umístěno obvykle v chladiči dole na jeho zadní straně a dává povel ke spuštění ventilátoru chlazení.

Zradit vás dokáže také víčko expanzní nádobky chladicí kapaliny. Obsahuje jak přetlakový, tak i podtlakový ventil. Pokud praskne nebo ventily selžou, dojde k úniku tlaku z chladicí soustavy a tím ke snížení bodu varu chladicí kapaliny.

Co dělat když…

U starších automobilů či v současnosti u lépe vybavených vozů je součástí ukazatelů v přístrojovém štítu také teploměr chladicí kapaliny. Jeho pravidelným sledováním může vnímavý řidič předejít kritickému přehřátí. Zkrátka když vidí, že se ručička zdvihá více, než je normálně obvyklé, vypne motor a následně bude řešit příčinu.

Pokud už se motor přehřeje, rafička bude ukazovat až na samotný konec stupnice, doprovázená svítící kontrolkou přehřátí motoru (červený teploměr). Pokud teploměr auto nemá (dnes stále častější případ), zbývá jen kontrolka „červený teploměr“ případně doprovázená hláškou na displeji o zvýšené teplotě motoru. Doporučuje se okamžitě zastavit a vypnout motor. Ještě před tím, než zastavíte, nebo pokud to není hned možné, jediné, co můžete udělat, je ubrat plyn, otevřít naplno topení a současně zapnout ventilátor topení na nejvyšší možnou rychlost (otáčky). Tím začnete motoru odebírat teplo, což mu v danou chvíli pomůže.

To už se ale z motorového prostoru valí dým, jak se přehřátá chladicí kapalina dere přes víčko expanzní nádoby. Pozor při jeho případném otevírání, abyste se nepopálili. A také na to, že dolévat chladicí kapalinu, je dobré až po výrazném snížení teploty motoru. Jinak mu můžete způsobit další teplotní šok. Aby nebyl poslední…

BMW: Legenda v přehřívání

Dost náchylné byly na přehřátí v 90. letech motory BMW. Opravdu jen málokterá značka s tím měla takový problém. Prostě u jinak glorifikovaných agregátů často dokázalo na chladícím sytému postupem doby odejít snad úplně vše. Samozřejmě existovaly výjimky, ale mnoho jich nebylo. Když mluvíme o bavorských motorech té doby, máme na mysli zejména řadové šestiválce. Od staré gardy reprezentované motory M20 a M30 přes modernější čtyřventilové agregáty M50 až po celohliníkovou generaci M52. Nemluvě o dieselech M51.

Na podzim roku 1998 BMW výrazně modifikovalo motory M52, čímž vznikla generace M52TU. V rámci inovace byl kompletně přepracovaný také chladicí systém. Došlo ke snížení pracovní teploty hlavy válců, naopak ke zvýšení teploty bloku motoru. U starších šestiválců M52 tak chladicí kapalina proudila vždy primárně do bloku a teprve z něj do hlavy. U novějších tekla nejprve hlavou až do její zadní části. Do bloku se dostávala již ohřátá otvory v hlavovém těsnění. Tím byl snížen objem chladicí kapaliny potřebné pro blok a současně se snížilo tepelné zatížení hlavy. Spolu s touto změnou přišel také aktivní neboli vyhřívaný termostat, jehož smyslem je rychlejší ohřátí motoru na provozní teplotu. Teplota otevření termostatu je na těchto motorech poněkud vyšších 97 stupňů, ventilátor chlazení se roztáčel při dosažení devadesáti stupňů.

Témata
Avatar - JiRkA997CZ
4. 3. 2017 21:48
Re: Skoda 120
favorit na to moc netrpěl, ne víc než starý stodvácy
Avatar - wakantanka
4. 3. 2017 08:44
Re: ...
tlakomer oleja ? to si v bežnej škodovienke nenašiel, tuším len v GLS čo išli prevažne na export a mali aj inú prístrojovku a čo tak po pamäti možno 130.
Avatar - wakantanka
4. 3. 2017 08:43
Re: Skoda 120
šťastný majiteľ, jeden z mála >:D :yes:
3. 3. 2017 09:09
Re: Skoda 120
Je prvda, ze jsem kdesi cetl, ze silnejsi pumpa se davala az v prubehu vyroby - ale kdy, to netusim, jestli hned v pocatcich, pri modernizaci nebo az ke konci..

Kazdopadne mel jsem 105 a 120, obe M-ka a s prehrivanim nikdy problem nebyl.
Avatar - wakantanka
3. 3. 2017 08:43
Re: Skoda 120
Ono to bolo tak, že kamošovi sa to pôvodné rozpadlo (alebo začalo tiecť, napamätám), ale on je taký typ že keď kúpil novú vodnú pumpu tak ju porovnával so starou. Neskôr sme porovnávali tú jeho s mojou a rozdiel tam bol, tuším že moja mala lopatky 4 a jeho 5. Keď som potom pátral, bolo mi povedané, že 5 lopatiek mali až 125, možno 130. Ale to by som už kecal, tak dobre si to už nepamätám. Moju som totiž krátko na to predal a na výmenu za inú už nedošlo. Ale obal, príruba, tesnenia všetko sedelo, menilo sa len vnútro.

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerátZobrazit nabídku