Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Test chladicích kapalin G12: Musí víc než nemrznout

Martin Vaculík
Diskuze (14)

Naši předci museli v zimě po jízdě vypustit vodu z vozu, aby jim v mraze neroztrhla motor. Dnes máme v autě spolehlivé nemrznoucí kapaliny obvykle po celý rok. Znamená to, že se nemusíme o nic starat?

Nebudeme se dnes bavit o odolnosti proti mrazu, která je dána poměrem vody vůči etylenglykolu a v průběhu času se nemění. Dokud nemáte chladicí systém netěsný a nedoléváte vodu, můžete se na původní hodnotu spolehnout.

Z čeho se skládá

Koncentrát chladicí kapaliny je tvořen obvykle 92 procenty monoetylenglykolu, který brání zamrzání, posouvá výš bod varu a maže vodní pumpu. Dvě procenta bývají vody a zbylých šest obvykle tvoří aditiva. Mají následující složky:

Inhibitory koroze

Chrání části přicházející do styku s chladicí kapalinou (u některých konstrukcí i celé vložky válců) před korozí.

Stabilizátory

Zabraňují srážení minerálních inhibitorů. Udržují je rozpuštěné v chladicí kapalině.

Disperzanty

Zabraňují tvorbě vodního kamene.

Zvyšovače pH

Zabraňují okyselování chladicí kapaliny. S klesajícím pH (rostoucí kyselostí) se zvyšují sklony ke korozi, ale též dochází k elektrochemickým reakcím mezi jednotlivými kovy. Typicky mezi ocelovým těsněním a hliníkovou hlavou válců. Rezerva alkalinity (jak se vlastnosti dosažené zvyšovači pH a inhibitory řídká) tak především chrání před poškozením těsnění a dosedací plochy hlavy válců. Výrazně kyselá kapalina přímo leptá hliník, lidově řečeno „vyžere motor zevnitř“.

Protipěnivostní přísady

Zabraňují pěnění, které by mohlo přispět k zavzdušňování chladicího a topného systému.

Barvivo

Automechanici obvykle identifikují kapaliny podle barvy. Starší typy s minerální aditivací (G11) bývaly modrozelené, novější (G12) s organickými aditivy jsou červené, ještě novější (G12+, G12++ a G13) fialové. Jak odhalil náš test, velmi častým trikem šejdířů je nabarvit cokoliv načerveno, neboť právě tak automechanici poznávají kapalinu vhodnou pro moderní auta.

Neprodleně vyměnit

Všechny tyto složky se časem spotřebovávají a jejich účinnost se vytrácí. U staršího typu G11 proto výrobci stanovovali životnost tři roky, u novějšího pět let. Skutečně nenajdete výrobce chladicí kapaliny, který by tvrdil, že je celoživotní (jak říká Volkswagen) či na deset let (což zas prohlašuje Ford). Proto bez ohledu na předpisy automobilek kapalinu nejpozději v těchto intervalech vyměňte, jinak hrozí poškození motoru. Jak navíc ukázal náš test, na trhu jsou i kapaliny, které motor přestávají chránit již klidně po pár měsících. Pokud máte své auto rádi, věnujte následujícímu materiálu i samotné výměně chladiva náležitou pozornost.

CO A JAK JSME TESTOVALI: Plní požadavky normy?

Vžité označení G12 je původním obchodním označením originální kapaliny Volkswagenu odpovídající interní normě VW TL 774-D. Kapalina G12+ (dle normy VW TL 774-F) se od ní liší jen méně kontrastním barvivem. Původní G12 totiž příliš zbarvovala přirozené úniky skrz vodní pumpu, což zákazníky děsilo a věc reklamovali. A nechtěli slyšet, že aby byla pumpa mazána, musí určité velmi malé množství kapaliny propouštět.

Nakoupili jsme jedenáct značek chladicích směsí, které deklarují shodu s jednou ze zmíněných norem. Přelili je do obalů označených čísly a zaslali do belgických laboratoří specializovaných na glykolové směsi. Zajímala nás shoda s požadavky norem VW na složení. Kapaliny G12 a G12+ by totiž již neměly obsahovat tradiční minerální inhibitory, které na teplosměnných plochách vytvářejí ochranný povlak, po vyčerpání stabilizátorů i silné úsady. Moderní vozidla s vyššími specifickými výkony motorů a z aerodynamických důvodů zmenšenými chladiči si totiž nemohou takové zhoršení přestupu tepla dovolit.

Dále nás zajímala kyselost, lépe řečeno zásaditost (alkalita), která brání rozběhu zhoubných elektrochemických procesů mezi kovy s rozdílným potenciálem. A to nejen prostá hodnota, ale i rezerva, dle normy testovaná přídavkem kyseliny chlorovodíkové (solné).

svetmotoru svetmotoru

Bohužel v naprosté většina případů v laboratořích zjistili přítomnost minerálních aditiv a naopak nedostatečné množství aditiv organických, na nichž má být založena funkce kapalin G12 a G12+. Ano, i se staršími minerálními inhibitory by šlo připravit kvalitní kapalinu (byť nevhodnou pro výkonné motory a nízké přídě moderních vozidel), ale musela by mít citelně vyšší rezervu alkality (norma G11 předepisovala minimálně 11 ml/HCl). O tom si však mohou testované kapaliny nechat zdát, sedm z nich nesplnilo ani rezervu požadovanou normou G12 (5 ml/HCl).

Nejsou to tak jen kapaliny staršího typu nabarvené načerveno. Jsou to prostě velice ošizené výrobky, jejichž složení není ani vzdáleně podobné tomu, které na základě náročných motorových a provozních zkoušek označil Volkswagen za bezproblémové. Dodejme, že normy VW se zásadně neliší od požadavků jiných výrobců a kapaliny G12 či G12+ bez obav používají i majitelé ostatních vozidel.

Sheron Antifreeze Maxi D, Vítěz testu, hodnocení SM: 1, cena za litr: 175 Kč

Mimo síť značkových servisů je sheron zřejmě jedinou možností, jak koupit chladicí kapalinu, která skutečně všemi vlastnostmi plní normu VW TL 774D/F (G12+). Nezaznamenali jsme obsah tradičních minerálních inhibitorů tvořících úsady, takže pokud budete používat výhradně tuto kapalinu, zůstane výkon chlazení i topení stále jako u nového vozu. Vysoká alkalita (zásaditost) reprezentovaná pH 8,6 a její značná rezerva snižují obecně sklony ke korozi, ale hlavně brání selhání těsnění pod hlavou.

Škoda Aditiv chladicího prostředku G13, Vítěz testu, hodnocení SM: 1, cena za litr: 247 Kč

Volkswagen nyní razí politiku jedné chladicí kapaliny pro všechny. G13 je tak předepsána pro zcela nové vozy, ale může nahradit i kteroukoliv předchozí kapalinu v systému starších aut. Proto ve značkovém servisu Škody už jako „originální díl“ nekoupíte G12 ani G12+, ale jen G13. Norma G13 znovu povoluje jistý obsah silikátů, které kovovým částem poskytují okamžitou ochranu. Jsou však dokonale stabilizované a nedělají úsady zhoršující přestup tepla. Naměřili jsme též velmi vysoký obsah moderních organických inhibitorů. V chladicích systémech současných aut se již nevyskytuje měď, její ochrana tak není vyžadována. Ač škodovácká kapalina zasluhuje nejlepší hodnocení, do velmi starých a málo používaných aut bychom ji nedávali. Jejich chladiče totiž často drží pohromadě jen díky vrstvě úsad a vodního kamene, kterou by účinné detergenty mohly rozrušit. Výhradu máme k názvu. Aditivum většinou vnímáme jako přídavek malého množství nějaké látky. Tato chladicí kapalina je samozřejmě normálním koncentrátem – s vodou se mísí obvykle 1:1.

Velvana Fridex G Plus, hodnocení SM: 2, cena za litr: 169 Kč

Tradiční značka Fridex od poctivého českého výrobce Velvana naráží dnes často na nedůvěru zákazníků. Původní Fridex Stabil kdysi dobře před zamrznutím chráníval staré škodovky a žigulíky, nebyl však vhodný pro hliníkové hlavy. Pokud si jej někdo nalil do mladšího favoritu, způsobila mu tato (čirá či modrá) chladicí kapalina selhání těsnění pod hlavou. Přitom již dlouhou dobu zmíněná značka nabízí i novější typy chladicích kapalin.

V testu jsme zjistili, že Fridex G Plus odporuje deklarované normě VW G12+ obsahem silikátů. Zcela nová receptura G13 (originální kapalina Škody) je však připouští a také už nemá aditiva chránící před korozí mědi. Jelikož obsah organických aditiv je slušný a rezerva alkality také, dáváme tradičnímu fridexu chvalitebnou známku 2 a výrobek můžeme doporučit.

Auto Kelly Starline K12, hodnocení SM: 3+, cena za litr: 103 Kč

Privátní značka sítě Auto Kelly se normě G12 dosti blíží, neplní ji jen obsahem boraxu (detekovaného přes bor). Proto se nejmenuje se G12, ale K12, což nás trochu překvapilo. Obsluha prodejny v Ocelářské ulici na Praze 9 nám však na přímý dotaz odpověděla, že jde o to samé. Její slova potvrzuje i deklarace na zadní straně obalu, dle níž kapalina odpovídá normě VW TL 774 D/F (což je G12). Celkově nejde o špatný výrobek. Tetraborát sodný představuje velmi účinný protikorozní inhibitor, zároveň ho tam však není tolik, aby měl tvořit výrazné úsady a zásadně zhoršovat přestup tepla. Velmi slušná je též rezerva alkality. V diskontním segmentu (větší balení srazí cenu i pod 100 Kč/l) se jedná o nejlepší možnost. Kvůli celkově nižšímu obsahu inhibitorů však doporučujeme zkrátit výměnnou lhůtu z pěti let na tři roky.

Carlson Antifrost G12, hodnocení SM: 3, cena za litr: 73 Kč

Už u páté chladicí kapaliny musí zaznít verdikt, že používat by ji měli jen ti, jimž záleží především na ceně. Čtyřlitrové balení směsi Carlson vyšlo jen na 290 Kč, což znamená 72,50 Kč/l. A to je nejnižší cena v testu. Normě G12 se blíží, ale neplní ji – kromě nedovoleného obsahu křemičitanů má málo (byť stále více než mnohé jiné kapaliny v testu) i organických aditiv. Hlavním zklamáním je však nízká rezerva alkality – pH bude v provozu rychle klesat a způsobí rozvoj galvanických mikročlánků mezi hliníkovou hlavou válců a ocelovým těsněním pod ní. Proto ji vyměňte nejpozději po třech letech.

Elit XT Antifreeze D, hodnocení SM: 4, cena za litr: 100 Kč

Privátní značka společnosti Elit na to jde chytře. Malými písmeny na etiketě uvádí, že normě VW TL 774 D/F odpovídá v požadavcích na protikorozní a nemrznoucí ochranu. Takže vlastně připouští, že v řadě dalších parametrů se od této obecně uznávané a vyžadované normy odchyluje. Zásaditost (alkalita) nové směsi je dostatečná, ale přidáváním kyseliny chlorovodíkové rychle klesá. Je proto předpoklad, že i v systému automobilu nevydrží chránit těsnění pod hlavou válců dlouho. Ohledně ochrany motoru před korozí bychom také byli skeptičtí – schválených organických inhibitorů je v ní málo a zakázaných minerálních také není tolik, aby (byť za cenu úsad a horšího přestupu tepla) jejich roli převzaly.

VIF Antifreeze D, hodnocení SM: 4-, cena za litr: 98 Kč

Kapalina značky VIF obsahuje jisté množství minerálních inhibitorů, jichž však není tolik, aby zásadně zhoršily přestup tepla. Organických však také není dost. Slabost aktivace potvrzuje, že pH z velmi slušných 8,7 spadne na 5,5 již při přidání 3 ml kyseliny chlorovodíkové. Rezerva alkality je tak přes velmi slibnou úvodní hodnotu společně s cinolem nejmenší ze všech testovaných kapalin.

Agrimex Antifreeze „D“, hodnocení SM: 4-, cena za litr: 109 Kč

Kapalina obsahuje normou G12 zakázané tradiční minerální inhibitory, jejich množství je však nízké a nemělo by způsobovat zásadní problémy s přestupem tepla. Bohužel organických inhibitorů je také málo. Velmi ekonomická aktivace se projevuje nízkou rezervou alkality. Schopnosti tohoto výrobku chránit motor před korozí a těsnění hlavy válců před selháním bychom nevěřili.

Sunoco Antifreeze G12, hodnocení SM: 4-, cena za litr: 103 Kč

Kapalina Sunoco je aditivována opačně, než by měla. Má extrémní množství tradičních inhibitorů (2438 ppm fosfátů), naopak málo organických aditiv. Složením tak odpovídá spíše starším typům nemrznoucích kapalin. Lze předpokládat značnou tvorbu úsad, zejména když se časem vyčerpají stabilizátory. Pod limitem je též rezerva alkality. Od značky, která kvalitními oleji a precizní poradenskou činností tak pečlivě buduje své dobré jméno, jsme čekali vyšší pečlivost ve volbě dodavatele tohoto doplňkového sortimentu.

Cinol D Extra, hodnocení SM: 5, cena za litr: 80 Kč

Kapalina značky Cinol již na přední straně obalu deklaruje, že je vhodná pro celohliníkové motory. Právě u nich jsou velkým problémem elektrochemické reakce s ocelovými částmi (vložky válců, šrouby, těsnění pod hlavou). Přitom rezerva alkality je zde na nejnižší naměřené hodnotě (3 ml HCl). Tradiční inhibitory tu nebyly nalezeny, takže přestup tepla bude bez připomínek. Bohužel však kapalina Cinol skoro neobsahuje ani moderní organické inhibitory koroze. Vlastně jde o téměř čistý monoetylenglykol bez aditiv. Ukázkově ošizený produkt, u nějž jsme při výpočtu výsledné známky záměrně pominuli skvělý přestup tepla, neboť v ostatních parametrech je tak tragická, že si nemůžeme vzít vaše motory na svědomí. Co bychom také chtěli za 80 Kč!

CarLine antifreeze G12+, hodnocení SM: 5, cena za litr: 104 Kč

Jediná kapalina v testu, která nesplnila ani požadavek na pH čerstvé směsi. Z hodnoty 7,3 na 7,0, pod níž už je kapalina kyselá a zhoubné galvanické mikročlánky začínají bujet, spadne doslova během pár měsíců. Extrémní množství minerálních aditiv (fosfáty) a naopak velmi málo moderních a bezúsadových organických inhibitorů jasně ukazují, že s normou G12+ má společnou jen barvu. Jelikož ani cena není nijak zázračná (o 31,50 Kč vyšší než u ještě jakž takž akceptovatelného carlsonu), nevidíme moc důvodů ke koupi. Doporučit ji naopak můžeme, pokud už své auto opravdu nesnášíte.


Hodnocení chladicích kapalin G12/G12+

PRAKTICKÉ RADY

1. Jak ředit?

Na trhu jsou chladicí kapaliny dostupné ve dvou podobách. Zaprvé jako hotové směsi s nezámrzností obvykle -36 °C, zadruhé coby koncentráty, které si před použitím naředíte (ty jsme testovali). Někteří motoristé ve snaze svému vozu maximálně prospět zvažují použití neředěného koncentrátu. To by však byla chyba hned ze dvou důvodů. Monoetylenglykol má nižší tepelnou kapacitu než voda. A horší přestup tepla. Takže motor by sice nevařil (bod varu čistého je nad 170 °C), ale vnitřně by se přesto přehříval. Docházelo by k zapékání či ztrátě pružnosti pístních kroužků, selhávala by gumová těsnění (třeba simerinky ventilů). Směs monoetylenglykolu s vodou vykazuje chemický paradox. Samotný glykol tuhne při -23 °C, kdežto ve směsi s vodou (která sama jak známo tuhne při 0 °C) může odolávat mrazům až do -68 °C. Nejčastější ředění jsou následující.

Koncentrát Voda Bod tuhnutí
1,0 2,0 -15 °C
1,0 1,5 -22 °C
1,0 1,0 -36 °C
1,0 0,8 -40 °C
Doporučeno pro naše klimatické podmínky i optimální ochranu motoru

svetmotoru svetmotoru

2. Používat destilovanou vodu?

Kvalitní chladicí kapaliny obsahují přísady proti tvorbě vodního kamene, tudíž je možné mísit je s běžnou vodou z kohoutku. Destilovaná (běžně k dostání u čerpacích stanic) by teoreticky měla být lepší, neboť žádné minerály neobsahuje. I většina výrobců používá do hotových směsí demineralizovanou vodu. „Demineralizovaná možná může být, ale destilovanou přímo zakazuji,“ vysvětluje František Lasovský, velmi zkušený mechanik z Čestlic za Prahou. „Voda, jejíž schopnost rozpouštět minerály a kovy není už částečně nasycená, je velmi hladová a agresivní vůči součástem motoru. Na základě svých dlouholetých zkušeností doporučuji vodu z kohoutku. Samozřejmě ne tvrdou z venkovské studny, ale měkkou z městského vodovodního řadu.“ Frantovi bychom věřili.

svetmotoru svetmotoru

3. Tak měnit, nebo neměnit?

Škoda Auto stejně jako celý koncern Volkswagen tvrdí, že chladicí kapalina je ve voze celoživotní a není potřeba ji měnit. „Monoetylenglykol ani inhibitory koroze nemají sklony k degradaci. Pokud nedojde k jejímu znečištění, například při opravě motoru či prasknutí těsnění pod hlavou, není třeba chladicí kapalinu měnit,“ trvá si na svém Karel Starý, vedoucí poprodejních služeb Škody Auto v České republice. Je skutečně možné, že dnešní auta mají mnohem lepší a méně prodyšné materiály hadic, které neumožňují pronikání kyslíku do chladicí kapaliny a zpomalí degradaci aditiv.

Žádný z výrobců typu G12 (BASF, Arteco a Henkel) netvrdí nic jiného, než že životnost je pět let nebo 250.000 km dle toho, co nastane dříve. Je tak pravděpodobné, že Volkswagen má spíš spočítáno, že při očekávané životnosti automobilu u prvního majitele není nutné kapalinu měnit. Její agresivní působení nebude ohrožovat zákaznickou spokojenost, a trable majitelů ojetin nikoho nezajímají. Proto nevidí automobilka důvod zatěžovat servisní plán další operací, která navíc může být poměrně časově náročná.

4. A co odvzdušnění?

Sami mechanici často nechtějí chladicí kapalinu měnit. „U fabie, kde je jí pět litrů, by to ještě šlo. Ale když ji začnu měnit ve Volkswagenu Multivan se zadním výměníkem topení a naftovým příhřevem, budu bubliny z tenkých trubek pod autem vyhánět týden. A beztak mi přijede pán naštvaný, že mu třeba auto přestalo topit, protože nějaká bublina se v tom labyrintu vždycky udrží,“ sdělil nám nedávno praktickou zkušenost mechanik značkového servisu. František Lasovský se při tom skoro rozčílí: „Tak si má najít nějaké snazší povolání, každý lenoch nemusí opravovat auta. Já jsem si sestrojil čerpadlo na vrtačku, kterým honím kapalinu systémem tak dlouho, dokud v expanzní nádržce ubývá.“ Dává mu za pravdu i originální postup značky Ford, kde po nalití nové kapaliny do systému má mechanik nastartovat motor a nechat jej běžet v otáčkách 2000, později i 3000 min-1, celkem 40 minut. Náklady na tuto práci zřejmě Ford nechce děsit provozovatele vozových flotil, a tak ji předepisuje, až když už auta mají dalšího majitele.

svetmotoru svetmotoru

5. Když trochu ubývá

Vodní pumpa může vykazovat malý průsak. Jedině tak je její hřídel glykolem mazána po celé délce. Pokud však barvivo není jen v okolí hřídele, ale už stéká v proudech, půjde o únik nadměrný. Chladicí kapalina se může ztrácet tempem maximálně 0,5 l/10.000 km, a ani to už není dobré – jen tak malý únik bude těžké odhalit. Nikdy nejezděte autem, kde mizí rychleji. Skrz poškozenou hlavu může pronikat do oleje, což znamená velké riziko zadření motoru.

svetmotoru svetmotoru

Martin Vaculík
Diskuze (14)
27. 9. 2018 10:37
Re: G11 x G12 x G12+ x Sunoco G12 x Starline K12
Navic je jeste G12++, takze treba z vaseho odkazu, kde se pise rozdil G12+ a G12++/G13:
"Jediná složka z inhibitorů, která lehce zhoršovala odvod tepla, jsou křemičitany. A to jen díky tomu, že za určitých extrémních tepelných podmínek gelovatí a vypadávají z roztoku. Kvůli tomu také nakonec byly normou TL 774 D/F dočasně zakázány. Protože jsou ale zároveň výborným inhibitorem koroze hliníku a jejich gelovatění lze snadno zamezit přídavkem stabilizátoru, do verze kapalin G12++ a G13 se opět vrátily. "
5. 9. 2017 22:14
Hm...
Čůlánek je tady sice dlouho, ale jen tak pro zajímavost - stále se opakuje problém koroze hliníkových hlav. Svého času došlo ke kolapsu mnoha motorů Š 781, svádělo se to na nový typ Fridexu. Jenže nakonec se přišlo na to, že při výrobě motorů nebyl správně nastaven přesah vložek nad rovinou bloku (tzv. utopené vložky, přesah byl menší, než předepsaný), prostě při obrábění dosedací plochy vložek vnitřních válců došlo na krajní toleranci a montéři si změřili vůli na 1. válci a další vložky dali na stejně tlusté podložky (normálně to vyhovovalo, znám to z praxe). Takže se mnoho motorů podfouklo a jelikož díky profukování spalin došlo k poškození hliníkových hlav v tomto místě (je zajímavé, že bloky a zbylé části motoru zůstaly netknuté), svedlo se to na Fridex. Velvana sice okamžitě upravila složení Fridexu, ale problém ustal až v momentě, kdy se opravil přesah vložek. A co vím, nejlépe hliník kolabuje v alkalickém prostředí, známé to házení desetníků do louhu jako dítě zkoušel kdekdo... :-)

Ohledně výměn - neznám kapalinu v autě, která by se nemusela nikdy měnit. Ať je to motorový nebo převodový olej a kapalina do posilovačů řízení, brzdová kapalina, i chladící kapalinu je nutné vyměnit. A nejde jen o propustnost hadic pro molekuly vzduchu, ale hlavně špunt na vyrovnávací nádržce, který svým přetlakovým a podtlakovým ventilkem každou jízdu do systému pouští kyselý vzduch, který kapalinu postupně degraduje.
23. 11. 2014 21:59
stejne jako predchozi, ale oficialne...
Stejne jako predchozi, ale oficialne formulovano.

[odkaz]
23. 11. 2014 21:52
dalsi...
Kdyz uz venuji cely vikend samostudiu, tak prihodim jeste jeden odkaz:

[odkaz]

Tam v podstate pisou, ze cely test je nejaky divny. A fosfaty, bor a podobne veci vadi spise ekologum nez motoru.
23. 11. 2014 15:25
dalsi reakce poskozeneho...
Jeste jedna diksuze zde:

[odkaz]%C3%ADc%C3%AD… />
Nekdo tam uvadi i odkaz na normu (G11, G12+, G12++) a ani ten borax u toho meho Starline K12 by proste nemel byt. Tak pak si vyber.