Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Alkohol za volantem v zahraničí. Kde tvrdě narazíte a kde přimhouří oči?

redakce AUTO.CZ
Diskuze (37)

Zatímco v Česku platí nulová tolerance alkoholu za volantem, jinde ve světě jsou benevolentnější pravidla. Tresty v případě nehody ale bývají mnohem vyšší.

Alkohol za volant nepatří. A to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Přesto se najde spousta zemí, které řidičům jistou míru alkoholu v krvi tolerují. Avšak při jejich nedodržení na vás čekají mnohdy vyšší sankce než u nás – v některých státech jsou dokonce v devastační výši. Pokuty však nejsou tím jediným, co neposlušným řidičům hrozí. Jak jsou na tom s alkoholem za volantem ostatní země?

Kde je alkohol povolen a kde je výslovně zakázán?

Úplný zákaz alkoholu za volantem je zakázaný hned v 11 evropských zemích: v Albánii, Bělorusku, Estonsku, České republice, Chorvatsku, Moldávii, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, na Ukrajině a na Slovensku.

V dalších zemích Evropy je jistá míra alkoholu v krvi tolerována. Nejčastěji se můžete setkat s hranicí 0,5 promile. A to v těchto státech: v Belgii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé Hoře, Dánsku, Finsku, Francii, Holandsku, Islandu, Itálii, Lotyšsku, Makedonii, Maltě, Monaku, Německu, Portugalsku, Rakousku, San Marinu, Slovinsku, Srbsku, Španělsku, Švýcarsku a Turecku.

O něco nižší hranice (0,2 promile) je v Polsku, Norsku a Švédsku. Limit 0,4 promile je v Litvě. Naopak vyšší tolerance alkoholu v krvi (0,8 promile) je tolerována ve Velké Británii, Irsku, Lichtenštejnsku a Lucembursku. Nejvyšší tolerance (0,9 promile) je na Kypru. Spousta států však rozlišuje limity pro řidiče začátečníky a ty, kteří se na silnicích nějaký ten rok pohybují.

Video se připravuje ...

Jak je na tom Česká republika?

Česká republika sice vyjmula požití alkoholu do hranice 0,3 promile ze systému bodových trestů, to však neznamená, že si před cestou můžete dát skleničku. I nadále zůstává za jakoukoliv míru alkoholu v krvi trest v podobě pokuty, jejíž výše se může pohybovat mezi 2500 až 50 tisíci korunami. Dále pak trest odnětí svobody až na tři roky a desetiletý zákaz řízení. Odebrání sedmi bodů vám pak hrozí v případě, že překročíte hranici 0,3 promile alkoholu v krvi. Zákaz alkoholu platí i nadále v případě cyklistů a osob na koních. Proto si na svých cyklistických výletech pivo raději odpusťte.

A co na Slovensku?

Stejně jako v České republice, i na Slovensku platí nulová tolerance. Řidič vozidla může být požádán o to, aby se podrobil dechové zkoušce, na základě výsledku pak může být vyzván k odevzdání vzorku krve. Při odmítnutí testu na alkohol hrozí řidiči pokuta ve výši 332 – 1328 euro a zákaz řízení na maximálně 5 let. Při jízdě pod vlivem alkoholu či omamných látek (drog) je sankce v podobě pokuty ve výši 232 – 996 euro a zákaz řízení na maximálně pět let.

A co další okolní země?

Německo řidičům povoluje obsah alkoholu v krvi až do výše 0,5 promile. U řidičů do 21 let je však tolerance alkoholu nulová. Stejně tak platí u starších řidičů, kteří mají řidičský průkaz kratší dobu než dva roky. Policie po vás může vyžadovat dechovou zkoušku v případě, že má podezření na alkohol v krvi. Tu můžete odmítnout, ale poté budete mít povinnost podrobit se krevnímu testu, který ověří přítomnost alkoholu ve vaší krvi.

Sankce: Alkohol v krvi (0,5 až 1,1 promile) pod pokutou 500 euro, odebrání řidičského průkazu na 1 měsíc, budou vám strženy 4 body; alkohol v krvi (nad 1,1 promile) pod velmi vysokou pokutou, zahájení soudního řízení, odebrání řidičský průkaz na minimálně 1 rok.

Rakousko řidičům povoluje obsah alkoholu v krvi pod 0,5 promile. Jestliže je hladina alkoholu v krvi vyšší, je řidič pokládán za osobu, která nesmí řídit motorové vozidlo. Řidičovi vozidla může být zakázáno řízení v Rakousku. A k tomu i vážné následky spolu s vysokou pokutou. V případě, že řidič odmítne podrobit se testu na alkohol, mu bude udělena stejná pokuta, jako by vám bylo naměřeno 1,6 promile a více.

Sankce: Alkohol v krvi (0,5 až 0,8 promile) pod pokutou 218 až 3633 euro, odebrání řidičského průkazu až na 3 týdny za přestupek; alkohol v krvi (0,9 až 1,19 promile) pod pokutou 581 až 2622, odebrání řidičského průkazu až na 4 týdny; alkohol v krvi (1,6 promile a více) pod pokutou 1162 až 5813 euro, odebrání řidičského průkazu na minimálně 4 měsíce.

Polsko řidičům toleruje alkohol v krvi do výše 0,2 promile. Pokud vám bude naměřeno více, jste nezpůsobilí k řízení vozidla. Policie po vás může vyžadovat dechový test, stejně tak jej smí provádět v případě, kdy se dopustíte vážného dopravního přestupku či nehody.

Sankce: Alkohol v krvi (0,2 až 0,5 promile) pod pokutou do 5000 PLN, odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců až tři roky; alkohol v krvi (nad 0,5 promile) pod pokutou stanovenou tribunálem, vězení do dvou let, odebrání řidičského průkazu na 1 rok až 10 let.

A jak je to jinde v Evropě?

Francie řidičům toleruje alkohol do 0,5 promile. Avšak u řidičů autobusů a autokarů je to pouze 0,2 promile. Řidič, který je zastaven za rychlou jízdu nebo zavinil nehodu, se musí podrobit dechové zkoušce či odběru krve.

Sankce: Alkohol v krvi (od 0,5 do 0,8 promile) pod pokutou 135 euro, budou vám strženy 3 body; alkohol v krvi (nad 0,8 promile) pod pokutou až 4500 euro, zákaz řízení na 72 hodin, zabavení řidičského průkazu až na 3 roky, vězení do 2 let, bude vám strženo 6 bodů a vozidlo zabaveno.

Chorvatsko řidičům toleruje alkohol v krvi do výše 0,5 promile. Avšak u řidičů vozidel nad tři a půl tuny, profesionálních řidičů a řidičů do 24 let je tolerance alkoholu v krvi nulová.

Sankce: Alkohol v krvi (od 0,5 promile do 1,0 promile) pod pokutou 1000 – 2000 kun; alkohol v krvi (od 1,0 promile do 1,5 promile) pod pokutou 2000 až 5000 kun); alkohol v krvi (nad 1,5 promile) pod pokutou nad 5000 kun, nebo výkon trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dní.

Itálie toleruje řidičům alkohol v krvi do výše 0,5 promile. Pokud je hladina alkoholu v krvi vyšší, je řidič považován za osobu pod vlivem alkoholu. Čím vyšší obsah alkoholu v krvi řidiče, tím vyšší jsou sankce.

Sankce: Řidiči pod vlivem alkoholu hrozí pokuta ve výši 328 až 1312 euro. V krajním případě může být řidič odsouzen na 1 měsíc do vězení, hrozí také odebrání řidičského průkazu na dobu mezi 15 dny až 3 měsíci.

Nizozemsko toleruje řidičům alkohol v krvi do 0,22 mg alkoholu na litr vydechnutého vzduchu, nebo do 0,5 promile alkoholu v krvi. V případě na podezření, že řidič požil alkohol, může být požádán o vykonání dechového testu. V některých případech vám může být nařízen krevní test. Noví řidiči mají po dobu pěti let toleranci 0,2 promile, u mopedu jde o řidiče do 24 let.

Sankce: Alkohol v krvi (0,5 až 0,8 promile) pod pokutou 230 euro; alkohol v krvi (0,8 až 1,0 promile) pod pokutou 320 euro; alkohol v krvi (1,0 až 1,3 promile) pod pokutou 410 euro; alkohol v krvi (nad 1,3 promile) pod pokutou, o jejíž výši rozhodne soud, hrozí také vězení.

Portugalsko řidičům toleruje alkohol v krvi do 0,5 promile. Pokud je naměřená hodnota vyšší, je řidič potrestaný pokutou nebo jiným způsobem – sem patří například odebrání řidičského průkazu. Ačkoliv zde nejsou dechové testy příliš časté, při nehodě jsou prováděny vždy.

Sankce: Alkohol v krvi (0,5 až 0,8 promile) pod pokutou 250 až 1250 euro a možnost odebrání řidičského průkazu na jeden rok; alkohol v krvi (nad 0,8 promile) pod pokutou 500 až 2500 euro a odebrání řidičského průkazu na 2 měsíce až 2 roky.

Řecko řidičům toleruje alkohol v krvi do 0,5 promile. Hladina nad 0,5 promile je posuzována jako kriminální čin, kdy je řidiči udělena pokuta. U služebních řidičů, začátečníků – ŘP na méně než dva roky) a motocyklistů je limit maximálně 0,2 promile. Pokud mají policisté podezření na to, že řidič konzumoval alkohol, mohou po něm požadovat dechový test.

Sankce: Alkohol v krvi (od 0,50 g/l do 0,80 g/l) pod pokutou 78 euro; alkohol v krvi (od 0,80 g/l do 1,10 g/l) pod pokutou 156 euro, odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce; alkohol v krvi (nad 1,10 g/l) pod pokutou 624,5 euro, hrozba až 2 měsíců vězení a odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců.

Španělsko řidičům toleruje alkohol v krvi do 0,5 promile, cyklistům taktéž do 0,5 promile, řidiči vozidel nad tři a půl tuny 0,5 promile, řidiči veřejné dopravy a vozidel pro více jak 8 osob nebo vozidel vezoucích nebezpečný náklad 0,3 promile. Policie po vás může vyžadovat dechový test, v případě odmítnutí vám může být zabaveno vozidlo a uložena pokuta ve výši 300 euro. Řidičské oprávnění vám může být odebráno až na 3 měsíce.

Sankce: Alkohol v krvi pod pokutou 302 až 600 euro, odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce až 4 roky, vězení na 8 až 12 týdnů – nebo na 3 až 8 měsíců.

 

redakce AUTO.CZ
Diskuze (37)

Doporučujeme

4. 11. 2020 22:13
Re: 0.5%%
Já zase nechápu proč by se někdo musel hned zlít a nelze si dát na chuť k jídlu jedno pivo nebo víno.
4. 11. 2020 22:13
Re: zbytecna
Na nemanuálních pozicích se to toleruje běžně. Já s tím u svých lidí problém nemám a sám si k obědu víno nebo pivo občas taky dám.
4. 11. 2020 12:56
Re: nulova tolerance?
u vas na slovensku nejste zdaleka takovi magori jako u nas v cesku.
u nas porad plati nula na kole i kdyz jedes po lesni ceste nebo po "vinarskych" cyklostestezkach vybudovanych za penize EU pro podporu vinaru, anebo jeste nedavno asi rok platici zakon, kdy sis jako zadak nemoh legalne dat ani maly pivo na klidny luznici, zatimco hacek a porcelan mohli byt zliti pod obraz, cimz nasi zakonodarci postavili zadaka kajaku na uroven kapitana zaoceanskyho parniku
4. 11. 2020 12:16
Re: nulova tolerance?
Myslim ze tlak nemenit zakon pochadza zo strany policie. Jednak to rozhodnutie NSS nepozna vela vodicov, a navyse policajti ich mozu vmanevrovat do pozicie ked obvinia sami seba. Urobia dychovu skusku, ukazu pristroj "no pozrite pan vodic, pristroj vam nameral 0.2 promile, tak co ste pili?".

A ked vodic povie nieco ako "vcera vecer som si dal pivo, myslel som si ze to uz vyprchalo", tak je koniec, padla klec, a ziaden pravnik mu nepomoze. Vysledok merania sice nic nepreukazuje a samo o sebe by pred sudom neobstalo, lenze naivny blbec sa prave priznal ze pred jazdou pozil alkohol...

btw, neviem ako u vas, ale na slovensku zakon cyklistom toleruje 0.5 promile. Preco, pytam sa? Je taky velky rozdiel ked pojde niekto s pol promile na elektro-bajku, alebo skutri? Bud tolerujme to pol promile vsetkym, alebo nikomu!
Avatar - Ozzman
3. 11. 2020 23:52
Re: zbytecna
Tak hulení je ještě více nebezpečné, prototže někdy si dáš a nic to neudělá a jindy tě to rozstřelí, takže radší řídit po jednom pivku, než po nečem, kde netušíš, jakou dostaneš dávku. Zkusil jsem obojí, v době, kdy to ještě v ČR nikdo neřešil a 200 km na holandském haši není nic hezkého :)