Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Jak řešit drobné nehody: Víte, kdy nemusíte volat policii?

Petr Slováček Petr Slováček Petr Barták Petr Barták 29. 6. 2019 • 11:34
8
12
Zobrazit náhledy (8)
Ve smlouvách o zápůjčce testovacích aut nacházíme bez výjimky pasáž o přivolání policie v případě jakékoliv nehody, tedy i do 100 000 Kč, ačkoliv to zákon o silničním provozu nevyžaduje Ve smlouvách o zápůjčce testovacích aut nacházíme bez výjimky pasáž o přivolání policie v případě jakékoliv nehody, tedy i do 100 000 Kč, ačkoliv to zákon o silničním provozu nevyžaduje Pomoc na telefonu

Přestože k drobnějším nehodám není nutné volat policii, motoristé tak raději dělají. Poradíme, jak si ušetřit čas a vyřešit nehodu bez asistence.

Už deset let v Česku platí, že se policie nemusí volat k nehodám se zjevnou škodou do 100.000 korun. Jenže motoristé tápou v odhadu – normální člověk ani nemá tušení, kolik stojí světlomet či blatník – a nechtějí se nechat ošidit od pojišťovny.

Proto raději volají policii pokaždé, když se něco stane. Ostatně běžně jim to nařizují smlouvy u služebních nebo zapůjčených vozidel.

Nestíhají

Policistům se praxe volání i k drobným ťukancům nelíbí, protože pak nestačí řešit opravdu závažné případy. Nejhlasitěji na tyto tzv. technické zásahy upozorňovali hasiči, kteří si nárokují náklady za jejich řešení. Zato policie musí na zavolání vždy přijet. A neznáme případ, kdy by pak požadovala po účastnících nějakou náhradu.

Leckdy přitom opravdu není potřeba – sami jsme zažili u testovacího auta lehký karambol v koloně v pátek večer, kdy byla policie vytížena spoustou jiných nehod. A vzkaz z tísňové linky: „Čekejte, máme toho moc!“

Dohodli jsme se tedy telefonicky s majitelem auta – automobilkou – na řádném zadokumentování a vypsali s druhým účastníkem nehody protokol. Ačkoliv ve smlouvě požaduje pokaždé příjezd policie.

Jenže ne vždy je to možné. Podívali jsme se na situace, které mohou nastat, a není zřejmé, jestli je nutná asistence policie. Řešení svépomocí vám totiž ušetří spoustu času.

Když se nedohodnete

Dřív byla v zákoně o silničním provozu pasáž přikazující zavolat policii i v případech, kdy se účastníci nedohodli na míře zavinění. „Zákon dnes jen stanovuje účastníkům nehody kromě jiného povinnost spolupracovat při zjišťování skutkového stavu, prokázat totožnost a sepsat společný záznam. Ani v tomto záznamu není uvedena shoda na zavinění nehody. Pokud tedy k dohodě nedojde, bude posouzení míry zavinění záležitostí daných pojišťoven,“ vysvětluje advokát Štěpán Ciprýn.

Ukazuje ovšem na praxi pojišťoven, které v případě vlastního šetření nejednoznačných výpovědí běžně podělí odpovědnost i půl na půl. „Nejčastěji se to děje na parkovištích před nákupními centry nebo mezi panelovými domy, kdy obě vozidla couvají ze svých parkovacích míst a jeden řidič tvrdí, že už stál a ten druhý do něj nacouval a naopak. V takovýchto případech je často rozhodnuto o míře účasti padesát na padesát,“ potvrzuje mluvčí pojišťovny Generali Honza Marek s tím, že se to děje i v situacích, kdy si dvě auta v úzké ulici ulomí zrcátka o sebe.

Advokát ovšem upozorňuje ještě na fakt, že pokud se účastníci u nehody pohádají a nebudou spolupracovat, spáchají tím přestupek. Za něj je pokuta 1500 až 2500 Kč.

Pokud je účastníkem cizinec, raději volejte policii automaticky. A také kdykoliv, když si nejste jisti řešením podle vašich oprávněných nároků. „Řidičům doporučujeme k hranici stotisícové škody přistupovat rozumně a s přihlédnutím ke všem okolnostem případu. Pokud má například řidič podezření, že je viník pod vlivem drog nebo alkoholu, určitě doporučujeme policii zavolat,“ radí Veronika Exnerová z České kanceláře pojistitelů. Ale holt si někdy na policii počkáte, protože řeší jinde opravdu závažnou nehodu a nemůže být všude…  

Pomoc na telefonu

Kde dřív byla potřeba asistence policie nebo nehodové služby, tam dnes zdárně poradí aplikace v telefonu. Nabízí ji ke stažení nejedna pojišťovna a jejím prostřednictvím lze hned z místa nehody vše krok po kroku zaznamenat. Anebo zavolat na asistenční linku, kde poradí a zapíšou si kontaktní údaje na všechny účastníky. Dokonce se lze hned dozvědět, kolik pojišťovna vyplatí. „Poté, co klienta jednoduchá webová aplikace provede, dostane od pojišťovny nabídku odškodnění. Když ji odsouhlasí, peníze mu v podstatě okamžitě posíláme. Jestliže odmítne, zavolá mu likvidátor, který s ním škodu dořeší klasickým postupem,“ říká Karel Luka, ředitel likvidace pojišťovny Direct. Kooperativa svou aplikaci v mobilu představila už před osmi lety. A třeba Allianz za svou aplikaci loni dostal první místo v oborové soutěži mezi pojišťovnami.

Kdy (ne)volat policii?

1. Nabourali jste s vozem na leasing, nebo firemním?

Oznámit Policii ČR - NE:  V tomto případě se sice jedná o majetek třetí osoby, ale zároveň jde o přímého účastníka střetu. Platí tak zde výjimka ze zákona: policii je nutné přivolat k dopravní nehodě, jestliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, ovšem s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle. Ovšem prostudujte si smluvní podmínky ve smlouvě, kde může být zakotvena povinnost policii volat. A pak holt nezbývá než to udělat kvůli případným sankcím. „Nepřivolání Policie ČR ve výše uvedeném případě není protizákonné, a proto by to samotné nemělo být důvodem krácení pojistného plnění. Roli ovšem mohou hrát jiné okolnosti. Pokud například není nehoda správně zdokumentovaná, není řádně doložen rozsah škody a podobně,“ vysvětluje Veronika Exnerová z České kanceláře pojistitelů.  

Další postup: Majitele či provozovatele vozidla, tedy leasingovou společnost či zaměstnavatele, informujte o nehodě neprodleně po jejím nahlášení na příslušné pojišťovně.

Poznámka: Při vyplňování záznamu o dopravní nehodě věnujte pozornost kolonce „pojištěný/pojištěná osoba“. Tu vyplňte v souladu s údaji v zelené kartě k automobilu – obvykle je pojištěnou osobou zaměstnavatel, respektive provozovatel vozidla, nikoli konkrétní řidič vozidla! 

2. Poškodili jste, nebo dokonce ulomili kolo ve výmolu?

Oznámit Policii ČR - NE

Další postup: Vyfotografujte si jednak místo nehody (výmol, ukradené víko kanálové vpusti apod.), jednak zda se v okolí nachází dopravní značení upozorňující na nerovnosti vozovky. Vše důkladně zdokumentujte pro řešení s pojišťovnou.

Poznámka: Pokud značení upozorňující na výmol chybí, informujte policii, aby upozornila správce komunikace!

3. Porazili jste domácí, nebo hospodářské zvíře?

Oznámit Policii ČR - ANO: Jedná se o povinnost ze zákona

Kam volat: Linka 158

Další postup: Policie kontaktuje veterináře, nebo sama ověří identitu zvířete. Následně vyrozumí majitele.

Poznámka: Nesnažte se jakkoli se zvířetem manipulovat, nebo mu pomáhat, mohlo by dojít ke zranění!

4. Střetli jste se s lesní zvěří?

Oznámit Policii ČR - ANO:  Ukládá to zákon

Kam volat: Linka 158

Další postup: Pokud je zvíře mrtvé, nemanipulujte s ním. Jestliže je zraněné a uteklo, oznamte i to. Policie vyrozumí majitele honitby, nebo místní myslivecké sdružení, aby si je dohledala.

Poznámka: Mrtvé zvíře nikdy nenakládejte do vozu, mohlo by to být považováno za pytláctví!

5. Poškodili jste při nehodě komunikaci, značení, svodidla?

Oznámit Policii ČR - ANO:  Povinnost ukládá zákon

Kam volat: Linka 158

Další postup: Označte nebezpečí výstražným trojúhelníkem v dostatečné vzdálenosti. Policie poškození zadokumentuje a oznámí správci komunikace.

Poznámka: Dřívější povinnost řidiče oznámit poškození komunikace nebo její součásti přímo správci komunikace byla zrušena!

6. Došlo při havárii k poškození životního prostředí, například úniku provozních kapalin?

Oznámit Policii ČR - ANO:  Jde o zákonnou povinnost

Kam volat: Linka 112 - Při řešení havárie mohou být potřeba i další složky Integrovaného záchranného systému.

Další postup: Na lince Integrovaného záchranného systému (IZS) vám oznámí, kdo a jak bude vzniklý problém řešit. Zda bude potřeba jen výjezdu policie, nebo i zásahu hasičů.

Poznámka: Vždy vyčkejte na místě až do příjezdu policie, nebo hasičů!

7. Spadl na auto strom, nebo velká větev?

Oznámit Policii ČR - NE

Další postup: Vyrozumějte pojišťovnu, je důležité například udat, zda strom stojí na soukromém, nebo obecním pozemku, popsat okolnosti vzniku. Posuzuje se také, zda majitel mohl pád stromu nebo jeho části předvídat a škodě zabránit, nebo byly okolnosti neočekávané (vichřice apod.).

Poznámka: Pokuste se zajistit svědky, místo nehody dobře zdokumentujte!

8. Porazili jste v důsledku havárie plot, nebo poškodili dům?

Oznámit Policii ČR - ANO:  Jedná se o poškození majetku třetí osoby.

Kam volat: Linka 158

Další postup: Pokuste se oslovit majitele. Pokud není v dosahu, kontaktuje jej policie. Zdokumentujte situaci.

Poznámka: S vozidlem, pokud přímo neohrožuje bezpečnost nebo plynulost provozu, nemanipulujte!

9. Ztratili, nebo zabouchli jste si klíče od vozu?

Oznámit Policii ČR - NE

Kam volat: Linka 156, Městská policie

Další postup: Oznamte problém městským strážníkům, již mohou při otevírání vozu asistovat, nebo jej sami otevřít.

Poznámka: Pokud neseženete rychle klíče, vyčkejte příjezdu strážníků. Výjimkou jsou případy, kdy v autě zabouchnete děti, nebo zvířata, zejména v horku. Pak klidně rozbijte třeba okénko, jde o záchranu života!

10. Došlo k poškození zaparkovaného vozidla?

Oznámit Policii ČR - ANO:  Je poškozen majetek třetí osoby.

Kam volat: Linka 158

Další postup: Vše řádně zadokumentujte.

Poznámka: Pokud nepočkáte, bude se věc posuzovat jako ujetí od dopravní nehody. Dřívější běžná praxe, když za stěrač dáte lísteček s kontaktem na sebe, v žádném případě nestačí!

11. Trefili jste při střetu na přejezdu železniční signalizaci?

Oznámit Policii ČR - ANO: Došlo k poškození obecně prospěšného zařízení.

Kam volat: Linka 112 - Při řešení havárie mohou být potřeba i další složky Integrovaného záchranného systému.

Další postup: Operátoři linky určí zasahující jednotku, policie sama oznámí poškození zařízení na Sdružení železniční dopravní cesty.

Poznámka: Označte místo střetu, jinak nezasahujte!

12. Nejste schopni vlastními silami obnovit plynulost silničního provozu?

Oznámit Policii ČR - ANO: Je to povinné ze zákona.

Kam volat: Linka 112 - Při řešení havárie mohou být potřeba i další složky Integrovaného záchranného systému.

Další postup: Na záchranářské lince IZS podle rozsahu nehody rozhodnou, kdo dorazí – zda policie, nebo hasiči.

Poznámka: Před manipulací s vozidlem či vozidly dobře zdokumentujte okolnosti střetu pro pozdější řízení s pojišťovnou!

13. Poničili jste nárazem sloup veřejného osvětlení?

Oznámit Policii ČR - ANO: Jedná se o poškození majetku třetí osoby.

Kam volat: Linka 158

Další postup: Zdokumentujte poškození.

Poznámka: Nedotýkejte se obnažených elektrických kabelů, například ve snaze zprůjezdnit místo nehody!

SHRNUTÍ

Volejte policii, když…

… dojde ke škodě na zdraví a životě

… k poškození majetku třetích osob

… ke škodě na pozemní komunikaci, dopravním značení

… k poškození obecně prospěšného zařízení, jako je například železniční přejezd

… ke zjevné škodě na vozidlech nad 100.000 Kč

… k poškození životního prostředí

Neodjíždějte!

Místo střetu neopouštějte, nebo se po nahlášení nehody co nejdříve vraťte zpět. Nepožívejte na uklidnění alkohol ani jiné omamné látky.

Nahlaste škodu!

Informujte svou pojišťovnu, případně její asistenční službu.

Sbírejte důkazy!

Zdokumentujte podrobně okolnosti nehody a zajistěte si svědky.

Vlastní bezpečnost na prvním místě!

Navlečte si vestu, označte místo nehody trojúhelníkem v předepsané vzdálenosti.

Nehoda v zahraničí

Vždy volejte!

  • V zahraničí vždy nahlaste nehodu policii i v případě drobných střetů. Neopouštějte místo nehody před příjezdem policie, jinak jde o trestný čin a někde i roky za mřížemi.
  • V Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku či na Ukrajině volejte policii vždy, i kdyby šlo jen o ťuknutí.
  • V Itálii a Lucembursku kontaktujte policii dokonce i v případě, že vozidlo vytvořilo byť jen překážku provozu na pozemní komunikaci.
  • V Rakousku platí, že přítomnost policie u méně závažné nehody je zpoplatněna 36 eury, tedy 920 korunami.
  • V Německu se volá policie, když ke střetu vedlo i hrubé chování (agresivita či provokace) některého z účastníků, pokud viník z místa ujel, nebo při podezření, že některý z řidičů je pod vlivem alkoholu či drog.

Sepište záznam!

Uveďte nejen povinné údaje (lidé, vozidlo) zúčastněných stran, ale i vyhotovte nákres situace a zapište kontakty na svědky.

Připomínejte se!

Chtějte podrobnosti, zda se střet šetří, nebo ne, zda je potřeba dokumentu o poškození vozidla.

Doporučujeme

Témata
30. 8. 2022 17:31
Nehoda
Manželka měla zrovna nedávno takový drobný ťukanec na parkovišti. Nakonec to ale také nemusela řešit policie. Skončilo to jen poškrábaným lakem. Je ale pravda, že když s autem přijela, tak jsem si myslel, že má za sebou něco mnohem horšího. Každopádně to šlo bez problému opravit, postarali se nám o to tady: https://www.united-6.cz/
27. 2. 2022 10:52
autonehoda
Autonehoda je samozřejmě velice nepříjemná záležitost a nikomu (ani mým nepřátelům) bych nepřál, aby si ji zažili na vlastní kůži. Já jsem takové štěstí bohužel neměl, nicméně nakonec se nikomu nic vážného nestalo a jediné, co mě to tak stálo byl čas strávený v dílně narovnáváním plechů :-) Sice nejsem v tomto oboru nijak vzdělaný, ale zato dobře vybavený (například https://www.uvex-safety.cz/cs/ pracovním oblečením) a v dnešní době internetů... ;-)
29. 6. 2019 18:10
Re: aha
Protože ta škoda vznikla hrubým porušením zákona.
29. 6. 2019 17:09
Re: aha
Proc by mela skodu resit Policie, kdyz je to prace pojistovny? Jak by asi dohledala toho, co ti v noci nekde odrel auto? Taky delas praci za jiny lidi, popr. za jiny firmy, ktery si platis?
29. 6. 2019 16:35
Re: Tenis - kurzové sázení, velmi spolehlivé informace
Jdete s tím do hájz.u.
Redakce jste proti tomu bezmocní? :-O