Marko: Budúcnosť značky Hyundai (+ analýza postavenia kórejských značiek v Európe)

Marko: Budúcnosť značky Hyundai (+ analýza postavenia kórejských značiek v Európe)

 
 
22.6. 2007 Marko

Jedna z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich automobilových značiek na svete. Ak tento výrok charakterizuje vývoj kórejskej automobilky Hyundai Motor Company v uplynulých desiatich rokoch, nasledujúcich desať bude jeho násobiacim sa potvrdením.

História Hyundai Motor Company
Ešte predtým ako sa pozrieme na aktuálnu pozíciu Hyundai na európskych trhoch a nahliadneme „za oponu“, kde sú skryté nové modely, vráťme sa na chvíľu do málo známej minulosti najväčšej kórejskej automobilky. Z dnešného pohľadu je trochu paradoxom, že Hyundai nielenže nestál pri zrode tamojšieho automobilového priemyslu, ale spomedzi troch veľkých automobilových značiek začal s výrobou motorových vozidiel ako posledný. Poďme ale po poriadku... Názov Hyundai (mimochodom, kórejský výraz pre „modernosť“) sa prvýkrát objavil v roku 1947. Firmou, ktorá stála pri zrode neskoršieho priemyselného konglomerátu („čebolu“) bola stavebná spoločnosť Hyundai Engineering and Construction Company. A ani nasledujúcich 20. rokov nebolo možné názov firmy spájať s motorovými vozidlami. Situácia sa však zmenila v roku 1967. Vtedy sa vedenie koncernu rozhodlo naplniť juhokórejskou vládou vytýčený program rozvoja automobilového priemyslu, a spoločne s americkým Fordom založilo samostatnú divíziu Hyundai Motor Company. Prvým autom so značkou Hyundai sa tak v roku 1968 stala lokálna verzia modelu Cortina. Táto spolupráca však trvala iba niekoľko rokov, a to hlavne z dôvodu narastajúcich ambícií kórejského partnera. Už v roku 1975 tak Hyundai uviedol auto, všeobecne považované za prvý svojbytný model z Južnej Kórey. Hyundai Pony mal karosériu navrhnutú talianskym designérom Giorgiom Giugiarom, a využíval technickú bázu vozidiel Mitsubishi. A práve japonská automobilka s troma diamantmi v znaku sa v nasledujúcich desaťročiach stala pre rozvíjajúceho sa producenta nielen technickým „poradcom“, ale i jeho menšinovým vlastníkom.

Po predstavení modelu Pony nestrácala juhokórejská automobilka čas a takmer okamžite začala s jeho exportom. A to nielen na menej náročné trhy, ale v druhej polovici 70. rokov aj do Západnej Európy (Benelux). V osemdesiatych rokoch nasledovalo posilňovanie exportnej orientácie a nové modely sa udomácňovali najprv na talianskom, a neskôr aj na severoamerickom a ostatných západoeurópskych trhoch.

Posledné desaťročie 20. storočia prinieslo mnohé zmeny nielen v automobilovom priemysle, ale aj v „živote“ koncernu Hyundai Motor Company (HMC). Nielenže začal výraznejšie „prehovárať“ do svetového automobilového diania, resp. ďalej posiloval svoju exportnú orientáciu, ale po východoázijskej hospodárskej kríze prevzal aj kontrolu nad najstarším domácim rivalom – Kia Motors. Neustále narastajúca sila koncernu HMC tak viedla až k súčasnej situácii, kedy je kórejský výrobca prítomný v 185. krajinách, a vlastní vývojové a výrobné základne na všetkých významných svetových trhoch.

Neúspech (?)...
Vnímanie súčasnej pozície značky Hyundai v Európe je ovplyvňované dvoma názorovými prúdmi, vychádzajúcimi z protichodných „krajných“ polôh. Zástancom jednej či druhej nemožno uprieť v niektorých ohľadoch pravdu, ale po hlbšej analýze strácajú často zjednodušené argumenty svoje „kúzlo“. Pozrime sa tak najprv na názor, že kórejská produkcia sa kvalitou, spracovaním, a technikou nevyrovná zavedeným európskym a japonským značkám. Tento pohľad bol v prevažnej miere správny, a v prípade niektorých modelov platí dokonca dodnes. Netreba však zabúdať, že kórejské automobilky prešli na tunajších trhoch komplikovanejším historickým vývojom, ako ich japonskí „susedia“. Na rozdiel od nich totiž vstupovali na európsky trh o desať až dvadsať rokov neskôr – v čase zostrujúcej sa konkurencie. A v porovnaní so skúsenejšími Japoncami je tu ešte jeden podstatný rozdiel. Zatiaľ čo výrobcovia z krajiny vychádzajúceho slnka začali s exportom do Európy obvykle po dlhoročných skúsenostiach s výrobou pre domáci trh, kórejskí producenti zvolili opačnú stratégiu. Prakticky okamžite po získaní vývojovej autonómie začali vlastnými konštrukciami zásobovať nielen domáci, ale aj (náročnejšie) exportné trhy. Takáto, pomerne agresívna stratégia síce umožnila znížiť náskok japonských výrobcov vo „fyzickej“ prítomnosti v zámorských lokalitách, ale mala aj svoje nepriaznivé následky. Zatiaľ čo japonské značky vstupovali na exportné trhy pripravené, a ponúkli síce malé a lacné autá, avšak na svoju dobu s relatívne vysokou hodnotou, v prípade kórejskej produkcie sa Európa stala „aktívnym“ svedkom prvopočiatkov ich samostatného vývoja. Inak povedané, úvodná vývojová fáza, ktorú si japonské značky absolvovali „v tichosti doma“, bola v prípade kórejských áut realizovaná mimo iných aj na náročnom európskom trhu. A to so všetkými nepríjemnými konzekvenciami vyplývajúcimi z tohto postupu. Zatiaľ čo vývoj japonských značiek pomerne rýchlo napredoval, ich kórejskí konkurenti až do polovice 90. rokov stále iba získavali know-how a zodpovedajúce skúsenosti. To sa samozrejme odrážalo na nižšej úrovni ich produktov, ktoré si tak vo verejnosti rýchlo a „nemenne“ získavali svoj typický imidž. A bolo to (a stále ešte je) práve dlhé prvotné obdobie „učenia sa za pochodu“ (vyplývajúce s unáhleného vstupu na exportné trhy), ktoré skomplikovalo zmenu postoja verejnosti ku kórejským značkám v čase, keď začalo dochádzať k ich výraznejšiemu napredovaniu.

Toto obdobie sa spája s druhou polovicou 90. rokov, kedy kórejské automobilky už mali dostatočne silnú technickú bázu na vývoj plnohodnotných konkurentov pre moderné japonské a európske autá. To, že podobné vozidlá na trh neponúkli už vtedy má ale svoje dôvody. Skokové zvýšenie kvality by totiž prinieslo aj zvýšenie ceny. A náhle prepozicionovanie značky s nižším imidžom na úroveň populárnejších a akceptovaných európskych (a japonských) brandov by malo nepochybne fatálne predajné následky. Svoju úlohu zohral aj fakt, že v tomto období nemali kórejskí výrobcovia zámorské vývojové a výrobné základne, ktoré by plnili špecifické požiadavky európskych (a amerických) zákazníkov. Rozhodli sa tak pre pozvoľnejší postup charakterizovaný postupným zlepšovaním výrobkov, zvyšovaním predajných čísiel, ale i prípravou vývojovo-výrobných základní v zámorí.

A u Hyundai Motor Company mali citeľné zmeny pokračovať aj napriek tomu, že veľká časť európskej verejnosti nebola ochotná meniť svoje staré názory . V prípade tunajších trhov sa tak pripravovalo nahradenie oboch úvodných fáz (vstup na trh a zvýšenie hodnoty produktov) fázou treťou, ktorá mala mať kľúčový dopad na imidž značky. V jej centre bolo vybudovanie vývojovej základne v nemeckom Rüsselsheime, stavba výrobného závodu v Nošoviciach, ale predovšetkým projekt vývoja prvého plne konkurencieschopného modelu pre európske trhy s kódovým označením FD.

Sériový produkt i30 v podobe hatchbacku nižšej strednej triedy mal nakoniec svetovú premiéru na ženevskom autosalóne na jar 2007, a zdá sa, že by mohol byť oným prelomovým modelom v histórií značky Hyundai. V plnej miere by totiž mal napĺňať predstavy európskych zákazníkov hľadajúcich kvalitný rodinný automobil. Samozrejme, tradiční kritici kórejskej produkcie by možno ešte dokázali nájsť niekoľko drobných chybičiek, ale ani oni už nemôžu poprieť výrazný hodnotový skok v konštrukcií, spracovaní, i designe vozidla. A aj tie posledné chybičky budú určite odstránené v budúcej generácii modelov.

Zvýšenie hodnoty produktov na „štandardnú“ úroveň však nie je iba logickým pokračovaním brand-buildingu, ale v prípade kórejských značiek aj nevyhnutnosťou. Ich bývalé trhové pozície na spodnej časti cenového spektra totiž už zakrátko obsadia čínski výrobcovia, operujúci s neporovnateľne nižšími nákladovými položkami.

...alebo úspech (?)
Druhý, odlišný názor na automobilku Hyundai (resp. koncern HMC zahŕňajúci aj značku Kia) hovorí o neustále sa zlepšujúcom výrobcovi, s rastom európskych predajných počtov v objemoch, ktoré by mohli zatieniť aj tunajších tradičných producentov. Zatiaľ čo prvá časť tejto tézy platí, čísla vyjadrujúce nárasty predajov síce môžu vedenie koncernu tešiť, ale z pohľadu budúceho vývoja nezakladajú dôvod k prehnanému optimizmu. Faktom totiž je, že výrazné medziročné nárasty predajov sú v prevažnej miere výsledkom zlepšujúcej sa kvality produktov značky Hyundai (a Kia), ponúkajúcich zároveň rozumný pomer medzi úžitkovou hodnotou a cenou. Lenže takáto pozícia, ako je už spomenuté vyššie, bude ďalším zlepšovaním značky postupne slabnúť. Inak povedané, zvyšujúca sa hodnota modelov nemôže dlhodobo ostať bez sprievodného javu, ktorým bude postupný nárast ich cien na úroveň zavedenej konkurencie. Tento vývoj bude mať samozrejme dopad aj na odliv časti zákazníkov. Počítať treba takisto s faktom, že kórejské značky budú ťažšie získavať tradičnú klientelu európskych výrobcov (pričom opačné „prestupy“ sa dajú očakávať minimálne v stredoeurópskom regióne podstatne častejšie), takže boj o zákazníkov zvedú hlavne s inými ázijskými výrobcami. V strednodobom výhľade nemožno veľmi počítať ani s klientelou z ďalších rozvíjajúcich sa trhov, ktorá by mohla disponovať sumou na nákup nového vozidla. Takýto nárast trhu totiž dokáže určite vykryť (dokonca až presýtiť) ďalší ambiciózny „hráč“ na trhu s (lacnými) automobilmi, ktorým sa bez pochýb stane Čína. Analýza budúceho vývoja teda naznačuje, že aj predaje koncernu HMC v Európe nevyhnutne narazia na kritickú hranicu, za ktorou už nebude ďalší významný rast možný. Potvrdzujú to aj minuloročné výsledky Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA), ktoré hovoria, že po rokoch výrazného plusového rastu zaznamenal koncern HMC prvýkrát pokles predajov.

Čísla takisto vyvracajú tézu, že HMC by mohlo ohroziť európske koncerny. Nielen preto, že na európskej pôde logicky dominujú domáce značky (ako nakoniec všade na svete), ale hlavne kvôli tomu, že ani najúspešnejší ázijský koncern Toyota Motor Corp.(896.831 ks) sa po desiatkach rokov na tunajšom trhu nedostal na dosah najbližšieho veľkého európskeho konkurenta (donedávna problematický, a dnes rapídne posilňujúci koncern Fiat Auto s počtom 1.156.152 predaných kusov). V porovnaní s týmito číslami je predajný výsledok koncernu HMC (512.696 ks) vzdialený nielen Toyote, ale aj veľkým európskym koncernom, predávajúcim nezriedka výrazne nad hranicou milióna kusov ročne.

Hľadanie perfektných tvarov
Posledné roky ale nie sú pre Hyundai charakteristické iba zvyšujúcim sa predajom, alebo novými, zaujímavými vývojovými projektmi. Len ťažko ide prehliadnuť bezprecedentne masívna aktivita v oblasti, ktorá je pre laikov (i odborníkov) asi najviditeľnejšia – v designe. Prakticky každý významnejší svetový autosalón v priebehu roka je „svedkom“ predstavenia ďalších a ďalších conceptov. A hra s tvarmi, materiálmi, funkciami i charakterom prototypov je dnes v podaní jednotlivých designových centier HMC už na „svetelné roky“ vzdialená funkčným a často bizarným tvarom kórejských áut spred desiatich rokov.

Takáto aktivita ale nie samoúčelná. Ako hovorí viceprezident HMC pre design a modelovú stratégiu Kim Young-Il, obe značky koncernu sú stále iba v úvodnej fáze hľadania si vlastného štýlu. A platí to nielen pre Hyundai (či Kia), ale i pre všeobecné charakteristiky typického kórejského designu. Nájdeniu tejto základnej filozofie pomáhajú pravidelné stretnutia Kima s jeho náprotivkom z koncernu Toyota Motor Corporation. A podobne ako štylisti japonského koncernu musia kdekoľvek na svete zakomponovať do stvárnenia každej Toyoty typický „J-Factor“ (J = Japan), designéri koncernu HMC sa pokúšajú nájsť a uplatniť „K-Factor“, vychádzajúci z kultúrnych, estetických a filozofických hodnôt kórejského národa. Samozrejme, ide iba o hľadanie akéhosi „základného princípu“, ktorý by mal zabrániť tomu, aby sa kórejské značky nepokúšali postaviť čistokrvné európske, či americké auto. Ako Kim dodáva: -„Nedokázali by sme byť americkým alebo európskym výrobcom, ani keby sme sa o to pokúsili. Sme kórejská automobilka.“ Neznamená to ale, že všetky autá koncernu by nakoniec mali byť rovnaké. Práve naopak. Designové štúdiá v jednotlivých regiónoch musia vedieť dosadiť do štylistických základov línie, ktoré sú „estetickými normami“ v tej-ktorej časti sveta. A design musí zohľadňovať aj diferenciáciu oboch značiek koncernu. Zatiaľ čo leitmotívom pre Hyundai je „riečny kameň“ – hladký, jemný, ale pevný, pre značku Kia je to zas mohutnejšia a agresívnejšia „tehla“.

Budúcnosť v motoršporte
Ak sme vyššie spomenuli proces brand-buldingu, nie je možné v prípade Hyundai (a vlastne ani inej významnej automobilky) vynechať jeden z jeho hlavných nástrojov: motoršport. V prípade koncernu HMC je táto otázka o to naliehavejšia, že kórejská firma je snáď jediný významný svetový hráč, ktorý nemá v súčasnosti na tomto poli zastúpenie. Posledný, a zatiaľ aj jediný významnejší pokus zo začiatku milénia v podobe projektu Accent WRC skončil po troch rokoch neúspechom. Keď značka v roku 2003 opúšťala trate svetového rallye-šampionátu, jej vedenie sľubovalo návrat v roku 2007. Ten sa však zatiaľ nekonal, nepochybne i preto, že došlo k významnej zmene v modelovej politike, kde model Accent postupne vytlačí novinka i30.

Teraz však ožívajú nové plány. Južná Kórea bude totiž od roku 2010 hostiť jednu z veľkých cien F1, a silnejúce kuloárne informácie hovoria, že značka Hyundai (spolu s hlavným sponzorom Samsung Electronics) by sa rada predstavila pred domácim publikom v úlohe ašpiranta na majstrovský titul. Aj keď nemenovaný zástupca koncernu HMC pre agentúru Reuters priznal, že oficiálne ešte nie je nič rozhodnuté, zároveň pripustil, že vedenie koncernu je v úzkom kontakte s promotérom F1 Bernie Ecclestonom. V súvislosti s možnou účasťou značky Hyundai v šampionáte F1 však „vyplávali na povrch“ aj iné zaujímavé informácie. Keď sa v závere minulého roka redaktori periodika Automobilwoche pýtali viceprezidenta Hyundai Motor Europe Gerry Dorizasa na túto možnosť, odpovedal: -„Viem iba toľko, že od roku 2008 odštartujeme nové športové aktivity v oblasti rallye.“ Ukazuje sa tak, že aj projekt návratu do rallye stále pokračuje, a má svoj pevný termín. A nie je ťažké domyslieť si, ktorý model bude v týchto aktivitách zohrávať hlavnú úlohu. Naopak, vzhľadom k budúcnosti svetového šampionátu je ťažké odhadnúť či rallye verzia i30 bude postavená podľa špecifikácií WRC, alebo podľa predpisov kategórie S2000.

Budúce modely Hyundai
Vráťme sa ale k budúcnosti „civilných“ modelov značky Hyundai. Ich portfólio totiž čakajú významné zmeny. A tie sa nebudú týkať iba novej generácie áut a ich veľkostnej „štandardizácie“, ale aj zmeneného značenia. Nové alfanumerické označenie, ktoré sa objavilo na kompaktnej novinke i30 sa tak stane normou pre všetky ďalšie Hyundaie na európskom trhu. Číselná „časť“ sa pritom bude meniť v závislosti od zaradenia do veľkostnej triedy. U športových modelov, crossoverov, a SUV zas možno počítať s pridaním ďalšieho písmena k „i“ tak, aby bola vyjadrená príslušnosť k inej kategórií vozidiel.

A aké novinky teda môžeme v nasledujúcich rokoch od najväčšieho kórejského výrobcu čakať?! To sa už dozviete z nasledujúceho prehľadu modelov. Kto by ale čakal záplavu nových áut vychádzajúcu z množstva predstavených conceptov, bude asi trochu sklamaný. Mnohé média (i priaznivci značky) síce vidia v každom ďalšom prototype predobraz sériového auta, ale sami designéri upozorňujú, že väčšina conceptov je „iba“ akýmsi skúšobným „laboratóriom“ pre štylistické a konštrukčné prvky, resp. hľadaním možností ako v budúcnosti osloviť špecifické cieľové skupiny na rôznych svetových trhoch.

Hyundai i10
Nástupca aktuálneho modelu Atos Prime, vyvíjaný pod kódovým označením PA bude mať svetovú premiéru na frankfurtskom autosalóne v septembri / září 2007. V porovnaní so stávajúcim modelom, navrhnutým hlavne s ohľadom pre potreby „tretieho sveta“ by malo ísť o hodnotnejšie auto. Benzínový motor 1,1 by mal byť doplnený o turbodiesel CRDi s rovnakým objemom.

Viac informácií: Spy Photos: Nový mini Hyundai, inovace pro Picanto

Hyundai i20
V druhej polovici roka 2008 bude mať premiéru nástupca modelu Getz. Aj keď v tejto chvíli stále chýbajú detailnejšie informácie, isté je, že by malo ísť o lepšie vybavené a hlavne citeľne väčšie auto. Novinka, ktorá by sa mala dostať aj na severoamerický trh, tak bude priamym konkurentom Toyoty Yaris. Tak ako doteraz, aj nový Hyundai i20 bude ponúkaný v 3- a 5-dverovej karosérii hatchback (v prípade druhej verzie aj s úrovňou výbavy Cross).

Najneskôr pri predstavení modelu i20 definitívne vypadne z európskej ponuky Hyundai Accent. Jeho rozmery na rozhraní tried (donedávna pre kórejskú produkciu typické) nezapadajú do novej, štandardizovanej modelovej politiky, takže Accent bude zdola nahradený pripravovanou novinkou i20 a zhora hatchbackom i30.

Hyundai „World-Car“
Vedenie kórejskej automobilky priznalo, že vážne preveruje možnosť uvedenia subkompaktného auta pre rozvíjajúce sa trhy. Prípadný konkurent Dacie Logan by však neoperoval pod samostatnou značkou, ale využíval by zavedený brand Hyundai. Vzhľadom na to, že projekt zatiaľ nebol schválený, nie je známy ani predpokladaný termín uvedenia podobného auta.

Hyundai i30
Od leta 2007 bude v ponuke značky nový hatchback, začínajúci modelovú ofenzívu novej generácie moderných Hyundaiov. „Nošovický“ päťdverový model (do spustenia severomoravského závodu vyrábaný v sesterskej továrni Kia pri Žiline) ale neostane na výrobných linkách osamotený. Na nedávnom Seoul Motor Show mala premiéru kombi-verzia i30 Wagon. Tá by mala byť v roku 2008 doplnená o výbavu Cross, využívajúcu optické prvky vozidiel SUV. Ešte predtým, na frankfurtskom autosalóne na jeseň 2007 bude mať ale premiéru zatiaľ posledná karosárska verzia kompaktného i30 – trojdverový hatchback.

V pôvodných plánoch k modelu i30 figurovala aj verzia cabrio. Podľa najnovších správ však vedenie značky zastavilo vývojové práce na tomto aute. Zástupcovia automobilky toto rozhodnutie zdôvodňujú tým, že predaj dvoch porovnateľných modelov okrajového segmentu by pre jeden koncern nebol rentabilný.

Hyundai i40
Pod označením i40 sa ku koncu dekády objaví nástupca aktuálneho modelu Sonata. Dá sa očakávať, že na rozdiel od súčasnej generácie bude novinka rozmerovo o niečo menšia. I40 by sa tak malo rozmerovo zaradiť do štandardnej strednej triedy, a vytvoriť si tak dostatočný odstup nielen od modelu i30, ale hlavne od sedanu vyššej strednej triedy i50. Premiéra novinky by mala byť koncom roka 2009, alebo začiatkom roka 2010.

Ešte pred uvedením nového auta ale možno v roku 2008 očakávať facelift aktuálnej Sonaty.

Viac informácií: Spy Photos: Inovovaný Hyundai Sonata již příští rok

Hyundai i50
Pod kódovým označením BH prebiehal v posledných rokoch vývoj luxusného sedanu vyššej strednej triedy, ktorý by sa na trhu mohol postaviť porovnateľným modelom prestížnejších značiek. V tejto súvislosti sa uvažovalo aj o vytvorení samostatného luxusného brandu napríklad po vzore japonského Lexusu. Táto myšlienka síce stále žije, ale uvedenie samostatnej luxusnej značky bolo zatiaľ posunuté na neskoršie obdobie. Nový sedan vyššej strednej triedy sa tak nateraz objaví na globálnych trhoch ešte pod značkou Hyundai. Jeho predobrazom je prototyp, ktorý sme prvýkrát mali možnosť vidieť na tohtoročnej New York Auto Show pod označením Genesis. V detailoch pozmenenej sériovej podobe sa začne od roku 2008 predávať najprv na severoamerickom trhu. Uvedenie na európske trhy, kde pod označením i50 nahradí súčasný model Grandeur možno očakávať najskôr v roku 2009.

Viac informácií: Hyundai BH: koncept Genesis už má civilní jméno

Hyundai „Coupé“
Pomerne veľké zmeny čakajú nástupcu aktuálneho modelu Coupé. Zatiaľ čo stávajúci model je postavený na platforme v Európe medzičasom nepredávanej Elantry, jeho nasledovník bude skonštruovaný na skrátenej platforme projektu BH (presný kód je BK). Nové coupé, ktorého sériové označenie pre európsky trh zatiaľ nie je známe naviac opustí segment „low-end“ športových vozidiel, ktorý už nie je natoľko zaujímavý ako pred rokmi. Atraktívne tvarované coupé tak dostane okrem základnej pohonnej jednotky 2,0 l aj výkonnejší agregát, ktorý by mal novinku postaviť na jednu úroveň s autami ako je napríklad Nissan 350Z. Pôvodné fámy hovoriace o motore 4,6 V8 sa ukázali ako nepravdivé, a v špičkovej verzií tak kórejský výrobca počíta s šesťvalcom objemu 3,8 litra.

Premiéra nového športového coupé automobilky Hyundai je plánovaná na koniec roka 2008, alebo začiatok roka 2009. Táto informácia sa však vzťahuje iba k základnej motorizácií, pričom „európsky osud“ silnejšej verzie zatiaľ nie je známy. Rovnako nie je nateraz isté ani to, či sa neskôr počíta so sériovou výrobou verzie cabrio.

Hyundai „B-crossover“
Vedenie severoamerickej divízie koncernu HMC začiatkom minulého roka priznalo, že pod značkou Hyundai zvažujú na tamojšom trhu v roku 2009 uvedenie malého crossoveru. Zatiaľ čo technicky by mala byť novinka spriaznená so sériovou verziu conceptu Kia Soul, dizajnovo budú oba modely odlišné. Hyundai by mal klásť dôraz na svieži a jednoduchý design, ktorým by rád prilákal tamojších zákazníkov značky Scion, patriacej konkurenčnému koncernu Toyota. Či sa podobné auto dostane do sériovej výroby, ani to či by si našlo cestu k európskym zákazníkom zatiaľ nebolo oficiálne potvrdené.

Hyundai „Matrix“
Kompaktné MPV Matrix dostane od roku 2008 modernejšieho nástupcu. Veľkopriestorové auto nižšej strednej triedy, vyvíjané pod kódovým označením YN bude vyrábané v nošovickom závode značky. Platforma aj motory budú pochádzať z modelového radu i30.

Hyundai „Crossover“
V prípade veľkého MPV Trajet nezaznamenal Hyundai v Európe úspech, keď predaje tohto modelu nikdy nedosiahli čísel populárnejšej Kie Carnival Vedenie automobilky sa preto rozhodlo nenahradiť (priebežne stále ponúkané) veľkopriestorové auto priamym nástupcom. A to aj napriek tomu, že na severoamerickom trhu je v ponuke nový MPV model Entourage (ako značková verzia aktuálnej Kie Carnival). Pre svetové trhy je tak vyvíjaný nový crossover-model, kombinujúci prvky kombi a MPV. Dynamickejšie tvarovaný rodinný automobil, zatiaľ bez názvu, by mal nadväzovať na designové concepty Portico (Chicago Auto Show 2005) a Genus (Ženeva 2006). Uvedenie sériovej novinky na upravenej platforme BH je očakávané najprv na severoamerickom trhu (2008). Európski zákazníci by sa mali dočkať najneskôr v roku 2008.

Hyundai Grand Starex
Na niektorých európskych trhoch je v ponuke „osobná“ verzia utilitárneho vanu H1 (resp Starex, alebo Satellite). Vzhľadom na to, že na kórejskom trhu mal tento model pred niekoľkými týždňami premiéru v novej generácií, možno očakávať, že európske predaje (či už vanu, alebo MPV) budú nasledovať do jedného roka.

Hyundai „Tuscon“
Tretím modelom, ktorý bude od roku 2011 schádzať z výrobných liniek európskeho závodu Hyundai v Nošovicích bude pravdepodobne nástupca kompaktného SUV Tuscon. Rovnako ako pripravované MPV nižšej strednej triedy, aj „terénna“ novinka by mala profitovať z upravenej platformy modelu i30.

Ešte pred premiérou novej generácia však bude stávajúci Tuscon podrobený faceliftu. Malo by sa tak stať v závere roka 2007.

Hyundai SantaFe
Motorová paleta by mala byť v blízkej budúcnosti doplnená o 3,0-litrový dieselový agregát.

Hyundai Terracan
Klasický „off-road“ Terracan ostáva na vybraných európskych trhoch v ponuke aj naďalej, ako „utilitárna“ alternatíva k modernejším autám kategórie SUV.

Hyundai Veracruz
Veracruz je vrcholom ponuky značky Hyundai v kategórii SUV. Bol teda primárne navrhnutý pre potreby severoamerického trhu. Neznamená to ale, že by sa v prípade dostatočne veľkého dopytu nemohol dostať aj do Európy. V ideálnom prípade by sa tak mohlo stať už koncom tohto roka, pričom základnou pohonnou jednotkou by bol trojlitrový diesel.

V prípade automobilky Hyundai dnes urobíme výnimku a pozrieme sa aj niektoré novinky pripravované pre zámorských zákazníkov. A to preto, že neskôr by z prestavenia týchto áut mohla ťažiť aj európska ponuka značky.

V prehľade sme už spomínali, že vedenie koncernu HMC pripravuje po vzore prémiových japonských značiek uvedenie nového luxusného brandu. Zatiaľ čo v prípade projektu BH (sériová podoba conceptu Genesis) tento plán ešte nebude naplnený, pre iné pripravované auto už bude podobný krok nevyhnutný. Reč je o vývojovom projekte označenom písmenami VI, pod ktorým sa skrýva luxusný päťmetrový sedan, navrhovaný ako konkurencia Lexusu LS. O pripravovanej novinke je nateraz známe iba to, že bude stáť na predĺženej a výrazne upravenej platforme modelu BH, ako aj to, že premiéra auta by mala byť ešte do konca tohto desaťročia. Všeobecne sa predpokladá, že práve tento prestížny model bude uvedený pod zatiaľ neznámym brandom, a to najprv na severoamerickom trhu (a v Kórey, kde nahradí zastaralý model Equus). Pri ambíciách koncernu HMC však nie je vylúčené, že špičkový, luxusný model sa krátko potom dostane aj na európske trhy. Druhej série noviniek, ktoré by si v bližšie nešpecifikovanej budúcnosti mohli nájsť cestu do Európy sme sa už v dnešnom prehľade tiež dotkli. A to hneď dvakrát. Prvýkrát v súvislosti s množstvom dizajnových conceptov v uplynulých rokoch, a druhýkrát v prípade malého crossoveru namiereného proti modelom značky Scion. Ako totiž priznal viceprezident skupiny HMC pre design Kim Young-Il vedenie koncernu zvažuje predstavenie hneď niekoľkých modelov, ktoré by oslovili zákazníkov vo veku 20-25 rokov („Generation-Y“). A práve niektoré z nedávnych conceptov, ako napríklad malé coupé Veloster z práve skončeného autosalónu v Seoule, naznačujú smer, akým by sa mohla rozšíriť ponuka podobne zameraných modelov so značkou Hyundai.

(Poznámka: Prehľad je venovaný iba modelom, ktoré sú / môžu byť určené pre európsky trh. Neobsahuje novinky pripravované pre domáci, kórejský trh, resp. severoamerický trh.)

Spolupracujeme s TipCars.com
Mezi deseti nejlepšími univerzitami v regionu se umístily tři české školy Mezi deseti nejlepšími univerzitami v regionu se umístily tři české školy

V první desítce žebříčku THE New Europe 2018 ranking,…

Deutsche Bank chystá propouštění, reaguje tak na špatné výsledky Deutsche Bank chystá propouštění, reaguje tak na špatné výsledky

Čistý zisk největší německé bankovní společnosti Deutsche…

Loňská ztráta EGAP dosáhla 2,7 miliardy korun, také kvůli turecké elektrárně Yunus Emre Loňská ztráta EGAP dosáhla 2,7 miliardy korun, také kvůli turecké elektrárně Yunus Emre

Státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP)…

Škoda Auto bude vyrábět část své produkce v Německu, oznámil šéf automobilky Maier Škoda Auto bude vyrábět část své produkce v Německu, oznámil šéf automobilky Maier

Ředitel mladoboleslavské automobilky Škoda Auto Bernhard…

 
 

Přidat názorDiskuse: Marko: Budúcnosť značky Hyundai (+ analýza…Doporučujeme
Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte Že jsou moderní auta blbuvzdorná? Těmito věcmi si auto ničíte, aniž o tom víte

Automobil je dnes čistě spotřební záležitostí. V…

Jsou české silnice nejhorší v Evropě? Tohle nám na nich nejvíce vadí! Jsou české silnice nejhorší v Evropě? Tohle nám na nich nejvíce vadí!

České silnice mají hrozný povrch a jsou špatně značené, v…

 

AutoRevue
Češi zase posouvají hranice. Tato Škoda Superb má 523 koní a 567 N.m! Češi zase posouvají hranice. Tato Škoda Superb má 523 koní a 567 N.m!

Pod kapotou bílého Superbu je dvoulitr TSI o původním…

 

 
Pekingský autosalon 2018 ve velké fotogalerii. Krásné, ošklivé i bizarní novinky

Pekingský autosalon 2018 ve velké fotogalerii. Krásné, ošklivé i bizarní novinky

Dnes 18:50

Hlavní prim na letošním autosalonu v Pekingu hrají SUV. Najdeme mezi nimi díla čínského majitele Volva, BMW i Škodovky.
Blesk.cz

Tipy na víkend: Voňavá Olomouc, ohnivé čarodějnice, pražský majáles i veteráni

Tipy na víkend: Voňavá Olomouc, ohnivé čarodějnice,…

Neseďte doma a nekoukejte se jen na televizi nebo z okna! Vyrazte ven, do přírody, za poznáním! Pokud nevíte kam…

Chat s právníkem dTestu: Na co máte jako zákazník právo?

Chat s právníkem dTestu: Na co máte jako zákazník právo?

Musíte ještě platit poplatky za platbu kartou? Jak rychle musí banka vyřídit vaši reklamaci? Jak se bránit…

 

iSport.cz

Program MS v hokeji 2018: Kdy hrají Češi, rozpis a výsledky zápasů

Program MS v hokeji 2018: Kdy hrají Češi, rozpis a…

Na olympiádě to nakonec těsně nevyšlo, další cíl české hokejové reprezentace je tak jasný: medaile z MS v hokeji…

Marketingový expert: o Koukalové knize, ublíženectví i reklamním triku

Marketingový expert: o Koukalové knize, ublíženectví…

Česká biatlonistka Gabriela Koukalová v posledních dnech stojí ve středu pozornosti. Důvodem je její…

 

Reflex.cz

Seriál Trust: Zbohatlíci Gettyovi + miláček Danny Boyle = ?

Seriál Trust: Zbohatlíci Gettyovi + miláček Danny Boyle = ?

„Dlouhodobý vztah se ženou je možný, jen pokud jste v byznysu smolař.“ Tak pravil J. Paul Getty (15. 12. 1892 –…

Před 85 lety bylo v Německu založeno obávané gestapo

Před 85 lety bylo v Německu založeno obávané gestapo

Geheime Staatspolizei (tajná státní policie) neboli zkráceně gestapo patřilo mezi nejobávanější represivní…