Alko kalkulačka
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Vývoj povinného ručení 2020-2021: Cena vyskočila až na 3066 Kč!

Svět motorů Svět motorů 15. 11. 2020 • 10:36
14
12
Zobrazit náhledy (14)
Nehody kamionů Nehody kamionů Nehody kamionů Nehody kamionů Nehody kamionů Nehody kamionů Na počítadle nebyla ještě ani cifra 10 000 km, a už jsme řešili nehodu. Datový záznam okolností nehody Ilustrační foto

Růst pojistného v roce 2020 pokračuje nižším tempem, než tomu bylo před rokem. Jaká jsou nejnovější listopadová čísla z českého trhu?

Česká kancelář pojistitelů odhaduje, že letošní průměrné pojistné u povinného ručení dosáhne při růstu 2,9 % částky 3066 Kč. To je pouze o 97 korun víc proti loňskému roku. „Jedná se tedy o podstatné zpomalení dynamiky. V loňském roce cena pojistného rostla o čtyři a půl procenta,“ říká Veronika Nová, mluvčí České asociace pojišťoven.

Ovšem trend minulých let v růstu průměrné škody stále pokračuje: v roce 2020 se navyšuje o více než pět procent, na majetku překračuje čtyřicet tisíc a na zdraví se blíží čtyřem stům tisíc.

Jaro kleslo, podzim ne

Jak rozebíráme na předchozí dvoustraně, vlivem pandemie došlo na jaře 2020 ke krátkodobému poklesu škodních událostí. Ten se projevil jak u škod vzniklých v Česku, tak českými řidiči za hranicemi. „U škod vzniklých u nás jsme zaznamenali největší meziroční pokles o celou třetinu během dubna, čtvrtinové poklesy nastaly v březnu a květnu. V dalším období se už počty řešených škod výrazně nelišily od těch vzniklých ve stejném období předchozího roku,“ srovnává Veronika Nová.

Během prvního nouzového stavu zdaleka nejméně klesly počty nehod vzniklých z důvodu nepřiměřené rychlosti nebo nesprávného předjíždění, tedy ty s nejvíce tragickými následky. Jak rozebíráme na předchozí dvoustraně, v aktuální druhé vlně pandemie se dá čekat spíše tlak na častější využití aut místo veřejné dopravy, tím pádem i vyšší pravděpodobnost vzniku škod.

Svět motorů 46/2020 Svět motorů 46/2020

Rozevírání nůžek

Tak či tak, navýšení objemu pojistného u povinného ručení v roce 2020 pokračuje nižším tempem než v roce 2019, a to jak z důvodu nižšího růstu počtu pojištěných vozidel, tak i kvůli zpomalování růstu průměrného pojistného. „Nadále pokračuje dlouhodobé rozevírání nůžek mezi cenou pojistného a finanční náročností škod, kdy průměrná škoda na majetku narůstá o šest na zdraví skoro o pět procent, ale pojistné ani o tři,“ srovnává Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Rozhoduje budoucnost

Pojistné se vždy počítá na objem budoucích škod, které nastanou během trvání pojištění se všemi riziky, které z toho vyplývají. Pokud by nyní došlo k jeho poklesu, pak při následném předpokládaném růstu škod by podle České kanceláře pojistitelů bylo nedostatečné a trh by čekala silná reakce v podobě velkého zvýšení ceny povinného ručení v letech 2021 a 2022. „Bez ohledu na letošní epidemiologickou situaci sledujeme vysokou inflaci u majetkových škod. Nárůst souvisí s navyšující se cenou práce v autoservisech, rostoucí cenou náhradních dílů a s technicky sofistikovanější a tím nákladnější opravou vozidel. Na těchto skutečnostech pandemie nic nezměnila a škodní inflace se nijak neeliminovala,“ říká Petr Jedlička.

Nejisté závazky

Povinné ručení podle něj nelze posuzovat optikou pouze plechových škod spojených zejména s náklady na opravu vozidel. „Jde hodně o škody na zdraví. Podstatná část těchto závazků vzhledem k jejich dlouhé době výplaty při trvalých následcích vychází na desítky let,“ podotýká Jedlička. „Hovoříme tu o ztrátě na výdělku, nákladech následné péče, ošetřovatelství, asistenci zraněnému. Tyto náklady také podléhají vývoji cen. Je tedy nutné, aby pojistné z roku dopravní nehody postačilo i na tyto velmi dlouhodobé a v konečné výši dopředu nejisté závazky,“ vysvětluje.

Bourá 34 lidí z 1000

Vývoj povinného ručení se za posledních několik let nesl ve znamení růstu počtu škod řešených právě z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

V letošním roce čerstvá listopadová analýza České asociace pojišťoven z minulého týdne předpokládá, že jejich počet bude nižší vzhledem ke krátkodobému snížení provozu vlivem vyhlášeného nouzového stavu. Objem řešených případů dosáhne i tak téměř šestnácti miliard korun. „Počet řešených škod z ručení má od roku 2014 vzestupnou tendenci. Pojišťovny vedle majetkových škod řeší hlavně újmy na zdraví, u kterých 86 % jejich počtu připadá na případy s lehkými zraněními, 11 % na těžká zranění a 3 % končí úmrtím obětí nehod. Finanční objem škod na zdraví za celý rok 2020 odhaduji na 4,26 miliardy korun,“ počítá Petr Jedlička.

U osobních aut způsobí ročně škodu průměrně 34 řidičů na 1000 pojištěných vozidel, škodní frekvence je tedy 3,4 %. „U rizikových klientů je ale výrazně vyšší, téměř každý pátý motorista ve věku osmnácti let způsobí během roku nehodu a škodní frekvence tak u nich dosahuje 19 %, což je proti průměrnému řidiči pětkrát vyšší hodnota,“ upozorňuje Veronika Nová. To se ostatně výrazně projevuje na odlišných sazbách pro mladé a zkušené řidiče.

(Pro)akce, ne reakce!

Aby pojišťovna dokázala dostát závazkům vůči řidičům, musí podle České kanceláře pojistitelů při kalkulaci sazeb postupovat proaktivně. „Nemůže se tedy chovat čistě reaktivně a například okamžitě snížit pojistné na základě přechodného poklesu počtu škod. A to obzvlášť v současné situaci, kdy lze čekat, že po stabilizaci situace dojde k nárůstu škod na předchozí úroveň, a navíc se projeví efekt inflace, tedy zvyšování finanční náročnosti jednotlivých škod, které sledujeme i nyní,“ říká Veronika Nová.

Rozhovor: Zvyšujeme limity na 200.000.000 korun

Výše škod při dopravních nehodách neustále roste. Podle Miloše Velíška, supervizora pojištění vozidel v České podnikatelské pojišťovně, přibývá případů, kdy zákonem stanovené minimální limity pro újmy na zdraví a majetku ve výši 35 milionů korun u povinného ručení nestačí.

Pětatřicet milionů, to je pro většinu Čechů obří suma, na niž nedohlédnou celý život. Opravdu nestačí pro jedinou nehodu?

Opravdu. Tato suma je daná zákonem, ale někdy nastávají situace, kdy tento limit nemusí stačit. V takovém případě musí viník nehody rozdíl mezi tím, co poškozenému vyplatí pojišťovna, a skutečnou výší škody, doplatit ze svého.

Proč to neupravuje zákon?

V rámci příslušných unijních norem se již diskutuje o nutnosti navýšení minimálních limitů, raději jsme se ale rozhodli, že nebudeme čekat, a pro ochranu klientů jsme od října navýšili minimální limity pro újmy na zdraví a majetku na pětačtyřicet milionů korun. A ty nejvyšší limity dokonce na dvě stě milionů.

Na kolik to řidiče v pojištění vyjde?

Rozdíl v ceně pojistného je při sjednání vyššího limitu v řádu stokorun ročně. Představa, že byste museli ze svého doplácet milionové částky, určitě není příjemná. Produkty s vyššími limity navíc obsahují běžně i další benefity, od širších asistenčních služeb až po slevy na doplňková připojištění. I touto cestou chceme řidiče k výběru vyšších limitů motivovat.

Co si motoristé vlastně připojišťují nad rámec povinného ručení?

Nabízíme celkem šestnáct nejrůznějších připojištění. A statistiky potvrzuji zájem, sedm lidí z deseti má u nás vedle povinného ručení sjednáno ještě něco navíc.

O co je největší zájem?

Jednoznačně o připojištění skel, dále o rozšířené varianty asistenčních služeb anebo připojištění střetu vozidla s divokou zvěří.

Ceny se letos opět zvedly. Je to nutný trend?

Cena ručení se s drobnými výkyvy na trhu zvyšuje nepřetržitě, protože narůstají náklady na pojistná plnění. To se týká nejen újem na zdraví, ale v poslední době zejména plnění u plechových škod. Tvoří téměř tři čtvrtiny všech pojistných událostí a jsou ovlivňovány jak čím dál vyšší cenou náhradních dílů, tak i rostoucí cenou práce v servisech. A protože je ručení solidární systém, cenový nárůst přirozeně pociťují všichni motoristé. Nutno ale dodat, že velmi diferencovaně. Nejméně přispívají ti, kteří jezdí bezpečně a nebourají.

Víte, že…

… nejvíc škod způsobí majitelé nepojištěných aut z Karlovarského a Ústeckého kraje?

… naopak relativně málo nepojištěných škod vzniká na jihu Čech, na Pardubicku a ve všech moravských krajích?

… nepojištěné újmy na zdraví a škody na majetku vyřizuje Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu? Pomáhá také vyřídit škody způsobené na území Česka zahraničním řidičem a naopak škody českých řidičů v cizině.

Z novinek pojišťoven

Allianz: Snížila pojistné pro ty, co méně jezdí. Spolu s Uniqou a nováčkem na trhu Pillow nabízí ručení podle počtu ujetých kilometrů za rok.

ČPP: Nejzásadnější novinkou je navýšení limitů pojistného plnění u všech tří variant ručení, které nabízí. Nejnižší varianta Sporopovu je nyní spojena s limity 45 milionů korun, u nejprodávanějšího Speciálpovu 100 milionů a u Superpovu 200 milionů. Ten nově zahrnuje pojištění Smart GAP: v případě totální škody způsobené jiným vozidlem obdrží klient plnění z ručení viníka a k tomu až 25 % z obvyklé ceny auta navíc.

ČSOB Pojišťovna: Na podzim rozšířila nabídku variant u připojištění okenních skel a přepravovaných zavazadel. Pro příští rok připravuje další doplňková pojištění.

Direct: Novinkou je takzvané „Klesající havarijko“, určené pro mladá auta: jeho cena klesá každý rok o 7 % s tím, jak klesá cena vozidla v čase. Další novinkou je „Nezaviněná bouračka“ neboli pojištění přímé likvidace. Nabízí územní rozsah po celé Evropě.

Generali Česká: Představila kompletně přepracované asistenční služby. Všechny varianty poskytují pomoc při nehodě, poruše, záměně/nedostatku paliva, zabouchnutí/ ztrátě klíčů, vybití akumulátoru, proražené pneumatice, zamrznutí ruční brzdy, zámků, živelní události, vandalismu, poškození vozidla zvířetem.

Hasičská vzájemná: Začala nově využívat takzvaný retenční model pro práci s kmenem povinné ručení. Co to znamená? Důsledněji hodnotí segmentační hlediska a škodní historii jednotlivých řidičů. Hlavním cílem je podle pojišťovny směřování k permanentnímu dodržení kritéria postačitelnosti pojistného, jak ho v Česku hodnotí ČNB.

Kooperativa: Od listopadu nabízí nový nadstandardní asistenční program MAX+, kde pro nepojízdné vozidlo zajistí příjezd a práci mechanika v terénu, vyproštění, odtah, nebo přeložení nákladu do náhradního vozidla. Vše bez limitu. V pojištění skel lidé nově získají širší ochranu. Rozsah krytí rozšířila o skla v pevné, skládací i odnímatelné střeše a pro zrcadla zpětných zrcátek.

Pillow: Celé pojištění aut Pillow je novinkou, začalo se nabízet v tomto roce. Největší novinky v něm jsou cena podle kilometrů, vrácení peněz za neprojeté kilometry, bezlimitní pojištění skel, havarijní pojištění bez spoluúčasti v případě střetu se zvířetem, krádeže vozidla, přírodní události, bezlimitní odtah po celé ČR. To vše digitálně: sjednání bez podpisu, prohlídka vozidla přes mobilní aplikaci, prohlídka škody na dálku, komunikace elektronicky.

Slavia: Řidičům letos nabídla možnost uzavřít si povinné ručení a doplňková připojištění s dočasným rozsahem pouze pro Česko za výhodnějších podmínek. Lidé si také nově mohou nyní sami změnit registrační značku a ihned si poslat novou zelenou kartu online z domova. Dále roku 2021 chystá novinky v podobě nových rozsahů asistenčních služeb.

Uniqa: Už brzy nasadí videoprohlídky škod ve speciální aplikaci obsluhované klientem, které letos rozjela u pojištění domácností. Vzhledem k integraci pojišťoven Axa do Uniqy se pojišťovně výrazně zvýšil kmen pojištěných vozidel. Chystá sjednocení produktů a služeb, což je proces, který podle Uniqy půjde za horizont roku 2021.

Související články

Témata
Avatar - Barrichello
18. 11. 2020 11:09
2555 Kč
na sedmilitr povinné ručné 2555 Kč ročně :-) :-) :-)
16. 11. 2020 20:18
Re: Proč je drahé povinné ručení
Dnes už je běžné, že pojišťovna dává na vědomí i druhé straně, co ta oprava stála. Právě proto, aby se zabránilo okaté domluvě mezi likvidátorem a pojištšným.
16. 11. 2020 20:15
Generali
Pojišťovny jsou asi centrem podvodníků. Moje žena při parkování nabourala přední světlomet stařičké Mazdy, kterou by památkáři při prohlídce okamžitě prohlásili za světové dědictví. její Fiesta měla lehkou promáčklinu v pravých zadních dveřích, na tmavém laku to ani nebylo vidět a nikdy se to neopravovalo. Pak jsem potřeboval nějaký výpis a tam byla najednou uvedeno, že škoda byla 40 tisíc korun. Chtěl jsem vidět fotky a materiály, odmítli. Až hrozba jejich interním auditem probrala předici k životu. Nestačil jsem se divit, pojistný podvod jako vyšitý. Vyměnili podle dokumentace mimo blatník i přední dveře. Na moje upozornění, že je okrádá likvidátor, nijak nereagovali. To je Generali.
Avatar - Mikesus
16. 11. 2020 20:15
Re: Proč je drahé povinné ručení
Mne lehce v kolone tukla paní zezadu. Ani lak nebyl poškozen, jen lehký obtisk ramecku spz. Kdyby se to stalo na parkovišti bez me přítomnosti, asi si toho dlouho nevsimnu. Jelikoz jsem o tom věděl, videl jsem to pokaždé, když jsem šel k autu. Tak jsem to nechal nahlásit na pojišťovnu, pridal kamerový záznam, oni to nafotili ( I když nevím co tam bylo vidět) a oprava vyšla na skoro 18tis. Prace+kontrola senzoru+lakování celého narazniku. Nic se nemenilo a pojišťovna mastesti uplne bez problemu zaplatila vse.
Avatar - Atomas
16. 11. 2020 14:44
Re: Proč je drahé povinné ručení
Boha jeho, pěkná pohádka... Pojišťovna není charita, chová se jako řádný hospodář. Zrovna v Kooperativě to funguje tak, že se po prohlídce udělá technikem předpočet škody, pak se čeká na fakturu a po obdržení faktury se tato faktura kontroluje. Toto dělají technici, žádná úřednice u počítače... Takže to vypadá, že díky svému zraku, kdy jistě přehlížíš podstatný detaily jsi tu Octávu docela nabombil a akorát prd vidíš...

Bazar

Kupte nebo prodejte auto za nejlepší ceny
Vložit inzerátZobrazit nabídku
Články odjinud