Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Nové otázky v autoškolách: Průvan, nebo vichřice?

Petr Barták Petr Barták 23. 10. 2021 • 08:39
36
47
Zobrazit náhledy (36)
Autoškola Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

Nové testy mají připravit adepty řidičáku na stále častější situace v provozu. V první vlně jich má být 120, a to zdaleka není konec. Je změna k něčemu?

Už za pár dní, 24. října, se k 855 textovým otázkám ke zkouškám v autoškolách přidá prvních 35 z celkem 120 naplánovaných nových. A sice stovka textových a dvacítka animovaných dopravních. Jejich celkový počet se tak vyšplhá pomalu k tisícovce.

Není to už moc? „Ne, ve vyspělých zemích je obvyklé, že otázek bývají až dva tisíce,“ říká ředitel odboru agend řidičů Ministerstva dopravy Stanislav Dvořák. „Program rozšiřování bude pokračovat i v dalších letech,“ dodává. Ani ohlášených 120 otázek tak není konečným počtem.

Původní, s nimiž jsme se při skládání řidičských zkoušek setkávali před lety, zůstávají v platnosti. Zatím.

Co se mění

Kromě zvyšování počtu otázek je nová koncepce náhledu na řešení dopravních situací. „Smyslem nových otázek není ztěžovat zvyšováním jejich počtu biflování se nazpaměť, ale naučit adepty přemýšlet o provozu,“ vysvětluje Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol, která společně s ministerstvem, policií a dopravními odborníky na tvorbě nových otázek pracovala.

„Mají navodit momenty, kdy řidič včas dokáže vyhodnotit situaci, která se může ukázat jako riziková,“ hájí nový systém Roman Budský, dopravní expert z Platformy Vize Nula.

V první várce nových otázek je věnována zvýšená pozornost kromě jiného autem v sousedství cyklostezek či za zhoršených povětrnostních podmínek, například na sněhu.

Svět motorů 41/2021 Svět motorů 41/2021

 

Možné nebezpečí

Z pohledu zvyšování bezpečnosti na silnicích se nový směr jeví jako bohulibý záměr. Ale… Podle Světa motorů hrozí jedno nebezpečí: může nabourat zažité stereotypy ve vnímání provozu. Příklad? Léta zažitá přednost tramvají. Čerstvá situace, která se v testech oficiálně objevuje, se ptá, kdo má přednost: auto odbočující vlevo, či tramvaj jedoucí v přímém směru? Jí vozidlo kříží cestu. Ilustrační fotografie, podle níž má adept rozhodnout, byla pořízena v Praze.

Autoškola Autoškola

 

Mnoho řidičů si třeba řekne, že jedoucí tramvaj má přednost vždy. Jenže ouha, většina lidí, které jsme oslovili, otázku zodpověděla chybně – na vyobrazení situace přehlédli dopravní značku. Ta dokládá, že tramvaj vyjíždí z pěší zóny. Elektrický vůz MHD tudíž musí dávat přednost všem vozidlům, tedy i automobilu odbočujícímu vlevo. Platí to již přes dvacet let, od účinnosti zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

„Stejně se ale budu obávat, že to leckterá tramvaj nevnímá, a prostě počkám, až přejede,“ svěřuje se nám řidič Petr Maršíček, který do Prahy dojíždí za prací z venkova. Není sám.

Z pohledu tramvajáků je ale situace jasná a motoristé se prý nemají čeho obávat. Pražský Dopravní podnik ústy své mluvčí Anety Řehkové sice řidiče chválí za obezřetnost, ale jejich obavy má za zbytečné: „Řidiči tramvají při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo ni – například z pěší zóny, ale i některých tramvajových obratišť, či některé části tramvajové tratě – vždy dávají přednost všem vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci, a to i těm odbočujícím.“ Jsou na to prý připravováni i v rámci pravidelných školení.

Přiškolování?

Adepti řidičáku to mají jasné – nové dopravní situace je nutí správně vyřešit testová zkouška, bez jejíhož úspěšného absolvování je nepřipustí k závěrečným jízdám.

A co ostatní? Neplánují úředníci povinné doškolování či jinou formu zvládnutí nových otázek?

„Tuto povinnost neplánujeme,“ má jasno Dvořák z Ministerstva dopravy. Stejně to vidí expert Roman Budský. „Jsem odpůrcem zavádění povinných doškolování pro řidiče, kteří jsou držiteli oprávnění již řadu let. Jednak by se jednalo o další zátěž, a navíc průzkumy neprokazují, že by podobné opatření vedlo ke zvýšení úrovně bezpečnosti na silnicích.“

Kde se můžete s novými otázkami setkat? Nejpohodlnější z variant je nahlédnutí a vyzkoušení si odpovědí na následujících stránkách Světa motorů. Tam jsme vybrali nejzajímavější situace. Kompletně je pak naleznete na internetových stránkách noveotazky.cz.

Pak jsou tu ještě zaměstnavatelé. Ti proškolují v rámci povinných školení, je tedy nabíledni, že se s nimi tak jako tak brzy setkáte. A senioři se s nimi mohou seznámit při aktivitách zaměřených na šoféry v důchodovém věku – například v projektech Senior bez nehod či Jedu s dobou.

Stanislav Dvořák, Ministerstvo dopravy: Testy budou přibývat

Nově nasazené otázky i jejich forma jsou podle resortu dopravy pro řidiče přínosné. Jejich počet bude ministerstvo navyšovat.

Na koho míří první rozšíření otázek, které vejde oficiálně v platnost 24. října?

V této první sadě jsme se primárně zaměřili na zranitelné účastníky silničního provozu, a to zejména na cyklisty. Považujeme totiž za nutné účastníky provozu seznámit s pravidly a zásadami bezpečné jízdy ve vztahu cyklista/ řidič motorového vozidla. Pozornost si zaslouží i problematika provozu s tramvajemi, kde se také často chybuje.

Jaké další okruhy se připravují?

Chceme se zabývat průřezově všemi tématy. To proto, aby se žadatel v rámci teoretické zkoušky setkal také s dopravními situacemi, které nezažil v praxi během výcviku – ať už je to z důvodu místní lokality, nebo například kvůli ročnímu období. Plánujeme se zaměřit také na momenty, které jsou nejčastějšími příčinami dopravních nehod. Tady vycházíme z podnětů od policie. Může se tak jednat například o jízdu v jízdních pruzích, předjíždění či další zranitelné účastníky provozu. Sady nových otázek proto nebudou vždy zaměřeny na nějakou konkrétní problematiku, ale budou obsahovat pokaždé více témat. Jako v první sérii.

Kdy budou zbylé dvě série první várky nových otázek uvedeny?

Jejich postupné nasazení plánujeme přibližně v kvartálních intervalech. Další sadu je tedy možné očekávat již začátkem roku 2022.

Proč zůstávají v platnosti všechny staré otázky?

Nové otázky jen reagují na nové trendy, přitom neříkají, že současný stav je špatný. Aktuální znění otázek totiž není špatné a jsou s ohledem na současnou legislativu a techniku vozidel plně odpovídající. Jsou generovány s ohledem na danou skupinu řidičského oprávnění – například žadatel o řidičské oprávnění pro skupinu B tak nemusí mít znalosti z techniky jako žadatel o skupiny C a D.

Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol: Bylo potřeba to rozhýbat

Nové testové otázky přimějí adepty řidičáku poznat řízení v širším spektru, přijde ale i vyřazení nepotřebných znalostí?

Které z nových testových otázek považujete za přínosné?

Hlavním naším cílem je jisté „rozpohybování“ teoretické závěrečné zkoušky, a proto věřím, že nové dynamické dopravní situace jsou tím správným trendem, kterým se chceme v budoucnu co nejvíce ubírat. Chceme uchazeče o řidičáky u teoretické zkoušky dostat do různých modelových situací, které běžně vznikají na pozemních komunikacích, ale u závěrečných praktických zkoušek není vždy jednoduché,či vůbec možné je zažít či nasimulovat. Chceme tak třeba adepty řidičáku v létě vyzkoušet i ze znalostí jízdy v zimním období nebo uchazeče z menších měst vyzkoušet i ze znalostí jízdy po dálnici či chování se vůči tramvajím.

Počet otázek po prvním rozšíření se přiblíží k tisícovce, Ministerstvo dopravy říká, že to není konec. Není už tisíc otázek až dost?

Musíme si uvědomit, že otázky by měly ideálně pokrýt celé penzum znalostí nejen o zákonu 361/2000 Sb., ale i ostatních předpisech nutných k řízení motorového vozidla. V zemích Unie je průměrný počet otázek v celkovém balíku často přes dva tisíce, tedy i v České republice se budeme chtít blížit většímu objemu. Jejich smyslem by ale mělo být především to, aby se žadatelé neučili otázky nazpaměť, ale pochopili problematiku a tím se i naučili hledat a najít správné řešení konkrétní dopravní situace či dopravního problému.

Proč zůstávají všechny staré otázky – například proč by měl adept řidičáku na skupinu B znát podrobnosti o řízení a technice traktoru i u zkoušek?

Aktuálně jsme se s kolegy z Ministerstva dopravy snažili zaměřit zejména na vhodné doplnění testových otázek, ovšem určitou drobnou revizi budou stávající otázky skutečně potřebovat.

Kdy redukci otázek předpokládáte?

V průběhu příštího roku.

Roman Budský, expert Platformy Vize Nula: Konec vypečeností!

Nové testové příklady nemají jen reagovat na zvýšení dopravního provozu a nové účastníky, ale učit řidiče více při jízdě přemýšlet.

Kde jsou negativa dosavadního systému?

Že se budoucí řidiči uchylují k memorování správných odpovědí na testové otázky, což se následně promítá do jejich nedostatečné schopnosti řešit plejádu situací v provozu. Z vlastní zkušenosti někdejšího instruktora autoškoly vím, že žáci, kteří si důkladně prostudovali pravidla silničního provozu, zvládli jejich osvojení rychleji, a navíc kvalitněji než ti, kteří se jen dokola učili nazpaměť správné odpovědi. A velký rozdíl byl vidět i při cvičných jízdách. Vyšší počet testových otázek by tak měl vést k odrazení od takového způsobu přípravy.

V čem naopak spatřujete největší plus nových testových otázek – kromě zvýšení jejich počtu?

Je to zaměření na vnímání rizik. Znamená to větší důraz na schopnosti nových řidičů komplexně vnímat potenciální rizika a včas a správně na ně reagovat. Testy vedené tímto směrem má zavedeno zatím jen několik států, například Austrálie, Nizozemsko či Velká Británie. Jsem rád, že se k nim od konce října zařadí i Česká republika. Mohli jsme však být na této cestě již podstatně dříve. Test vnímání rizik byl zmíněn již ve věcném návrhu nového autoškolského zákona v roce 2011.

Co by tedy měl nový trend v praxi přinést?

Očekávám, že se to projeví v postupném snižování nehodovosti mladých řidičů. Noví šoféři by měli být schopni i díky vnímání rizik zvládat řešení všemožných potenciálně nebezpečných situací a předvídat možná pochybení ze strany ostatních účastníků silničního provozu. Ostatně podle průzkumu nizozemského nezávislého dopravního ústavu SWOV vyšlo, že ve 44 % nehod nových řidičů sehrála roli právě jejich neschopnost včas zaregistrovat a rozpoznat hrozící nebezpečí.

Jak toho dosáhnout?

Jako nejúčinnější se mi jeví videospoty či kvalitní animace zobrazující různé potenciálně rizikové situace. Uchazeči o řidičské oprávnění pak musí prokázat, že jsou schopni danou situaci včas zaregistrovat a adekvátně se zachovat. Tedy nikoliv jen prostou razantní reakci na akutní riziko. A tomu je třeba věnovat náležitou pozornost už při vlastní přípravě. Zásadní chybou by bylo jen již zmíněné memorování správných řešení z příslušných zkušebních spotů či animací.

Mohlo by ještě něco přispět k vylepšení řidičského umu mladých řidičů?

Nový směr výcviku by jim měl dát i schopnost dívat se na řízení motorového vozidla v širokých souvislostech – měli by tedy vědět o vlivu osobnosti řidiče či únavy i některých léků na jeho výkon, umět si naplánovat trasu i dobu jízdy s ohledem na klimatické podmínky či očekávatelnou hustotu provozu. Také by si měli být schopni uvědomit možné dlouhodobé dopady nejen zaviněné účasti na vážné dopravní nehodě. Pro viníka i poškozené, ale také jejich sociální okolí. Tomu se věnují ve státech, kde mají zavedený takzvaný řidičský průkaz na zkoušku. Snad se dožijeme i této fáze. Přece jen stavět práci s novými řidiči jen na rychlejší možnosti vybodování se není správné, a není to ani fér.

Mělo by dojít k selekci stávajících otázek?

Ano, přimluvil bych se za odstranění zbytečně technických otázek, jež nemají přímý vliv na bezpečný provoz. Pečlivým studiem se totiž budoucí řidič seznámí s tím, kde v případě potřeby důležité informace v zákoně najde – není proto třeba vymýšlet vyumělkované otázky a ještě vypečenější odpovědi.

Z historie testových otázek
1975 800 otázek podle vyhlášky 100 (třicet sad po 27 otázkách pro všechny skupiny, dalších třicet pak pro skupiny C, D a T)
2006 Překlopení otázek z tištěné do elektronické podoby
2013 Zrušeno zkoušení z údržby vozidla (25 otázek pro osobní auta, 15 pro motocykly)
2021 do 24. října – 855 otázek
2021 od 24. října – 890 otázek

Nové otázky v autoškolách

Cyklistovi, který dává znamení o změně směru jízdy proto, aby mohl přejet z vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty do průběžného pruhu, řidič jedoucí v přilehlém pruhu:

 1. Musí tento úkon umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla.
 2. Nemusí tento úkon umožnit, pokud jej neohrozí.
 3. Nemusí tento úkon umožnit, jedná se o jízdu z pruhu do pruhu, cyklista nesmí ohrozit ani omezit řidiče jedoucí v pruhu, do kterého se zařazuje.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Tato dopravní značka označuje:

 1. Parkoviště, na kterém řidič musí ve vozidle viditelně umístit kotouč s nastavením začátku stání. 
 2. Parkoviště na kruhovém objezdu. 
 3. Placené parkoviště s parkovacím automatem na mince.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Řidič vozidla z výhledu při objíždění označené překážky v provozu:

 1. Nesmí omezit cyklistu jedoucího ve vyhrazeném jízdním pruhu. 
 2. Může omezit cyklistu jedoucího ve vyhrazeném jízdním pruhu.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:

 1. Musí dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava a přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména možnosti smyku na zasněžené vozovce a případné tvorbě náledí na mostu. 
 2. Musí dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava, přitom nemá povinnost přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat. 
 3. Má přednost v jízdě před ostatními vozidly, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména možnosti smyku na zasněžené vozovce a případné tvorbě náledí na mostu.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Smí řidič motorového vozidla, který není držitelem platného parkovacího oprávnění pro danou oblast, zaparkovat za touto dopravní značkou v sobotu v poledne?

 1. Ano, bezplatně. 
 2. Ano, pokud uhradí parkovné. 
 3. Ne.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Technickou silniční kontrolou se mimo jiné rozumí kontrola technického stavu vozidla. Řidič motorového vozidla je povinen:

 1. Na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole. 
 2. Na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole, pouze pokud uplynula doba 1 roku od řádné technické prohlídky vozidla. 
 3. Na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole v případě, kdy vozidlo vykazuje nebezpečnou závadu.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Tato dopravní značka:

 1. Přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům.
 2. Informuje řidiče o přednosti v jízdě před protijedoucími vozidly. 
 3. Zakazuje vjezd více jak dvou vozidel v jednom směru jízdy.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

 1. Jízdní pruh pro cyklisty. 
 2. Prostor pro cyklisty. 
 3. Piktogramový koridor pro cyklisty.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Žadatel o řidičské oprávnění smí řídit motorové vozidlo skupiny, o kterou žádá:

 1. Pod dohledem učitele autoškoly. 
 2. Pod dohledem osoby s nejméně pětiletou praxí v řízení.
 3. Pod dohledem rodičů, nebo zákonného zástupce.

Řidič vozidla z výhledu odbočující na křižovatce vlevo:

 1. Má přednost v jízdě před ostatními vozidly, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména riziku smyku na zasněžené vozovce. Přitom dává znamení o změně směru jízdy vlevo. 
 2. Má přednost v jízdě před ostatními vozidly, přitom není povinen dát znamení o změně směru jízdy vlevo, protože projíždí křižovatkou po hlavní pozemní komunikaci, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména riziku smyku na zasněžené vozovce. 
 3. Musí dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům, přitom musí přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem, které je možné předvídat, zejména riziku smyku na zasněžené vozovce.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Jakou rychlostí můžete jet v obci jako řidič osobního automobilu z výhledu na vyobrazené situaci za nejbližší informativní značkou zónovou:

 1. 80 km/h 
 2. 50 km/h
 3. 110 km/h

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Ve zřízeném prostoru pro cyklisty na křižovatce se světelnými signály se mohou řadit pouze:

 1. Cyklisté. 
 2. Potahová vozidla a cyklisté. 
 3. Motocyklisté a cyklisté.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Na uvedené křižovatce řidič vozidla z výhledu:

 1. Smí odbočit vpravo, přitom musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru. 
 2. Je doplňkovou zelenou šipkou informován o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava.
 3. Nemusí se při odbočení vpravo řídit světelnými signály, neboť těmto je nadřazena přenosná svislá dopravní značka „Práce na silnici“, která informuje o poruše světelných signálů.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

V úseku pozemní komunikace, který následuje za touto svislou dopravní značkou, jako řidič motorového vozidla:

 1. Nesmíte zastavit a stát ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty. 
 2. Smíte ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty zastavit na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. 
 3. Smíte zastavit a stát ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Řidič osobního vozidla odbočujícího ve vyobrazené situaci vlevo:

 1. Musí dát přednost v jízdě tramvajím v obou směrech.
 2. Má přednost v jízdě před tramvajemi v obou směrech.
 3. Musí dát přednost v jízdě pouze protijedoucí tramvaji.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Řidič vozidla z výhledu v této dopravní situaci:

 1. Může projet křižovatkou. 
 2. Musí zastavit vozidlo v místě, odkud má náležitý rozhled do křižovatky. 
 3. Musí zastavit vozidlo před příčnou čárou souvislou.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

 1. Prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál „Volno“. 
 2. Pruh nebo stezku pro cyklisty.
 3. Přejezd pro cyklisty.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Řidič se smí otáčet:

 1. Na křižovatce, na které je provoz upraven dopravními značkami.
 2. Na křižovatce, na které je provoz řízen světelnými signály. 
 3. Na přejezdu pro cyklisty.

Na vyobrazeném místě musí řidič:

 1. Odbočit vlevo, přičemž musí dát přednost vozidlům přijíždějícím zprava. 
 2. Odbočit vlevo, přičemž má přednost před vozidly přijíždějícími zprava.
 3. Odbočit vpravo, přičemž má přednost před vozidly přijíždějícími zleva.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Ve vyobrazené situaci řidič vozidla z výhledu vpravo:

 1. Nesmí zastavit a stát.
 2. Smí stát. 
 3. Smí zastavit.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Řidič vozidla z výhledu je povinen v této situaci:

 1. Sledovat přechod pro chodce a vozidla přijíždějící zprava, kterým musí dát přednost. 
 2. Odbočit vpravo. 
 3. Sledovat pouze přechod pro chodce; vozidla přijíždějící zprava musí dát přednost jemu.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Smí řidič z výhledu zastavit vozidlo na přechodu pro chodce, aby měl náležitý výhled do křižovatky?

 1. Ano. 
 2. Ne.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Řidič vozidla z výhledu hodlá odbočit vlevo. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

 1. Tramvaj, vozidlo z výhledu. 
 2. Vozidlo z výhledu, tramvaj. 
 3. Obě vozidla mohou projet současně.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Které směrové sloupky označují úsek pozemní komunikace, kde hrozí zvýšené nebezpečí námrazy:

 1. Modré. 
 2. Bílé. 
 3. Červené.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Za vyobrazenou dopravní značkou se můžete jako řidič motorového vozidla setkat:

 1. S jízdou cyklistů v protisměru, které nesmíte ohrozit. 
 2. S jízdou cyklistů v protisměru, kterým musíte dát přednost.
 3. S cyklisty v protisměru, kteří vedou kolo.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Platnost zónových dopravních značek:

 1. Je ukončena dopravní značkou informující o jejím konci, není-li stanoveno jinak.
 2. Je ukončena na nejbližší křižovatce.
 3. Končí po 100 m od značky.

Řidič vozidla z výhledu hodlá pokračovat v jízdě po hlavní pozemní komunikaci. Přitom:

 1. Musí dát znamení o změně směru jízdy vlevo. 
 2. Musí dát znamení o změně směru jízdy vpravo. 
 3. Nemusí dát znamení o změně směru jízdy.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou můžete jako řidič motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg jet jen v případě, že použijete zimní pneumatiky s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně:

 1. 4 mm, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky. 
 2. 4 mm, a to v období od 1. listopadu do 31. března.
 3. 2 mm, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Toto označení:

 1. informuje  účastníky provozu o řízení vozidla méně zkušeným řidičem.
 2. upozorňuje na povinnost označit vozidlo výstražným trojúhelníkem.
 3. označuje prostor určený pro odkládání zavazadel ve vozidlech hromadné dopravy.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Do oblasti za těmito dopravními značkami:

 1. je možné vjet za účelem parkování vozidla.
 2. je možné vjet za účelem zkrácení si cesty.
 3. je zakázáno vjet.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Řidič vozidla z výhledu hodlá na nejbližší křižovatce odbočit vpravo. Za této situace:

 1. Je řidič povinen dát přednost v jízdě cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.
 2. Jsou cyklisté jedoucí v jízdním pruhu pro cyklisty povinni dát mu přednost v jízdě.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Řidič vozidla z výhledu se chystá odbočit vlevo. Musí dát přednost v jízdě tramvaji?

 1. Ne.
 2. Ano.

Autoškola Autoškola

 

S čím jako řidič motorového vozidla musíte počítat v místech označených touto vodorovnou dopravní značkou?

 1. Se zvýšeným provozem cyklistů.
 2. S blížícím se prostorem určeným pro cyklisty čekající na světelný signál "Volno".
 3. S blížícím se přejezdem pro cyklisty.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Co znázorňuje tato informativní směrová značka?

 1. Směrová tabulka pro cyklisty informuje o čísle cyklistické trasy.
 2. Dopravní značka označuje cyklostezku.
 3. Směrová tabulka označuje jízdní pruh pro cyklisty a jeho číslo.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Jakou minimální hloubku hlavních dezénových drážek nebo zářezů u zimních pneumatik musí mít řidič vozidla do 3500 kg celkové hmotnosti za touto dopravní značkou?

 1. 4 mm, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky. 
 2. 4 mm, a to v období od 1. listopadu do 31. března.
 3. 1,6 mm, a to v období od 1. dubna do 31. října.

Nové otázky v autoškolách Nové otázky v autoškolách

 

Správné odpovědi jsou vždy pod bodem 1.

Doporučujeme

Témata
Avatar - Ozzman
24. 10. 2021 14:29
Re: Pročetl jsem otázky a nesouhlasím
No ten počítač ti přeci pomáhá, ESP hýbe autem tam, kam točíš volantem.

Smyk máš řešit za každé situace stejně - dostat auto pod kontrolu a ESP ti s tím právě pomáhá, nikdy se to nemá v provozu řešit plynem, což třeba na té škole smyku učí.
Avatar - Roman Horký
24. 10. 2021 12:15
Re: Pročetl jsem otázky a nesouhlasím
A ty dokážeš být rychlejší než ABS a antiskluz?
24. 10. 2021 11:58
Re: Pročetl jsem otázky a nesouhlasím
Ani v Teslách nebo v Priusech počítač neřídí, jak hejbeš volantem a jak šlapeš na brzdy. To je alfa omega boje s náhlým a nečekaným smykem, který může přijít i u dobře obutého auta, které jede podle předpisů.
Avatar - Roman Horký
24. 10. 2021 11:41
Re: Pročetl jsem otázky a nesouhlasím
Opravdu nerozumím co máš pořád s tím smykem. Když máš auto a obutí v pořádku a jedeš podle předpisů tak se kromě nouzového brzdění nemůžeš prakticky do smyku dostat. Bezpečná jízda je především o věnováni se řízení, pak o opatrnosti a dodržování předpisů. A o znalosti vlastního auta a jeho možnosti. Co si dovolím v tesle to si nedovolím v Priusu. Co si dovolím v Priusu to si nedovolím v Peugeotu. A jak bys vůbec řešil smyk v tesle nebo v Priusu? Kde nejde ani vypnout prokluz a všechno řídí počítač?
Avatar - rohYpnol
24. 10. 2021 11:17
Re: Pročetl jsem otázky a nesouhlasím
To co cituješ mělo znamenat jen to, že dnes získá ŘO v podstatě každý a ve spojení s velkými silnými vozy a neschopnosti ovládat a zvládat velký silný vůz to je celkem problém.

Ano, souhlasím s tvou namátkou ohledně efektivity školy smyku hned na začátku. Proto bych klidně byl pro řidičák na zkoušku a časový posun, že třeba tu školu smyku musíš absolvovat do půl roku po závěrečné praktické zkoušce jízdy.

Takto by sice byl absolvent půl roku potenciálním rizikem provozu. Ale stále mi to přijde jako nejlepší řešení. Záleželo by přitom na každém někdo kdo ovládá vůz dostatečně již v autoškole by klidně mohl jít na školu smyku hned.