Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Čím se bude měřit hluk výfuku na STK? Výfukový hlavolam nejspíš zdraží STK

Petr Slováček Tomáš Hadač
Diskuze (22)

Už před třemi lety se objevil ve vyhlášce pro STK hlukoměr na měření výfuků. Jenže ho zatím nikdo neviděl. Ani na stanicích technické kontroly o něm nic netuší a neumějí si představit, jak by decibely ve svých podmínkách měřili.

Mezi motorkáři a majiteli „vytuněných“ aut se už roky traduje jedno pravidlo – pozor na laděné výfuky při cestách do Německa nebo Rakouska! Německý spolkový parlament už dokonce dostal na stůl nápad zákazu jízd hlučných motorek o státních svátcích a nedělích. Myšlenku tiché jízdy mocně podporuje iniciativa Silent Rider (silent-rider.de), která se opírá (minimálně mediálně) o hlasy obyvatel žijících kolem oblíbených motorkářských tras – prý v létě ani nemohou otevřít okno kvůli hluku. Ostatně v sousedním Tyrolsku už na vyhlášené vyhlídkové trasy nesmějí vjet stroje s hlučným výfukem a platí to i pro motorky schválené do provozu s hlukem nad 95 decibelů. Nadměrný hluk aut a motocyklů je tedy evidentně v Evropě problém. Skoro to vypadá na další elektromobilní lobby.

Evropská unie si už v roce 2014 vymínila jednotné kontroly hlučnosti výfuků v evropské směrnici. V Česku by měly být hlukoměry povinné od příštího května v rámci kontrol STK. A později i na silnicích při policejních kontrolách.

Evropská jednota

Směrnice 2014/45/EU sjednotila ve všech členských státech EU průběh technických prohlídek. A kromě jednotných kontrolních úkonů a hodnocení závad nařídila i povinné vybavení kontrolními přístroji. „Termín dovybavení hlukoměrem ve všech STK v EU stanovila směrnice do 20. 5. 2023, přičemž naše ministerstvo dopravy tento termín zkrátilo o rok do 20. 5. 2022,“ říká Vladimír Dušek z Poradenského centra pro STK.

České ministerstvo dopravy si proto hlukoměr nevymyslelo z vlastního plezíru, ani za tím nestojí inspirace sousedním Německem. Podle informací z resortu už je dokonce hotová národní česká metodika a ladí se jen poslední detaily.

Jenže podrobnosti zatím nikdo další neviděl a resort víc odmítá zveřejnit. Mlčenlivostí dokonce zavázal i společnost TÜV Nord Czech, která podklady vypracovala. „Metodiku odkrýt nemohu. Nicméně můžu říci, že jde o složitý proces, a snažili jsme se počítat opravdu se vším,“ avizuje trochu tajemně Antonín Jedlička ze zmíněné společnosti.

Svět motorů 22/2021 Svět motorů 22/2021

 

Zatím nic nevíme

O mnoho víc jsme se nedozvěděli ani ve stanicích technických kontrol. Mimochodem oslovili jsme jich s dotazy bezmála padesátku a odpovědělo jen pár z nich. „O hlukoměru se mluví už roky, ale zatím nám nikdo nedal žádné pokyny. A pokud vím, není ještě ani žádný přístroj schválený,“ dozvídáme se na prostějovské STK, když se ptáme, co vědí o chystaném měření decibelů z výfuků.

Na provozovně ve středočeské Velimi jde technik ještě dál. „Neumím si ani představit, jak bychom to tady aspoň trochu objektivně měřili. Představte si, že vedle na lince stojí traktor nebo nákladní auto a já bych tady měl měřit hluk výfuku,“ krčí muž v montérkách rameny a zjevně má jednoznačný názor na věc.

Každá linka STK je trochu odlišná a na každé se nachází řada rušivých elementů, jako jsou odrazy od stěn. Venku je zase hluk z okolní zástavby. Zapojení těchto variabilních aspektů potvrzuje i Antonín Jedlička ze společnosti TÜV Nord Czech.

Kde tedy?

Ze strany STK se zatím svorně ozývá, že nová povinnost prohlídku zdraží a zpomalí. Vladimír Dušek z Poradenského centra pro STK ovšem uklidňuje, že se měření decibelů nemá nikdy týkat všech vozidel na lince, ale pouze podezřelých. Ke zdražení ani zdržení tedy nevidí důvod.

Současně ale podotýká, že sám taky ještě metodiku neviděl. Zato má jasno v (ne)úspěšnosti záchytů – na STK typičtí majitelé upravených aut a motorek vymění nehomologovaný výfuk za schválený a projdou hladce, jak byli zvyklí.

Jestliže přijde povinnost od plánovaného května 2022, počítají STK s první konkrétní informací ze strany ministerstva dopravy až začátkem příštího roku. V minulosti takto čekaly na dlouho dopředu avizovaný přístroj k měření propustnosti skel. V kontrastu s tím je mimochodem metodika k měření tažného zařízení A50-X, kde vystačí s šuplérou.

Na metodiku čeká také Policie ČR, která by pak mohla zahájit měření na silnicích. „V současné době není k dispozici žádný metodický předpis či usměrnění činnosti a ani žádné schválené měřicí zařízení, které by bylo v souladu s právními předpisy,“ potvrzuje Ondřej Moravčík z policejního prezidia.

Jsou větší starosti

Náš průzkum mezi stanicemi technické kontroly kromě toho ukázal na jiné problémy – větší. Lapidárně to shrnul technik z STK Mlýn na Nymbursku: „Máme starosti hlavně s desetiměsíčním prodloužením technických kontrol. Lidé nejezdí a bojím se stavu aut, která jsou kvůli tomu na silnicích.“

Podle techniků STK by zasloužily pozornost také jiné roky neřešené problémy. „Brzdný účinek se vyhodnocuje na základě ručního odečítání hodnot z grafu záznamu brzdové zkušebny a pak se vypočítává složitým výpočtem z těchto hodnot, což je v dnešní době počítačů docela škoda,“ myslí si Martin Ondruš, vedoucí opavské STK. Dodává, že metodika vyhodnocení brzdného účinku z devadesátých let minulého století by si zasloužila změnit.

Vladimír Dušek z Poradenského centra pro STK je k současné situaci ještě kritičtější. „Co mě nejvíce pálí a je při tom v přímém rozporu s požadavky směrnice 2014/45/EU, je umožnění provozovat STK autobazarům – přitom kontrolní technici nesmějí vlastnit živnostenský list na opravu automobilů. Jedná se o učebnicový příklad střetu zájmu z pera ministerstva dopravy,“ zlobí se Dušek s tím, že ani systém státního dozoru neodpovídá požadavkům směrnice. Podle Duška většina úředníků vykonávajících kontroly na SME a STK nemá ani elementární znalosti konstrukce vozidel a jejich motorů. Někteří nemají ani řidičský průkaz a o autě ani motoru nic nevědí. Jak asi může taková kontrola dopadnout? Soudí, že dokud se orgány státního dozoru na všech stupních nebudou zaměřovat na STK a SME s podezřele nízkou vyhazovostí, nebudou zjišťovat příčiny nízké vyhazovosti, nezaměří se na kontrolní techniky, kteří většinu aut pouštějí, nelze očekávat zlepšení. „Stačí přitom začít efektivně využívat data z Informačního systému technických prohlídek, který vede přehled o každém technikovi a emisaři i o každé STK a SME,“ krčí Vladimír Dušek rameny. Zato v chystaném měření hluku až takový problém nevidí.

František Jemelka, Ministerstvo dopravy ČR: Inspiraci v Německu jsme nehledali

Co vás vedlo k chystané změně při měření hlučnosti vozidel?

Vývoj v oblasti kontrol vozidel v provozu, kdy vyhláška č.211/2018 Sb. zavedla nové přístroje, mezi které patří i hlukoměr.

Inspirovali jste se Německem?

S jistotou jsme inspiraci v Německu nehledali.

Z některých STK zaznívá, že hluk není zásadní problém. Proč si myslíte, že tomu tak není?

Očekáváme obdobný postup jako v případě zavedení kontroly propustnosti a úpravy zasklení, kdy po zavedení hlukoměru bude k dispozici efektivní nástroj k vynucení požadavků na hluk - zejména u motocyklů, na což si stěžují občané a obce.

V jaké fázi se aktuálně metodika nachází - včetně technických požadavků na hlukoměr?

Metodika je připravena včetně technických požadavků na přístroj, probíhají poslední revize, kdy podle standardních postupů bude metodika jako Instrukce pro STK včetně technických požadavků zveřejněna ve Věstníku dopravy.

Odkdy se počítá s tímto měřením?

Po schválení alespoň jednoho přístroje pro činnost STK je možné stanovit bližší termín nasazení, respektive povinnost dovybavení se tímto zařízení na stanici technické kontroly.

Víte již, o kolik se celková technická kontrola prodlouží?

Jedná se o standardní kontrolu, kdy nepředpokládáme, že dojde k enormnímu prodloužení technických prohlídek.

Počítá se s veškerou zátěží na STK, nebo budou mít policisté rovněž tyto hlukoměry, aby mohli měřit auta a motocykly v provozu?

Přístroje určené pro STK je možné rovněž využít i v rámci technických silničních kontrol, zde se však nemůžeme vyjadřovat za Policii ČR.

Počítá se s měřením někde na volném prostranství, či uvnitř?

Součástí metodiky jsou obě možnosti.

Vladimír Dušek, Poradenské centrum pro STK: Hluk je poslední kostičkou v mozaice

Vidíte nějaká úskalí tohoto měření?

Pokud je na vozidlo namontován výfuk bez tlumiče - takzvané „holé trubky“–, žádné měření hluku se již nyní nemusí dělat a vozidlo je hodnoceno jako nezpůsobilé – „C“. Jestliže nepovolená úprava tlumiče nebyla vidět, bez měření hluku bylo problémem toto překročení limitu hluku prokázat. A právě na tyto případy bude STK připraveno. Buď se subjektivní názor kontrolního technika na překročení limitu hluku potvrdí, či nikoliv. Z tohoto důvodu žádné potíže nevidím.

Nebojíte se toho, že kvůli těmto novým hlukoměrům celkově zdraží technická kontrola?

Hlukoměr s přesností třídy II je investice pohybující se v řádech několika tisíc korun. Zda kvůli tomu STK zdraží technické prohlídky, záleží na každém provozovateli.

Sám hovoříte o tom, že nejvíce problémů je spojených s korozí, systémy čepů či světly. Nejedná se u hluku o minoritní problém?

Měření hluku je poslední kostičkou v mozaice, která při kontrole technického stavu vozidla ještě chyběla. Je to stejný případ, jakému jsme byli svědky pár let zpátky při kontrole zatmavených oken. Dokud neměli kontrolní technici přístroj, kterým mohli změřit skutečnou hodnotu zatmavených oken, byli vůči řidičům bezmocní.

Nemyslíte si, že by bylo správné rozprostřít tuto zodpovědnost i na policii, která by měřila hluk přímo v provozu, jako je tomu v jiných státech – například v Německu?

Dá se předpokládat, že vozidla, jichž se problém týká, budou na STK přijíždět s originálním výfukovým systémem, který bude po absolvování technické prohlídky opět upraven na „řvoucí“. Bez možností měření hluku v běžném silničním provozu by kontrola hluku pouze na STK neměla smysl. Proto se dá předpokládat, že i Policie ČR bude dělat namátkové kontroly u vozidel zjevně překračujících hodnoty hluku.

Jiří Rejmon, předseda Profesní komory STK: Na detaily se dotazujeme marně

Myslíte si, že je správné měřit na STK hluk?

Nemáme s tímto měřením problém. Čím více objektivních měření, tím lépe může být práce při technické prohlídce odvedena, neboť se zamezí různým výkladům.

V čem vidíte úskalí tohoto měření?

Zatím neznáme žádné parametry, nemohu tedy nic sdělit. Snad se půjde podobnou cestou jako v Německu. Pak lze očekávat, že i postupy budou podobné. Měření by tedy šlo rychle zavést.

Komunikuje dostatečně resort dopravy přípravu této metodiky? Od provozovatelů STK zaznívají názory, že absolutně o ničem nevědí…

Ne, bohužel je pravdou, že se marně dotazujeme. Bylo nám sděleno, že vše je připravováno, ale k žádným jednáním v této věci zatím nedošlo. Je třeba, aby proběhla na odborné úrovni diskuse ohledně metodiky, která bude řešit postupy měření. Bez vydání metodiky a schválení potřebných přístrojů ze strany resortu dopravy není možné tato měření zavést do praxe.

Nebojíte se, že kvůli těmto novým hlukoměrům celkově zdraží technická kontrola?

Nečekáme tak velkou finanční náročnost. Jediné, co nám zatím ministerstvo dopravy sdělilo, je skutečnost, že obdobně jako při měření propustnosti skel se to bude dělat při pochybách.

Dokážete předpovědět, o kolik se prodlouží doba strávená na STK?

U měřených aut čekáme změnu v řádu jednotek minut.

Nemyslíte si, že by bylo správné rozprostřít tuto zodpovědnost i na policii, která by měřila hluk přímo v provozu, jako je tomu v jiných státech?

Stejně jako policie dnes měří propustnost skel, je možné měřit i hluk, pokud bude vydána metodika pro Policii ČR. Určitě to napomůže věci, neboť zejména u motorek je s hlukem často potíž.

Ví se, zda se bude měřit někde na volném prostranství, nebo uvnitř?

Zatím nevíme. Předpokládáme, že to bude uvnitř, ale zatím nemáme relevantní informace.

Připravujete se na měření hluku?

STK Třeboň: O měření hluku se mluví dvacet let a dosud jsem neviděl žádný přístroj, který by šel použít. Ani si nedovedu představit, jak to mají vymyšlené uvnitř. Něco jiného jsou silniční kontroly, ale když vezmu dlažbu a stěny – přijde mi to nereálné udělat, byť jsem zaslechl, že se testují určité clony. Spíš se mi zdá jako aktuálnější online měření brzd.

Fontes STK Pardubice: Něco málo k nám dostalo, bohužel žádné další bližší informace zatím nemáme. Řekl bych to takto: co nahoře vymyslí, to budeme dělat.

STK Turnov: Co vím, mluví se o tom na školeních, ale konkrétní metodika ještě hotová není. Víte, myslím si, že to půjde uvnitř velmi těžko kvůli odsávání. Ale nemůžu ještě nic komentovat, uvidíme, co vymyslí. Nicméně realizovat to uvnitř bude náročné.

STK Zdaboř, Příbram: Od ministerstva dopravy jsme žádné informace o měření hluku neobdrželi. Myslíme si spíše, že nejde o tak zásadní problém. Každopádně nákup přístroje na měření hluku může zdražit STK. Stejně tak pokud bude probíhat měření uvnitř, může být zkreslené.

STK Pelhřimov: Hluk je specifický kvůli okolí. Uvnitř je jednoduše jiný, ale může se samozřejmě stát, že to výrobce zvládne a překvapí nás. Důležitá bude konzultace také s výrobci vozidel při stanovování metodiky.

STK Královo Pole Brno: Hovoří se o tom, ale žádné detailní informace nemáme. Klíčové bude stanovení správné metodiky. Co se týká ceny, netroufnu si tvrdit, zda STK zdraží. Záležet bude na vstupních nákladech na přístroj, ale abych dopředu avizoval zdražení a o kolik, to ne.

STK Jihlava: Zatím od ministerstva žádné informace ani termíny ohledně měření hluku nepřišly. Je tedy proto předčasné uvažovat o ceně technické kontroly a umístění přístrojů. Osobně se domnívám, že dříve přijdou na řadu váhy a hydraulické zkušební plošiny.

STK Opava Jaktař: Měření hluku uvnitř je úplný nesmysl, musely by být stanoveny nějaké podmínky pro velikost prostoru, členitost a tlumení stěn a tak dále, aby bylo měření objektivní. Co vím ze školení od pracovníků pověřených zkušeben, i měření hluku venku má svá pevná pravidla a výsledek ovlivňuje jak počasí, tak vlhkost vzduchu, vítr, vzdálenost od objektů - stromů nebo budov nebo povrch země. Jinou hodnotu naměříte na trávníku než na asfaltovém letišti. Proto si myslím, že v podmínkách STK bude těžké stanovit pravidla pro objektivní měření hluku.

STK na Přerovské v Olomouci: Od ministerstva dopravy jsme k měření hluku nic neobdrželi. Ke zdražení by mohlo dojít, pokud by se hluk měřil na každém vozidle, neboť by čas strávený na prohlídce prodloužil. Několikrát jsem byl přítomen u zkoušky měření hluku s Krajskou hygienickou stanicí, která probíhá v uzavřené místnosti. Myslím, že měření hluku „na ulici“ bude zkreslené.

Petr Slováček Tomáš Hadač
Diskuze (22)

Doporučujeme

6. 6. 2021 15:26
to neni
to neni elektromibilni lobby, to je proste svoboda kdy zacinaji silit hlasy tech, kteri nechteji zit v hlucnem prostredi, spinavem prostredi a tak podobne, a ze hluk je docela nebezpecnej, ne nadarmo spousta profesi nosi chranice sluchu, aneb chteli jste svobodu, tak ji mate, ale ted se nedivte ze se ke slovu dostavaj lide kteri maj opacnej nazor nez vy :-!

mimochodem u zavodni auta nam hluk meri celkem bezne pred kazdym zavodem, neni na tom nic sloziteho, kvalitni hlukomer ma samozrejme nastaveni a moznosti filtrace izolovaneho zdroje zvuku, takze to ze je v okoli jinej hluk mu nevadi, STK je uzavreny prostor kde se daji zajistit podminky velice snadno, hlukomer se nakalibruje pro podminky kazde dane STK a pak se proste jen meri to co je na STK v nejake odchylce ktera bud je nebo neni v toleranci, mereni hluku je spise jen o tom, ze treba treba jako v Nemecku snaha ze silnice dostat nelegalni upravy vyfukoveho systemu aut a motorek, tedy to kde na to neni papir od vyrobce ktery na dany vyfuk bezne dostava atesty i co se hluku tyce
5. 6. 2021 16:55
Re: Neproveditelné....
Tak to potom ok.
Avatar - pradeda777
5. 6. 2021 16:04
Re: Neproveditelné....
Přesně. Když jsem jezdil závody v Austrálii, tak to bylo max 95 dB u závodní dráhy.
Myslím, že to bylo zcela přijatelné. Remus výfuky s tím neměly žádný problém. Ani Magnaflow, a ty byly ještě hlučnější.
Avatar - pradeda777
5. 6. 2021 15:58
Re: Neproveditelné....
Rozumný názor. Kéž by tomu tak doopravdy bylo i v praxi.... :-!
Avatar - Stejsn
5. 6. 2021 15:38
Pokud by to vyhnalo ze sedel
dementy na chopperech, jsem plně pro.